Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΜΜ. ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΗΣ Δ.Ι.Σ

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΜΜ. ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΗΣ Δ.Ι.Σ

Τετάρτη, 18/08/2021 - 17:34
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟ ΤΗΣ Δ.Ι.Σ. ‘’ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ’’
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ COVID-19 ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ
Ἀπὸ τὸν π. Στυλιανὸ Ἐμμ. Καρπαθίου (Ψυχιίατρος, Δρ Βιοηθικής)

01 Αυγούστου 2021
Τὴν παρελθοῦσα Κυριακή, 25 Ἰουλίου 2021, στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς χώρας μας ἀναγνώσθηκε ἐγκύκλιος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί, μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, διανεμήθηκε ἕνα τετρασέλιδο κείμενο μὲ τίτλο: ''Οἱ Χριστιανοὶ μᾶς ρωτοῦν γιὰ τὸ ἐμβόλιο καὶ οἱ γιατροὶ ἀπαντοῦν'', διαρθρωμένο σὲ δώδεκα μικρὲς ἑνότητες .

Τὸ περιεχόμενο καὶ τῶν δύο Ἱεροσυνοδικῶν παρεμβάσεων ἀφοροῦσε τὰ, κατὰ τοῦ covid-19, κυκλοφορούμενα ἐμβόλια καὶ σκοποῦσε στὴν ἔκθυμη παρότρυνση τοῦ λογικοῦ ποιμνίου τῆς Ἐκκλησίας, νὰ ἀποδεχθεῖ ἄνευ ἐπιφυλάξεων, τὸν μαζικὸ ἐμβολιασμό του.

Ἡ σύνταξη τοῦ διανεμηθέντος φυλλαδίου, σύμφωνα μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Ἐκπρόσωπο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Μητροπολίτην Ἰλίου κ. Ἀθηναγόρα, ἀνετέθη στὴν ἐπιστημονικὴ ὀμάδα τοῦ κρατικοῦ λοιμωξιολόγου κ. Σωτηρίου Τσιόδρα, προστατευόμενη ἀπὸ τὸ
''ἀκαταδίωκτο'', ἡ ὁποία συνέταξε ἀπαντήσεις, σὲ 12 ἐρωτήματα, μέσα ἀπὸ ἀντίστοιχες ἑνότητες, ὅπως ἤδη ἀναφέρθηκε. Οἱ ἀνακρίβειες ποὺ περιέχονται στὸ ἐν λόγῳ φυλλάδιο, περίληψη τοῦ ὁποίου ἀποτελεῖ καὶ ἡ ἀναγνωσθεῖσα Ἐγκύκλιος, μᾶς ἀναγκάζει, μὲ βάση
πάντοτε τὸν ἐνδεικνύμενο σεβασμὸ πρὸς τοὺς Συνοδικοὺς Ἀρχιερεῖς, νὰ ὑψώσουμε φωνὴ ἀντιστάσεως, θεμελιωμένη στὴν ὀρθοτομοῦσα τὸν λόγο τῆς Ἀληθείας Ἐκκλησία, ὅπως αὐτὴ ἐκδιδάσκεται καὶ μαρτυρικῶς βεβαιώνεται, ὑπὸ τῆς Ἁγίας Γραφὴς καὶ τῆς κοινῆς συμφωνίας τῶν Ἁγίων Πατέρων. Παραλλήλως, ὅμως, ἔχουμε καὶ ὑποχρέωση νὰ διαφωτίσουμε τοὺς συμπολίτες ἀδελφούς μας μέσα ἀπὸ τὰ σύγχρονα ἐπιστημονικὰ δεδομένα, τὰ ὁποῖα οἱ ’’εἰδικοί’’ ἐπιμελῶς ἀποσιωποῦν, παρ' ὅτι αὐτὰ
φέρουν τὶς ὑπογραφὲς τῶν πρυτάνεων τῆς ἰολογίας καὶ τῆς λοιμωξιολογίας. 

Μὲ ἐντιμότητα ἀπέναντι στὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ καὶ στοιχημένοι στὶς εὐαγγελικές, ἀλλὰ καὶ ἐν πολλοῖς φιλοσοφικὲς βιοηθικὲς ἀρχές, θὰ προσπαθήσουμε νὰ δείξουμε μὲ συντομία, τὴν λανθασμένη πορεία τῶν συντακτῶν τοῦ κειμένου, ποὺ Θεὸς οἶδεν, γιὰ ποιὸ λόγο υἱοθετήθηκε καὶ διακηρύχθηκε ἀπὸ τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο.

1η -2α -3η ἑνότητα

Στὴν 1η, τὴν 2η καὶ τὴν 3η ἑνότητα τοῦ διανεμηθέντος φυλλαδίου οἱ ἀπαντήσεις, ἀφ’ἑνὸς μὲν πλειοδοτοῦν πάνω στὴν ex cathedra, κρατικὴ προπαγάνδα περὶ τῶν ἐμβολίων, ἀφ’ ἑτέρου δέ, μὲ ἀντιμεθοδολογικὸ τρόπο, δὲν ἀπαντοῦν στὰ ἀκόλουθα καίρια
ἐρωτήματα: εἶναι συνθετικὸ ἢ ὄχι τὸ ἐμβόλιο, ὑπὸ ποιὲς προϋποθέσεις παράγεται, ποιὲς οἱ παρενέργειές του, γιατὶ δὲν κοινοποιοῦνται οἱ θάνατοι καὶ οἱ βαρεῖες παρενέργειες, τὴν στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία, γιὰ ὅλα αὐτὰ, ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες
ἐπιλέγουν περισσότερο διαφανῆ πολιτικὴ ἐνημέρωσης;

Πάνω σὲ ποιὰ βιβλιογραφία στηρίζονται τὰ διαλαμβανόμενα στὸ φυλλάδιο ‘’Πρὸς τὸν Λαό’’; Ἤδη τὸ EudraVigilance καὶ ἡ EMA (Εὐρωπαϊκὸς Ὀργανισμὸς Φαρμάκων) μὲ σχετική ἐπικαιροποίηση τὴν 3η Ἰουλίου 2021 ἀριθμεῖ 17.503 θανάτους καὶ
1.687.527 παρενέργειες, στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ 50% ἀφοροῦν πολὺ σοβαρὰ προβλήματα. Δυστυχῶς ὁ ἀριθμὸς τῶν θανάτων αὐξάνει καθημερινά, καθώς καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν βαρέως πασχόντωνi.

Ἐνημερώθηκε ἐπ’ αὐτοῦ ἡ Δ.Ι.Σ., ἡ Ὁποία ἐμπιστεύθηκε τὴν ὁμάδα Τσιόδρα μὲ Ἐγκυκλίους τὴν 25-07-2021, εἴκοσι καὶ πλέον ἡμέρες ἀργότερα ἀπό τὴν παραπάνω ἀνακοίνωση τῶν στοιχείων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης; Ἄγνωστον.

4η ἑνότητα

Ἡ 4η ἑνότητα ἀποτελεῖ μνημεῖο ψεύδους, παραπλάνησης καὶ αἱρετίζουσας διδασκαλίας.

α. Ἀναφέρεται ψευδῶς, ὅτι τὰ κυκλοφοροῦντα στὴν χώρα μας ἐμβόλια δὲν κυοφορήθηκαν σὲ ἀνθρώπινες ἐμβρυϊκὲς κυτταρικὲς σειρές, οἱ ὁποῖες προῆλθαν, ἀπὸ πραγματοποιηθεῖσες ἀμβλώσεις ἐπὶ τούτου. Ἀντιθέτως, ΟΛΑ τὰ ἐμβόλια τὰ ὁποῖα κυκλοφοροῦν
σήμερα στὴν Ἑλλάδα, (Moderna,Pfizer/BioNTech, καὶ  Astra/Ζeneka (Oxford), η ὁποία συνεργάζεται μὲ τὴν Sputnik, καὶ Johnson & Johnson), παράγονται προκλινικὰ μὲ ἀνήθικες καὶ ἀπάνθρωπες διαδικασίες, παρὰ τὸ γεγονός, ὅτι στὴν παγκόσμια
φαρμακευτικὴ ἀγορὰ κυκλοφοροῦν ἐμβόλια χωρὶς νὰ ἐμπλέκεται ἡ ὅλη διαδικασία παραγωγῆς τους, σὲ ἀποτρόπαιες κατὰ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους πράξεις, στὴν κυριολεξία, φονικὲς κατὰ τῆς ἔμψυχης εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ.

Ἐνδεικτικὰ παραπέμπουμε στὸν ἐπίσημο κατάλογο τοῦ Institute Loisier Charlotte, ὅπου καὶ κωδι-κοποιοῦνται ἀνὰ κατηγορία μηχανισμῶν, ὅλα τὰ παραχθέντα καὶ ἐν δυνάμει παραγόμενα ἐμβόλια κατὰ τοῦ covid-19ii.

β. Ὑποστηρίζουν, ὅτι τὰ ἐμβόλια αὐτά, δὲν περιέχουν κυτταρικὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὴν κυτταροσειρὰ ποὺ προῆλθαν. Τοὺς διαψεύδει ὅμως ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας, ὁ ὁποῖος θέτει ὅριο, γιὰ τὸ ἐπιτρεπτὸ ποσοστὸ τέτοιων στοιχείων, στὸ περιεχόμενο τῶν ἐμβολίων.

γ. Διατείνονται, ὅτι τὰ κύτταρα τῶν ἐμβρυϊκῶν σειρῶν ἀνα-παράγονται στὸ ἐργαστήριο, ἀφήνοντας τὴν ἐντύπωση, ὅτι δὲν ἔχουν καμμιά σχέση μὲ τὰ πρωτογενῆ ''μητρικά'' ἐμβρυϊκὰ κύτταρα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα παρήχθησαν οἱ κυτταροσειρές. Ὅμως, ὅλα σχεδὸν τὰ κύτταρα τοῦ ὀργανισμοῦ μας ‘’ἀνα-παράγονται’’ στὴν διαδρομὴ τῆς ζωῆς μας. Συνεπῶς, ὅπως στὴν φυσιολογικὴ ἐξέλιξη κάθε ὀργα-νισμοῦ ἀνανεώνονται συνεχῶς τὰ κύτταρά του, ὁμοίως καὶ στὶς κυτταροσειρὲς δημιουργεῖται μιὰ οἰονεὶ ''ἀνανέωση'' μὲ τεχνητὸ τρόπο, πέρα ἀπὸ τὸ φυσιολογικὸ ὅριο γήρανσης (Ηayflick), ἀφοῦ προ-ηγουμένως τὰ καταστήσουν ‘’καρκινικάiii.’’ Κατὰ συνέπεια, παραπλανοῦν καὶ δὲν ἀληθεύουν.

δ. Παραπλανοῦν τὸν ἀναγνώστη ὑποστηρίζοντας, ὅτι δὲν χρησιμοποιεῖται ἐμβρυϊκὸς ἰστός, ἀλλὰ μόνον τὰ κύτταρα τοῦ ἐμβρυϊκοῦ ἰστοῦ, ἀπὸ τὰ ὁποῖα προφανῶς προέρχονται οἱ κυτταρικὲς σειρές. Ἡ ἀλήθεια εἶναι, ὅτι τὰ κύτταρα αὐτά, ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν παραγωγὴ ἐμβολίων, προ-έρχονται ἀπὸ συγκεκριμένο ἱστὸ καὶ εἰδικά, γιὰ τὴν σειρὰ ΗΕΚ 293, προέρχονται ἀπὸ τὸν νεφρικὸ ἱστό ἀμβλωθέντος θήλεως ἐμβρύου. Πιὸ ἁπλά, καταστρέφεται ὁ ἱστὸς γιὰ νὰ ἀποκτήσουν τὰ ἐπιθυμητὰ κύτταρα, ἀφοῦ διαμελίσουν τὸ
ἔμβρυο, ἐνῶ εἶναι ἀκόμη ζωντανό. Στὸ Λύκειο μαθαίνουμε ὅτι ὁ ὀργανισμὸς ἀποτελεῖται ἀπὸ κύτταρα, σύνολα τῶν ὁποίων συνιστοῦν τοὺς ἱστούς.

Τὰ κύτταρα λοιπὸν ποὺ χρησιμοποιοῦνται ἀνήκουν σὲ κάποιο καταστραφέντα ἱστὸ καὶ ὁ ἱστὸς σὲ κάποιο ἔμψυχο ἀνθρώ-πινο ὄν, ποὺ δολοφονήθηκεiv.

Τὶ λοιπὸν δὲν κατανοεῖ ὁ συντάκτης τοῦ κειμένου αὐτοῦ καὶ ἀποφαίνεται ὅτι τὰ ἐμβόλια δὲν προσκρούουν στὴν χριστιανικὴ ἠθική;

Τέτοια κυλώνεια ἄγη δὲν χωροῦν στὴν Ἐκκλησία, εἶναι ξένα πρὸς Αὐτήν, καὶ συνεπῶς ἀποβλητέα.

ε. Τὸ φυλλάδιο, ποὺ διανεμήθηκε ἐνέχει σοβαρὴ αἱρετίζουσα διασκαλία, ἀπολύτως ἀσύμβατη μὲ τὴν πίστη καὶ τὸ ἦθος τῆς Ἐκκλησίας, συμφώνως πρὸς τὰ διατετεταγμένα ἡμῖν, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου καὶ τεσσάρων Οἰκου-μενικῶν Συνόδων, μὲ κορυφαία τὴν Δ’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο καὶ ὄχι μόνον.

