Ανακοίνωση του ΥΠ.ΠΟ.Α πως θα λειτουργήσουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις

Ανακοίνωση του ΥΠ.ΠΟ.Α πως θα λειτουργήσουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις

Δευτέρα, 21/09/2020 - 12:26

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διευκρινίζει ότι βάσει των μέτρων που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή από αύριο Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Οκτωβρίου 2020, ισχύουν τα εξής σε σχέση με δομές και φορείς πολιτισμού στην Περιφέρεια Αττικής:

 • Οι κινηματογραφικές προβολές σε θερινά σινεμά και η διεξαγωγή παραστάσεων θεάτρου και λοιπών παραστατικών τεχνών σε ανοιχτούς χώρους επιτρέπονται με πληρότητα έως και 60% και βάσει των λοιπών οδηγιών που περιγράφονται στις εγκυκλίους του Γενικού Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού.
 • Δεν επιτρέπονται οι συναυλίες σε οποιονδήποτε χώρο, ανοιχτό ή κλειστό, καθώς και οι προβολές σε κινηματογράφους δωδεκάμηνης λειτουργίας.
 • Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή παραστάσεων θεάτρου και λοιπών παραστατικών τεχνών σε κλειστούς χώρους.
 • Για τις πρόβες και τα κινηματογραφικά γυρίσματα ισχύουν οι υφιστάμενοι κανόνες όπως αποτυπώνονται στην εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού.
 • Για τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους ισχύουν οι υφιστάμενοι κανόνες όπως έχουν αποτυπωθεί στην κοινή εγκύκλιο των Γενικών Γραμματέων Πολιτισμού και Σύγχρονου Πολιτισμού. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή εκδηλώσεων στους χώρους αυτούς με τη συμμετοχή περισσότερων των εννέα ατόμων.
 • Για τις δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης ισχύουν οι υφιστάμενοι κανόνες όπως έχουν ήδη αποτυπωθεί στην εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού.

Διευκρινίζεται ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής παραστάσεων θεάτρου και λοιπών παραστατικών τεχνών σε κλειστούς χώρους σε όλη την επικράτεια, καθώς και η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των χώρων αυτών, πρόκειται να ανακοινωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας, πάντοτε σε συνάρτηση με τα εκάστοτε επιδημιολογικά δεδομένα.

Επισημαίνεται επίσης ότι τυχόν ενισχυμένα τοπικά μέτρα υπερισχύουν των γενικών κανόνων, εκτός εάν υπάρχει ρητή εξαίρεση.

Οι προαναφερθείσες εγκύκλιοι βρίσκονται αναρτημένες στη διεύθυνση

https://www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/announcements.aspx

ΥΠΠΟ : Εκατό επιπλέον σενάρια –ντοκιμαντέρ και μικρού μήκους– θα χρηματοδοτηθούν

ΥΠΠΟ : Εκατό επιπλέον σενάρια –ντοκιμαντέρ και μικρού μήκους– θα χρηματοδοτηθούν

Τετάρτη, 09/09/2020 - 17:03

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την έναρξη των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, προκειμένου να στηρίξει άμεσα την δοκιμαζόμενη κινηματογραφική κοινότητα, απευθύνθηκε στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, τον καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα, για τον σχεδιασμό ειδικού προγράμματος ενίσχυσης του κλάδου. Το πρόγραμμα λειτούργησε εν μέσω lockdown και των ιδιότυπων συνθηκών λειτουργίας του συνόλου της οικονομίας, επειδή ήταν δραστηριότητα που μπορούσε να εκτελεστεί από απόσταση.

Η επιτυχία του Προγράμματος αποδείχθηκε μεταξύ άλλων από τον -πέραν πάσης προσδοκίας- αριθμό των 1300 αιτήσεων που υποβλήθηκαν, αλλά και από το πλήθος και το εύρος των δημιουργών που συμμετείχαν. Ωστόσο, ο ως άνω αριθμός των 1300 προτάσεων, σε συνδυασμό με το ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο που επέβαλε η αντικειμενική ανάγκη της άμεσης υλοποίησης, δοκίμασε τους μηχανισμούς του ΕΚΚ, που επωμίστηκε τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη της πρώτης φάσης. Ενώ κατ΄ έτος διαχειρίζεται κατά μέσο όρο, 300 προτάσεις, το ΕΚΚ κλήθηκε να βρει σε ελάχιστο χρόνο τρόπο ταχύτατης αξιολόγησης των 1300 προτάσεων, τη στιγμή που αφ’ ενός είχε συσσωρευτεί από τις προηγούμενες διοικήσεις πλήθος προτάσεων που δεν είχαν αξιολογηθεί και αφ’ ετέρου αδυνατούσε θεσμικά να συγκροτήσει (εξωτερικές) επιτροπές αμειβόμενες αξιολόγησης, ζήτημα που αντιμετωπίστηκε με τη διάταξη αρ. 23 του Ν.4708/2020.

Είναι εύλογο σε κάθε διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, με υψηλό αριθμό συμμετεχόντων,  να προκαλούνται όψιμες  αντιδράσεις, από ορισμένους αιτούντες, των οποίων  οι προτάσεις δεν προκρίνονται. Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος που παρουσιάστηκε για το Πρόγραμμα από την κινηματογραφική κοινότητα, αξιοποιώντας τη μέχρι τώρα εμπειρία, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις κριτικές επισημάνσεις που διατυπώθηκαν, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,  κατόπιν σε συνεννόηση με το ΕΚΚ, αποφάσισε τα εξής:

 1. Την άμεση ολοκλήρωση του προγράμματος Animation, οι προτάσεις του οποίου, λόγω του μικρού αριθμού συμμετοχών, αξιολογήθηκαν από την τριμελή επιτροπή του ΥΠΠΟΑ και την πρόοδο της διαδικασίας των σχετικών πληρωμών.
 2. Τη διεύρυνση του Προγράμματος με την επέκταση της δυνατότητας χρηματοδότησης και πρόκρισης στη δεύτερη φάση, 100 επιπλέον σεναρίων -50 ντοκιμαντέρ και 50 μικρού μήκους- από τις υφιστάμενες αιτήσεις και με τους ίδιους όρους. Το ΥΠΠΟΑ θα χρηματοδοτήσει τα επιπλέον έργα που θα προκριθούν στα προγράμματα Ντοκιμαντέρ και Μικρού Μήκους.
 3. Για την αξιολόγηση και επιλογή των 100 επιπλέον σεναρίων (50 σενάρια για ντοκιμαντέρ και 50 σενάρια για ταινίες μικρού μήκους), θα συγκροτηθούν άμεσα από το ΕΚΚ Επιτροπές Αξιολόγησης κατ’ εφαρμογή του άρ. 23 του Ν.4708/2020.
 4. Είναι αυτονόητο ότι οι ήδη επιλεγέντες δεν θίγονται από την επέκταση του Προγράμματος. Δηλαδή, τα 119 ήδη προκριθέντα σενάρια, διατηρούν το δικαίωμα λήψης του ποσού των 2.500 ευρώ, αλλά και της συμμετοχής τους στη β’ φάση. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας των σχετικών πληρωμών θα γίνει άμεσα.
 5. Οι όροι της β’ φάσης ισχύουν ως είχαν ήδη διαμορφωθεί.

Η απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνας Μενδώνη για επιπλέον χρηματοδότηση άλλων 100 σεναρίων, θα δώσει την ευκαιρία σε επιπλέον 100 δημιουργούς να συμμετέχουν σε ένα εξαιρετικά ελκυστικό, αλλά και εξαιρετικά ανταγωνιστικό, όπως αποδείχθηκε, λόγω της ευρύτατης συμμετοχής, πρόγραμμα.

Με δεδομένη την άμεση ανάγκη στήριξης της κινηματογραφικής κοινότητας, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να επιταχυνθεί η διεξαγωγή της β΄ φάσης, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η επιλογή των επιπλέον 100 σεναρίων.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη δήλωσε ότι: «Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας από το ειδικό πρόγραμμα στήριξης των δημιουργών καθώς και τα περιθώρια βελτίωσης που ορθά επισημαίνονται, αποδεικνύουν ότι πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να αποκτήσουμε ένα νέο κινηματογραφικό νόμο, ο οποίος θα θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη και την ενθάρρυνση της κινηματογραφικής παραγωγής στη χώρα, και θα αναβαθμίζει τη λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Οι παθογένειες που έχουν παρατηρηθεί επί σειρά ετών πρέπει να εξαλειφθούν άπαξ και διά παντός. Στην προσπάθεια αυτή, είμαι βέβαιη ότι θα  έχουμε τη συμπαράσταση του συνόλου της κινηματογραφικής κοινότητας, πέρα από οποιεσδήποτε  εσωτερικές αντιθέσεις».

15 εκατομμύρια για την ενίσχυση του Σύγχρονου Πολιτισμού

15 εκατομμύρια για την ενίσχυση του Σύγχρονου Πολιτισμού

Πέμπτη, 02/04/2020 - 16:46

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διαθέτει €15 εκατομμύρια για την τόνωση και ενίσχυση της ανθεκτικότητας του Σύγχρονου Πολιτισμού και των δημιουργών του με ολοκληρωμένο Σχέδιο Αναπτυξιακών Μέτρων και Νέων Δράσεων.

Ο κλάδος του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα απασχολεί πάνω από το 3% των εργαζομένων της χώρας: 100.000 και πλέον εργαζόμενοι και περισσότερες από 40.000 επιχειρήσεις, στην πλειοψηφία τους μικρές και μικρομεσαίες, δραστηριοποιούνται στον τομέα. Η λήψη των αναγκαίων μέτρων που επέβαλε η αναχαίτιση της δράσης του  κορωνοϊού COVID-19, επηρέασε πολλαπλά, τόσο τους φορείς του Πολιτισμού, όσο και τους επαγγελματίες του -αυτοαπασχολούμενους και μη.   

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για να στηρίξει, όχι μόνον τον τομέα του Σύγχρονου Πολιτισμού, αλλά και τους δημιουργούς και τους επαγγελματίες, εξασφάλισε €5 εκατομμύρια από τον Προϋπολογισμό του για το 2020, και -σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό- επιπλέον €10 εκατομμύρια από το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτά τα €15 εκατομμύρια προστίθενται στα ποσά, που έχουν ήδη οριστεί στα οριζόντια μέτρα, που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση και από τα οποία επωφελείται, τόσο ο πολιτιστικός, όσο και ο δημιουργικός κλάδος.

