Δωράκι από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη στην ΑΝΕΚ-Διέγραψαν χρέος 156 εκατομμυρίων ευρώ

Αγανάκτηση και οργή προκαλεί η απόφαση της κυβέρνησης να χαρίσει στην ΑΝΕΚ χρέος 156 εκατ. ευρώ την ώρα που βγαίνουν σε πλειστηριασμό σπίτια για οφειλή ακόμη και 500 ευρώ!

«Στο πλαίσιο της συγχώνευσης, αναλήφθηκαν από την Attica τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ έναντι δανεισμού της ΑΝΕΚ συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου 236,4 εκατ. ευρώ πλέον τόκων, ο οποίος περιλαμβάνει ένα κοινό ομολογιακό δάνειο, ένα μετατρέψιμο δάνειο καθώς και ένα διμερές δάνειο» αναφέρεται στην σχετική αναγγελία.

H ανακοίνωση της συγχώνευσης

«Η Attica Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 3166897ΑΠ/04.12.2023 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την Εταιρία της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» («ΑΝΕΚ»), σύμφωνα με τις από 22.11.2023 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρίας και της ΑΝΕΚ.

Στο πλαίσιο της ως άνω συγχώνευσης αναλήφθηκαν από την Εταιρία τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους ευρώ 80.000.000 έναντι δανεισμού της ΑΝΕΚ συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου ευρώ 236.419.251,23 πλέον τόκων, ο οποίος περιλαμβάνει ένα κοινό ομολογιακό δάνειο, ένα μετατρέψιμο δάνειο καθώς και ένα διμερές δάνειο.»

Mε άλλα λόγια: 236 – 80 = 156 εκατ. ευρώ χρέος χάρισαν οι γαλαντόμοι της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Πηγή: koutipandoras.gr