Ἐκεῖ ὀμολογεῖται, ὅτι, ὅπως ὁ Χριστὸς εἶναι ὁμοούσιος μὲ τὸν Πατέρα κατὰ τὴν Θεότητα, εἶναι ἀπολύτως ὁμοούσιος καὶ μὲ μᾶς κατὰ τὴν ἀνθρωπότηταv. Σκοτώνοντας ἕνα παιδὶ, σκοτώνουμε τὴν ζωντανὴ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καὶ διολισθαίνουμε στὴν χειρότερη μορφὴ εἰκονο-μαχίας.Ἡ ἀσέβεια τῶν συντακτῶν τοῦ κειμένου ‘’κτυπάει κόκκινο’’, ὅταν προσπαθοῦν νὰ ἀπενοχο-ποιήσουν τὸ ἀποτρόπαιο ἔγκλημα τῶν ἐκτρώσεων, τὸ ἰσόκυρο σατανιστικῆς τελετῆς.

Ταὐτόχρονα δέ, τὸ κείμενο γίνεται ἀπεχθέστερο, διότι ἐπιχειρεῖ νὰ ἀμβλύνει τὴν συνείδηση τῶν Χριστιανῶν, μὲ ξεκάθαρη ἀποδοχὴ τῆς λεγομένης ‘’θεραπευτικῆ ἄμβλωσης.’’

Δὲν ὑπῆρξε οὔτε ἕνας ἐκ τῶν παρατρεχάμενων στὰ Συνοδικὰ Γραφεῖα νὰ ἐνημερώσει τοὺς Συνοδικοὺς Ἱεράρχες, γιὰ τὴν φρικτὴ αὐτὴ ἑτεροδοδιδασκαλία ;

Ἡ ἑνότητα αὐτή, ἀποτελεῖ μικρογραφία τοῦ εἰσηγητικοῦ κειμένου τῆς Ἐπιτροπῆς Βιο-ηθικῆς πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, μὲ βάση τὸ ὁποῖο ἀπό τὶς 13 Ἰανουαρίου καὶ ἑξῆς, ἐκδίδονται ὅλες οἱ Συνοδικὲς ἀποφάσεις περὶ τῶν ἐμβολίων κατὰ τοῦ covid-19.Τὸ εἰσηγητικὸ αὐτὸ κείμενο δὲν ἔχει δοθεῖ μέχρι σήμερα ἐπισήμως στὴν δημοσιότητα. Συνεπῶς, στὴν συγκεκριμένη περίπτωση, ἡ ἐνοχὴ βαρύνει κυρίως τὴν Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς, χωρὶς νὰ ἀθωώνει τὴν Δ.Ι.Σ.

5η ἑνότητα

Στὴν 5η ἑνότητα τίθεται τὸ ἐρώτημα, γιὰ τὸ κατὰ πόσον ''ὑφίσταται ἔλεγχος τῆς προσωπικότητας ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο''.

Ἡ ἀπάντηση ποὺ δίδεται στὸ φυλλάδιο εἶναι ἀρνητική. Ἀντιθέτως ὅμως, πρὸς αὐτὴν τὴν ἀπάντηση, εἶναι ἤδη παρατηρημένες ποικίλες ὅσες παρενέργειες, οἱ ὁποῖες προέρχονται ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο καὶ παρατηροῦνται ἤδη σὲ καθημερινὴ βάση, ὅπως
ἐπιδείνωση τῶν ψυχιατρικῶν νοσημάτων, πρώιμη ἀφύπνιση νευροεκφυλιστικῶν νόσων (Parkinson, Alzheimer κλπ) καὶ ἡ ἐμπλοκὴ παθολογικῶν πρωτεϊνῶν (prion), ἡ παρουσία τῶν ὁποίων χαρακτηρίζει θανατηφόρες καὶ μεταδοτικὲς νευροεκφυλιστικὲς ἀσθένειες.

Κατὰ συνέπεια, ἡ ἀληθινὰ ἐπιστημονικὴ ἀπάντηση στὸ παραπάνω ἐρώτημα εἶναι, ὅτι -ΝΑΙ- τὰ ἐμβόλια κατὰ τοῦ covid-19 ἐπενεργοῦν ἀρνητικὰ στὸν ἐγκέφαλο καὶ ἀλλοιώνουν τὴν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου.

6η ἑνότητα

Στὴν 6η ἑνότητα, ὅπου γίνεται λόγος γιὰ τὴν ὕπαρξη μαγνητισμοῦ ἢ νανοσωματιδίων ἢ ''τσιπάκι'', οἱ ἴδιοι ὀμολογοῦν, ὅτι ὄντως ἡ ἀκίδα στὸ ἐμβόλιο τῆς Pfizer καλύπτεται ἀπὸ λιπιδικὸ νανοσωματίδιο. Ἐὰν μάλιστα σκεφθοῦμε ὅτι στὰ νανοσωματίδια ὑπάρχει ἡ δυνατότητα
δημιουργίας καὶ σωληνώσεων ἐντὸς αὐτῶν, τότε ὅλα εἶναι πιθανὰ καὶ καθόλου μακρυὰ ἀπὸ τὴν αὐριανή, ἴσως καὶ σημερινή, ἐν ἀγνοίᾳ μας, πραγματικότητα.

Γιὰ τοὺς ἐν γένει προβληματισμοὺς περὶ νανοσωματιδίων, καὶ τῶν κινδύνων ποὺ ἐγκυμονοῦνται ἀπ’αὐτά, παραπέμπουμε σὲ σχετικὴ ἐπερώτηση πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴ Βουλὴ, τῆς κ. Elena Oana Antonescu ἀπὸ τὸ ἔτος 2012vii.

7η ἑνότητα

Στὴν 7η ἑνότητα ἐγείρεται τὸ ἐρώτημα γιὰ τὶς θανατηφόρες παρενέργειες τοῦ ἐμβολίου. Δυστυχῶς, ἡ ἑλληνικὴ ἐπιτροπὴ φαρμακοεπαγρύπνησης ἀποσιωπᾶ πλήρως τὸ πλῆθος τῶν θανάτων ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο καὶ τὶς ἀπειράριθμες ἄλλες παρενέργειές
του.Ὁ καθηγητὴς κ. Π. Βλαχογιανόπουλος, μέλος τῆς ἐπιτροπῆς φαρμακοεπαγρύπνησης, ἀναγκάσθηκε νὰ παραιτηθεῖ ἕνεκα τῆς ἀπροθυμίας τῆς ἐπιτροπῆς νὰ συσχετίσει χρονικὰ καὶ αἰτιολογικὰ τὸν ἐπώδυνο θάνατο ἑξηντάχρονης γυναίκας, μετὰ τὸν ἐμβολιασμό της.

Διαχωρίζει τὴν θέση του ἀπὸ τὰ ἄλλα μέλη τῆς ἐπιτροπῆς, καταγγέλοντας, ὅτι οἱ πρακτικὲς ποὺ ἀκολουθοῦνται, ἀποτελοῦν ‘’ἐθελοδουλία καὶ ὄχι ἐλεύθερη ἐπιστημονικὴ σκέψηviii.’’

8η ἑνότητα

Στὴν 8η ἑνότητα ἀθωώνεται τὸ ἐμβόλιο ἀπὸ κάθε ἐνδεχόμενο παρενεργειῶν σὲ μέλλουσες, ἢ ἤδη ἐγκυμονοῦσες γυναῖκες.

Στὴν μονογραφία τῆς Pfizer γιὰ τὸ ἐμβόλιο, δηλώνεται ἀπερί-φραστα, ὅτι ἡ πολυεθνικὴ αὐτὴ ἑταιρεία δὲν ἔχει ἐμπειρία ἐπ' αὐτοῦ. Παραλλήλως, νεώτερες μελέτες μᾶς πληροφοροῦν γιὰ σοβαρὲς παρενέργειες, ποὺ ἀκολουθοῦν τὸν συγκεκριμένο ἐμβολιασμὸ σὲ ἐγκυμονοῦσες γυναῖκες.

Σὲ ἀνακοίνωση τοῦ, CDC σήμερα 01-08-2021, ἀναφέρονται 1175 ἀγέννητα ΝΕΚΡΑ βρέφη, μετὰ τόν κατὰ, covid-19, ἐμβολιασμὸ τῶν μητέρων τουςix.

Ἄς θυμηθοῦμε, ὅμως, καὶ τὰ προβλήματα τῶν δυσπλασιῶν σέ νεογέννητα παιδιὰ (φωκομελία) καὶ τῶν θανάτων (5.000), ποὺ προέκυψαν τὸ 1957 ἀπὸ τὴν θαλιδομίδη, ἀλλὰ καὶ τοὺς καρ-κίνους ποὺ ἀνέπτυξαν οἱ λῆπτες τοῦ γνωστοῦ Zantac, τὸ ὁποῖο καὶ ἀποσύρθηκε τὸ ἔτος 2019, μετὰ ἀπὸ χρήση δεκαετιῶν.

9η ἑνότητα

Στὴν 9η ἑνότητα δὲν ἀπαντοῦν εὐθέως, στό, ἐὰν τὸ ἐμβόλιο βρίσκεται σὲ πειραματικὸ ἢ ὄχι στάδιο. Τὸ ἀληθὲς εἶναι, ὅτι ὅλα τὰ ἐμβόλια ποὺ χρησιμοποιοῦνται κατὰ τοῦ covid-19, δὲν ἔχουν κανονικὴ ἄδεια κυκλοφορίας, ἀποτελεῖ δὲ κοινὸ τόπο, ὅτι ἐκ-τελεῖται ἕνα παγκόσμιο πείραμα, γιὰ πρώτη φορὰ στὰ ἰατρικὰ χρονικὰ.

Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης, σεβόμενο τὴν αὐτο-διάθεση τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ὁρίζει, ὅτι τὰ μέλη κράτη πρέπει νὰ διασφαλίζουν ‘’ὅτι οἱ πολῖτες ἐνημερώνονται, ὅτι ὁ ἐμβο-λιασμὸς δὲν εἶναι ὑποχρεωτικός.’’ (Ψήφισμα 2361 /Ἰανουάριος 2021 παράγραφος 7.3.1.) Μὲ βάση τὸ ψήφισμα αὐτό, διαφαίνεται, ὅτι οἱ πολῖτες, ποὺ ἐμβολιάζονται, συμμετέχουν οἰκειοθελῶς στὸ παγκόσμιο αὐτὸ πείραμα.

10η ἑνότητα

Στὴν 10η ἑνότητα προσπαθοῦν μὲ παρελκυστικὸ τρόπο νὰ ἀπαντήσουν στὸ ἐρώτημα περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν παραδοσιακῶν ἐμβολίων καὶ τῶν ἐμβολίων m-RNA (Pfizer-Moderna) καὶ Viral vector (Astra Zeneka καὶ Johnson and Johnson), μέσα στὸν ὀργανισμό.
Παρασιωποῦν τὸ γεγονὸς, ὅτι βασικὴ διαφορὰ τῆς συμπεριφορᾶς μεταξύ τῶν παραδοσιακῶν ἐμβολίων καὶ τῶν ἐμβολίων m-RNA καὶ Viral vector, εἶναι, ὅτι τά μέν παραδοσιακὰ δὲν εἰσέρχονται στὰ κύτταρά μας, ἐνῶ τὰ m-RNA καὶ Viral vector κατευ-
θύνονται μέσα στὰ κύτταρά μας, πού εἶναι ὁ θεμέλιος λίθος τῆς βιολογικῆς μας ζωῆς, τὰ ὁποῖα καὶ μποροῦν νὰ ἀλλοιώσουν.
Ἐξ αὐτοῦ τοῦ λόγου προκύπτουν καὶ οἱ ἄμετρες παρενέργειες καὶ θάνατοι, πού ἤδη ἀναφέρθηκαν.

11η ἑνότητα

Στὴν 11η ἑνότητα θέλουν νὰ δώσουν ἀπάντηση, γιὰ τὸ πῶς ἦτο δυνατὸν σὲ μικρὸ χρονικὸ διάστημα νὰ παραχθεῖ ἕνα ἐμβόλιο. Ἀποφαίνονται λοιπόν, ὅτι ὑπῆρξε διακρατικὴ ἐρευνητικὴ συνεργασία πρὸς αὐτό.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι τὰ ἐμβόλια βγῆκαν στὴν ἀγορά, πρίν ὁλοκληρωθεῖ ὁ χρόνος τῶν δοκιμῶν.