Τα €15 εκατομμύρια διοχετεύονται  στην πολιτιστική αγορά μέσω της πρώτης φάσης του Σχεδίου Αναπτυξιακών Μέτρων και Νέων Δράσεων του ΥΠΠΟΑ, που δρομολογείται αμέσως, ενώ στο άμεσο μέλλον προετοιμάζεται και δεύτερη φάση με συμπληρωματικές δράσεις και επιπλέον χρηματοδότησης, που θα ενισχύσουν ανάγκες, οι οποίες θα αποτυπωθούν από την εφαρμογή της πρώτης φάσης.

Η πρώτη φάση του Σχεδίου Αναπτυξιακών Μέτρων και Νέων Δράσεων του ΥΠΠΟΑ  περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Ειδική πρόσκληση, που έχει ήδη ενεργοποιηθεί, για την ανάπτυξη και επιχορήγηση δράσεων Ψηφιακού Πολιτισμού, με διττό στόχο: Αφενός την τόνωση της αγοράς και την ενίσχυση των συναφών επαγγελμάτων και αφετέρου την δημιουργία ψηφιακού πολιτιστικού προϊόντος, το οποίο μπορεί να είναι άμεσα διαθέσιμο.
 2. Ειδική πρόσκληση για την ανάπτυξη κινηματογραφικών σχεδίων (development) α) ταινιών μικρού μήκους και β) παραγωγής ντοκιμαντέρ. Η διαχείριση των προσκλήσεων και της διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου με διάθεση από το ΥΠΠΟΑ των ανάλογων πόρων.
 3. Ειδική πρόσκληση από το ΥΠΠΟΑ για τα ΔΗΠΕΘΕ, επιπλέον της πάγιας επιχορήγησής τους. Στόχος είναι η ενίσχυση της περιφερειακής πολιτικής Πολιτισμού και των τοπικών πολιτιστικών φορέων και δημιουργών.
 4. Ειδική πρόσκληση από το ΥΠΠΟΑ, πέραν αυτής που είναι σε εξέλιξη, για την ενίσχυση των θεατρικών παραγωγών του ελεύθερου θεάτρου, ιδιαίτερα των μικρών θεάτρων. Πρώτιστος στόχος η ενίσχυση των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του θέατρου.
 5. Ειδική πρόσκληση, πέραν αυτής που είναι σε εξέλιξη, για την ενίσχυση των σχημάτων του σύγχρονου χορού.
 6. Έκτακτη ενίσχυση από το ΥΠΠΟΑ στις κινηματογραφικές αίθουσες που διέκοψαν τις προβολές ταινιών λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας. Οι κινηματογράφοι πρέπει να πληρούν δυο προϋποθέσεις: Στη σεζόν 2019-2020 να έχουν προβάλει τουλάχιστον δύο ελληνικά/ευρωπαϊκά κινηματογραφικά έργα και να διαθέτουν έως δύο αίθουσες.
 7. Ειδική πρόσκληση από το ΥΠΠΟΑ στον τομέα του design, σε όλες τις εκφάνσεις του με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προβολής του ελληνικού design και την υποστήριξη των δημιουργών.
 8. Ειδική πρόσκληση από το ΥΠΠΟΑ στον τομέα του animation όχι μόνον για να ενισχυθούν οι δημιουργοί, αλλά και για την εξωστρέφεια και προβολή του ελληνικού animation προς την διεθνή αγορά.
 9. Ειδική πρόσκληση από το ΥΠΠΟΑ στους δημιουργούς του ελληνικού gaming με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προβολής του στη διεθνή αγορά.
 10. Ειδική πρόσκληση από το ΥΠΠΟΑ στους δημιουργούς των εικαστικών (συμπεριλαμβανομένων των διατομεακών ή διακαλλιτεχνικών σχεδίων) για την κατάθεση προτάσεων, με ορίζοντα διετίας ή τριετίας, με στόχο την υποστήριξη της έρευνας, της υλοποίησης και της εξωστρέφειας της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής παραγωγής, αλλά και της στήριξης και ανάδειξης νέων δημιουργών.
 11. Ενίσχυση των προϋπολογισμών των εποπτευομένων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού φορέων του Σύγχρονου Πολιτισμού για ανάθεση έργων σε Έλληνες καλλιτέχνες (εικαστικούς, σκηνοθέτες, συνθέτες, ηθοποιούς, σεναριογράφους κ.λπ.).
 12. Στήριξη των αιθουσών τέχνης ενισχύοντας επιπλέον την Art Athina, με στόχο τη μεγαλύτερη προβολή των Ελλήνων δημιουργών εντός και εκτός Ελλάδας.
 13. Διάθεση από το ΥΠΠΟΑ επιπλέον πόρων στα εποπτευόμενα μουσεία σύγχρονης τέχνης για την αγορά έργων Ελλήνων εικαστικών.
 14. Απευθείας αγορά από το ΥΠΠΟΑ έργων Ελλήνων εικαστικών, με τη συμμετοχή και του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος.
 15. Με δαπάνη από το ΥΠΠΟΑ διάθεση ψηφιακών τίτλων παιδικής και νεανικής ελληνικής λογοτεχνίας (e-books) μέσω ειδικής πλατφόρμας, σε συνεργασία με την εκδοτική κοινότητα.
 16. Προβολή ελληνικών εκδόσεων μέσω ειδικής πλατφόρμας, δεδομένης της ακύρωσης των διεθνών εκθέσεων βιβλίου. Η πλατφόρμα αυτή θα συνδεθεί με το πρόγραμμα μεταφράσεων που έχει ήδη εξαγγελθεί. Επιπλέον, θα επανασχεδιαστεί, με δυναμικό τρόπο, η Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης προκειμένου να καταστεί πιο εξωστρεφής και αποτελεσματική, τόσο ως προς τον εμπορικό της σκοπό, όσο και ως προς την ευρύτερη ενθάρρυνση της φιλαναγνωσίας.
 17. Ενίσχυση των διαδικτυακών δράσεων φιλαναγνωσίας με διττό στόχο, την υποστήριξη συγγραφέων και ηθοποιών-αναγνωστών, αλλά και την δημιουργία ψηφιακού υλικού άμεσα διαθέσιμου.
 18. Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων θα απευθύνει άμεσα δεύτερη πρόσκληση σε καλλιτέχνες, μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, για τη δημιουργία ευπώλητων και ευφάνταστων έργων εμπνευσμένων από την πολιτιστική κληρονομιά, τα οποία θα διατίθενται από τα πωλητήρια των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων.

Τέλος, το ΥΠΠΟΑ προτίθεται να αναθέσει άμεσα  τη διεξαγωγή έρευνας μεταξύ των επαγγελματιών του ελληνικού πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου για τη μέτρηση του αντίκτυπου της κρίσης στον Πολιτισμό. Τα συμπεράσματα θα τεθούν σε διαβούλευση, ενώ τα αποτελέσματα θα ληφθούν υπόψη στη χάραξη νέων πολιτικών και διαδικασιών ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς του Πολιτισμού. Η έρευνα αυτή θα είναι η πρώτη από τη σειρά ερευνών για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων του σύγχρονου πολιτισμού που θα εκπονηθούν για λογαριασμό του ΥΠΠΟΑ.

Παράλληλα επισπεύδεται ο σχεδιασμός δομικών μεταρρυθμίσεων,  προκειμένου να ενισχυθούν συνολικά ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός και οι Έλληνες δημιουργοί.

Σημειώνεται ότι η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού μαζί με ομολόγους της άλλων κ-μ της ΕΕ έχουν ήδη ζητήσει την ενίσχυση του χρηματοδοτικού προγράμματος για τον Πολιτισμό την περίοδο 2021-2027, ενώ στο Συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού της ΕΕ, την 8η Απριλίου, θα συζητηθεί το θέμα της άμεσης υποστήριξης του τομέα από την ΕΕ με ειδικό πακέτο μέτρων λόγω της πανδημίας.

ΙΙ. Μέτρα που έλαβε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού το Μάρτιο 2020

 1. Το ΥΠΠΟΑ από την στιγμή που ξέσπασε η υγειονομική κρίση έλαβε μια σειρά μέτρων στήριξης:
 2. Παρατάθηκε η εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων και η περίοδος υποβολής προτάσεων επιχορήγησης για τις τρέχουσες προσκλήσεις σύγχρονου πολιτισμού, η διαδικασία των οποίων εξελίσσεται κανονικά.
 3. Παρατάθηκε η περίοδος υλοποίησης επιχορηγούμενων δράσεων του σύγχρονου πολιτισμού του οικονομικού έτους 2019.
 4. Το 2020, στα ΔΗΠΕΘΕ θα καταβληθεί άμεσα από το ΥΠΠΟΑ το μέγιστο δυνατό ποσό της β’ δόσης της επιχορήγησης τους, ανεξαρτήτως των κριτηρίων βάσει των οποίων συνήθως αξιολογούνται
 5. Αυξήθηκε κατά 40% το ποσό που διατίθεται στα φετινά Κρατικά Βραβεία Συγγραφής Θεατρικού Έργου.
 6. Επισπεύδονται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου -όπου πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις- οι πληρωμές προς ταινίες που βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής. Σημειώνεται ότι το ΕΚΚ δέχεται και ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εφόσον έχουν βεβαιωθεί από ορκωτό λογιστή.
 7. Επισπεύδεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου η εξέταση των φακέλων παραγωγής, που εκκρεμούν, όπως και η διαδικασία έγκρισης των φακέλων που έχουν εξεταστεί και αφορούν στην ανάπτυξη ταινιών (development), εφ΄όσον έχουν κατατεθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 8. Παρατείνονται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των ταινιών, που χρηματοδοτεί.
 9. Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων ενέκρινε και ήδη υπέγραψε συμβάσεις με καλλιτέχνες (ζωγράφους, γλύπτες, χαράκτες), παραγωγούς αντιγράφων και προμηθευτές, ενώ έχει ήδη προγραμματιστεί η ανάθεση συμβάσεων παρόμοιου αντικειμένου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται συμβάσεις και με καλλιτέχνες-μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος.
 10. Επισπεύδεται και παρατείνεται η διανομή δικαιωμάτων στους δημιουργούς από την ΕΥΕΔ. Απλουστεύεται η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών και παραστατικών, ενώ παράλληλα προγραμματίζεται νέα διανομή.

Όλα τα παραπάνω είναι επιπλέον των οριζόντιων οικονομικών και δημοσιονομικών μέτρων, τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση και έχουν ανακοινωθεί αρμοδίως από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, και τα οποία συμπεριλαμβάνουν, προστατεύουν και καλύπτουν επαγγελματικές ομάδες των καλλιτεχνών και των απασχολούμενων στον ευρύτερο δημιουργικό και πολιτιστικό κλάδο, αλλά και των επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε αυτούς (βλ. παρακάτω).

