«Καμπάνα» ευρωδικαστηρίου στην Πολωνία για τις παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη

Το Δικαστήριο της ΕΕ καταδίκασε σήμερα την Πολωνία να καταβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ημερήσιο πρόστιμο 1.000.000 ευρώ, για την παράλειψη αναστολής των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας που αφορούν τους τομείς δικαιοδοσίας του Πειθαρχικού Τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου.

«Η συμμόρφωση με τα προσωρινά μέτρα που διατάχθηκαν στις 14 Ιουλίου 2021 είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί σοβαρή και ανεπανόρθωτη βλάβη στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ένωση, ιδίως σε αυτήν του κράτους δικαίου», τονίζει στην ανακοίνωσή του το Δικαστήριο της ΕΕ.

Υπό το πρίσμα των συνθηκών της υπόθεσης και της ικανότητας πληρωμής της Πολωνίας, ο Αντιπρόεδρος του Δικαστηρίου της ΕΕ, διέταξε την Πολωνία να καταβάλει στην Επιτροπή περιοδική χρηματική ποινή ύψους 1.000.000 ευρώ την ημέρα, από την ημερομηνία κατά την οποία η σημερινή διαταγή κοινοποιήθηκε σε αυτήν και έως ότου το εν λόγω κράτος μέλος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη διάταξη της 14ης Ιουλίου 2021 ή, εάν δεν το πράξει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της τελεσίδικης απόφασης.

 

Η επίσημη ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου για την Πολωνία

Επιβολή ημερήσιου προστίμου ύψους 1 εκατ. ευρώ στην Πολωνία επειδή δεν ανέστειλε την εφαρμογή διατάξεων για τις αρμοδιότητες του πειθαρχικού τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Στις 14 Φεβρουάριου 2020 τέθηκε σε ισχύ τροποποιητικός νόμος του πολωνικού νόμου περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου και ορισμένων άλλων νόμων.

Η Επιτροπή, εκτιμώντας ότι οι ισχύουσες εθνικές διατάξεις παραβιάζουν το δίκαιο της Ένωσης, άσκησε την 1η Απριλίου 2021 προσφυγή λόγω παραβάσεως ενώπιον του Δικαστηρίου.

Εν αναμονή της αποφάσεως του Δικαστηρίου με την οποία θα περατωθεί η υπόθεση (οριστική απόφαση) η Επιτροπή ζήτησε από το Δικαστήριο, στο πλαίσιο διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων, να διατάξει την Πολωνία να λάβει μια σειρά από  προσωρινά μέτρα.

Mε διάταξη της 14ης Ιουλίου 2021, η Αντιπρόεδρος του Δικαστηρίου δέχτηκε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Επιτροπής έως ότου εκδοθεί οριστική απόφαση στην υπόθεση.

θεωρώντας ότι η Πολωνία δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την διάταξη επί των ασφαλιστικών μέτρων, η Επιτροπή υπέβαλε, στις 7 Σεπτεμβρίου 2021, αίτημα προκειμένου η Πολωνία να υποχρεωθεί να καταβάλει στο γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ημερήσια χρηματική ποινή ύψους δυνάμενου να δώσει κίνητρα στο κράτος μέλος, να θέσει σε εφαρμογή, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, τα προσωρινά μέτρα που διατάχθηκαν.

H Πολωνία, εκτιμώντας ότι συνέβη μεταβολή των συνθηκών μετά την έκδοση της διατάξεως της 14ης Ιουλίου 2021, κατέθεσε αίτημα προκειμένου να ανακληθεί η εν λόγω διάταξη. Με διάταξη της 6ης Οκτωβρίου 2021, η Αντιπρόεδρος του Δικαστηρίου απέρριψε το αίτημα της Πολωνίας.

Με την σημερινή του διάταξη, ο Αντιπρόεδρος του Δικαστηρίου υποχρεώνει την Πολωνία να καταβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματική ποινή ανά μέρα ύψους 1 000 000 ευρώ, από την ημερομηνία κοινοποίησης της διατάξεως αυτής στην Πολωνία και έως ότου αυτό το κράτος μέλος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την διάταξη της 14ης Ιουλίου 2021, ή ελλείψει αυτού, μέχρι την ημέρα εκδόσεως της οριστικής αποφάσεως.

Η συμμόρφωση με τα προσωρινά μέτρα που διατάχθηκαν στις 14 Ιουλίου 2021 είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί σοβαρή και ανεπανόρθωτη βλάβη στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις αξίες στις οποίες αυτή βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε εκείνη του κράτους δικαίου.