Τὸ καίριο ἐρώτημα εἶναι:

‘’ τὰ ἐμβόλια μὲ τὴ χρησιμοποίηση τῆς γενετικῆς μηχανικῆς εἶναι ἐμβόλια μὲ τὴν ἔννοια ποὺ γνωρίζουμε μέχρι σήμερα ἢ κάτι ἄλλο;’’

12η ἑνότητα

Στὴν 12η ἑνότητα ἐπιχειροῦν νὰ πληροφορήσουν τὸν λαό, περὶ τῆς θεραπείας τοῦ Covid-19 μὲ γεσφαιρῖνες καί μονοκλωνικὰ ἀντισώματα. Η απάντηση είναι θολή και ασαφής

Πολὺς ὅμως κόσμος γνωρίζει, ὅτι γιατροί, ποὺ σέβονται τὸν ὅρκο τους, βοήθησαν πλῆθος ἀσθενῶν μὲ τὸν συνδυασμὸ κυκλοφορούντων, στὴν ἀγορὰ, σκευασμάτων, ἐπὶ ἔτη, καὶ μὲ βάση τὶς στέρεα ἐμπεδωμένες γνώσεις τους πάνω στὴν παθοφυσιολογία.
Εἶναι αὐτοί, ποὺ στάθηκαν ὅσο μποροῦσαν ὡς ἀνάχωμα στὶς ἄκριτες νοσηλεῖες καὶ τὶς θανατηφόρες εἰσαγωγὲς σὲ ΜΕΘ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Συμπερασματικά, ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἔπεσε θῦμα συνειδητῆς παραπληροφόρησης ἐκ μέρους τῆς ὁμάδας Τσιόδρα, στὴν ὁποία ἀνετέθῃ ἡ σύνταξη τῶν ἀπαντήσεων πάνω στὰ δώδεκα ἐρωτήματα ποὺ τῆς δόθηκαν, καὶ μὲ τὸ διανεμηθὲν φυλλάδιο ἔγινε συνεργὸς σὲ μιὰ θλιβερὴ ἱστορία.

Πατέρες καὶ Ἐπίσκοποι, προσπίπτουμε στὴν ἁγιότητά Σας καὶ παρακαλοῦμε ἐκ μέσης καρδίας: ἀνακαλέστε τὸν Δωδεκάλογο τῆς ὁμάδας Τσιόδρα καὶ ὀρθοτομεῖστε τὸν Λόγο τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀληθείας.

Ἀδελφοί, στῶμεν καλῶς.

Αὐτὴν τὴν στιγμὴ γράφεται Ἱστορία. Θὰ εἶναι θλιβερό, ὁ ἱστορικός τοῦ αὔριον, νὰ διαζωγραφίσει τὴ στάση τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας, στὰ σημερινὰ δρώμενα, μὲ χρώματα μελανά.

«διά τήν ἀλήθειάν ἐστιν ἡ ἀρετή,
ἀλλ᾿ οὐ διά τήν ἀρετήν ἡ ἀλήθεια»
(Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, P.G. 90, 369 Α)

π.Σ.Ε.Κ.

iiUpdate: COVID-19 Vaccine Candidates and Abortion-Derived Cell Lines - www.health.nd.gov μὲ ἀναζήτηση, μέσῳ λέξεων-κλειδιῶν, ὅπως π.χ. fetal cell κλπ. – Ὁμοίως στὸ Nebraska Medicine - Στ. Καρπαθίου, Δευτέρα Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. ἄ.
iiiWatts, Geoff (2011). "Leonard Hayflick and the limits of ageing". The Lancet. 377 (9783): 207 - Harley, Calvin B.; Futcher, A. Bruce; Greider, Carol W. (1990). "Telomeres shorten during ageing of human fibroblasts". Nature. 345 (6274): 458–60.
ivΓια πλήρη ενημέρωση βλ. Pamela Acker M.S., Vaccination, A Catholic Perspective, December, 12th 2020.
vΚαρμίρη Ἰ., Τά Δογματικά καί Συμβολικά Μνημεῖα, Τόμος Ι, Ἐν Ἀθήναις 1960, σελ. 175. Μαρτζέλου Γ., Γέννηση καί πηγές τοῦ Ὅρου τῆς Χαλκηδόνος. Θεσσαλονίκη, 1986. Ξεξάκη Νικολάου, Ἡ θεολογία τοῦ ὁμοουσίου,Ἀθῆναι 2003, σελ. 236 κ. ἑ.
viἬδη ἔχουν ἀποσταλεῖ καὶ ἀποστέλλονται συνεχῶς στὴν Ἐπιτροπὴ φαρμακοεπαγρύπνησης, τὰ σχετικὰ στοιχεῖα ἀπὸ πλειάδα μαχίμων κλινικῶν ἰατρῶν.
viiElena Oana Antonescu, 6-05-2012 E-3147/10 (PPE) Βλ. ἐπίσης, Magnetically enhanced nucleic acid delivery. Ten years of magnetofection—Progress and prospects https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169409X11002250.
viiiTANEA Team 1 Απριλίου 2021. « Ἐπιστολὴ παραίτησης ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ φαρμακοεπαγρύπνησης του Ε.Ο.Φ.»
Δ.Γάκης σε Πανελλαδική Παιδιατρική Εταιρεία: «Παρανομείτε και παραβιάζετε τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας»

Δ.Γάκης σε Πανελλαδική Παιδιατρική Εταιρεία: «Παρανομείτε και παραβιάζετε τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας»

Τετάρτη, 18/08/2021 - 15:09
Η Πανελλήνια Παιδιατρική Εταιρεία με επίσημο έγγραφο της ζητούσε από ιατρούς να αποκρύπτουν τις παρενέργειες των εμβολίων

Με μια τεκμηριωμένη ανάρτηση ο ιατρός και πρώην διευθυντής του ΑΧΕΠΑ, Δημήτρης Γάκης, αποδομεί με επιστημονικό τρόπο το έγγραφο-σοκ το οποίο εξέδωσε η Πανελλήνια Παιδιατρική Εταιρεία και ζητούσε από τους ιατρούς να αποκρύπτουν τις παρενέργειες των mRNA εμβολίων ώστε να εμβολιαστούν τα παιδιά. 

Όσα αναφέρει ο Δ.Γάκης: 

«ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜBOΛIO ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 12-17 ΕΤΩΝ

Είναι πρώτη φορά, από το 1973 επί Χούντας που μπήκα στην Ιατρική Σχολή, μέχρι σήμερα που είδα κάτι τέτοιο από να γίνεται από επιστημονική εταιρεία του χώρου της Ιατρικής.

Γράφουν στο Δελτίο Ενημέρωσης Παιδιάτρων μεταξύ των άλλων:

1. «Αναφορικά με τον COVID-19, θα πρέπει να τονίζουμε τις δυσάρεστες συνέπειες της νόσου και ΟΧΙ ΤΙΣ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ …»

Ωραία ηθική και δεοντολογία, κύριοι! Το ξέρετε ότι παρανομείτε με αυτήν την προτροπή σας παραβιάζοντας , κατάφωρα, το Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, νόμος 3418/ΦΕΚ 287/28-11-2005, άρθρο 11, που λέει «Ο Ιατρός έχει καθήκον ΑΛΗΘΕΙΑΣ προς το ασθενή. Οφείλει να ενημερώνει ΠΛΗΡΩΣ για τις συνέπειες και τους ενδεχόμενους κινδύνους…»;

2. «Το τείχος προστασίας δυστυχώς δεν επετεύχθη λόγω άρνησης των ηλικιωμένων να εμβολιαστούν», γράφουν.

Τείχος προστασίας δεν υπάρχει ούτε πρόκειται να υπάρξει για τους Κορωνοιούς και τους ιούς της γρίπης (Ορθομυξοϊοί), διότι μεταλλάσσονται! Μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε μη μεταλλασσόμενους ιούς , πχ Ιλαράς, Ανεμευλογιάς κλπ

Επίσης τείχος προστασίας δεν επρόκειτο να επιτευχθεί με εμβόλια τα οποία δεν προφυλάσσουν από την μόλυνση (η προστασία του m-RNA εμβολίου έπεσε στο 39%) και από την μετάδοση (οι εμβολιασθέντες που μολύνονται έχουν παρόμοιο ιικό φορτίο με τους ανεμβολίαστους, άρα μεταδίδουν το ίδιο!

3.Επίσης, με ποια λογική θα πρέπει να εμβολιάσουμε τα παιδιά για να προφυλάξουμε τους ηλικιωμένους; Ξεχνάτε ότι η αποτίμηση της πολυτιμότητος ενός ατόμου για την κοινωνία μετράται σε Ανθρωπο-Έτη; (άνθρωποι Χ έτη που τους απομένουν να ζήσουν- μέσος όρος επιβίωσης τα 80 έτη). Επομένως ένα ένας 79χρονος αποτιμάται σε 1 ανθρωπο-έτος, ενώ ένας 12χρονος σε 68 ανθρωπο-έτη. Αλλά επειδή αυτός θα παντρευτεί και θα αποκτήσει δύο παιδιά η συνολική αποτίμηση του 12χρονου είναι: 68+80+80=228 ανθρωπο-έτη. Συγκρίνετε, λοιπόν 228 ανθρωπο-έτη με το ένα ανθρωπο-έτος και συνιστάτε να εκθέσουμε, στον όποιο κίνδυνο (έστω και ελάχιστο) συνεπάγεται το εμβόλιο, το άτομο αξίας 228 αντί για το άτομο αξίας 1 ανθρωπο-έτους;;;

3. «Ένας αριθμός παιδιών και εφήβων, που στις ΗΠΑ υπολογίζεται σε ποσοστό 15%, στην δε Ευρώπη πιθανόν να ανέρχεται σε μικρότερο ποσοστό, εμφανίζουν το μετά Covid-19  πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο με θνησιμότητα 1,7%"

Το ποσοστό αυτό, 15% ,είναι τερατώδες και ανακριβέστατο! Στις ΗΠΑ, το ποσοστό του συνδρόμου ΜΙS-C στα παιδιά της λευκής φυλής (στις άλλες φυλές είναι μεγαλύτερο) είναι 1/1.000.000 ανθρωπο-μήνες (δηλαδή ένα παιδί 12 ετών ή 144 ανθρωπο-μηνών έχει πιθανότητα 144/1.000.000 ή 0.0144 % ή 110/1.000.000 νοσήσεις από Covid-19 0,011% των νοσήσεων από Covid-19. Δηλαδή ΑΠΕΙΡΟΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ. Στην Νέα Υόρκη υπολογίστηκε η συχνότητα σε 11,4/1.000.000 ατόμων μικρότερων από τα 21 έτη ήτοι ποσοστό 0.0114%.

Στο UpToDate η συχνότητα που αναφέρεται στους <21 ετών είναι 2/100.000 ήτοι 0.002% ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΠΑΝΙΩΤΑΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΑ ΣΥΧΝΟ , ΟΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕTAI στο δελτίο.

4.Η θνητότητα είναι χαμηλή σε αυτό το σπάνιο σύνδρομο και αναφέρεται στο σύνολο ως 1,9% στο Contagionlive.com (1-3-2021). Είναι δε πιο χαμηλή για τα παιδιά της λευκής φυλής.

5. Αναφέρετε ως ποσοστό περικαρδιτίδων/ μυοκαρδιτίδων το 12 περιπτώσεις ανά 1.000.000

a. Το CDC αναφέρει 62.8 περιπτώσεις/ 1.000.000 δεύτερες δόσεις του m-RNA εμβολίου για τις ηλικίες 12-17 ετών

5. Όσον αφορά τις μυοκαρδίτιδες που όπως αναφέρει είναι αυτοϊώμενες σε 5-6 ημέρες, υποβαθμίζοντας την σημασία της μυοκαρδιακής βλάβης θα πω τα εξής:

a. Δεν υφίσταται «αθώα» μυοκαρδίτιδα. Κάθε μυοκαρδίτιδα διαγιγνώσκεται , μεταξύ των άλλων , από την άνοδο των μυοκαρδιακών ενζύμων στο αίμα , κάτι που σημαίνει λύση καρδιακών μυϊκών ινών.

b. Είναι γνωστό, ότι οι μυϊκές ίνες (κύτταρα) και τα νευρικά κύτταρα ΔΕΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ. Όταν βλαβούν αντικαθίστανται από ινώδη συνδετικό ιστό (ουλή)! Χάνεται, δηλαδή μυϊκός ιστός με επακόλουθο μειωμένη συσταλτικότητα του καρδιακού μυός για το υπόλοιπο της ζωής του εφήβου. (Έχω πρόσφατο παράδειγμα 18χρονου που μετά μετεμβολιαστική μυοκαρδίτιδα , έχει περιοχές μειωμένης απεικόνισης/ συσταλτικότητος στην μαγνητική.)

6. Λένε «θα έπρεπε να μην υπερτονίζονται οι περικαρδίτιδες ως παρενέργειες των m-RNA εμβολίων αλλά οι θάνατοι από τις περικαρδίτιδες από Covid-19»

a. Οι μεμονωμένες περικαρδίτιδες είναι σπάνιες. Συνηθέστερα είναι περικαρδιομυοκαρδίτιδες. https://www.sickkids.ca/.../interim-guidance_myocarditis...

b. Και εδώ παραβιάζεται ο Νόμος περί Ιατρικής Δεοντολογίας 3418/ΦΕΚ 287/28-11-2005, άρθρο 11

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, πρόκειται για ένα απαράδεκτο κείμενο , που προσβάλλει το Ιατρικό Σώμα, που βρίθει από επιστημονικές ανακρίβειες, σε σημείο που να αναρωτιέμαι αν το έγραψε γιατρός ή...»