Β. Σε συνεργασία του ΥΠΠΟΑ με τα αρμόδια Υπουργεία εντάχθηκαν στα οριζόντια μέτρα στήριξης των κλάδων, που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού, οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν Κύριο ΚΑΔ έναν από τους παρακάτω,  συναφείς με τον Πολιτισμό:

√ 5811 – Έκδοση βιβλίων – Συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι επιμέρους ΚΑΔ που ξεκινούν από 5811, π.χ. ενδεικτικά:

 • 5811.30 – Παραγωγή online βιβλίων

√ 5911 – Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων - Συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι επιμέρους ΚΑΔ που ξεκινούν από 5911, π.χ. ενδεικτικά:

 • 5911.1101 – Υπηρεσίες παραγωγής εκπαιδευτικών ταινιών

√ 5912 – Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων - Συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι επιμέρους ΚΑΔ που ξεκινούν από 5912, π.χ. ενδεικτικά:

 • 5912.1101 – Υπηρεσίες μοντάζ ταινιών

√ 5913 - Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων - Συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι επιμέρους ΚΑΔ που ξεκινούν από 5913, π.χ.  ενδεικτικά:

 • 5913.1102 – Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών

√ 5914 – Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών – Συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι επιμέρους ΚΑΔ που ξεκινούν από 5914, π.χ. ενδεικτικά:

 • 5914.1001 – Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογράφου

√ 5920 – Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις - Συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι επιμέρους ΚΑΔ που ξεκινούν από 5920, π.χ. ενδεικτικά:

 • 5920.40 – Υπηρεσίες χορήγησης άδειας για τα δικαιώματα χρήσης ακουστικών πρωτοτύπων

√ 7810.1101 - Υπηρεσίες εύρεσης καλλιτεχνών για θεάματα

√ 8299.1903 - Υπηρεσίες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των εσόδων τους (εκτός από ταινίες)

√ 8299.1908 - Υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άυλων αγαθών (δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων)

√ 8552 – Πολιτιστική εκπαίδευση - Συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι επιμέρους ΚΑΔ που ξεκινούν από 8552, π.χ. ενδεικτικά:

 • 8552.1101 – Υπηρεσίες σχολών χορού,
 • 8552.1102 – Υπηρεσίες καθηγητή χορού,
 • 8552.1201 – Υπηρεσίες καθηγητή μουσικής,
 • 8552.1202 – Υπηρεσίες ωδείου,
 • 8552.1901 – Υπηρεσίες σχολών υποκριτικής

√ 9001 – Τέχνες του θεάματος - Συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι επιμέρους ΚΑΔ που ξεκινούν από 9001, π.χ. ενδεικτικά:

 • 9001.1001 – Υπηρεσίες διευθυντή ορχήστρας,
 • 9001.1003 – Υπηρεσίες ηθοποιού,
 • 9001.1007 – Υπηρεσίες τραγουδιστή,
 • 9001.1008 – Υπηρεσίες χορευτή,
 • 9001.1010 – Υπηρεσίες θεατρικού θιάσου,
 • 9001.1012 – Υπηρεσίες μουσικής ορχήστρας,
 • 9001.1014 – Υπηρεσίες χορωδίας,
 • 9001-1015 – Υπηρεσίες μπαλέτου

√ 9002 – Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος - Συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι επιμέρους ΚΑΔ που ξεκινούν από 9002, π.χ. ενδεικτικά:

 • 9002.1101 – Υπηρεσίες θεατρικών και λοιπών δημοσίων θεαμάτων γενικά,
 • 9002.1105 – Υπηρεσίες κειμενογράφου-σεναριογράφου,
 • 9002.1106 – Υπηρεσίες σκηνοθέτη,
 • 9002.1108 – Υπηρεσίες παραγωγού άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,
 • 9002.1905 – Υπηρεσίες ηχοληψίας,
 • 9002.1907 – Υπηρεσίες θεατρικού φωτιστή,
 • 9002.1909 – Υπηρεσίες σκηνογράφου

√ 9003 – Καλλιτεχνική δημιουργία – Συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι επιμέρους ΚΑΔ που ξεκινούν από 9003, π.χ. ενδεικτικά:

 • 9003.1103 – Υπηρεσίες γλύπτη,
 • 9003.1105 – Υπηρεσίες ζωγράφου,
 • 9003.1107 – Υπηρεσίες μουσουργού,
 • 9003.1111 – Υπηρεσίες στιχουργού,
 • 9003.1112 – Υπηρεσίες συγγραφέα,
 • 9003.1114 – Υπηρεσίες συντήρησης έργων τέχνης,
 • 9003.1117 – Υπηρεσίες χορογράφου

√ 9004 – Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες - Συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι επιμέρους ΚΑΔ που ξεκινούν από 9004, π.χ. ενδεικτικά:

 • 9004.1009 – Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών
 • 9004.1010 – Υπηρεσίες θεατρικών αιθουσών

√ 9102 – Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες - Συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι επιμέρους ΚΑΔ που ξεκινούν από 9102, π.χ. ενδεικτικά:

 • 9102.10 – Υπηρεσίες λειτουργίας μουσείων
 • 9102.2001 – Υπηρεσίες επίδειξης καλλιτεχνικών ή αρχαιολογικών συλλογών

√ 9103 – Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών - Συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι επιμέρους ΚΑΔ που ξεκινούν από 9103, π.χ. ενδεικτικά:

 • 9103.1001 – Υπηρεσίες επίσκεψης αρχαιολογικών και άλλων ιστορικών χώρων και κτιρίων

√ 9499.1601 – Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων

Επιπλέον, καλύπτονται και ΚΑΔ που συνδέονται με τον Πολιτισμό. Όπως:

√ 3220 – Κατασκευή μουσικών οργάνων

√ 4778.8906 – Λιανικό εμπόριο έργων τέχνης 

√ 7410 – Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου

√ 7420 – Φωτογραφικές δραστηριότητες

Εκτιμάται ότι μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων και των εργαζομένων του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου εντάσσονται στους παραπάνω ΚΑΔ.

Γι’ αυτούς ισχύουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Για τους εργαζόμενους-μισθωτούς με σύμβαση εργασίας σε αναστολή:

 • Αποζημίωση ειδικού σκοπού €800 για 45 ημέρες, καταβλητέα τον Απρίλιο
 • Εργαζόμενοι επιχειρήσεων, των οποίων η δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, ή που ανήκουν στους προαναφερθέντες ΚΑΔ, και οι οποίοι είχαν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, με ημερομηνία αυτοδίκαιης λήξης σε χρόνο μεταγενέστερο της 20ης Μαρτίου 2020, που ωστόσο λύθηκαν πρόωρα μεταξύ 1/3 και 20/3/2020 - είτε με οικειοθελή αποχώρηση εκ μέρους του εργαζομένου, είτε κατόπιν καταγγελίας από τον εργοδότη για σπουδαίο λόγο, (ακόμα και με το έντυπο Ε7), δικαιούνται και αυτοί την ειδική αποζημίωση ύψους €800.
 • Πλήρης κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών επί του ονομαστικού μισθού.
 • Αναστολή για 4 μήνες πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών Μαρτίου- Απριλίου, με δυνατότητα έκπτωσης 25% αν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

Για τις επιχειρήσεις:

 • Αναστολή καταβολής έως 31/8/2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ και δόσεων βεβαιωμένων οφειλών πληρωτέες μέχρι 31/3/2020 και 30/4/2020
 • Έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών Μαρτίου-Απριλίου αν καταβληθούν εμπρόθεσμα
 • Ειδικά για τον μήνα Απρίλιο, παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ πληρωτέο τον Απρίλιο, που θα εξοφληθεί εμπρόθεσμα έως 30/4/2020, με οφειλές βεβαιωμένες ή που θα βεβαιωθούν και είναι πληρωτέες από τον Μάϊο και μετά.
 • Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου - εργοδότη πληρωτέων Μάρτιο-Απρίλιο, έως 30/9/2020 και 31/10/2020 αντίστοιχα. Ομοίως αναστολή δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς ΕΦΚΑ έως 30/6/2020 και 31/7/2020 αντίστοιχα.
 • Παρέχεται ρευστότητα σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα στην οικονομική δραστηριότητά τους μέσω του χρηματοδοτικού σχήματος της “επιστρεπτέας προκαταβολής” (Μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ myBusinessSupport από 2 έως 10 Απριλίου).

Ειδικά σημειώνεται ότι η αποζημίωση ειδικού σκοπού €800 για 45 ημέρες καταβάλλεται και στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που απασχολούν έως 5 εργαζομένους

Προϋπόθεση υπαγωγής των επιχειρήσεων στις ευνοϊκές ρυθμίσεις είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους :

 • Αποζημίωση ειδικού σκοπού €800 για 45 ημέρες καταβλητέα τον Απρίλιο
 • Αναστολή καταβολής μέχρι 31/8/2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ και δόσεων βεβαιωμένων οφειλών πληρωτέες 31/3/2020 και 30/4/2020, με δυνατότητα έκπτωσης 25% αν πληρωθούν εμπρόθεσμα.
 • Ειδικά για τον μήνα Απρίλιο, παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ πληρωτέο τον Απρίλιο, που θα εξοφληθεί εμπρόθεσμα έως 30/4/2020, με οφειλές βεβαιωμένες ή που θα βεβαιωθούν και είναι πληρωτέες από τον Μάϊο και μετά.
 • Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Μαρτίου - Απριλίου σε 4 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από 30/9/2020, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν πληρωθούν εμπρόθεσμα. Για τον μήνα Μάρτιο παράταση εμπρόθεσμης πληρωμής έως 10/4/2020.
 • Αναστολή δόσεων βεβαιωμένων οφειλών ΕΦΚΑ πληρωτέων Μάρτιο -Απρίλιο έως 30/6/2020 και 31/7/2020 αντίστοιχα.

Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω μέτρα αφορούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα και όχι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Επιπλέον:

 • Παρέχονται διευκολύνσεις στην πληρωμή των δόσεων των ενήμερων δανείων φυσικών προσώπων
 • Δημιουργείται δικαίωμα καταβολής του 60% των μισθωμάτων μηνών Μαρτίου και Απριλίου:
 • Για επιχειρήσεις που έχουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού, για τα μισθώματα των επαγγελματικών ακινήτων, σε περίπτωση που τα νοικιάζουν.
 • Για μισθωτούς στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό
 • Για εργαζόμενους των επιχειρήσεων που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού και αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας τους, για τα μισθώματα που τυχόν καταβάλλουν για τις κύριες κατοικίες τους.

