Η Κυβέρνηση Δεν Θα Σεβαστεί Την Απόφαση του ΣΤΕ Που Έκρινε Παράνομες Τις Σφαγές Χαλάλ/Κοσέρ

Έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι η κυβέρνηση δεν θα σεβαστεί την απόφαση του ΣΤΕ (του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου της χώρας), αλλά και την φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωση και την εφαρμογή της πριν τη σφαγή αναισθητοποίησης, όπως περιγράφεται στην Κοινοτική Νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009), και θα επαναφέρει τις σφαγές των ζώων χωρίς αναισθησία. Αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα πίσω όσον αφορά την ευζωία των ζώων αλλά και αντίθετο με την ηθική και την κοινή γνώμη στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας η κυβέρνηση προχωράει τις διαδικασίες για να επιτραπούν οι θρησκευτικές σφαγές, οι οποίες είχαν σταματήσει και προϋποθέτουν τον επιπλέον βασανισμό των ζώων τις ύστατες ώρες αφαίρεσης της ζωής τους.

Η μη έκδοση εγκυκλίου επί τόσους μήνες παρά τις πιέσεις μας στο ΥΠΑΑΤ  εγείρει ερωτήματα ως προς την τακτική που ακολούθησε  η κυβέρνηση, αλλά και τους απώτερους σκοπούς αυτής της αργοπορίας.


Υπενθυμίζουμε ότι, η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία είχε προσφύγει στο ΣΤΕ (το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο) και ζητούσε να ακυρωθεί η υπ΄ αριθμ. Υπουργική Απόφαση 951/44337/2017 – ΦΕΚ 1447/Β/27-4-2017 Τσιρώνη-ΣΥΡΙΖΑ του υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων και του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης, που επέτρεπε στο πλαίσιο θρησκευτικών εκδηλώσεων λατρευτικών τύπων αλλοθρήσκων τη σφαγή λατρευτικού τύπου χωρίς αναισθησία των ζώων. Η προσβαλλόμενη ΚΥΑ τροποποιήθηκε στην συνέχεια τον επόμενο χρόνο με την υπ΄ αριθμ. 292/46122/26.3.2018 ΚΥΑ.

Το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 1751/2021 απόφασή του (προεδρεύων ο σύμβουλος Επικρατείας Ευθύμιος Αντωνόπουλος και η εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Χριστίνα Σιταρά) έκανε δεκτή την αίτηση της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και ακύρωσε την προσβαλλόμενη κ.υ.α. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η σφαγή ζώων στο πλαίσιο θρησκευτικών λατρευτικών τελετών της μουσουλμανικής και εβραϊκής θρησκείας, χωρίς προηγούμενη αναισθητοποίηση είναι παράνομη.

Περίληψη ΣτΕ Δ 1751/2021: Παράλειψη του κανονιστικού νομοθέτη, κατά τη ρύθμιση της θρησκευτικής σφαγής ζώων, να προβεί σε στάθμιση μεταξύ της υποχρέωσής του να προστατεύσει τα ζώα και της υποχρέωσής του να σεβασθεί τη θρησκευτική ελευθερία μουσουλμάνων και εβραίων που ζουν στην Ελλάδα.

Με τις ανωτέρω σκέψεις κρίθηκε ότι η προσβαλλόμενη πράξη έχει εκδοθεί κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1197/1981 ερμηνευόμενου σύμφωνα με το πνεύμα του Κανονισμού 1099/2009 και των αρχών της καλής διαβίωσης των ζώων, όπως αυτές θεμελιώνονται στο άρθρο 13 της ΣΛΕΕ και το πρωτόκολλο αριθ. 33 και για το λόγο αυτό η κρινόμενη αίτηση έγινε δεκτή και η προσβαλλόμενη κοινή υπουργική απόφαση ακυρώθηκε, ώστε η Διοίκηση να ρυθμίσει το ζήτημα της σφαγής ζώων στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων με τρόπο που να εξασφαλίζει τόσο την προστασία των ζώων από κάθε ταλαιπωρία κατά τη σφαγή τους όσο και τη θρησκευτική ελευθερία των θρησκευόμενων μουσουλμάνων και εβραίων που ζουν στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν οι ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 26 του Κανονισμού 1099/2009.


Η νομοθεσία της ΕΕ απαιτεί την αναισθητοποίηση των ζώων πριν από την σφαγή προκειμένου να καταστεί κατά το δυνατό λιγότερο επώδυνη η όλη διαδικασία. Η απαίτηση αυτή δεν συνάδει με τη διαδικασία που ακολουθείται κατά τις θρησκευτικές σφαγές, Shechita (Εβραϊκή μέθοδος σφαγής των ζώων για παραγωγή κρέατος-Kosher) και Halal (Μουσουλμανική μέθοδος σφαγής των ζώων για παραγωγή κρέατος- Halal). 

Ζητάμε από την κυβέρνηση να σταματήσει οποιαδήποτε ενέργεια αντιτίθεται στην υπ΄ αριθμ. 1751/2021 Απόφαση του ΣτΕ αλλά και να εκδώσει άμεσα ειδική τροπολογία οριστικής απαγόρευσης των θρησκευτικών σφαγών.Εξάλλου η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι υποστηρίζει ένθερμα την ευζωία όλων των ζώων, μετατρέποντας μάλιστα το βασανισμό ζώων σε κακούργημα.

Είναι καιρός να το αποδείξει με αντίστοιχες και όχι με αντίθετες πράξεις, ιδιαίτερα δε όταν πρόκειται για την πλέον δύσκολη στιγμή θανάτωσης ζώων που ουδένα περιθώριο υπεράσπισης της ζωής τους δεν έχουν.

Πηγή: pfpo.gr