Πηγή: pronews.gr
Διαμαρτυρία υγειονομικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό

Διαμαρτυρία υγειονομικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό

Τετάρτη, 18/08/2021 - 13:20
Ενάντια στον υποχρεωτικό εμβολιασμό τάχθηκαν οι υγειονομικοί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν το πρωί της Δευτέρας έξω από τον χώρο εργασίας τους, την ώρα που η Κυβέρνηση προχωρά στις τελικές ρυθμίσεις με την επ' αόριστον αναστολή της εργασίας τους.

Η υποχρεωτικότητα (επιβάλλεται από τις 16 Αυγούστου) στους εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και ΑμεΑ και στους υγειονομικούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπου η υποχρεωτικότητα επιβάλλεται από την 1η Σεπτεμβρίου.

 

Ο εργαζόμενος θα πρέπει να ενημερώνει τον εργοδότη-προϊστάμενο για τον εμβολιασμό του, επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό εμβολιασμού του.

«Είμαστε αντίθετοι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Η υποχρεωτικότητα και η διαθεσιμότητα θα "πέσουν" στα δικαστήρια», λένε μεταξύ άλλων οι υγειονομικοί

 
 
Πηγή: zougla.gr
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ : ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID 19

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ : ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID 19

Τετάρτη, 18/08/2021 - 12:05
Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, όλη η ανθρωπότητα βιώνει έναν εφιάλτη ο οποίος έχει μετατραπεί σε μια υγειονομική δικτατορία, διότι έχουν παρθεί ανελεύθερα μέτρα τα οποία καταπάτησαν  τις ελευθερίες των ανθρώπων και παραβιάστηκαν τα συντάγματα των χωρών ,αλλά και οι διεθνείς συνθήκες που κατοχύρωναν τα δικαιώματα των πολιτών ... Βιώνουμε όλοι μας ένα παγκόσμιο πείραμα, που έχει σχεδιαστεί από πριν από τους κοσμοκράτορες που κυβερνούν αφανώς τον κόσμο...

          Σαν δημοσιογράφος έψαξα και βρήκα ποιος έχει την ευθύνη για την κατάσταση αυτή ,διότι για να επιβάλλεις μια τέτοια κατάσταση παγκοσμίως πρέπει να  έχεις στην διάθεση σου τα Μ.Μ.Ε και τις τράπεζες, για να αναγκάσεις  τους κυβερνήτες να κάνουν αυτό που θέλεις ,αλλά και τις φαρμακευτικές εταιρείες για να παράγουν αυτό που θέλεις  την ώρα που το θέλεις... .Ο τελικός στόχος αυτών που κυβερνούν αφανώς τον κόσμο είναι να επιβάλλουν μια παγκόσμια κυβέρνηση  και  αυτό ήδη εκφράστηκε ως επιθυμία από πολλούς πολιτικούς παγκοσμίως ως τώρα...Εκτός αυτού επειδή 7 δις ανθρώπων δεν είναι διαχειρίσιμα στόχος τους επίσης είναι να μειωθεί ο παγκόσμιος πληθυσμός στα 500.000.000 άτομα , που θα είναι φρόνιμοι σκλάβοι  και αυτό το κατέγραψαν οι κοσμοκράτορες στις κατευθυντήριες πλάκες της Τζόρτζια στις Η.Π.Α  πριν από αρκετά χρόνια ...

 
PLAKES TZORTZIA.png


 Αν αναρωτιέστε ποιοι θέλουν κάτι τέτοιο, σας λέω ότι είναι οι σιωνιστές υπερτραπεζίτες οι οποίοι είναι μεγαλομέτοχοι όλων σχεδόν των δήθεν κρατικών τραπεζών του κόσμου ,είναι μεγαλομέτοχοι των Μ.Μ.Ε που έχουν παγκόσμια επιρροή και όλων των μεγάλων πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιρειών ...Αυτοί λοιπόν κατάφεραν μέσω των Μ.Μ.Ε να παρουσιάσουν τον COVID 19 σαν ένα τέρας που μπορεί να καταπιεί όλη την γη ,για να τρομοκρατήσουν όλους τους πολίτες ,ούτως ώστε να δεχτούν εύκολα να παραδώσουν κάθε ελευθερία τους προκειμένου να είναι ασφαλείς από ένα γατάκι που το παρουσίασαν σαν έναν τεράστιο λέοντα ....Ας δούμε όμως πότε  πως  και από που ξεκίνησαν όλα αυτά να σχεδιάζονται και πως φτάσαμε ως εδώ...

        Στις 13-10- 2015 στο Ευρωπαικό γραφείο κατοχύρωσης ευρασιτεχνειών ,που είναι όργανο της Ευρωπαικής Ενώσεως και λέγεται ESPASE NET ,με τον κωδικό  2020279585 ο RICHARD ROTHSCHILD, κατοχύρωσε την μέθοδο για την κατασκευή των ιατρικών τεστ για τον  COVID 19 και έτσι κάθε εταιρεία που κατασκευ'αζει τέτοια τεστ πληρώνει σε αυτόν ποσοστά από τα κέρδη της ...


 
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΑΤΕΝΤΑΣ ΡΟΤΣΙΛΝΤ.png
 
    Προχωρώντας χρονικά το 2017 μέσω του WISH ενός οργανισμού που ανήκει στην παγκόσμια τράπεζα και μέσω αυτού τα κράτη αγοράζουν προιόντα το ένα από το άλλο ,διαπιστώσαμε ότι πολλά κράτη άρχισαν να αγοράζουν το ένα από το άλλο τεστ για τον  COVID 19 .Όσο και αν ακούγεται αυτό εξωφρενικό δυστυχώς είναι η αλήθεια ...

 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΟΡΑ ΤΕΣΤ 2017.1.png
 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΟΡΑ ΤΕΣΤ 2017.png
 
        Αν αναρωτιέστε πως είναι δυνατόν να γνωρίζαν τόσοι άνθρωποι ένα τέτοιο θανάσιμο μυστικό και να μην έχει διαρεύσει , σας λέμε ότι όσοι γνώριζαν ξέρανε ότι εάν αποκαλύψουν κάτι πριν από την ώρα που έπρεπε, θα θάβανε ζωντανά πρώτα τα παιδιά τους μπροστά τους και μετά αυτούς...Εδώ δεν δίστασαν να δολοφονήσουν 4 ηγέτες κρατών γιατί δεν θέλησαν στις χώρες τους να εισάγουν τα εμβόλια ,  υπάλληλους τους θα λυπόταν;;;;

ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΕΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ.png
 
       Βέβαια εκ των υστέρων όπως βλέπετε τα στοιχεία αυτά διέρευσαν και δυστυχώς δεν ξέρουμε ποιοι και πόσοι το πλήρωσαν με την ζωή τους αυτό...

 Aς δούμε όμως τώρα πως ξεκίνησαν όλα και από ποιους το 2019..Όλοι μας θυμόμαστε ότι η εξάπλωση του COVID 19 ξεκίνησε από την WUHAN της Κίνας ,άρα από εκεί πρέπει να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι για να δούμε ποιος ή ποιοί κρύβονται πίσω από αυτήν την παγκόσμια άσκηση,όπως  δήλωσε και ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής κυβέρνησης ,της οποίας τα αποτελέσματα βιώνουμε όλοι με τον χειρότερο τρόπο...Το εργαστήριο στην WUHAN λοιπόν, από το οποίο λέγεται από όλο και περισσότερους πλέον ότι ξεκίνησαν όλα, ανήκει στην PFIZER, η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή που την ονομάζουν BIOLAKE εδώ και δέκα χρόνια σύμφωνα με την CHINA DAILY, μάλιστα το 2019  επεκτάθηκαν οι εγκαταστάσεις της εκεί....
https://www.google.com/url?q=http://en.hubei.gov.cn/news/newslist/201606/t20160630_857510.shtml&source=gmail&ust=1629362412953000&usg=AFQjCNEfweUoMxtV-ZvApwclyLG92ltz6g">http://en.hubei.gov.cn/news/newslist/201606/t20160630_857510.shtml
https://www.google.com/url?q=https://www.ipimediaworld.com/pfizer-to-build-rd-facility-in-wuhan-china/&source=gmail&ust=1629362412953000&usg=AFQjCNHe40pEu6CaHD8WFeWOrjomXXmAFw">https://www.ipimediaworld.com/pfizer-to-build-rd-facility-in-wuhan-china/

    H PFIZER όμως τότε σύμπραξε με την GLAXO που έστειλε εμβάσματα χιλιάδων ευρώ σε γνωστούς μας λοιμωξιολόγους ,για να λένε αυτά που λένε...
https://www.google.com/url?q=https://translate.google.com/translate&source=gmail&ust=1629362412953000&usg=AFQjCNH5L0Zc-Uj9js72yp_pSZRsq7EqMw">https://translate.google.com/translate?
hl=el&sl=en&u=https://www.google.com/url?q=http://www.pharmatimes.com/news/gsk_completes_transaction_with_pfizer_1296057%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue.&source=gmail&ust=1629362412953000&usg=AFQjCNHq9GGjtAI-OW2GREUgtl_4G8gAWQ">http://www.pharmatimes.com/news/gsk_completes_transaction_with_pfizer_1296057&prev=search&pto=aue...

    Οι δύο αυτές εταιρείες λοιπόν το 2019 ενώθηκαν κατά κάποιο τρόπο και έτσι απέκτησαν τεράστια δύναμη με επιρροές παντού. Πίσω από αυτές τις
εταιρείες σύμφωνα με το CNN BUSINESS όμως κρύβονται παγκόσμιοι οικονομικοί κολοσσοί, που ανήκουν σε υπερτραπεζίτες όπως η BLACKROCK
των ROTHSCHILD, που κατέχουν τις μεγαλύτερες κρατικές τράπεζες του κόσμου συμπεριλαμβανομένης και της Τραπέζης της Ελλάδος ...

https://www.google.com/url?q=https://translate.google.com/translate&source=gmail&ust=1629362412953000&usg=AFQjCNH5L0Zc-Uj9js72yp_pSZRsq7EqMw">https://translate.google.com/translate?
hl=el&sl=en&u=https://www.google.com/url?q=https://money.cnn.com/quote/shareholders/shareholders.html%253Fsymb%253DPFE%2526subView%253Dinstitutional%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue&source=gmail&ust=1629362412953000&usg=AFQjCNHIyzYCKvR1NMRUbUAUVsHMn1rUhw">https://money.cnn.com/quote/shareholders/shareholders.html%3Fsymb%3DPFE%26subView%3Dinstitutional&prev=search&pto=aue
https://www.google.com/url?q=https://fintel.io/so/us/pfe&source=gmail&ust=1629362412953000&usg=AFQjCNEk2oeWYJSElnXDCNff0LrarKHeoA">https://fintel.io/so/us/pfe
 ́     Προχωρώντας την έρευνα διαπιστώσαμε ότι αναμεμειγμένοι με την υπόθεση αυτή με την PFIZER, είναι το OPEN SOCIETY FOUNDATION
του GEORGE SOROS και η AXA, της οποίας τα συμφέροντα διαχειρίζεται η προαναφερθείσα εταιρεία.Πέραν τούτων βλέπουμε ότι η γερμανική
εταιρεία Winterthur που έκτισε το κινέζικο εργαστήριο των PFIZER και GLAXO , κατά σύμπτωση αγοράστηκε από τη γερμανική Allianz, που κατά
σύμπτωση μεγαλομέτοχος της είναι ο κολοσσός Vanguard, που κατά σύμπτωση είναι μέτοχος της BlackRock που ελέγχει τις κεντρικές τράπεζες της
Ελλαδας και άλλων χωρών όπως προείπαμε και διαχειρίζεται το 1/3 του παγκόσμιου επενδυτικού κεφαλαίου.
https://www.google.com/url?q=https://books.google.gr/books&source=gmail&ust=1629362412953000&usg=AFQjCNEgm1tqzZSw4ecGjX3LDWvQXMSW2A">https://books.google.gr/books?
 
id=UeOyDwAAQBAJ&pg=PT158&lpg=PT158&dq=blackrock+open+foundation+society+AXA&source=bl&ots=NuIN_9Dx0I&sig=ACfU3U3o-
9dS0dGDVjQm_F6pO0Y2O1Aa7A&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwi_-
 
KapzZXtAhXl_CoKHczIAuwQ6AEwCHoECAcQAg#v=onepage&q=blackrock%20open%20foundation%20society%20AXA&f=false
 
https://www.google.com/url?q=https://www.dw.com/en/blackrock-the-secret-world-power/a-18653761?fbclid%3DIwAR0yGTuADu8IYvm3drOQuJTRh-&source=gmail&ust=1629362412953000&usg=AFQjCNHqIlX_kE4yMWZb51h3dYFFc2MDyA">https://www.dw.com/en/blackrock-the-secret-world-power/a-18653761?fbclid=IwAR0yGTuADu8IYvm3drOQuJTRh-
T7bbK6pgpKj2WSMUafX4VCB2q0jlM9EaE
 
https://www.google.com/url?q=https://jp.reuters.com/article/instant-article/idUSTRE79F16Q20111016&source=gmail&ust=1629362412953000&usg=AFQjCNGV0x46PMROLkUCVK9E12VrNk6RJw">https://jp.reuters.com/article/instant-article/idUSTRE79F16Q20111016?
fbclid=IwAR31DA9Oj10kXv0ptaFFNj_vpr8h3xZQ3QycSwncPUKzUwAULyl8s6nTUvc
https://www.google.com/url?q=https://www.gospanews.net/2019/04/02/lobby-armi-report-1-gli-usa-e-il-sionista-di-blackrock/&source=gmail&ust=1629362412953000&usg=AFQjCNH-BNMUF0ydTceH8sNvEnErVo-dQA">https://www.gospanews.net/2019/04/02/lobby-armi-report-1-gli-usa-e-il-sionista-di-blackrock/?
fbclid=IwAR07jFCiov1Ynhv2GY2_glW7PmDr8nDqckal5r_Q5mACk9cUCVPZH0ftN4
https://www.google.com/url?q=https://www.gospanews.net/en/2020/03/07/pandemic-bioweapon-gsk-golden-vaccines-ring-with-bill-gates-pentagon-and-zionists-blackrock/&source=gmail&ust=1629362412953000&usg=AFQjCNFlnlQ9T0n7l6FYQUIt2eODlXKRAg">https://www.gospanews.net/en/2020/03/07/pandemic-bioweapon-gsk-golden-vaccines-ring-with-bill-gates-pentagon-and-zionists-blackrock/?
fbclid=IwAR2L2t1rnal9sga2f7TlP6s6ILP1cHpvw6rZwtzz3lnGqoLuQlSz6QDgrUs