ΙΙΙ. Ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων πρόσβασης των πολιτών στον Πολιτισμό.

“Μένουμε σπίτι“, αλλά ο Πολιτισμός αναδείχθηκε, λόγω των αναγκαίων περιορισμών που επιβλήθηκαν, σε καταφύγιο των πολιτών. Το ΥΠΠΟΑ συγκρότησε μια δεξαμενή πολιτιστικού υλικού, που έχει δημιουργηθεί από τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του. Περιλαμβάνει υλικά από το  τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα -μνημεία, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, εκδόσεις-  αλλά και από δράσεις που προσφέρονται στον πολίτη, καλύπτοντας ιστορικές επετείους και σύγχρονες  πολιτιστικές παραγωγές.  Η δεξαμενή εμπλουτίζεται  συνεχώς με  νέο υλικό.

Στις επόμενες μέρες, το ΥΠΠΟΑ με την πολύτιμη συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης -στο σκέλος της τεχνικής υποστήριξης- θα παρουσιάσει  την πλατφόρμα Πολιτισμού, για να ενημερώνει και να συνδέει τους πολίτες με καθημερινά δρώμενα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα θα αναρτά τις πολιτιστικές δραστηριότητες των εποπτευόμενων φορέων, των Εφορειών Αρχαιοτήτων και των Μουσείων του ΥΠΠΟΑ.

Ενδεικτικά ακολουθεί κατάλογος δράσεων που έχουν ήδη εκπονηθεί από εποπτευόμενους και επιχορηγούμενους φορείς του Σύγχρονου Πολιτισμού και διατίθενται ή θα προσφέρονται, πολύ σύντομα, δωρεάν στους θεατές:

Εθνικό Θέατρο

 • Διαδικτυακή προβολή των παραστάσεων Μακμπέθ, Hotel Éternité, Χίλιες και Μια Ιστορίες (παιδική σκηνή)

Εθνική Λυρική Σκηνή

 • Εικονικό και Εκπαιδευτικό Μουσείο Όπερας και Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Όπερα: http//:virtualmuseum.nationalopera.gr/el/
 • Εκπαιδευτικό υλικό του εκπαιδευτικού προγράμματος «η Όπερα Διαδραστικά στα Σχολεία», που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: https://www.nationalopera.gr/ekpaideusi-koinonia/-opera-sta-sxoleia

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

 • Κάθε Παρασκευή η ΚΟΑ αναρτά στο YouTube μία παλιά αγαπημένη της συναυλία: http://bit.ly/34uLJAA

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

 • Η ΚΟΘ έχει αναρτήσει στο κανάλι της, στο YouTube, συναυλίες και αποσπάσματα συναυλιών, ενώ και μέσω του WebTV της ΕΡΤ είναι διαθέσιμες παλιές συναυλίες της.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

 • Στο Facebook του Μεγάρου, κάθε Σάββατο μουσική από τις μεγάλες αίθουσες συναυλιών της Ευρώπης, σε συνεργασία με το European Concert Hall Organization (ECHO).

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

 • Παραστάσεις και παραγωγές του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στο κανάλι του στο YouTube: https://www.youtube.com/user/Tchgreece

Ωδείο Αθηνών

Εθνική Πινακοθήκη

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

 • Προσφέρεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «ΕΜΣΤ στο σπίτι» μέσω των σελίδων του Μουσείου στο Facebook και στο Instagram. Ενθαρρύνονται τα παιδιά να δημιουργήσουν δικά τους έργα εμπνευσμένα από τη συλλογή του ΕΜΣΤ
 • Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΕΜΣΤ έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα «Κάθε άνθρωπος είναι ένα έργο τέχνης» με τη συμμετοχή του κοινού. Επίσης, ένα στέλεχος του ΕΜΣΤ  επιλέγει ένα έργο και το περιγράφει μέσω των social media.

MOMus

 • Στις σελίδες του MOMus, στο Facebook και στο Instagram, έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα “MOMus Resilience Project – 30 ημέρες”. To MOMus, παραμένοντας κοινωνικά ενεργό και στη σημερινή συνθήκη, συστήνει επιλεγμένα έργα από τις εκθέσεις του και από τις συλλογές του. Κάθε έργο συνοδεύεται από ένα κείμενο-αφήγημα που στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση του και στην ανάδειξη της διαχρονικότητας της τέχνης.

Τελλόγλειο Ίδρυμα

 • Μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος (teloglion.gr), το κοινό περιηγείται ψηφιακά, με μοναδικό τρόπο, σε παλαιότερες εικαστικές εκθέσεις του Τελλόγλειου.
 • Το αμέσως επόμενο διάστημα, προγραμματίζεται το άνοιγμα προς το κοινό τριών πολύ σημαντικών ηλεκτρονικών βάσεων, της συλλογής έργων τέχνης, των αρχείων ιστορίας και τέχνης και της μουσικής εικονογραφίας.

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

 • To Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης προβάλλει στο κανάλι του στο YouTube (youtube.com/user/filmfestivalgr) δωρεάν μικρού μήκους ταινίες που υπογράφουν οι σκηνοθέτες οι οποίοι συμμετείχαν στην ενότητα «Meet the Future» του 60ού Φεστιβάλ, τον Νοέμβριο του 2019. Πρόκειται για σκηνοθέτες που έχουν επιλεγεί με μικρού μήκους ταινία τους, τα τελευταία πέντε χρόνια, στα προγράμματα των 13 μεγαλύτερων κινηματογραφικών φεστιβάλ του κόσμου (Κάννες, Βενετία, Βερολίνο, Λοκάρνο, Κάρλοβι Βάρι, Σαν Σεμπαστιάν, Λονδίνο, Ρότερνταμ, Νέα Υόρκη, Τραϊμπέκα, Τορόντο, Sundance, Μπουσάν) ή έχουν κερδίσει υποψηφιότητα για τα Βραβεία Όσκαρ και δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία τους.
 • Στο κανάλι του Φεστιβάλ στο YouTube είναι διαθέσιμα και υποτιτλισμένα στα ελληνικά masterclasses που έμειναν αξέχαστα, με πρώτα αυτά του διεθνούς φήμης ελληνοαμερικανού illustrator Τζον Μαυρουδή και του θρυλικού εκπροσώπου του cult cinema, Τζον Γουότερς.
 • Το πλούσιο ψηφιακό αρχείο του Φεστιβάλ είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.myfestival.gr. Επίσης εκεί βρίσκεται και η σπάνια συλλογή HELLAFFI που χαρακτηρίστηκε μνημείο από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής κληρονομιάς. Αποτελείται από κινηματογραφικές αφίσες μεγάλων διαστάσεων, προσχέδια με μολύβι, έργα με ακουαρέλα, λιθογραφίες, έργα με σινική μελάνη. Φυλάσσεται σε χώρους του Φεστιβάλ.

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους

 • Από τις 19 Μαρτίου το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους παρουσιάζει τοOIFF Online Cinema, μία online ανοιχτή κινηματογραφική αίθουσα ελεύθερης πρόσβασης, όπου μικροί και μεγάλοι θεατές μπορούν να παρακολουθήσουν ποιοτικές ταινίες για παιδιά και νέους, κάθε πρωί στις 11 π.μ. και κάθε απόγευμα στις 6 μ.μ. συντονιζόμενοι στο www.facebook.com/olympiafestival/.
 • Είναι διαθέσιμη για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς η Παιδική και Νεανική Ταινιοθήκη και οι συνοδευτικοί ψηφιακοί οδηγοί μελέτης του Νεανικού Πλάνου.

Ο κατάλογος των δράσεων εμπλουτίζεται καθημερινά. Οι δράσεις αυτές προστίθενται στις δράσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και αφορούν σε υλικό που έχει ετοιμαστεί από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες, τα μουσεία και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων.

Ανακήρυξη έτους Μελίνας Μερκούρη

Ανακήρυξη έτους Μελίνας Μερκούρη

Πέμπτη, 17/10/2019 - 17:01

Αύριο, 18 Οκτωβρίου 2019, μπαίνουμε στο έτος κατά το οποίο συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση της Μελίνας Μερκούρη. Της διεθνούς σταρ του κινηματογράφου και του θεάτρου, της αγωνίστριας της Δημοκρατίας, της πολιτικού, της μακροβιότερης υπουργού Πολιτισμού, της μεγάλης Ελληνίδας. 

Είκοσι πέντε χρόνια μετά από τον θάνατό της, το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακηρύσσει το 2020 ως έτος Μελίνας Μερκούρη. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα πραγματοποιηθεί σειρά εκδηλώσεων, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στη συνέντευξη Τύπου της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνας Μενδώνη, την προσεχή Δευτέρα 21 Οκτωβρίου. 

Είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής στη γυναίκα που χαρακτηρίστηκε “η τελευταία Ελληνίδα θεά”, αλλά δεν επαναπαύθηκε σε αυτόν τον τίτλο. Παρά τη διεθνή αναγνώριση που είχε ως ηθοποιός, η Μελίνα Μερκούρη σε όλη της τη ζωή έδινε μάχες. Μάχες εναντίον της δικτατορίας και αγώνες για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Παράλληλα με αυτές τις μάχες, η Μελίνα χάραξε μια επιθετική πολιτική πολιτιστικής διπλωματίας και δημιούργησε σημαντικούς θεσμούς που εξακολουθούν να υπάρχουν έως σήμερα, όπως η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, τα ΔΗΠΕΘΕ, αλλά και μεγάλα έργα, όπως η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας. 

Η απώλειά της υπήρξε τεράστια για τον ελληνικό πολιτισμό. Η απουσία της παραμένει αισθητή και μεγάλη. Τη θυμόμαστε και τιμούμε τη μνήμη και την προσφορά της.

Συναυλία με την ευκαιρία της εκατονταετηρίδας από τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου| Θέατρο Ολύμπια|

Συναυλία με την ευκαιρία της εκατονταετηρίδας από τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου| Θέατρο Ολύμπια|

Πέμπτη, 07/03/2019 - 18:04

Ο Sir Arthur Evans, ο Μεγάλος Πόλεμος

και η ειρήνευση του μινωικού πολιτισμού

 

Ημερίδα και Συναυλία

 

Την Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς) σε συνεργασία με τη Βρετανική Σχολή Αθηνών, τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας δήμου Αθηναίων (Χορωδία και Συμφωνική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων, Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας), το Βρετανικό Συμβούλιο και το περιοδικό Ποιητική, θα πραγματοποιήσουν Ημερίδα και Συναυλία, με την ευκαιρία της εκατονταετηρίδας από τη λήξη του Α΄  Παγκοσμίου Πολέμου. Συμμετέχει η Χορωδία της ΕΡΤ.

