Οι 16.000 συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ διεκδικούσαν αναδρομικά διαφορές από επικουρικές συντάξεις και επιδόματα - Έχασαν τη μάχη στο ΣτΕ

Συνολικά οι 16.000 συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ που διεκδικούσαν αναδρομικά διαφορές από επικουρικές συντάξεις και δώρα-επιδόματα (13η και 14η σύνταξη) από το 2016 και εφεξής, έχασαν τη δικαστική μάχη στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς κρίθηκε ότι «δεν υφίσταται αγώγιμη αξίωση» (δεν έχουν δικαίωμα να ασκήσουν αγωγές) για τις παροχές αυτές από 12.5.2016 και μετά, σύμφωνα με νέο ασφαλιστικό σύστημα του «νόμου Κατρούγκαλου» (νόμος 4387/2016).

Σύμφωνα με τους συμβούλους Επικρατείας ο «νόμος Κατρούγκαλου» δεν προβλέπει τίποτα για την αναδρομική καταβολή των επικουρικών συντάξεων και των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και θερινής άδειας.

Την 7μελη σύνθεση του Α΄ Τμήματος του ΣτΕ με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Νικόλαο Σκαρβέλη, την απασχόλησε σχετικό προδικαστικό ερώτημα που στάλθηκε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών. Έτσι, οι 16.000 συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (πρώην Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) είχαν ασκήσει παρεμβάσεις υπέρ των απομάχων της εργασίας που έχουν προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια.

Το Α΄ Τμήμα του ΣτΕ εξέδωσε την υπ΄ αριθμ. 1342/2023 πιλοτική απόφασή του και έκρινε ότι «δεν καταβάλλονται, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος του ν. 4387/2016, τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας που είχαν καταργηθεί με το άρθρο πρώτο του ν. 4093/2012 και των οποίων η κατάργηση κρίθηκε αντισυνταγματική με τις 2287-2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλεια του Σ.τ.Ε.». Και δεν καταβάλλονται τα δώρα καθώς «δεν υφίσταται αγώγιμη αξίωση (σ.σ.: δεν υπόκειται σε άσκηση δικαστικής αγωγή) για τις παροχές αυτές για τον μετά την 12.5.2016 χρόνο», δηλαδή για τον μετά την ισχύ του ν. 4387/2016 χρόνο.

Διευκρινίζεται μάλιστα, από τους συμβούλους Επικρατείας, ότι «δεν προβλέπονται υπό το νέο ασφαλιστικό σύστημα του ν. 4387/2016 από 12.5.2016 και εφεξής ούτε καταβάλλονται κατά τον, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, επανυπολογισμό των συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων».

Περαιτέρω, επισημαίνεται στην απόφαση του ΣτΕ, ότι «το ακυρωτικό αποτέλεσμα των 1889-1891/2019 αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν επάγεται ως συνέπεια να καθίστανται αγώγιμες αξιώσεις κατά του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (ήδη e-Ε.Φ.Κ.Α.) των παλαιών συνταξιούχων για την καταβολή αποζημίωσης ισόποσης με το επίδομα αδείας και τα δώρα εορτών για τον μετά την ισχύ του ν. 4387/2016 χρόνο, ανεξάρτητα αν οι αξιώσεις αυτές επιδιώκονται με αγωγές ασκηθείσες πριν ή μετά τις 4.10.2019».

Οι συνταξιούχοι υποστήριζαν ότι οι περικοπές κ.λπ. είναι αντίθετες σε πλειάδα συνταγματικών διατάξεων (άρθρα 2, 4, κ.ά.) και στο άρθρο 1 του πρόσθετου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Ακόμη, υποστήριζαν ότι τα τρία δώρα-επιδόματα δεν έχουν καταργηθεί και παράνομα έγιναν οι περικοπές των επικουρικών συντάξεων τους.