     Αυτοί όλοι τώρα έχουν ως βιτρίνα τους τον BILL GATES και δια αυτού χρηματοδοτούν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τον οποίο έκαναν τέλειο
όργανο τους, άλλωστε οι PFIZER και GLAXO συνεργάζονται όχι μόνο στην Κίνα αλλά και στις Η.Π.Α και σε άλλες χώρες και μην ξεχνάμε ότι την
MICROSOFT την αγόρασε η BLACKROCK των ROTHSCHILD ο οποίος κρύβεται πίσω από όλα ...
 
https://www.google.com/url?q=https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/new-partnership-between-gsk-and-the-bill-melinda-gates-foundation-to-accelerate-research-into-&source=gmail&ust=1629362412954000&usg=AFQjCNEfkie0FPpGIDmBKgurN5Gn3Hxn3A">https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/new-partnership-between-gsk-and-the-bill-melinda-gates-foundation-to-accelerate-research-into-
vaccines-for-global-health-needs/?fbclid=IwAR172P7vWGDlmC69T1gt9vil7BN9oYVaj9bJv9rFSFKTy9QkUk15k5b0R-U
 
https://www.google.com/url?q=https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/new-partnership-between-gsk-and-the-bill-melinda-gates-foundation-to-accelerate-research-into-&source=gmail&ust=1629362412954000&usg=AFQjCNEfkie0FPpGIDmBKgurN5Gn3Hxn3A">https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/new-partnership-between-gsk-and-the-bill-melinda-gates-foundation-to-accelerate-research-into-
vaccines-for-global-health-needs/?fbclid=IwAR172P7vWGDlmC69T1gt9vil7BN9oYVaj9bJv9rFSFKTy9QkUk15k5b0R-U
 
https://www.google.com/url?q=https://www.nytimes.com/2013/07/12/business/global/china-accuses-glaxosmithkline-of-corruption.html&source=gmail&ust=1629362412954000&usg=AFQjCNEncVjp97kH54d5iQn3gyWYE1OFUA">https://www.nytimes.com/2013/07/12/business/global/china-accuses-glaxosmithkline-of-corruption.html?
fbclid=IwAR2L2t1rnal9sga2f7TlP6s6ILP1cHpvw6rZwtzz3lnGqoLuQlSz6QDgrUs

     Σε αυτά τα στοιχεία θα προσθέσουμε και μερικά ακόμη από ενδεικτικές ιστοσελίδες που περιέχουν στοιχεία για όποιον θέλει να ερευνήσει
περαιτέρω, που θα τον οδηγήσουν και σε άλλα ενδιαφέροντα εγκλήματα των προαναφερθέντων, όπως από την New York Times,
έρευνες που είχαν γίνει στην Glaxo για δωροδοκίες κυβερνητικών υπαλλήλων της Κίνας για να συνεργαστούν και να κερδίζει ένα μεγάλο
μέρος της αγοράς. Επίσης το Ινστιτούτο Bill και Melinda Gates είχε κατηγορηθεί για την διασπορά του ιού Έμπολα ,όπου σκοτώθηκαν
πολλά παιδιά γιατί τα είχαν για πειραματόζωα ... Είναι λοιπόν βέβαιον ότι ήταν γνώριμοι από παλιά με τον Bill Gates όσοι
προαναφέραμε και είχαν σύνδεση με το εργαστήριο στην Κίνα της Wuhan το οποίο ήταν γνωστό και στον ΠΟΥ καθώς είχε την δική του
έγκριση λειτουργίας.

     Εννοείτε ότι οι Glaxo και Pfizer έχουν από πίσω τους ως υποστήριξη ένα πολύ μεγάλο λόμπι που έχει να κάνει με μεγάλες εταιρείες
όπλων. Φανταστείτε μέσω ποιών τα χρήματα των ΗΠΑ κατέληγαν στην Κίνα... Μέσα σε αυτό το λόμπι εμπλέκονται πολλοί ανά τον κόσμο
οι οποίοι είναι είναι ολόκληρο δίκτυο, για αυτό και τα ποσά που βρέθηκαν να έχουν χρηματοδοτήσει κυβερνητικούς αξιωματούχους ήταν
πραγματικά τεράστια και όλοι αυτοί είναι στο απυρόβλητο...Έτσι και μόνο έτσι μπορείς να διοργανώσεις με τέτοια επιτυχία μια παγκόσμια
άσκηση ,να σου διαφύγουν ιοί που κατά σύμπτωση έχεις ήδη κατασκευάσει και κατοχυρώσει από πριν και την σύνθεση τους και τα διαγνωστικά τεστ ,αλλά και τα εμβόλια για αυτούς τους ιούς τα οποία έχεις κατασκευάσει από πριν και παραγγέλνονται από χώρες όπως η Ελλάδα πριν ακόμη
πάρουν έγκριση από κάποιον ειδικό φορέα...


https://www.google.com/url?q=https://www.gsk.com/.../new-partnership-between-gsk-and.../&source=gmail&ust=1629362412954000&usg=AFQjCNEPPzdLB0rGuYm90GJJl5E-GBAMEw">https://www.gsk.com/.../new-partnership-between-gsk-and.../
https://www.google.com/url?q=https://www.nytimes.com/.../china-accuses-glaxosmithkline.&source=gmail&ust=1629362412954000&usg=AFQjCNERYmILUMSviiN-nfcOaTdkAYrbBg">https://www.nytimes.com/.../china-accuses-glaxosmithkline...
https://www.google.com/url?q=https://www.gatesfoundation.org/.../2014/10/OPP1120885&source=gmail&ust=1629362412954000&usg=AFQjCNG9HEiXGeqdyFiYtnbq3O83SYYdqQ">https://www.gatesfoundation.org/.../2014/10/OPP1120885
https://www.google.com/url?q=https://www.gospanews.net/.../pandemic-bioweapon-gsk.../&source=gmail&ust=1629362412954000&usg=AFQjCNFBaLF97z3GwZdwKGT3SnLyPBcfxQ">https://www.gospanews.net/.../pandemic-bioweapon-gsk.../
https://www.google.com/url?q=https://www.gospanews.net/.../lobby-armi-report-1-gli.../&source=gmail&ust=1629362412954000&usg=AFQjCNGpf4LQB0hGEAXOfueUZ6wyNAPQvw">https://www.gospanews.net/.../lobby-armi-report-1-gli.../
https://www.google.com/url?q=https://jp.reuters.com/.../instant.../idUSTRE79F16Q20111016&source=gmail&ust=1629362412954000&usg=AFQjCNH-YmpnM56l_gC5Iiz4lpYFUcpaoQ">https://jp.reuters.com/.../instant.../idUSTRE79F16Q20111016
https://www.google.com/url?q=https://www.dw.com/.../blackrock-the-secret.../a-18653761&source=gmail&ust=1629362412954000&usg=AFQjCNEpzTNnut4jgKEiMXHC4yQa0-jC2g">https://www.dw.com/.../blackrock-the-secret.../a-18653761
BILL GATES ΠΟΥ (1).jpg
 
BLACK ROCK.jpg
 
MICROSOFT BLACK ROCK.jpg
 
PFIZER BLACK ROCK.1.jpg
 
PFIZER BLACK ROCK.jpg
 
PFIZER GLAXO.jpg
 
PFIZER WUHAN.jpg
 
 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.jpg
 
     Προχωρώντας χρονικά το 2019 στις 16 Οκτωβρίου στην χώρα μας ιδρύθηκε ο ΕΟΔΥ ,με σκοπό να διαχειριστεί πανδημικές καταστάσεις και να συγκεντρώνει για τον λόγο αυτό τα ιατρικά στοιχεία μας από όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας μας. Όλα αυτά όταν καμία πανδημία δεν υπήρχε πουθενά.

 
ΦΕΚ ΕΟΔΥ.jpg
 
        Τον Αύγουστο του 2019 κάνει την εμφάνιση της από το πουθενά μια εταιρεία η EXUS SOFTWARE, η οποία όπως δήλωσε η ίδια ανέλαβε να διαχειριστεί πανδημίες με χρηματοδότηση από την Ε.Ε και μάλιστα ως ο ηγέτης σχήματος εταιρειών από όλη την Ευρώπη, όταν δεν υπήρχε πουθενά καμία πανδημία ...Η εταιρεία αυτή χρηματοδότησε τον γνωστό σε όλους μας Σ.Τσιόδρα στις 26-2-2020 με 150.000 ευρώ για να διαχειριστεί τα της πανδημίας μέσω του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου ,πριν ακόμη εμφανιστεί έστω και ένα κρούσμα στην χώρα μας .

 
EXUS.png
 
 
 
ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕXUS.png
       Ο εν λόγω τον Σεπτέμβριο του 2019 είχε πει κυνικά στον CNN GREECE << Κατασκευάζουμε ιούς για να φτιάξουμε πιο αποτελεσματικέ εμβόλια
>> και αν υπήρχε δικαιοσύνη έπρεπε να συλληφθεί άμεσα ως επικίνδυνος για την δημόσια υγεία μόνο από την ομολογία του αυτή...Ο ίδιος είχε πει επίσης κυνικά αρκετά αργότερα << χρεώνουμε και άλλους θανάτους στον COVID 19 για να πάρουμε και άλλα μέτρα >> ...Δεν γνωρίζει ότι ιατρικώς απαγορεύεται να χρεώνεις άλλη αιτία θανάτου για κάποιον που απεβίωσε ,από αυτήν η οποία ήταν η αιτία για να φύγει από τον κόσμο τούτο;;;;Το γνώριζε και πολύ καλά μάλιστα αλλά έπρεπε να κάνει αυτό για το οποίο πληρώθηκε....

      Στις 25-2-2020 η κυβέρνηση ψήφισε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου ακόμη και τον υποχρεωτικό μας εμβολιασμό κατόπιν εισηγήσεως του Σ.Τσιόδρα και της επιτροπής στην οποία προέδρευε,προς αποφυγήν της πανδημίας ,όταν στην χώρα μας δεν υπήρχε ούτε ένα κρούσμα και φυσικά
δεν υπήρχαν τα εμβόλια ...Αν όλα αυτά δεν φτάνουν για την φυλάκιση αυτών των εγκληματιών που κατέστεψαν την χώρα οικονομικά αλλά και σε κάθε τομέα ,τότε δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο...

 
ΦΕΚ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ.png
 
 
       Από το χρονικό σημείο αυτό και μετά ανέλαβαν τα Μ.Μ.Ε που σε έναν χρόνο πήραν 70 εκατομμύρια ευρώ από την κυβέρνηση , για να τρομοκρατούν τον κόσμο επί εικοσιτετραώρου βάσεως κατόπιν συντεταγμένης πορείας από τον κρατικό μηχανισμό. Οι γιατροί υπό το καθεστώς του τρόμου παρουσίαζαν κάθε λοίμωξη ως COVID 19 , είτε ήταν μια απλή ενδονοσοκομειακή λοίμωξη είτε ήταν απλή γρίπη είτε ήταν Η1Ν1 είτε ήταν οποιαδήποτε άλλη λοίμωξη και όποιος πέθαινε από οποιαδήποτε λοίμωξη έλεγαν ότι πέθανε από COVID 19...Επί αυτού έχουνε την μελέτη του αμερικανικού οργανισμού φαρμάκων CDS , που λέγει ότι στην χώρα μας το 7.9 τοις 100 των ασθενών που νοσηλεύονται προσβάλλονται από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και αρκετοί εξ αυτών δυστυχώς πεθάναν.

 
image.png
     Αυτό άλλωστε το παραδέχτηκε και ο Σ.Τσιόρδας δημοσίως όπως ήδη προείπαμε .Αρκεί να πούμε ότι τα προηγούμενα έτη πέθαιναν αρκετοί συνάνθρωποι μας από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και από κάθε μορφή γρίπης σύμφωνα με την εθνική μας στατιστική υπηρεσία ...Όσοι συνάνθρωποι μας πέθαναν το 2020 και το 2021 από τις προαναφερθείσες αιτίες, αβασάνιστα χρεώθηκαν ότι πέθαναν από COVID 19 για να τρομοκρατηθεί ο κόσμος και να στηθεί μια υγειονομική δικτατορία διαλύωντας κάθε μορφή ελευθερίας των Ελλήνων...
 
