Νέες επιβαρύνσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος

Νέες επιβαρύνσεις έρχονται στους λογαριασμούς ρεύματος καθώς, μετά την έγκριση που έδωσε η ΡΑΑΕΥ στο αναθεωρημένο WACC (μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου) του ΑΔΜΗΕ, για την περίοδο 2023-2025, αναμένεται να ανοίξει ο δρόμος σε νέες αυξήσεις των τελών χρήσης δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αναθεώρηση ζητήθηκε από τον ΑΔΜΗΕ, καθώς τα νέα δεδομένα στη διεθνή αγορά έφεραν μεταβολές στα κόστη, που είχαν προϋπολογιστεί κατά την προηγούμενη έγκριση του επιτρεπόμενου εσόδου.

Έτσι, οι αυξήσεις στο επιτρεπόμενο έσοδο του ΑΔΜΗΕ αναμένεται να κινηθούν γύρω στο 10% και συγκεκριμένα διαμορφώνονται σε 9,96% για το 2023, 10,51% για το 2024 και 10,64% για το 2025.

Σε απόλυτα νούμερα, σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΑΕΥ, το επιτρεπόμενο έσοδο του ΑΔΜΗΕ για το 2022 παραμένει στα 310.613.000 ευρώ, για το 2023 διαμορφώνεται σε 372.097.000 ευρώ, για το 2024 σε 427.714.000 ευρώ και για το 2025 σε 484.837.000 ευρώ.

Με βάση την απόφαση της ΡΑΑΕΥ, θα πρέπει ο ΑΔΜΗΕ να κατανείμει τα προς ανάκτηση ποσά στα έσοδα επόμενων ετών,  προκειμένου να είναι ομαλή η επιβάρυνση των καταναλωτών από την αύξηση των τελών χρήσης του συστήματος.

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ηλεκτρικό ρεύμα ISTOCK

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη έγκριση του WACC για την περίοδο 2022–2025 έφερνε αυξήσεις 6,10% με το  επιτρεπόμενο έσοδο να διαμορφώνεται για το 2022 σε 306.165.000 ευρώ, για το 2023 σε 332.344.000 ευρώ, για το 2024 σε 391.539.000 ευρώ και για το 2025 σε 436.928.000 ευρώ.

Με νέο αίτημα του ΑΔΜΗΕ αναθεωρήθηκε το Επιτρεπόμενο Έσοδο με μικρές διαφορές σε σχέση με την αρχική απόφαση και στη συνέχεια ο Διαχειριστής υπέβαλε στην Αρχή αίτημα έκτακτης αναθεώρησης για τα έτη 2023 έως 2025, ζητώντας αύξηση του επιτρεπόμενου εσόδου κατά 18,23% για το 2023, 20,24% για το 2024 και 21,50% για το 2025, προτείνοντας την αναθεώρηση του Κόστους δανειακών κεφαλαίων (rd), της Απόδοσης επένδυσης χωρίς κίνδυνο (rf), του Ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς (MRP) και του Ασφάλιστρο κινδύνου της χώρας (CRP), ζητώντας το WACC να διαμορφωθεί σε 8,79% για το 2023 σε 8,81% για το 2024 και σε 8,82% για το 2025.

Η ΡΑΑΕΥ αξιολόγησε την πρόταση του ΑΔΜΗΕ, αποδέχθηκε την εισήγησή του και ενέκρινε την αναθεώρηση της παραμέτρου Κόστος Δανειακών Κεφαλαίων (rd) προσδιορίζοντας τη ως εξής: για το 2023 σε 4,20%για το 2024 σε 4,06% και για το 2025 σε 3,92%.

Ακόμη, αποφάσισε την αναθεώρηση της απόδοσης επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης του ΑΔΜΗΕ σε 7,57% για το 2023, 7,51% για το 2024 και 7,45% για το 2025.

Πηγή: news247.gr