Ημερίδα

 

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Βρετανική Σχολή Αθηνών, με ώρα έναρξης τις 15.00 και έρχεται λίγους μήνες μετά το πέρας των εορτασμών της Ανακωχής του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (Armistice, 11 Νοεμβρίου 2018).

Τα τρία τελευταία χρόνια της επετειακής τετραετίας, μικρές και μεγαλύτερες επέτειοι έφεραν τον ανασκαφέα του λεγόμενου Ανακτόρου της Κνωσού στο προσκήνιο. Το 2016 συμπληρώθηκαν 65 χρόνια από το θάνατο του Sir Arthur Evans (1851-1941), το 2017 ήταν τα 90χρονα από την έκδοση ενός μάλλον ξεχασμένου τιμητικού τόμου για τα 75α γενέθλια του διαπρεπούς προϊστοριολόγου, και τέλος, το 2018 ολοκληρώθηκε ένας αιώνας από τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, που συγκλόνισε τον κόσμο, σηματοδότησε την αυγή της Νέας Εποχής και θεωρήθηκε ο Μεγάλος Πόλεμος για τον Πολιτισμό.

Η ημερίδα (εργαστήριο και συναυλία) θα εστιάσει στον ανασκαφέα της Κνωσού, Το Ανάκτορον του Μίνωος, τον Πόλεμο, και τη Μουσική και Ποιητική παραγωγή της Εποχής.

Στόχος είναι να αναδείξει συνάψεις με το πολιτικοκοινωνικό περιβάλλον που ανατέμνει συναισθηματικά η μουσική και η ποίηση του πολέμου· περιβάλλον, εντός του οποίου διαμορφώθηκε η τελική έκδοση του Magnum Opus του Έβανς, παγιωμένου ως αυτοερμηνευτική ονοματοθεσία της σημαντικότερης αρχαιολογικής θέσης της Κρήτης με τουλάχιστον 9000 χρόνια ιστορίας: The Palace of Minos, «λίκνο του πολιτισμού» και «πρώτος ευρωπαϊκός θρόνος».


Συναυλία

Στις 20.30, θα πραγματοποιηθεί στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, συναυλία με τη Χορωδία Δήμου Αθηναίων, τη Χορωδία της ΕΡΤ και τη Συμφωνική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων.

Στη συναυλία θα ακουστούν δύο έργα, τα οποία συνετέθησαν υπό την επίδραση του μεγάλου Πολέμου, το Κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα, Op. 85 (1919) του Edward Elgar και το Requiem του Frederick Delius.

Ο Elgar συνέθεσε το κοντσέρτο το 1919 στο εξοχικό του σπίτι κοντά στο Fittleworth του Sussex (Ηνωμένο Βασίλειο), εκεί όπου το προηγούμενο καλοκαίρι άκουγε τον ήχο του πυροβολικού να βάλλει στην απέναντι όχθη του καναλιού της Μάγχης.

Το λυπητερό άκουσμά του, εκφράζει το βαθύ συλλογισμό του συνθέτη σε σχέση με τον πόλεμο και το εύθραυστο της ύπαρξης.

Στο ίδιο μήκος κυμαίνεται και το δεύτερο έργο. O Delius, του οποίου ο ανιψιός σκοτώθηκε λίγο πριν τη λήξη του πολέμου, αφιέρωσε το Requiem που συνέθεσε στη μνήμη των νέων καλλιτεχνών που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη. 

Αυτή η βραδιά θα είναι αδιαμφισβήτητα πολύ ιδιαίτερη, καθώς από τη μία γίνεται με αφορμή ένα χαρμόσυνο γεγονός, που είναι η λήξη ενός πολέμου, από την άλλη θα μας προκαλέσει έντονα συναισθήματα με μουσικές, οι οποίες εστιάζουν στην ανθρώπινη ζωή μέσα από το πρίσμα της απώλειας και της βαρβαρότητας του πολέμου.

Μια ευκαιρία για να επανεξετάσουμε όλες τις αξίες, και να αναλογιστούμε το παρελθόν και το μέλλον.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

15.00 Πολυξένη Αδάμ – Βελένη (Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και πολιτιστικής Κληρονομιάς, ΥΠΠΟΑ)

Χαιρετισμός.

John Bennet (Διευθυντής, Βρετανική Σχολή Αθηνών)

Καλωσόρισμα.

15.05 - 15.15 Γιώργος Αλεξόπουλος (ΥΠΠΟΑ – ΑΤΣΣ)

Εισαγωγή: Ο Έβανς, ο πόλεμος, η μουσική του και η ειρήνευση του κόσμου, παρελθόντος και μέλλοντος.

15.15 - 15.35 Τάσος Σακελλαρόπουλος (Μουσείο Μπενάκη)

Ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος ως φορέας αλλαγών και ανατροπών. Σκέψεις για την ελληνική περίπτωση.

15.35 - 15.55 Κωστής Χρηστάκης (Επιμελητής Κνωσού, Βρετανική Σχολή Αθηνών)

Τhe Palace of Minos: Οι ανασκαφές του Sir Arthur Evans στην κοιλάδα της Κνωσού και ο Μεγάλος Πόλεμος.

15.55 - 16.15 Βασιλική Συθιακάκη (Προϊσταμένη, ΕΦΑ Ηρακλείου) & Ελισάβετ Καβουλάκη (Τμήμα Συντήρησης, ΕΦΑ Ηρακλείου)

Ο Sir Arthur Evans, η προστασία και αναστήλωση του ανακτόρου της Κνωσού και ο Μεγάλος Πόλεμος.

16.15 - 16.45 Διάλειμμα

16.45 - 16.05 Nicoletta Momigliano (Professor of Aegean Studies, Πανεπιστήμιο Bristol)

War and Peace: the Great War, Sir Arthur Evans, and the Minoans.

16.05 - 17.25 Γιώργος Αλεξόπουλος (ΥΠΠΟΑ – ΑΤΣΣ)

Η Μεγάλη Μητέρα Θεά ως ενοποιητικός μύθος στην αρχαιολογία του Έβανς.

17.25 - 17.45 Χάρης Βλαβιανός (Περιοδικό Ποιητική)

Non dulce, non et décor pro patria mori: Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στην ποίηση του Έζρα Πάουντ και του Τ.Σ. Έλιοτ.

17.45 – 18.05 Daniel Grimley (Professor of Music, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης)

Requiems and Reconstruction: Elgar, Delius, and the First World War.

17.05 - 18.15 John Bennet (Διευθυντής, Βρετανική Σχολή Αθηνών)

Απολογισμός Ημερίδας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ

Edward Elgar (1857-1934): Κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα, Op. 85 (1919).

 1. i. Adagio
 2. ii. Lento-Allegro molto

iii. Adagio

 1. iv. Allegro

Σολίστ: Μιχάλης Χόιπελ


Διάλειμμα

Frederick Delius (1862-1934): Requiem, για σοπράνο, βαρύτονο, διπλή χορωδία και

ορχήστρα αφιερωμένο στη μνήμη των πεσόντων νέων καλλιτεχνών (To the memory of all

young artists fallen in the war).

 1. i. Our Days Here Are As One Day
 2. ii. Hallelujah! / La Il Allah

iii. My Beloved Whom I Cherished

 1. iv. I Honour The Man Who Can Love Life
 2. v. The Snow Lingers Yet On The Mountains

Σοπράνο: Βιολέτα Λούστα

Βαρύτονος: Χάρης Ανδριανός

Χορωδία δήμου Αθηναίων

Διδασκαλία Χορωδίας: Σταύρος Μπερής

Χορωδία της ΕΡΤ

Διδασκαλία Χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Συμφωνική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων

Μουσική διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης

Πληροφορίες Συναυλίας και Προπώλησης Εισιτηρίων

Ημερομηνία: Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

Ωρα: 20:30


Τιμές εισιτηρίων:

10€, 12€, 15€, 20€, 25 €

Περιορισμένης ορατότητας: 5€

Φοιτητικό, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, άνω των 65 ετών: 7€

Προπώληση εισιτηρίων:

Ταμεία του θεάτρου: Τ. 210 3642540

Τρίτη - Παρασκευή: 10.00 - 19.00

Σάββατο: 10.00 - 16.00

Κυριακή: 11.00 - 16.00

Δευτέρα: κλειστά

Ωράριο τις ημέρες παραστάσεων:

Τρίτη - Παρασκευή: 10.00 - 20.30

Σάββατο: 10.00 - 14.00 και 3 ώρες πριν την έναρξη της παράστασης

Κυριακή: 3 ώρες πριν την έναρξη της παράστασης

Και στο δίκτυο της viva.gr

Πρόσβαση:

Μετρό: Στάση Πανεπιστήμιο

Προσβασιμότητα:

Το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας είναι προσβάσιμο με αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ στο ισόγειο λειτουργούν ειδικά διαμορφωμένες τουαλέτες.

Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας

Ακαδημίας 59, 106 79 – Αθήνα

Τ. 210 3642540

www.opanda.gr

 

Έρχεται το Analogio Festival 2018 «Ποιητική και πολιτική στο σύγχρονο θέατρο»

Έρχεται το Analogio Festival 2018 «Ποιητική και πολιτική στο σύγχρονο θέατρο»

Παρασκευή, 07/09/2018 - 14:31

Analogio Festival 2018

«Ποιητική και πολιτική στο σύγχρονο θέατρο»

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Στο πλαίσιο του παγκόσμιου εορτασμού των 70 χρόνων

από την Ίδρυση του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου της Ουνέσκο.

από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου 2018

Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν – Φρυνίχου

και σε πολλούς χώρους της Αθήνας και του Πειραιά.

 

Το Analogio Festival, μέλος του οργανισμού EFA/EFFE (European Festivals Association/ Europe for Festivals- Festivals for Europe), ένας επιτυχημένος θεσμός αφιερωμένος στο θέατρο και στη σύγχρονη γραφή, δραματική και σκηνική, διοργανώνεται φέτος για 15η συνεχή χρονιά υπό την Καλλιτεχνική Διεύθυνση της Σίσσυς Παπαθανασίου, από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου 2018 στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν – Φρυνίχου και σε πολλούς ακόμη πολιτιστικούς, θεατρικούς αλλά και εναλλακτικούς χώρους της Αθήνας και του Πειραιά.