       Μόλις οι εταιρείες που εξ αυτών διέφυγε ο ιός αυτός στην ανθρωπότητα, κατασκεύασαν ένα σκεύασμα MRNA που το ονόμασαν εμβόλιο ,άρχισε η ακατάπαυστη προπαγάνδα υπέρ αυτού. Ο Π.Ο.Υ έδωσε άδεια υπό όρους ως το 2023, διότι δεν δοκιμάστηκε πρώτα κλινικά για να δούνε τις παρενέργειες και κατευθείαν δόθηκε στους ανθρώπους ...Η άδεια που δόθηκε ήταν ως ένα σκεύασμα που βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και εάν διαπιστώνονταν παρενέργειες και θάνατοι η άδεια που δόθηκε στις  εταιρείες αυτές θα αίρονταν...
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΜΒΟΛΙΩΝ.png
 
       Αν κάποιος δει το ερωτηματολόγιο προς τους υποψήφιους προς εμβολιασμό, θα αντιληφθεί το μέγεθος της ανευθυνότητας των ιατρών για τους βέβαια ψηφίστηκε το ακαταδίωκτο ,διότι ότι έκαναν το έκαναν χωρίς κανέναν σχεδιασμό και χωρίς να φταίνε οι ίδιοι για αυτό, αλλά ο κρατικός μηχανισμός που τους υποχρέωσε να πράξουν έτσι...Πως κάνεις ένα άγνωστο εμβόλιο σε κάποιον ,χωρίς στο εμβολιαστικό κέντρο να υπάρχουν οι γιατροί που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν τις όποιες παρενέργειες από το σκεύασμα αυτό;;;Πως ρωτάς αβασάνιστα κάποιον αν έχει όλες αυτές τις αλλεργίες που καταγράφονται στο ερωτηματολόγιο ;;;Ποιος γνωρίζει αν έχει αλλεργία σε κάποιο από τα χιλιάδες φάρμακα που κυκλοφορούν ή αν έχει αλλεργία στα συστατικά του εμβολίου την στιγμή που δεν ξέρει κανείς ποια είναι αυτά;;;;Ποιος γνωρίζει αν έχει αλλεργία στο καουτσούκ;;;;Δείτε το ερωτηματολόγιο για να δείτε το μέγεθος της ανευθυνότητας των υπευθύνων....

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΟΔΥ.jpg
 
        Ένα θέμα που πρέπει να θίξουμε είναι τα δήθεν τεστ για τον COVID 19. Όλα έχουν ένα φυλλάδιο που τα συνοδεύει ,στο οποίο λέγουν ότι εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό να μην λαμβάνεται υπόψιν για περαιτέρω ενέργειες ,εάν δε είναι θετικό είναι πιθανόν να έχει αυτός που το έκανε οποιαδήποτε άλλης μορφής λοίμωξη ...Οι ανευθυνουπέυθοινοι όμως κάθε θετικό τεστ το χρέωναν στον COVID 19, για να τα εκτινάσσουν όποτε και όπως θέλουν τα δήθεν κρούσματα σε όποια περιοχή επιθυμούσαν, για να λαμβάνουν αναελεύθερα μέτρα τελείως αντισυνταγματικά εις βάρος των πολιτών ...
 
ΤΕΣΤ 2.jpg
 
ΤΕΣΤ 3.jpg
 
       Όσον αφορά τις παρενέργειες και τους θανάτους από τα σκευάσματα που τα ονομάζουν εμβόλια , έχουν πάρει πλέον την μορφή της χιονοστιβάδας αλλά οι υπεύθυνοι ουδόλως τα λαμβάνουν υπόψιν ,ακόμη και όταν μεγάλα ερευνητικά ιδρύματα της Αγγλίας και της Γαλλίας ζητούν επιτακτικά την
άμεση διακοπή των εμβολιασμών, διότι είναι πολύ επικίνδυνα. Ήδη οι θάνατοι στην Ε.Ε ξεπέρασαν τους 20.000 μόνο το 2021 χώρις να προσμετρούνται όσοι θάνατοι δεν δηλώθηκαν  και οι παρενέργειες σε εμβολιασμένους το 1.500.000...Τα στοιχεία από τον Αμερικανικό οργανισμό φαρμάκων και την στατιστική υπηρεσία της Ε.Ε είναι ενδεικτικά του εγκλήματος εις βάρος της ανθρωπότητας, το οποίο συντελείτε εδώ και ενάμιση χρόνο όμως οι ανευθυνουπεύθυνοι συνεχίζουν το έργο τους ...Στην Ελλάδα το βέβαιον είναι ότι πέθαναν εξαιτίας του δήθεν εμβολίου πολλοί συνάνθρωποι μας και κανείς εξ αυτών δεν δηλώθηκε ότι πέθανε εξαιτίας των παρενέργειών από το σκεύασμα αυτό.Οι φαρμακευτικές εταιρείες σε ενάμιση χρόνο κέρδισαν περισσότερο από ένα τρις ευρώ και αυτό είναι το μόνο που έχει αξία για τους κρατρικού μηχανισμούς ...
 
ΠΑΡΕΜΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ.png
 
ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΕΝΒΟΛΙΑ.jpg
 
     Στο σημείο πρέπει να πούμε ότι η Ε.Ε ψήφισε νομοσχέδιο για το θέμα αυτό στις 21-12- 2020 ,όπου ρητά ζητά από τα κράτη να γνωστοποιήσουν στους πολίτες ότι το εμβόλιο αυτό δεν μπορεί να γίνει υποχρεωτικό ,οι πολίτες πρέπει να ξέρουν τι είδους παρενέργειες μπορεί να επιφέρει και ότι όποιος δεν
θέλει να το κάνει δεν πρέπει να υπάρξει καμμία συνέπεια εις βάρος του...Αυτό βέβαια ουδόλως λήφθηκε υπόψιν από την Ελληνική κυβέρνηση παρότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές το ψήφισαν όλοι...

 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΒΙΝΤ.png
 
 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΒΙΝΤ.1.png
      Πέραν αυτού υπάρχουν οι διεθνείς συνθήκες όπως αυτές του Οβιέδο και της Νυρεμβέργης, που έγιναν νόμοι του Ελληνικού κράτους και απαγορεύουν να γίνει ιατρική πράξη σε κάποιον χωρίς την θέληση του . Εκτός αυτών υπαρχει και ο Ελληνικό Ιατρικός Κώδικας που έγινε νόμος του κράτους μας, που επίσης απαγορέυει να γίνει ιατρική πράξη σε κάποιον χωρίς την θέληση του...Όλα αυτά όμως ,όπως όλοι έχουμε αντιληφθεί αφήνουν παγερά αδιάφορους τους υγειονομικούς δικτάτορες που δυστυχώς μας κυβερνούν...
 
IΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 
 
 
 
 
Απόστολος Ζέρβας παιδίατρος: «Όνειδος όταν παιδίατροι παραπλανούν γονείς αποσκοπώντας στον εμβολιασμό των παιδιών με πειραματικό εμβόλιο»

Απόστολος Ζέρβας παιδίατρος: «Όνειδος όταν παιδίατροι παραπλανούν γονείς αποσκοπώντας στον εμβολιασμό των παιδιών με πειραματικό εμβόλιο»

Δευτέρα, 16/08/2021 - 22:19
Ο παιδίατρος Απόστολος Ζέρβας σχολιάζει με ανάρτηση του στο Facebook το δελτίο ενημέρωσης που εκδόθηκε από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία και ζητεί από τους παιδιάτρους να αποκρύπτουν τις παρενέργειες από τα εμβόλια.

«Μόνον θυμό – οργή και αγανάκτηση προκαλεί το αντιεπιστημονικό δελτίο ενημέρωσης που εκδόθηκε από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία

1. Πρέπει οι παιδίατροι να τονίζουν τις δυσάρεστες συνέπειες της νόσου από τον κορωνοιό COVID-19 και όχι τις σπανιότατες παρενέργειες των εμβολιασμών , δηλαδή αγαπητοί συνάδελφοι πρέπει να μην αναφερόμαστε στους θανάτους – μυοκαρδίτιδες – περικαρδίτιδες – θρομβώσεις – αλλεργικές αντιδράσεις (shock) Guillain Barre κ.α.

2. Το τείχος προστασίας δεν επετεύχθη λόγω της #άρνησης των ηλικιωμένων να εμβολιαστούν, μάλιστα δε θεωρούν ότι για να επιτύχουμε #ανοσία πληθυσμού πρέπει να έχουμε 90% εμβολιαστική κάλυψη ..  

Αποτελεί όνειδος όταν Παιδίατροι ψεύδονται και παραπλανούν γονείς αποσκοπώντας στον εμβολιασμό των παιδιών με ένα #πειραματικό εμβόλιο , το οποίο μάλιστα δεν είναι ασφαλές ούτε αποτελεσματικό…», γράφει χαρακτηριστικά.

Κοροναϊός – Πρώτος θάνατος πλήρως εμβολιασμένου και χωρίς υποκείμενα νοσήματα στη Θεσσαλονίκη

Κοροναϊός – Πρώτος θάνατος πλήρως εμβολιασμένου και χωρίς υποκείμενα νοσήματα στη Θεσσαλονίκη

Κυριακή, 15/08/2021 - 14:31

Το δυσάρεστο περιστατικό συνέβη στο νοσοκομείο Παπανικολάου, στη Θεσσαλονίκη, και το γνωστοποίησε ο διευθυντής της ΜΕΘ, Νίκος Καπραβέλος

Ο πρώτος θάνατος πλήρως εμβολιασμένου για τον κοροναϊό και χωρίς υποκείμενα νοσήματα είναι γεγονός.

Το δυσάρεστο περιστατικό συνέβη στο νοσοκομείο Παπανικολάου, στη Θεσσαλονίκη, και το γνωστοποίησε ο διευθυντής της ΜΕΘ, Νίκος Καπραβέλος.

«Έχουμε τον πρώτο θάνατο ασθενούς, πλήρως εμβολιασμένου, στη Μονάδα μου. Είναι μια από τις εξαιρέσεις» είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως ο άτυχος άνδρας δεν είχε υποκείμενα νοσήματα.

«Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε συμμορφωθεί πλήρως με τα υγειονομικά πρωτόκολλα» πρόσθεσε.

Ο κ. Καπραβέλος τόνισε πως «δεν πρέπει να θεοποιούμε τους εμβολιασμένους, πρέπει κι αυτοί να προσέχουν», ενώ ξεκαθάρισε πως οι εμβολιασμοί παραμένουν το πιο ισχυρό όπλο που έχουμε κατά του κοροναϊού. «Η μετάλλαξη Δέλτα προσβάλλει και τους εμβολιασμένους, βέβαια σε μικρότερο βαθμό, ενώ δεν νοσούν βαριά σε πολύ μεγάλο ποσοστό».

 
 Οι πλήρως εμβολιασμένοι εξακολουθούν να μολύνονται

Όπως μεταδίδει το CNBC, επιστήμονες επιβεβαιώνουν ότι και τα πλήρως εμβολιασμένα άτομα μπορεί να μολυνθούν από τον κορονοϊό, καθώς κανένα από τα εμβόλια που εφαρμόζονται δεν είναι 100% αποτελεσματικό στην πρόληψη της μόλυνσης.

Επιπλέον, τα νέα στελέχη της Covid όπως η εξαιρετικά μολυσματική παραλλαγή «Δέλτα» έχουν περιπλέξει την εικόνα αποτελεσματικότητας. Υπάρχουν, επίσης, ελλιπή στοιχεία για το πόσο διαρκεί η ανοσία στην Covid μετά τον εμβολιασμό.

Η ανάλυση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ισραήλ καθώς η παραλλαγή «Δέλτα» έγινε το κυρίαρχο στέλεχος, εξακολουθεί να διαπιστώνει ότι η λήψη δύο δόσεων του εμβολίου παρέχει ισχυρή προστασία από σοβαρές ασθένειες και νοσηλεία.

Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου των Pfizer-BioNTech, σε εκείνους που είχαν πλήρως εμβολιαστεί τον Ιανουάριο είχε πέσει στο  16%, αλλά για εκείνα τα άτομα που είχαν λάβει δύο δόσεις μέχρι τον Απρίλιο, το ποσοστό αποτελεσματικότητας (έναντι της συμπτωματικής λοίμωξης) ήταν 79%.

Τα ισραηλινά δεδομένα έρχονται σε αντίθεση με μια μελέτη στην Αγγλία που πραγματοποιήθηκε από τον Απρίλιο έως τον Μάιο και διαπίστωσε ότι, μετά από δύο δόσεις, το εμβόλιο Pfizer-BioNTech ήταν 88% αποτελεσματικό κατά της συμπωματικής νόσησης που προκαλείται από την παραλλαγή δέλτα. .

Ωστόσο, η σύγκριση των αποτελεσμάτων είναι δύσκολη, λόγω των διαφορών στη φύση των προγραμμάτων εμβολιασμού στις δύο χώρες, καθώς και στις  διαφορές που υπάρχουν στις ημερομηνίες μελέτης, στις ηλικιακές ομάδες κ.λπ.

