Πανελλήνιες 2022: «Κόκκινη κάρτα» από τον Συνήγορο του Πολίτη για την ελάχιστη βάση εισαγωγής

«Κόκκινη κάρτα» από τον Συνήγορο του Πολίτη, για την εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), στις πανελλήνιες εξετάσεις. Οι αλλαγές έγιναν λίγο πριν τις πανελλαδικές και οι μαθητές δεν είχαν ενημέρωση.

Σημαντικές παρατηρήσεις κάνει με γνωμοδότησή του, προς το υπουργείο Παιδείας, ο Συνήγορος του Πολίτη, σχετικά με την αιφνιδιαστική εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής των μαθητών για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια κατά την περυσινή χρονιά και οι οποίες βέβαια αφορούν και τις εξετάσεις του 2022.

Μάλιστα, ο Συνήγορος, υπογραμμίζει προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας την πάγια νομολογική θέση του Συμβουλίου της Επικράτειας, σύμφωνα με την οποία οι ρυθμίσεις επί θεμάτων που αφορούν εισαγωγικές εξετάσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε χρόνο που να μην επηρεάζει την προπαρασκευή των υποψήφιων και, σε κάθε περίπτωση, όχι κατά τη διάρκεια του ίδιου διδακτικού έτους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΕΒΕ ήταν και η αιτία που πέρυσι έμειναν εκτός ΑΕΙ σχεδόν 40.000 μαθητές, εικόνα η οποία θα επαναληφθεί και φέτος.

Η γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη

Όπως αναφέρει ο Συνήγορος «αφού έλαβε σημαντικό αριθμό αναφορών υποψήφιων που διαμαρτύρονταν για το περιεχόμενο των νέων ρυθμίσεων για την Ελάχιστη Βάση, απηύθυνε έγγραφο προς την υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως, με επίκεντρο τα εξής ζητήματα:

Παράλειψη θέσπισης μεταβατικής περιόδου: Ο ανωτέρω νόμος τέθηκε σε ισχύ από τον Φεβρουάριο 2021 και εφαρμόστηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του ίδιου έτους, με αποτέλεσμα οι μαθητές να καταληφθούν από τις ρυθμίσεις του αναμορφωμένου συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μεσούσης της διδακτικής χρονιάς. Η άμεση εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν επέτρεψε την έγκαιρη πληροφόρηση, αλλά και την επαρκή προετοιμασία των τελειόφοιτων μαθητών, οι δε κανονιστικές πράξεις, με τις οποίες εξειδικευθήκαν οι όροι εφαρμογής της Ε.Β.Ε., εκδοθήκαν λίγες μέρες πριν την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ειδικά Μαθήματα: Η θέσπιση πρόσθετης Ε.Β.Ε. για τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες απέβη σε πολλές περιπτώσεις καθοριστική για την επιτυχία ή αποτυχία των υποψήφιων, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε μέχρι σήμερα. Οι υποψήφιοι, αγνοούσαν σχεδόν έως τη λήξη του διδακτικού έτους τον συντελεστή της βάσης εισαγωγής για τα ειδικά μαθήματα, με συνέπεια να κατανείμουν το χρόνο προετοιμασίας τους – κατά προτεραιότητα – στα λοιπά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Παράλληλα, δεν ελήφθησαν υπόψη οι ιδιαίτερες δυσκολίες προετοιμασίας των υποψήφιων λόγω της πανδημίας (περιορισμοί στις προπονήσεις των αγωνισμάτων, εξ αποστάσεως διδασκαλία σε αντικείμενα όπως το ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, κ.α.). Είναι χαρακτηριστική, η περίπτωση Τμήματος Α.Ε.Ι. της περιφέρειας, όπου ορίστηκαν οι μέγιστοι συντελεστές βάσης για τα ειδικά μαθήματα, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να εισαχθούν στη Σχολή του τόπου διαμονής τους, ακόμη και υποψήφιοι με υψηλότατη βαθμολογική κατάταξη.

Είναι εξαγωγή της ελάχιστης βάσης από τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων, τόσο των ημερήσιων, όσο και των Εσπερινών Λυκείων: Ο νομοθέτης έχει κατοχυρώσει εδώ και δεκαετίες δικαίωμα πρόσβασης των μαθητών των εσπερινών σχολείων στην τριτοβάθμια εκπαίδευσή, μέσω ειδικών διατάξεων και με ειδικό ποσοστό θέσεων, καθώς πρόκειται για εργαζόμενους μαθητές, κατά κανόνα προερχόμενους από χαμηλότερες εισοδηματικές τάξεις, με περιορισμένες δυνατότητες προετοιμασίας για τις εξετάσεις. Με τη νέα ρύθμιση, που θέτει κοινή Ε.Β.Ε. για όλους τους τύπους σχολείων, η εισαγωγή των μαθητών των εσπερινών σχολείων στην Ανώτατη Εκπαίδευση, καθίσταται δυσχερέστερη, ενώ ακυρώνεται, εν τοις πράγματι, ο κοινωνικός σκοπός θέσπισης διακριτού ποσοστού εισαγωγής για τους εργαζόμενους μαθητές. Πράγματι, με την ανακοίνωσή των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων καταγράφηκε η μειωμένη πρόσβαση των αποφοίτων των εσπερινών λυκείων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευσή και οι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.