Χειμερινό πρόγραμμα Συχνοτήτων και λειτουργίας πομπών Βραχέων

Ορισμένες ημέρες δεν λειτουργούν οι πομποί από 06:00 έως 18:00.

Οι αναγραφόμενες ώρες, αναφέρονται σε ώρα U.T.C.