Ομοίως με τα ισραηλινά δεδομένα, τα αγγλικά δεδομένα κατέληξαν επίσης ότι μετά από δύο δόσεις το εμβόλιο Pfizer-BioNTech Covid είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό κατά της νοσηλείας από την παραλλαγή δέλτα (τα αγγλικά δεδομένα διαπίστωσαν ότι το εμβόλιο είναι 96% αποτελεσματικό, τα ισραηλινά δεδομένα το έδειξαν 88% αποτελεσματικό κατά της νοσηλείας, κατά μέσο όρο). Επιπλέον, τα αγγλικά δεδομένα διαπίστωσαν ότι το εμβόλιο Oxford-AstraZeneca ήταν 92% αποτελεσματικό στην πρόληψη της νοσηλείας μετά από δύο δόσεις.

Ο καθηγητής Lawrence Young, ιολόγος στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Warwick στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε στο CNBC ότι υπάρχουν επίσης δύο άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του εμβολίου:

Η εξασθένηση της ανοσίας -ακόμα δεν γνωρίζουμε πόσο διαρκεί η προστατευτική ανοσία που προκαλείται από το εμβόλιο- ενώ ο δεύτερος παράγοντας σχετίζεται με  τις σημαντικές λοιμώξεις σε εμβολιασμένα άτομα λόγω της πιο μολυσματικής παραλλαγής δέλτα.

Θα «μετρήσει» στους 182 που είχε ανακοινώσει ο ΕΟΔΥ γιατι σε ανακοίνωση-σοκ που είχε προχωρήσει , 182 πολίτες οι οποίοι ήταν πλήρως εμβολιασμένοι έχασαν τη ζωή τους από τον κορωνοϊό, κάτι που δείχνει πως τα εμβόλια... μάλλον δεν προστατεύουν πλήρως ούτε από τη βαριά νόσηση. 

Το αξιοπερίεργο είναι πως μέχρι σήμερα η κυβέρνηση και οι «ειδικοί» της κυβέρνησης υποστήριζαν πως δεν έχει πεθάνει κανείς πλήρως εμβολιασμένος από Covid-19, μάλιστα προ λίγων ημερών είχαν ισχυριστεί πως νοσηλεύεται σε ΜΕΘ (του νοσοκομείου Παπανικολάου) ο πρώτος πλήρως εμβολιασμένος. 

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ όμως αναφέρεται σε 56 διασωληνωμένους. Άρα... ποιοι είναι οι υπόλοιποι; 

Η ανακοίνωση δημιουργεί πολλά ερωτήματα, καθώς οι 182 νεκροί πλήρως εμβολιασμένοι δεν είναι ένας μηδαμινός αριθμός και δείχνει πως τα εμβόλια δεν προστατεύουν 100% ούτε από το θάνατο και τη βαριά νόσηση. 

Όλο αυτό την ώρα που πλέον έχει ανακοινωθεί και επισήμως πως τα εμβόλια δεν προστατεύουν από τη νόσηση, αλλά και από τη μετάδοση. Άρα ποιος ο λόγος για πιστοποιητικά εμβολιασμού και υποχρεωτικούς εμβολιασμούς; 

ΕΕ: Πάνω από 20.000 θάνατοι και 1,9 εκατ. παρενέργειες μετά από εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού

ΕΕ: Πάνω από 20.000 θάνατοι και 1,9 εκατ. παρενέργειες μετά από εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού

Παρασκευή, 13/08/2021 - 18:55
Νέα στοιχεία για τους αριθμούς των θανάτων και των παρενεργειών από τα τέσσερα εμβόλια για τον κορωνοϊό φέρνει στο φως της δημοσιότητας η βάση δεδομένων της ΕΕ EudraVigilance και δίνει στη δημοσιότητα το vaccineimpact.com. Τα στοιχεία αφορούν τις 27 χώρες της ΕΕ και μόνο.

Σύμφωνα με αυτά, ο αριθμός των θανάτων που έχουν δηλωθεί μετά από εμβολιασμό με ένα από τα τέσσερα εμβόλια μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2021 ανερχόταν στους 20.595, ο αριθμός των παρενεργειών στις 1.960.607, οι μισές από τις οποίες είναι σοβαρές (οι 968.870).
 

Τα τέσσερα εμβόλια είναι τα:

COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)

COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH

COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S)

Συνολικές αντιδράσεις για το πειραματικό εμβόλιο mRNA Tozinameran (κωδικός BNT162b2,Comirnaty) από την BioNTech/ Pfizer: 9.868 θάνατοι και 767.225 τραυματισμοί έως τις 31/07/2021.

·     21.004 Διαταραχές του αίματος και του λεμφικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 126 θανάτων

·     19.717 Καρδιακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 1.489 θανάτων

·     177 Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 14 θανάτων

·     9,913 Διαταραχές του αυτιού και του λαβυρίνθου, συμπεριλαμβανομένων 8 θανάτων

·     471 Ενδοκρινικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 3 θανάτων

·     11,693 Διαταραχές των ματιών, συμπεριλαμβανομένων 21 θανάτων

·     69,612 Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 431 θανάτων

·     205,214 Γενικές διαταραχές και παθήσεις της περιοχής χορήγησης, συμπεριλαμβανομένων 2,832 θανάτων

·     779 Διαταραχές της ηπατοχολικής χολής, συμπεριλαμβανομένων 46 θανάτων

·     8.405 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 53 θανάτων

·     24,114 Λοιμώξεις και μολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων 941 θανάτων

·     9,314 Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και επιπλοκές κατά τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων 146 θανάτων

·     19,170 Έρευνες, συμπεριλαμβανομένων 323 θανάτων

·     5,675 Διαταραχές μεταβολισμού και διατροφής, συμπεριλαμβανομένων 178 θανάτων

·     104,915 Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένων 122 θανάτων

·     528 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και απροσδιόριστα (συμπεριλαμβανομένων κύστεων και πολυπόδων), συμπεριλαμβανομένων 43 θανάτων

·     137.631 Διαταραχές του νευρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 1.081 θανάτων

·     719 Εγκυμοσύνη, λοχεία και περιγεννητικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 24 θανάτων

·     140 Προβλήματα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου

·     13.659 Ψυχιατρικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 130 θανάτων

·     2.481 Διαταραχές των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 157 θανάτων

·     8.028 Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού, συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων

·     33,642 Αναπνευστικές, θωρακικές και μεσοθωρακικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 1,168 θανάτων

·     36,970 Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού, συμπεριλαμβανομένων 87 θανάτων

·     1,289 Κοινωνικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων 13 θανάτων

·     564 Χειρουργικές και ιατρικές επεμβάσεις 25 θάνατοι

·     21.401 Αγγειακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 404 θανάτων

Συνολικές αντιδράσεις για το πειραματικό εμβόλιο mRNA mRNA-1273(CX-024414) της Moderna: 5.460 θάνατοι και 212.474 τραυματισμοί έως 31/07/2021

·     3,901 Διαταραχές του αίματος και του λεμφικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 49 θανάτων

·     6,139 Καρδιακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 599 θανάτων

·     86 Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 3 θανάτων

·     2,699 Διαταραχές του αυτιού και του λαβυρίνθου

·     165 Ενδοκρινικές διαταραχές συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου

·     3.330 Διαταραχές των ματιών, συμπεριλαμβανομένων 13 θανάτων

·     18,562 Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 200 θανάτων

·     57,313 Γενικές διαταραχές και παθήσεις του χώρου χορήγησης, συμπεριλαμβανομένων 2,188 θανάτων

·     345 Διαταραχές της ηπατοχολικής χολής, συμπεριλαμβανομένων 20 θανάτων

·     1.803 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 9 θανάτων

·     6,151 Λοιμώξεις και μολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων 332 θανάτων

·     4,652 Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και επιπλοκές κατά τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων 102 θανάτων

·     4,289 Έρευνες, συμπεριλαμβανομένων 103 θανάτων

·     2,105 Διαταραχές μεταβολισμού και διατροφής, συμπεριλαμβανομένων 125 θανάτων

·     26,743 Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένων 107 θανάτων

·     252 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και απροσδιόριστα (συμπεριλαμβανομένων κύστεων και πολυπόδων), συμπεριλαμβανομένων 27 θανάτων

·     38,118 Διαταραχές του νευρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 552 θανάτων

·     432 Εγκυμοσύνη, λοχεία και περιγεννητικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 5 θανάτων

·     46 Θέματα προϊόντων

·     4.224 Ψυχιατρικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 90 θανάτων

·     1.306 Διαταραχές των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 85 θανάτων

·     1.526 Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού, συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων

·     9,377 Διαταραχές του αναπνευστικού, του θώρακα και του μεσοθωρακίου, συμπεριλαμβανομένων 521 θανάτων

·     11,300 Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού, συμπεριλαμβανομένων 45 θανάτων

·     925 Κοινωνικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων 20 θανάτων

·     700 Χειρουργικές και ιατρικές επεμβάσεις 55 θάνατοι

·     5,985 Αγγειακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 207 θανάτων

Συνολικές αντιδράσεις για το πειραματικό εμβόλιο AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) από την Oxford/ AstraZeneca: 4.534 θάνατοι και 923.749 τραυματισμοί έως 31/07/2021

·     10.912 Διαταραχές του αίματος και του λεμφικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 184 θανάτων

·     15.131 Καρδιακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 523 θανάτων

·     132 Συγγενείς οικογενείς και γενετικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 3 θανάτων

·     10,643 Διαταραχές του αυτιού και του λαβυρίνθου

·     415 Ενδοκρινικές διαταραχές συμπεριλαμβανομένων 3 θανάτων

·     16,108 Διαταραχές των ματιών, συμπεριλαμβανομένων 18 θανάτων

·     91,912 Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 229 θανάτων

·     244,487 Γενικές διαταραχές και παθήσεις του χώρου χορήγησης, συμπεριλαμβανομένων 1,128 θανάτων

·     729 Διαταραχές της ηπατοχολικής χολής 41 θάνατοι

·     3.663 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 18 θανάτων

·     22,077 Λοιμώξεις και μολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων 284 θανάτων

·     10,114 Δηλητηριάσεις από τραυματισμούς και επιπλοκές κατά τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων 119 θανάτων

·     20,068 Έρευνες, συμπεριλαμβανομένων 105 θανάτων

·     11,087 Διαταραχές μεταβολισμού και διατροφής, συμπεριλαμβανομένων 62 θανάτων

·     140,986 Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένων 63 θανάτων

·     446 Νεοπλάσματα καλοήθη κακοήθη και απροσδιόριστα (συμπεριλαμβανομένων κύστεων και πολυπόδων), συμπεριλαμβανομένων 13 θανάτων

·     194,032 Διαταραχές του νευρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 727 θανάτων

·     363 Εγκυμοσύνη, λοχεία και περιγεννητικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 8 θανάτων

·     135 Προβλήματα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου

·     17.296 Ψυχιατρικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 39 θανάτων

·     3.324 Διαταραχές των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 40 θανάτων

·     11,369 Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού

·     31,980 Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος του θώρακα και του μεσοθωρακίου, συμπεριλαμβανομένων 534 θανάτων

·     42,437 Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού, συμπεριλαμβανομένων 30 θανάτων

·     1,093 Κοινωνικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων 7 θανάτων

·     971 Χειρουργικές και ιατρικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων 19 θανάτων

·     21.839 Αγγειακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 336 θανάτων

Συνολικές αντιδράσεις για το πειραματικό εμβόλιο COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) της Johnson & Johnson: 733 θάνατοι και 57.159 τραυματισμοί έως 31/07/2021

·     531 Διαταραχές του αίματος και του λεμφικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 23 θανάτων

·     867 Καρδιακές διαταραχές συμπεριλαμβανομένων 92 θανάτων

·     21 Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές διαταραχές

·     346 Διαταραχές του αυτιού και του λαβυρίνθου

·     24 Ενδοκρινικές διαταραχές εκ των οποίων 1 θάνατος

·     705 Διαταραχές των ματιών, συμπεριλαμβανομένων 3 θανάτων

·     5,449 Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 27 θανάτων

·     15,097 Γενικές διαταραχές και παθήσεις του χώρου χορήγησης, συμπεριλαμβανομένων 177 θανάτων

·     78 Διαταραχές της ηπατοχολικής χολής, συμπεριλαμβανομένων 7 θανάτων

·     231 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 5 θανάτων

·     915 Λοιμώξεις και μολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων 21 θανάτων

·     529 Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και διαδικαστικές επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένων 11 θανάτων

·     2.936 Έρευνες, συμπεριλαμβανομένων 51 θανάτων

·     305 Διαταραχές μεταβολισμού και διατροφής, συμπεριλαμβανομένων 12 θανάτων

·     9.614 Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένων 18 θανάτων

·     24 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και απροσδιόριστα (συμπεριλαμβανομένων κύστεων και πολυπόδων) συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων

·     12,240 Διαταραχές του νευρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 90 θανάτων

·     17 Εγκυμοσύνη, λοχεία και περιγεννητικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου

·     17 Θέματα προϊόντων

·     659 Ψυχιατρικές διαταραχές συμπεριλαμβανομένων 8 θανάτων

·     207 Διαταραχές των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος 9 θάνατοι

·     354 Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού, συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων

·     1.878 Διαταραχές του αναπνευστικού, του θώρακα και του μεσοθωρακίου, συμπεριλαμβανομένων 57 θανάτων

·     1.602 Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού, συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων

·     143 Κοινωνικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων 3 θανάτων

·     468 Χειρουργικές και ιατρικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων 30 θανάτων

·     1.902 Αγγειακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 81 θανάτων

* Αυτά τα σύνολα είναι εκτιμήσεις βάσει των αναφορών που υποβάλλονται στο  EudraVigilance. Τα σύνολα μπορεί να είναι πολύ υψηλότερα με βάση το ποσοστό των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρονται. Ορισμένες από αυτές τις αναφορές μπορούν επίσης να αναφερθούν στις βάσεις δεδομένων για τις παρενέργειες κάθε χώρας (όπως η βάση δεδομένων VAERS των ΗΠΑ και το σύστημα Κίτρινης Κάρτας του Ηνωμένου Βασιλείου). Οι θάνατοι ομαδοποιούνται ανά συμπτώματα αλλά μερικοί θάνατοι μπορεί να προήλθαν από πολλαπλά συμπτώματα.

