Νεότερα Δεδομένα για την Πολλαπλή Σκλήρυνση.

 

Στο φετινό συνέδριο Ectrims, το μεγαλύτερο πανευρωπαϊκό συνέδριο για την Πολλαπλή Σκλήρυνση, το οποίο πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Βερολίνο με τη συμμετοχή 9400 επιστημόνων υγείας, η διεθνής φαρμακευτική εταιρεία Biogen  [ η οποια διαθέτει το πιο πλούσιο χαρτοφυλάκιο θεραπειών για την Πολλαπλή Σκλήρυνση, το οποίο περιλαμβάνει 4 τροποποιητικές της νόσου θεραπείες και μια συμπτωματική θεραπεία ],  παρουσίασε πρόσφατα κλινικά δεδομένα και συμπεράσματα, τα οποία προέρχονται από μελέτες παρατήρησης και υποστηρίζουν την μακροχρόνια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των φαρμάκων που διαθέτει η εταιρεία για την Πολλαπλή Σκλήρυνση.

 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την 9ετή μελέτη του Φουμαρικού Διμεθυλεστέρα φαίνεται πως η χορήγησή του σε νεοδιαγνωσμένους ασθενείς σχετίζεται με μικρό αριθμό υποτροπών, ενώ μεγάλο ποσοστό ασθενών παρέμεινε χωρίς επιδείνωση της αναπηρίας.  Παρόμοια θετικά οφέλη από τη θεραπεία με Φουμαρικό Διμεθυλεστέρα νωρίς στην πορεία της νόσου, έδειξε η μελέτη παρακολούθησης ESTEEM με την πλειοψηφία των ασθενών να παραμένουν χωρίς επιδείνωση της νόσου στα 5 έτη.

Επιπλέον ανακοινώθηκαν δεδομένα από τη μελέτη TOP, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιείται παρακολούθηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της ναταλιζουμάμπης, τα οποία δείχνουν τη συνεπή και υψηλή αποτελεσματικότητα της εν λόγω θεραπείας για 10 έτη. Η ναταλιζουμάμπη, μια υψηλής αποτελεσματικότητας ενδοφλέβια θεραπεία χορηγούμενη 1 φορά το μήνα, κυκλοφορεί στην Ελλάδα από το 2007. Σύμφωνα με την μελέτη ΤΟΡ, το μεγαλύτερο όφελος παρατηρήθηκε στους ασθενείς με έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση, ασθενείς που ξεκίνησαν την ναταλιζουμάμπη νωρίς στην πορεία της νόσου. Σημαντικό εύρημα αποτελεί επίσης το γεγονός πως δεν προέκυψαν νέα σήματα ασφάλειας.

   ΝΕΟΣ  ΒΙΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η παρουσίαση ενός νέου βιοδείκτη NfLs (επίπεδα νευροΐνιδίων στον ορό αίματος), ο οποίος σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, πιθανά στο μέλλον θα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους νευρολόγους τόσο αξιολόγησης της νόσου των ασθενών όσο και της ανταπόκρισής τους στη θεραπεία. Η Εταιρεία   έχει απώτερο στόχο στο εγγύς μέλλον την πρόσβαση σε αυτή την εξειδικευμένη εξέταση από όλους τους ασθενείς, ενώ    συνεχίζει να καινοτομεί, επενδύοντας στην έρευνα για φάρμακα που πιθανά θα αλλάξουν το θεραπευτικό τοπίο στην ΠΣ, όπως η πρώτη πειραματική θεραπεία που μπορεί να προσφέρει επαναμυελίνωση σε ασθενείς με ΣΚΠ, η οποία βρίσκεται σε Φάση ΙΙ κλινικών ερευνών.

  • ------------------------------------------
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14/06/2013 - 23:54