Επιστολή- κόλαφος Διεθνούς Διαφάνειας στον Κυριάκο Μητσοτάκη: Μαύρο πρόβατο η Ελλάδα για τους προστατευόμενους μάρτυρες

Επιστολή – ράπισμα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλαν η Delia Ferreria Dulio και ο Παναγιώτης Μανταλώζης, πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας και πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας για την Ελλάδα αντίστοιχα. Στην επιστολή τους υπογραμμίζουν την πρωτοφανή καθυστέρηση της ενσωμάτωσης της Οδηγίας ΕΕ 2019/1937. Πρόκειται για το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου ορίζεται το καθεστώς προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της διαφθοράς και των εκδηλώσεων της, όπως π.χ. το φαινόμενο της δωροδοκίας. Στο κείμενό τους κάνουν λόγο για μια προειδοποιητική επιστολή που συντάχθηκε από μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορά στη μη ενσωμάτωση της συγκεκριμένης Οδηγίας. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως «έχει επισήμως εκκινήσει διαδικασίας παράβασης του ενωσιακού δικαίου κατά της Ελλάδας».

Το κείμενο επίσης αναφέρει πως «η βελτίωση της προστασίας των whistleblower στην Ελλάδα θα παρέχει ασφαλή εγγύηση για την συμμόρφωση με άλλες συναφείς διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, όπως έχουν τονιστεί μετ’ επιτάσεως σε δύο πρόσφατες διεθνείς αξιολογήσεις του πλαισίου καταπολέμησης της διαφθοράς της Ελλάδας». Επιπρόσθετα υπογραμμίζεται πως «το καθεστώς του whistleblower είναι ένας από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους της αποκάλυψης της διαφθοράς και κάθε μορφής παραβάσεων του νόμου».

Η επιστολή κλείνει λέγοντας: «σας καλούμε επειγόντως να εντείνεται τις προσπάθειες Σας για την ενσωμάτωση της Οδηγίας για την προστασία των whistleblower και να αδράξετε την ευκαιρία να υπερβείτε τα ελάχιστα πρότυπα της Οδηγίας και να υιοθετήσετε διεξοδική και πλήρη εθνική νομοθεσία, η οποία να ανταποκρίνεται στις βέλτιστες πρακτικές και τα διεθνή πρότυπα».

 

Πηγή: documentonews.gr