Διευκρινήσεις 

1. Η EudraVigilance είναι η βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία καταγράφονται οι αναφορές παρενεργειών και των θανάτων από τα φάρμακα και τα πειραματικά εμβόλια COVID-19. Η EudraVigilance προορίζεται μόνο για τις 27 χώρες-μέλη  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

2. Ο συνολικός αριθμός των χωρών της Ευρώπης που μετέχουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης είναι 55 (47 κράτη ως μέλη, 5 κράτη ως παρατηρητές του Συμβουλίου και 3 κράτη ως παρατηρητές της Συνέλευσής του). Το Συμβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου 1949, με αντικειμενικό στόχο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είχαν κατακρεουργηθεί κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ελλάδα έγινε μέλος στις 9 Αυγούστου 1949.

3. Συνεπώς, όσο υψηλά και είναι τα στοιχεία της βάσης δεδομένων EudraVigilance, αυτά δεν αντανακλούν ολόκληρη την Ευρώπη. 

Αν συνυπολογιστούν όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο πραγματικός αριθμός των θανάτων και των παρενεργειών των «εμβολίων» για την COVID-19 είναι πολύ υψηλότερος από αυτόν που αναφέρεται στη EudraVigilance.

4. ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ των φαρμάκων και των εμβολίων, μπορεί να αναφέρεται προαιρετικά κάθε υγειονομικός και κάθε πολίτης. Η προοαιρετική αναφορά έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται σ’ αυτά τα Συστήματα λιγότερο από το 1% των πραγματικών παρενεργειών εμβολίων, σύμφωνα με έρευνα του Harvard Pilgrim Health Care:  

«Οι παρενέργειες των φαρμάκων και των εμβολίων είναι συχνές, αλλά δεν αναφέρονται. Παρόλο που το 25% των περιπατητικών ασθενών [που παίρνουν φάρμακα] εμφανίζουν κάποια παρενέργεια, στην Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) αναφέρονται λιγότερες από το 0,3% όλων των παρενεργειών και 1-13% των σοβαρών παρενεργειών. Ομοίως, οι παρενέργειες των εμβολίων αναφέρονται σε ποσοστό λιγότερο από το 1%».

Πηγή: pronews.gr

Προβλήματα μνήμης οκτώ μήνες μετά την λοίμωξη COVID-19 σύμφωνα με μελέτη

Προβλήματα μνήμης οκτώ μήνες μετά την λοίμωξη COVID-19 σύμφωνα με μελέτη

Πέμπτη, 12/08/2021 - 17:08
Ηνόσος COVID-19 αποτελεί μια πολυσυστηματική λοίμωξη παρόλο που τα κύρια συμπτώματά της αφορούν το αναπνευστικό σύστημα. Νευρολογικές και νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις μπορεί να παρατηρούνται ακόμα και μετά την ίαση της οξείας φάσης της λοίμωξης, ως μέρος των μακροχρόνιων επιπτώσεων της COVID-19 (long COVID). Οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα αποτελέσματα της σχετικής μελέτης των Arne Soraas και συνεργατών που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό JAMA Network Open (JAMA Netw Open. 2021;4(7):e2118717.).

Στη μελέτη συμμετείχαν 13.001 ενήλικες στη Νορβηγία οι οποίοι έλαβαν ηλεκτρονική πρόσκληση για συμμετοχή στη μελέτη. Συνολικά στάλθηκαν έως και 3 ηλεκτρονικές προσκλήσεις σε 53.168 άτομα. Το ποσοστό συμμετοχής ανήλθε στο 24%. Προσκλήθηκαν όλοι οι Νορβηγοί που είχαν υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο για SARS-CoV-2 μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου και 15ης Απριλίου 2020. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όλοι όσοι είχαν υποβληθεί σε έλεγχο ήταν συμπτωματικοί. Το κύριο καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν τα προβλήματα μνήμης που δήλωσαν οι συμμετέχοντες στη μελέτη, 8 μήνες μετά την πάροδο της COVID-19. Από τους συμμετέχοντες, οι 439 (37%) είχαν θετικό έλεγχο για SARS-CoV-2, οι 7.978 (25,7%) είχαν αρνητικό έλεγχο για SARS-CoV-2 και οι 4.229 (21,1%) δεν είχαν διαθέσιμο αποτέλεσμα από διαγνωστικό έλεγχο για SARS-CoV-2.

 Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 47 έτη (τυπική απόκλιση 14,3 έτη) και το 66% (8.642 άτομα) ήταν γυναίκες. Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης, 9.705 από τους 13.001 (75%) συμμετέχοντες απάντησαν στο ερωτηματολόγιο με διάμεσο χρόνο τις 257 ημέρες από την ένταξη στη μελέτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι 72 από τους 651 (11%) συμμετέχοντες με θετικό διαγνωστικό έλεγχο για SARS-CoV-2, ανέφεραν προβλήματα μνήμης 8 μήνες μετά τη λοίμωξη COVID-19. Αντίθετα, 254 από τους 5.712 (4%) συμμετέχοντες με αρνητικό έλεγχο για SARS-CoV-2 και 80 από τους 3.342 (2%) συμμετέχοντες με μη διαθέσιμο αποτέλεσμα για SARS-CoV-2 ανέφεραν προβλήματα μνήμης στους 8 μήνες από την ένταξη στη μελέτη. Σε περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων με τη μέθοδο της πολλαπλής λογαριθμικής παλινδρόμησης, το ιστορικό θετικής διαγνωστικής δοκιμασίας για SARS-CoV-2 σχετίστηκε ισχυρά με την αναφορά προβλημάτων μνήμης στους 8 μήνες από το θετικό αποτέλεσμα.

  Επιπλέον, 267 από τους 649 (41%) συμμετέχοντες που ήταν θετικοί στον SARS-CoV-2 ανέφεραν σημαντική επιδείνωση της γενικής κατάστασης της υγείας τους συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, ενώ 81 από τους 651 (12%) στην ίδια ομάδα συμμετεχόντων ανέφεραν επίσης προβλήματα στη συγκέντρωση. Οι 59 από τους 267 (82%) συμμετέχοντες με θετικό έλεγχο για SARS-CoV-2 που ανέφεραν προβλήματα μνήμης, ανέφεραν επίσης γενική επιδείνωση της κατάστασης υγείας. Δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ των διαφορετικών ομάδων των συμμετεχόντων όσον αφορά σε αισθήματα κατάθλιψης, έλλειψη δυνάμεων ή αίσθημα άλγους.
 Παρά τους μεθοδολογικούς περιορισμούς της μελέτης, όπως το χαμηλό ποσοστό ανταπόκρισης στα αρχικά ερωτηματολόγια (24%) και η ύπαρξη συγχυτικών παραγόντων που δεν ελήφθησαν υπόψη από τους ερευνητές, τα ευρήματα έχουν ιδιαίτερη αξία. Έχει φανεί ότι τα υποκειμενικά προβλήματα μνήμης που δηλώνονται από τους ίδιους τους ασθενείς αντικατοπτρίζουν αντικειμενικά προβλήματα στην καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων και επιπλέον αποτελούν παράγοντα κινδύνου για μετέπειτα εμφάνιση γνωστικών δυσλειτουργιών ή/και άνοιας. Σε κάθε περίπτωση, η πιθανή συσχέτιση της COVID-19 με γνωστικά προβλήματα αξίζει περαιτέρω αναλυτικής έρευνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

&quot;ΦΟΡΑΤΕ ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΝ&quot;

"ΦΟΡΑΤΕ ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΝ"

Τρίτη, 10/08/2021 - 20:05

Η ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΠΟΤΕ...

Εχουμε γράψει πολλές φορές, ότι η μάσκα σε ασυμπτωματικά άτομα, δεν βοηθάει σε τίποτα.

Επικρατεί όμως η άνωθεν οδηγία, ότι μπορεί μεν να μας κάνει μία μικρή και ασήμαντη ταλαιπωρία, "αλλά σώζει ζωές".

Είναι όμως έτσι;

___________________________________________

ΤΙ ΕΔΕΙΞΕ Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Μία ομάδα γονέων στο Γκέινσβιλ της Φλόριδας, ΗΠΑ, έστειλαν 6 μάσκες που είχαν φορέσει τα παιδιά τους, στο Πανεπιστήμιο της Φλόριδας για να τις αναλύσει και να δει τι μικρόβια ή ιοί υπήρχαν επάνω.

Τα παιδιά ήταν ηλικίας 6-11 ετών.

Οι μάσκες ήταν είτε μίας χρήσεως, είτε φρεσκοπλυμένες πάνινες.

Είχαν φορεθεί 5-8 ώρες (στο σχολείο και στη διαδρομή, από και προς).

Βρέθηκε πάνω στις μάσκες μία πληθώρα από μικρόβια, μύκητες και παράσιτα, πολλά από αυτά ιδιαίτερα παθογόνα.

Δεν βρέθηκαν ιοί!

Για σύγκριση εξετάστηκε και ένα μπλουζάκι ενός από τα παιδιά.

Στο μπλουζάκι δεν βρέθηκαν παθογόνοι οργανισμοί, μόνο συνηθισμένες πρωτεϊνες, από αυτές που συνήθως βρίσκονται στο δέρμα, στα μαλλιά κλπ.

.....................................................................................

Τα 11 πιο παθογόνα μικρόβια που βρέθηκαν ήταν τα εξής (σε παρένθεση τα νοσήματα που μπορούν να προκαλέσουν):

 • Στρεπτόκκοκος της πενυμονίας (πνευμονία)
 • Μυκοβακτηρίδιο Φυματίωσης (φυματίωση)
 • Ναϊσσέρια της μηνιγγίτιδας (μηνιγγίτις, σηψαιμία)
 • Ακανθαμοιβάδα (κερατίτις, απόστημα ματιού, αμοιβαδική εγκεφαλίτις)
 • Βωμάνιο Ακινητοβακτηρίδιο (πνευμονία, σηψαιμία, μηνιγγίτις, ανθεκτικό στα περισσότερα αντιβιοτικά, από τις πιο θανατηφόρες λοιμώξεις)
 • Κολοβακτιρίδιο (τροφική δηλητηρίαση, γαστεντερίτις)
 • Μπορρέλια (νόσος Lyme, μηνιγγίτις, καρδίτις, αρθρίτις)
 • Κορυνοβακτιρίδιο Διφθερίτιδας (διφθερίτις)
 • Λετζιονέλλα (Νόσος Λεγεωναρίων, πνευμονία)
 • Πυογόνος στρεπτόκοκκος (βαρύτατες λοιμώξεις, υψηλή θνητότητα)
 • Χρυσίζων σταφυλόκοκκος (μηνιγγίτις, σηψαιμία)

___________________________________________

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

- Τα μισά από τα μικρόβια που βρέθηκαν στις μάσκες προκαλούν πνευμονίες

- Το ένα τρίτο των μικροβίων στις μάσκες κάνουν μηνιγγίτιδες

- Το ένα τρίτο των μικροβίων στις μάσκες ήταν ανθεκτικά στα αντιβιοτικά, που προκαλούν βαρύτατες λοιμώξεις με υψηλή θνητότητα

- Τα λιγότερο παθογόνα που βρέθηκαν μπορούν να προκαλέσουν πυρετό, έλκη, ακμή, περιοδοντίτιδα, πυρετό Βραχωδών Ορέων κλπ.

_____________________________________________

ΠΩΣ ΕΞΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ

Οι μάσκες που αναγκαζόμαστε να φορούμε καθημερινά, αποτελούν ένα ζεστό και υγρό περιβάλλον, ιδανικό για ανάπτυξη κάθε είδους μικροοργανισμών.

Ιδιαίτερα τα παιδάκια στο σχολείο που την βγάζουν, την ακουμπούν στο θρανίο ή στο κάθισμα ή στην τσάντα τους, την ξαναβάζουν, την φορούν στην τουαλέτα ή τους πέφτει και κάτω, κινδυνεύουν πάρα πολύ να αρπάξουν οτιδήποτε, ασύγκριτα βαρύτερο από τον αθώο για παιδιά κορονοϊό, από τον οποίο υποτίθεται τα "προφυλάσσουν"...

Κωνσταντινος Αρβανιτης Καρδιολογος