«Ποιητική και πολιτική στο σύγχρονο θέατρο» είναι ο δραματουργικός άξονας του φετινού προγράμματος του «Φεστιβάλ Αναλόγιο 2018». Περιλαμβάνει την παρουσίαση νέων θεατρικών έργων ελλήνων συγγραφέων (Άκης Δήμου, Κωνσταντίνος Μπούρας, Σάκης Σερέφας, Θωμάς Τσαλαπάτης), καθώς και ειδικό αφιέρωμα στη διεθνή δραματουργία με τίτλο «Drama across borders: International Playwrights at the ANALOGIO FESTIVAL». Στο πλαίσιο του αφιερώματος θα παρουσιαστούν έργα και παραστάσεις από έξι διαφορετικές χώρες (Ιαπωνία, Ισραήλ, Κίνα, Ν. Κορέα, Ν. Αφρική, Ρουμανία), ενώ θα φιλοξενηθούν σημαντικοί δημιουργοί από το εξωτερικό.

Το “Αναλόγιο 2018” έχει έναν ιδιαίτερα εκπαιδευτικό χαρακτήρα, και μέσα από έναν μεγάλο κύκλο παραλλήλων εκδηλώσεων και δράσεων με τίτλο «Libraries as gardens», δίνει έμφαση στις εκπαιδευτικές δράσεις και τις καλλιτεχνικές παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους. Θα πραγματοποιηθούν master class συγγραφής, μετάφρασης και σκηνοθεσίας, σεμινάρια, ποιητικές περφόρμανς, δράσεις σε δημόσιους χώρους, περίπατοι με νέα μέσα (new media) σε αρχαιολογικές διαδρομές, συναντήσεις με δημιουργούς και φιλοξενίες (residency programme) συγγραφέων, μεταφραστών, θεωρητικών και καλλιτεχνών από το εξωτερικό. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η μορφω-παιδαγωγική διάσταση της όλης διοργάνωσης, καθώς, μέσα από το διαπολιτισμικό γίγνεσθαι, το κοινό έρχεται σε επαφή με τις σύγχρονες τάσεις και αισθητικές του θεάτρου. Το πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν μαθητές και σχολεία από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Το Αναλόγιο ξεκίνησε το 2005 με κύριο άξονα την παρουσίαση καινούργιων θεατρικών έργων καθιερωμένων, ανερχόμενων αλλά και πρωτοεμφανιζόμενων συγγραφέων στο κοινό. Η συνεχής λειτουργία του και η ενεργής παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια, το έχουν καταστήσει ως μια από τις πιο επιτυχείς ιδιωτικές πρωτοβουλίες στην πολιτιστική σκηνή της Ελλάδας .

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ έχουν πραγματοποιηθεί 18 διοργανώσεις στην Ελλάδα (θέατρο Άλεκτον, Φεστιβάλ Αθηνών, Εθνικό Θέατρο, Θέατρο Τέχνης, Ερεσσός) και έχουν παρουσιαστεί πάνω από 100 νέα έργα Ελλήνων και ξένων θεατρικών συγγραφέων (ενδεικτικά: Άκης Δήμου, Γιάννης Μαυριτσάκης, Ανδρέας Στάικος, Έλενα Πέγκα, Τσιμάρας Τζανάτος, κ.ά.). Έχουν δοθεί περισσότερες από 150 παραστάσεις, που έχουν σκηνοθετήσει οι: Ρούλα Πατεράκη, Λευτέρης Βογιατζής, Γιάννης Καλαβριανός, Δημήτρης Λιγνάδης, Ιόλη Ανδρεάδη, Ένκε Φεζολλάρι, Σίσσυ Παπαθανασίου, Γιάννης Αναστασάκης, Μαριάννα Κάλμπαρη, Ανέστης Αζάς, Θοδωρής Αμπατζής. Έχουν οργανωθεί εκατοντάδες παράλληλες εκδηλώσεις (εργαστήρια, στρογγυλά τραπέζια, σεμινάρια, αναγνώσεις, παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους και διαλέξεις).

Μεγάλος αριθμός δημιουργών (συγγραφείς, πανεπιστημιακοί, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, χορογράφοι, χορευτές, εικαστικοί, φωτογράφοι, visual artists κ.ά.) έχουν υποστηρίξει με τη δουλειά και το μεράκι τους τη διοργάνωση. Πολλοί από αυτούς που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο κοινό μέσα από το Φεστιβάλ, έχουν ήδη γίνει γνωστοί στα θεατρικά δρώμενα της χώρας, γεγονός που αποδεικνύει ότι παράλληλα με την προώθηση της ελληνικής δραματουργίας, το Φεστιβάλ δρα και ως φυτώριο ταλέντων.

Το Φεστιβάλ «Αναλόγιο» έχει επίσης, αξιόλογη παρουσία στη διεθνή πολιτιστική σκηνή: διοργάνωσε σειρά αφιερωμάτων στη δραματουργία ξένων χωρών, φιλοξενείται με παραγωγές του σε διεθνή φεστιβάλ, συνεργάζεται με διεθνείς δημιουργούς και φορείς, συμμετέχει σε διεθνή δίκτυα συνεργασίας και υλοποιεί προγράμματα φιλοξενίας συγγραφέων και δημιουργών. Για τη δράση του αυτή, τιμήθηκε το 2017 με το label ‘remarkable festival’ της European Festival Association/Europe for Festivals- Festivals for Europe.

Στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών και της ανταποδοτικής λειτουργίας του καλλιτεχνικού προγράμματός του, διοργανώνει φέτος για πρώτη φορά, πιλοτικό πρόγραμμα παρουσίασης ελληνικών παραστάσεων στους ξένους φιλοξενούμενους με στόχο τη γνωριμία και την προώθηση της ελληνικής δραματουργίας και θεατρικής πρακτικής στον διεθνή χώρο.

Συμμετέχοντας δε, στον παγκόσμιο εορτασμό για τα 70 χρόνια από την ίδρυση του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου της Ουνέσκο, φιλοξενεί τη Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Φόρουμ Θεατρικών Συγγραφέων του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου IPF/ITI -Unesco με το οποίο και συνδιοργανώνει master class δραματουργίας με την επιστημονική Διεύθυνση του Καθηγητού Gad Kaynar-Kissinger, Προέδρου του IPF/ITI της Ουνέσκο. 

Το Analogio Festival συνεργάζεται με τη διεθνή πλατφόρμα NEAP-Network of Emerging Artist’s Practitioners και συμμετέχει στο 1ο Inter-Europe Artist Exchange project. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, φιλοξενεί φοιτητή του Royal Central School of Speech and Drama του Λονδίνου. Σε ανταπόδοση, ένας νέος Έλληνας δημιουργός θα φιλοξενηθεί στο Λονδίνο τον Νοέμβριο 2018 (residency programme).

Για την υλοποίηση των εκδηλώσεων του προγράμματός του, το «Αναλόγιο 2018» επεκτείνεται και σε νέους χώρους και συνεργάζεται φέτος για πρώτη φορά με το TAF Foundation, με το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, που θα φιλοξενήσει τη συνάντηση του Διεθνούς Φόρουμ Θεατρικών Συγγραφέων στην Ιστορική Βιβλιοθήκη Λασκαρίδη, καθώς με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, που θα προσφέρει χώρους για πρόβες και θα φιλοξενήσει την παρουσίαση 3 διεθνών δράσεων.

Το Πρόγραμμα 2018 ανά θεματική ενότητα, περιλαμβάνει:

 

Πρώτη παρουσίαση νέων ελληνικών θεατρικών έργων των συγγραφέων:

Άκη Δήμου, Κωνσταντίνου Μπούρα, Σάκη Σερέφα και Θωμά Τσαλαπάτη.

 

Drama across borders: International Playwrights at the ANALOGIO FESTIVAL :

-Αφιέρωμα στο post - apartheid θέατρο της Νοτίου Αφρικής.

Θα παρουσιαστεί το εμβληματικό έργο «Πράσινα φανάρια» του Νοτιοαφρικανού συγγραφέα και ακτιβιστή Mike Van Graan με την θεωρητική υποστήριξη της Ελληνίδας Προξένου στη Ν. Αφρική Αλεξάνδρας Θεοδωροπούλου και του Ismail Mahomed (Chief Executive Officer του Market Theater Foundation της Ν. Αφρικής), οι οποίοι θα μιλήσουν για το έργο του συγγραφέα και θα συστήσουν στο ελληνικό κοινό το Market Theatre Foundation του Γιοχάνεσμπουργκ, το Grahamstown National Arts Festival, το NIROX Foundation και το ρόλο τους στη διαμόρφωση της post-apartheid πολιτιστικής σκηνής της Ν. Αφρικής.

-Αφιέρωμα σε δημιουργούς της Άπω Ανατολής με Curator τον Octavian SAIU, Gen. Secretary of International Critics Association.

Θα παρουσιαστούν οι δημιουργοί:

Hideki Noda, συγγραφέας, σκηνοθέτης, Διευθυντής του Tokyo Metropolitan Theatre (Ιαπωνία)

Pai Sam-Sik, συγγραφέας (Ν. Κορέα).

Stan Lai, συγγραφέας, σκηνοθέτης, Συνιδρυτής / Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Wunzen (Κίνα).

 

LIBRARIES AS GARDENS:Παράλληλες Εκδηλώσεις & Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

-Διοργάνωση δράσεων σε δημόσιους χώρους αρχαιολογικούς και ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος (new media walking performances στα ελληνικά και αγγλικά) σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό the milena principle και την αρωγή των φοιτητών της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών. Αφηγήσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, ξένες παραστάσεις (TAF Foundation, Poem and Crimes Art Bar), αρχαιολογική δράση walking performance (από τον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου έως την Ακαδημία Πλάτωνος).

-MASTER CLASS «Evaluating a new play as a theatrical text» σε συνδιοργάνωση με το International Playwrights' Forum (IPF) της Unesco με συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο. Έργο εργασίας: «Seven Days» του Shlomi Moskovitz (Ισραήλ). Επιστημονικός Υπεύθυνος του Εργαστηρίου, ο Καθηγητής Gad Kaynar-Kissinger, Πρόεδρος του IPF/Unesco, Department of Theatre Arts, The Yolanda and David Katz Faculty of the Arts, Tel Aviv University.

 - Παρουσίαση της παράστασης «Νίνα» του Ματέι Βίσνιεκ, σε παραγωγή του Comedy Theatre του Βουκουρεστίου.

 - Ποιητικές περφόρμανς: - ‘Τα φτερά της κουρούνας’ του Ibrahim Spahic, Διευθυντή του Φεστιβάλ του Σεράγεβο, - ‘Τα φτερωτά χαλινάρια του έρωτα’ της Αλεξάνδρας Κανδάνου

 - Φιλοξενία του Executive Board Meeting του International Playwrights' Forum (IPF) της Unesco (21-24 Σεπτ. 2018) στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.

 - SHOW CASE ελληνικών παραστάσεων στους ξένους φιλοξενούμενους και συμμετέχοντες στο Φεστιβάλ, με στόχο την προώθηση του ελληνικού θεάτρου στη διεθνή σκηνή. Τα έργα θα παρουσιαστούν με αγγλικούς υπέρτιτλους σε διάφορους χώρους.

