Δυναμική παρουσία των μαθητών στην απεργία

Αν η λέξη απεργία παραπέμπει σε εργαζόμενους, τότε θα πρέπει να θυμίσουμε ότι και τα παιδιά των σημερινών εργαζόμενων, που θα είναι η εργατική γενιά του αύριο, καταγράφει τη δυναμική της παρουσία, διεκδικώντας τα δικαιώματά της εδώ και τώρα.