 -Καθημερινές Συναντήσεις Ελλήνων και ξένων δημιουργών με το κοινό.

 

Τόποι διεξαγωγής του Φεστιβάλ:

- Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν –Φρυνίχου (Πλάκα): Παραστάσεις Ελλήνων και ξένων δημιουργών.

- Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Master Class Δραματουργίας, παρουσίαση του έργου του Stan Lai

- Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Πειραιάς): Συνεδριάσεις Διεθνών Επιτροπών

- Θέατρο Σταθμός (Κεραμεικός): παραστάσεις Ελληνικού θεάτρου

- T.A.F. The Art Foundation (Μοναστηράκι): Εργαστήρια-συναντήσεις, παραστάσεις με νέα μέσα, ποιητικές περφόρμανς, ομιλίες, έκθεση

- Poems & Crimes Art Cafe, ποιητικές περφόρμανς, ομιλίες

- Δημόσιοι και αρχαιολογικοί χώροι και διαδρομές -Πεζόδρομος Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Ακαδημία Πλάτωνος, πάρκο Θησείου κ.ά.

 

Υπό την αιγίδα:

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου της Unesco

Διεθνές Φόρουμ Θεατρικών Συγγραφέων (IPF/ITI) της Unesco

 

Με την υποστήριξη:

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ίδρυμα ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη

Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ελβετία

Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα

Πρεσβεία της Ελλάδας στη Νότια Αφρική

Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών

 

Με τη συνεργασία:

Τμήμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Μοντρεάλ

Department of Theatre Arts, The Yolanda and David Katz Faculty of the Arts, Tel Aviv University.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εργαστήριο Μουσικής ακουστικής τεχνολογίας

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Δραματική Σχολή Ωδείου Αθηνών

Serajevo Winter Festival

NEAP/International network of Emerging Artist’s Practitioners

Διεθνής καλλιτεχνικός οργανισμός the milena principle

T.A.F./ The Art Foundation

Θέατρο Σταθμός

Εταιρεία θεάτρου DameBlanche

AllAboutFestivals.gr


ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΑΛΟΓΙΟ - Ταυτότητα Διοργάνωσης 2018:

Μεταφράσεις: Jacques Bouchard, Τζίνα Καρβουνάκη, Ελένη Μητσάκου, Σίσσυ Παπαθανασίου, Νάντια Φώσκολου.

Επιμελητές: Focus Asia: Octavian SAIU. Outdoor Activities: Geert Vermeire.

Υποστήριξη παραγωγής: Δέσποινα Ερρίκου.

Οργανωτική υποστήριξη: Κυβέλη Δραγούμη, Γεωργία Ανδρέου, Βέρα Νικολόπουλος.

Δημιουργική ομάδα: Ελένη Μητσάκου, Άννα Γουρζή, Δέσποινα Κοσμοπούλου.

Επιμέλεια εντύπου Προγράμματος: Σμαρώ Κώτσια.

Φωτογραφίες: Frank James Johnson.

Σκηνική-Ενδυματολογική επιμέλεια: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη.

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου.

Σχεδιασμός έντυπου & ηλεκτρονικού υλικού: A4Artdesign.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοχώρου: media42.eu.

Ανακοινώθηκαν οι επιχορηγήσεις για το θέατρο από το Υπουργείο Πολιτισμού

Ανακοινώθηκαν οι επιχορηγήσεις για το θέατρο από το Υπουργείο Πολιτισμού

Τετάρτη, 26/07/2017 - 12:12
Ογδόντα επαγγελματικά θεατρικά σχήματα του Ελεύθερου Θεάτρου επέλεξε να επιχορηγήσει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με το συνολικό ποσό του 1.005.0000 ευρώ, με το σκεπτικό ότι σε καιρούς οικονομικών και κοινωνικών δυσκολιών όπως οι σημερινοί, η σχετική διάχυση αυτού του ποσού θα συμβάλει στην ενίσχυση της θεατρικής δημιουργίας και στη στήριξη του καλλιτεχνικού δυναμικού.


Η επιλογή έγινε μεταξύ 166 προτάσεων για μία μόνο παραγωγή της χειμερινής θεατρικής περιόδου 2017-18, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Επιχορηγήσεων Ελεύθερου Θεάτρου την οποία σύστησε για τον σκοπό αυτόν η Υπουργός Λυδία Κονιόρδου στο πλαίσιο της επανενεργοποίησης και αναβάθμισης του θεσμού των Επιχορηγήσεων που είχε ανασταλεί από το 2011.


Η Επιτροπή αποτελείται από την Θεατρολόγο, Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων Εθνικού Θεάτρου και δημιουργό του Greek Play Project, Ειρήνη Μουντράκη (Πρόεδρος ) και ως μέλη: τον Εικαστικό, Επισκέπτη Καθηγητή της TISCH School of the Arts/New York University, Αντώνη Βολανάκη, τον Κριτικό Θεάτρου και Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγόρη Ιωαννίδη, τον δημοσιογράφο Γιώργο Μητρόπουλο, τον Καθηγητή Θεατρολογίας ΑΠΘ και Κριτικό Θεάτρου Σάββα Πατσαλίδη, την Θεατρολογο και creative producer, Ιδρύτρια του Μεσογειακού φεστβάλ Between the Seas ) και Ειδική Σύμβουλο της Υπουργού Πολιτισμού Ακτίνα Σταθάκη και τον Σκηνοθέτη και ΕΕΠ Πανεπιστημίου Αθηνών Τάκη Τζαμαργιά.


Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της, «η Επιτροπή μελέτησε κάθε μία πρόταση διεξοδικά και με μεγάλη προσοχή, εστιάζοντας στη δυναμική της κάθε πρότασης και την άποψη που προτείνει ή καταθέτει το σχήμα. Ιδιαίτερα βάρυνε η συνδιαλλαγή της πρότασης με το παρόν και τις μεγάλες αγωνίες που χαρακτηρίζουν το θέατρο της εποχής μας, η ανανεωτική ματιά και η διάκριση ενός ευρύτερου καλλιτεχνικού οράματος». Από τις αιτήσεις εξαιρέθηκαν αυτές που αφορούσαν σε «θέατρο για παιδιά» ή «εφηβικό θέατρο» καθώς, σύμφωνα και με τη βούληση του Υπουργείου, θα πρέπει το είδος να τύχει ειδικής προσοχής. Επίσης, από τη διαδικασία αποκλείστηκαν «οι αιτήσεις θεατρικών σχημάτων που δεν είχαν παρουσιάσει δουλειές τους στο πρόσφατο παρελθόν όπως ρητά αναφερόταν στην προκήρυξη, προσωποκεντρικές παραγωγές, καθώς και οι αιτήσεις που αφορούσαν σε παραγωγές που οι ίδιες ή προσχέδιό τους είχε παρουσιαστεί στις σκηνές στο πρόσφατο παρελθόν».


Οι τελικές αποφάσεις της Επιτροπής έχουν ως εξής:


ΦΟΡΕΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ


1 Θέατρο Τέχνης Κάρολου Κουν – Μαριάννα Κάλμπαρη Ιστορίες από το δάσος της Βιέννης
Του Έντεν Φον Χόρβατ 35000
2 Ανοιχτή Πόρτα – Ξένια Καλογεροπούλου – συμπαραγωγή με ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης Καντίντ ή Η αισιοδοξίατου Βολταίρου σε διασκευή Μοσχόπουλου 35000
3 Δόλιχος – Δημήτρης Τάρλοου Η αγριόπαπια του Ίψεν 30000
4 Μνήμη – Μιχ. Βιρβιδάκης ( Χανιά ) Το κατεστραμμένο δωμάτιο κείμενο του Μάθιου Λέντον 25000
5 Εταιρεία θεάτρου Sforaris Γιάννης Καλαβριανός Ιωάννα η τρελή ή ισπανικά νεκροταφείατου Καλαβριανού 25000
6 Ιδέα – Κωνσταντίνος Μπιμπής Υπηρέτης 2 αφεντάδωντου Γκολντόνι 25000
7 Δραματικό Θέατρο -Ρούλας Πατεράκη Η επίκληση της γοητείας του Γιάννη Μαυριτσάκη 25000
8 Θέατρο Δωματίου – Άντζελα Μπρούσκου Έντα Γκάμπλερ του Ίψεν 20000
9 Θεατρικό σχήμα ΠΥΡ – Αργύρης Ξάφης Molly Sweeney Μπράιαν Φρίελ 20000
10 ΟΠΕΡΑ - Δανάη Σαριδάκη Εδώ εμείς οι νεκροίβασισμένο στη νουβέλα «Πέδρο Πάραμο» του Χουάν Ρούλφο 20000
11 Hands Upσε συνεργασία με την ομάδα Χρώμα –Ιωάν. Κουκουράκη (Χανιά ) Ο γλάρος του Τσέχωφ 20000
12 4Frontal – Αθανάσιος Ζερίτης Ο μισ@νθρωπος - Μια διασκευή στο έργο του Μολιέρου 20000
13 Στοά – Θανάσης Παπαγεωργίου Εμείς οι δυο των Θ. Παπαγεωργίου –Κ. Καμπούρη 20000
14 Πράξη – Βασίλης Πουλαντζάς Φθινοπωρινή Σονάτα του Μπέργκμαν 20000
15 Θέατρο του Νέου Κόσμου Μίλτος Σωτηριάδης
Με δύναμη από την Κηφισιά των Κεχαΐδη - Χαβιαρά 20000
16 Anagnorisis -ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας –Δήμος Αβδελιώδης Ελεύθεροι Πολιορκημένοι του Σολωμού 20000
17 Νέα Σκηνή – Ειρήνη Λεβίδη Μετά την πρόβα του Μπέργκμαν 15000
18 Κανιγκούντα – Μαρία Μαγκανάρη Τριστάνος του Τόμας Μαν 15000
19 Odc Ensemble – Έλλη Παπακωνσταντίνου Το σπήλαιο 15000
20 Σημείο ΜΗΔΕΝ – Σάββας Στρούμπος Περιμένοντας τον Γκοντό του Μπέκετ 15000
21 Fratres collectiva – Αριστείδης Σερβετάλης Δον Κιχώτης του Θερβάντες 15000
22 The Helter Skelter Company – Θάνος Παπακωνσταντίνου Wannsee του Θ. Παπακωνσταντίνου 15000
23 Nova Melancholia Βασίλης Νούλας Spleen του Σαρλ Μπωντλαίρ 15000
24 Νάμα – Γ. Χατζηνικολάου Night alive Conor McPherson's 15000
25 Vasistas – Αργυρώ Χιώτη Ο αληθινός παραδοσιακό παραμύθι 15000
26 Νέο ελληνικό θέατρο Γ. Αρμένης Ο πατέρας του Στρίντμπεργκ 15000
27 Τόπος Αλλού – Νίκος Καμτσής Οι δρόμοι του χιονιού των Αλφρέντο Σαλαντίνι, Νίκου Καμτσή και Marek Kosciolek 15000
28 Πειραματική Σκηνή Τέχνης – Νικηφόρος Παπανδρέου (Θεσσαλονίκη ) Η επανένωση της Κορέας του Ζοέλ Πομερά 12000
29 Elephas Tiliensis Δημ. Αγαρτζίδης Η κυρία από τη θάλασσα/Είναι η θάλασσα ανοιχτή του Ίψεν 12000
30 Ομάδα Cartel – Βασίλης Μπισμπίκης Αγγέλα του Σεβαστίκογλου 12000
31 Anima, ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη Κάσσυ του Ανδρέα Φλουράκη 12000
32 Θέατρο Σημείο – Ιωάννα Μακρή Φαίδρα ένα βλέμμα πάνω στον παραβατικό έρωτα της Τσβετάγιεβα 12000
33 ΘΕ.ΑΜ.Α.( θέατρο ατόμων με αναπηρία ) Βασίλης Οικονόμου Νεκράσοφ του Σαρτρ 12000
34 Θέση – ΝικόλαοςΑδαμαντίδης Δον Κιχώτης του Θερβάντες 10000
35 Εν δράσει – Δημ. Μυλωνάς Ράφτης κυριών του Φεϋντώ 10000
36 Θεατρική Ομάδα Κωφών Τρελά Χρώματα Έλλη Μερκούρη Τρωάδες του Ευριπίδη 10000
37 Ομάδα de novo - Γιάννης Στεφόπουλος Επτά κόρες της Εύας – Η περιπέτεια του ανθρώπου (επηρεασμένο από το ομότιτλο έργο του Μπράιαν Σάικς ) 10000
38 Me We - Κ. Μπερδέκα Υστερόγραφο της Κ. Μπερδέκα 10000
39 Χώρος – Σίμος Κακάλας Ανεμοδαρμένα Ύψη της Έμιλυ Μπροντέ 10000
40 Λυκόφως – Γ. Λυκιαρδόπουλος Ο Γάμος της Μαρίας Μπράουν του Φασμπίντερ 10000
41 Σφενδόνη – Άννα Κοκκίνου Ο κήπος των Γιέιτς, Έλιοτ, Βιζυηνού, Έντγκαρ Λη Μάστερς, Προυστ, Χατζή 10000
42 Θέατρο της Γης - Νικόλαος Μάκας 8 ώρες και 35 λεπτά – Φωτεινή Τσαλίκογλου 10000
43 Ιανός – Κων/νος Αρβανιτάκης Together we stand/divided we fall του Μάξιμου Μουμούρη και Γ. Τζαβαρά 10000
44 Angelus Novus – Δαμιανός Κωνσταντινίδης (Θεσσαλονίκη ) Η θυσία του Αβραάμ του Κορνάρου 10000
45 The Kompany – Χρήστος Πασσαλής Το βιβλίο του εαυτού μου, κεφ. 1 Παράδεισος 10000
46 Ηθικόν Ακμαιότατον – Θανάσης Σαράντος Χειμωνιάτικο Παραμύθιτου Σαίξπηρ 10000
47 Kart Productions – Μαρία Ξανθοπουλίδου Ο αμπιγιέρ του Χάουαρντ 10000
48 Αργώ – Αιμιλία Υψηλάντη Η αγάπη άργησε μια μέρα της Λιλή Ζωγράφου 10000
49 Blind Spot – Μιχάλης Κωνσταντάτος Βρυκόλακες του Ίψεν 10000
50 Μυθωδία – Νίκος Χανιωτάκης Λυσσασμένη γάτα του Ουίλιαμς 10000
51 Αξάνα – Τατιάνα Λύγαρη Στανμπουλ τρέιν του Γκράχαμ Γκρην 10000
52 Inkal – Βασίλης Μαυρογεωργίου Τα μάτια του έρωταβασισμένο στο Όνειροτου Σαίξπηρ 10000
53 Τ3χνη – Σοφία Φιλιππίδου Η ιστορία του πρίγκιπα της κούμπα Ντάμπι του Lenz 10000
54 Playroom ΑΜΚΕ – Αρ. Σομπότης Δεσποινίς Δυστυχία του Τσιμάρα Τζανάτου 10000
55 Διασπορά – Γιούλα Μπούνταλη Καπνοτόπια του Έρνεστ Κάλντγουελ 10000
56 Νέος Λόγος – Φώτης Μακρής Η χαμένη τιμή της Καταρίνα Μπλουμ του Χάινριχ Μπελ 10000
57 Κάτω από τη Γέφυρα – Νίκος Δαφνής Η γραμμή του Ίσραελ Χόροβιτς 10000
58 Passatempo και Θέατρο Τ Γλυκερία Καλαϊτζή (Θεσσαλονίκη ) Ο γυάλινος κόσμος του Ουίλιαμς 10000
59 Ars Moriendi – Αθανάσιος Νίκας (Θεσσαλονίκη ) Μου είναι μικρός αυτός ο τάφος της Μπίλιανα Σερμπλιάνοβιτς 10000
60 Ομάδα Κρίσης – Γεράσιμος Αρβανιτάκης Αμαρτωλό των Γ. Αρβανιτάκη - Ιωάννας Μαστοράκη 8000
61 HelixΝίκος Χατζηπαπάς
Illusion comic –θέαμα για δημόσιο χώρο βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Κορνέιγ 8000
62 Εντροπία Μαρίλλη Μαστραντώνη
Camp Europe – Μαρίλλη Μαστραντώνη 8000
63 Όχι παίζουμε Γιώργος Σαχίνης
Ανοιχτή πόρτα με υπότιτλο ποιος σκότωσε τη Γαβριέλα της Π. Πανταζή 8000
64 Νοητή Γραμμή – Όλγα Ποζέλη Karaoke night των Όλγα Ποζέλη και Γιώργου Τζεδόπουλου 7000
65 Hippo theater group – Φώτης Δούσος Μellonia του Φ. Δούσου και Αλ. Ράπτη 7000
66 Plays2place – Βασίλης Χρυσανθόπουλος Ντελίβερι - Θέατρο Ντοκουμέντο 7000
67 Μηχανή Τέχνης –Χρήστος Στρέπκος (Πάτρα ) Woyzeck – Η πτώση του ανθρώπου Georg Buchner 7000
68 Per Theater Formance -Δημ. Τσιάμης In-A-Gadda-Da-Vida (της ομάδας Per Theater Formance ) 6000
69 Η άλλη πλευρά – Μίνα Χειμώνα Το αίμα του Σ. Μπελμπέλ 6000
70 Μορφές Έκφρασης – Θωμάς Κινδύνης EUGENIA της Άννας Σεβαστής Τζίμα 6000
71 ΟΜΜΑ – Αντώνης Διαμαντής (Ηράκλειο Κρήτης ) Διαχωριστική γραμμήτων Κρίστοφ Φάλκε και Α. Διαμαντή 5000
72 Fly Theatre – Κατερίνα Δαμβόγλου Φρίντα Κάλο η δική μου πραγματικότητατης Δαμβόγλου 5000
73 Ομάδα UBUNTU – Άρης Λάσκος Το τραγούδι του έρωτα και του θανάτου του σημαιοφόρου Χριστόφορου Ρίλκε του Ράινερ Μαρία Ρίλκε 5000
74 Ανέμη – Μαρία Λουίζα Παπαδοπούλου (Ζάκυνθος ) Προς Ελευσίνα – Συμμετοχική παράσταση Divised 5000
75 Πρώτες Ύλες – Χρήστος Πέγιογλου Σπλέντουρ - Το μεγαλείο της Άμπυ Μόργκαν 5000
76 Προσεχώς subway – Παύλος Παναγιωτίδης (Θεσσαλονίκη ) Μηχανή Άμλετ του Μύλλερ 5000
77 Gaff – Σοφία Καραγιάννη Διγενής Ακρίτας στα όρια 5000
78 Ένα συν ένα – Δέσποινα Σαραφίδου Μικρή χορεύτρια υπέρ αδυνάτου 5000
79 This famous tiny Circus Theater Group – Κων/νος Μάρκελλος Καλό αίμα, κακό αίματης Ελεωνόρας Σταθακοπούλου 5000
80 Θέατρο της ημέρας – Ανδρομάχη Μοντζολή Μικρά τίποτα- μεγάλα κάτι του Κουρεντζή 5000 


ΣΥΝΟΛΟ: 1005000


Η Επιτροπή λειτούργησε αμερόληπτα και με αίσθημα ευθύνης, και τα βασικά κριτήρια που έπαιξαν ρόλο στις τελικές αποφάσεις της ήταν τα εξής: 1. Η ολοκληρωμένη και σαφής παρουσίαση του καλλιτεχνικού σκεπτικού των προτάσεων, συμπεριλαμβανομένου και του προϋπολογισμού. 2. Η σύμπραξη και η συνεργασία των σχημάτων, - η οποία είναι επιτακτική ανάγκη ως μέτρο αντιμετώπισης της πολυδιάσπασης του ελληνικού θεάτρου. 3. Ο αριθμός των θέσεων εργασίας και οι εργασιακές συνθήκες και σχέσεις όπως διαφαίνονταν από την κατατεθειμένη πρόταση. 4. Η κινητικότητα των σχημάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, η οποία πρέπει να ενισχυθεί. 5. Η πρωτοποριακή και ερευνητική δουλειά θεατρικών ομάδων και η ανάπτυξη νέων εκφραστικών μέσων, όπως και συμβολή τους στην ποικιλία του καλλιτεχνικού τοπίου της χώρας. 6. Η στήριξη της ελληνικής δραματουργίας. 7. Η κοινωνική δράση των σχημάτων απέναντι σε ευαίσθητα κοινωνικά σύνολα που αποδεικνύεται είτε από την κύρια πρόταση είτε από τις προβλεπόμενες παράλληλες δράσεις. 8. Η δραστηριοποίηση των σχημάτων και η ενεργός παρουσία τους κατά το πρόσφατο παρελθόν. Τα προτεινόμενα ποσά όπως σημειώνει η Επιτροπή Επιχορηγήσεων Ελεύθερου Θεάτρου, δεν έρχονται να καλύψουν το συνολικό κόστος μιας παραγωγής, αλλά λειτουργούν ως μερική στήριξη των παραγωγών, και κυρίως του ανθρώπινου καλλιτεχνικού δυναμικού.