Κυριακή 09/04: Πασχαλινή ενημερωτική εκδήλωση (Αριστοτέλους με Τσιμισκή) #Skouries

Κυριακή 09/04: Πασχαλινή ενημερωτική εκδήλωση (Αριστοτέλους με Τσιμισκή) #Skouries

Παρασκευή, 07/04/2017 - 21:07
Η Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλονίκης σας καλεί στην ενημερωτική εκδήλωση που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή(των Βαΐων) 9 Απριλίου 2017
από τις 12:00 μέχρι τις 15:00 στην Πλατεία Αριστοτέλους, στο ύψος της Τσιμισκή.


Θα υπάρχουν τοπικά προϊόντα Χαλκιδικής, πασχαλινά αυγά με μήνυμα κατά της εξόρυξης,
ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις καθώς και ένα θεατρικό δρώμενο.


Σας περιμένουμε!


Η σελίδα της εκδήλωσης στο facebook
Άδεια στην Ελλ. Χρυσός για απόθεση τοξικών αποβλήτων στις στοές του μεταλλείου Ολυμπιάδας #skouries

Άδεια στην Ελλ. Χρυσός για απόθεση τοξικών αποβλήτων στις στοές του μεταλλείου Ολυμπιάδας #skouries

Δευτέρα, 27/03/2017 - 23:02
απόφαση της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών του ΥΠΕΝ (ΔΜΕΒΟ) με ημερομηνία  14/3/2017, χορηγήθηκε στην Ελληνικός Χρυσός Άδεια Λειτουργίας της Μονάδα Λιθογόμωσης του  μεταλλείου Ολυμπιάδας που, κατά τις εξαγγελίες της εταιρείας, πρόκειται να ξεκινήσει τη λειτουργία του τον Απρίλιο 2017.

“Λιθογόμωση” είναι η πλήρωση των κενών στοών του υπόγειου μεταλλείου μετά την εξόρυξη. Όταν γίνεται με αδρανή υλικά, η λιθογόμωση προσδίδει σταθερότητα στις στοές και στο υπερκείμενο έδαφος και βοηθά στην ελαχιστοποίηση του φαινομένου της όξινης απορροής. Ως υλικό λιθογόμωσης στο μεταλλείο των Μαύρων Πετρών, κάτω από τη Στρατονίκη, η Ελληνικός Χρυσός από το 2005 χρησιμοποιεί τα αδρομερή τέλματα (απόβλητα) εμπλουτισμού, με την προσθήκη 10% τσιμέντου και 20% νερού. Απόβλητα εμπλουτισμού θα χρησιμοποιηθούν ως υλικό λιθογόμωσης και στην Ολυμπιάδα.

Κατά τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και το Γενικό Χημείο του Κράτους, το σύνολο των αποβλήτων εμπλουτισμού Μαύρων Πετρών και Ολυμπιάδας που χρησιμοποιούνται και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στη λιθογόμωση είναι “επικίνδυνα απόβλητα”.Όπως αναφέρει ηΠράξη Βεβαίωσης Παράβασης 14504/30.9.2015για τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών
(παράβαση 8η: “Ελλιπής χαρακτηρισμός επικινδυνότητας παραγόμενων αποβλήτων”):

“Σύμφωνα με το ΓΧΚ, τα απόβλητα της διεργασίας (λεπτομερές και αδρομερές τέλμα) χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα (τοξικά για τον άνθρωπο κατηγορίας 1, επικίνδυνα για το περιβάλλον κατηγορίας 2 κλπ)”.

Ο “Ελλιπής χαρακτηρισμός επικινδυνότητας παραγόμενων αποβλήτων” είναι επίσης η 6η παράβαση της Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης 14505/30.9.2015 που αφορά τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας.

Σύμφωνα με τους Επιθεωρητές, στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εγκρίθηκε με την ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/2011 η Ελληνικός Χρυσός χαρακτήρισετα ανωτέρω απόβλητα «αδρανή» με τη χρήση λανθασμένης μεθοδολογίας.  Ο βολικά «λανθασμένος» χαρακτηρισμός επιτρέπει την απόθεσή τους σε χώρους υγειονομικής ταφής αδρανών ή μη επικινδύνων αποβλήτων, αλλά και τη χρήση του αδρομερούς τέλματος ως υλικού λιθογόμωσης.

Όσον αφορά τα απόβλητα εμπλουτισμού του μεταλλείου Μαύρων Πετρών (που είναι παρόμοιου χημισμού με αυτά της Ολυμπιάδας), υπάρχουν εδώ και σχεδόν μια δεκαετία ισχυρές ενδείξεις οτι είναι τοξικά και επικίνδυνα. Το 2008, η “ΕΠΙΤΗΡΩ”, η Επιστημονική Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων των ΚΥΑ 143088/2005 και 45129/1999 στις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου, ανέφερε στη 2η Τεχνική της Έκθεση οτι:

«Ο χημισμός όλων των τελμάτων είναι χαρακτηριστικός αυτών που, σύμφωνα με σχετική Οδηγία της ΕΕ (91/689/ΕΚ), ανήκουν στην κατηγορία των επικινδύνων αποβλήτωνκαι για τα οποία ισχύουν συγκεκριμένες προδιαγραφές απόθεσης…»

Η Τεχνική Έκθεση κατατέθηκε στο Δήμο Σταγείρων-Ακάνθου και στο τότε αρμόδιο Υπουργείο το Μάιο του 2008. Αντί το Υπουργείο να υποχρεώσει την εταιρεία να αποθέτει τα απόβλητα εμπλουτισμού με προδιαγραφές επικινδύνων αποβλήτων και να βρει άλλα, ασφαλή υλικά για την πλήρωση των κενών της εξόρυξης, ανέχτηκε και συνεχίζει να ανέχεται το έγκλημα. Για την εταιρεία ο ενταφιασμός των αδρομερών αποβλήτων, δηλαδή του 85% του συνόλου, στις στοές του μεταλλείου είναι η βολική και ανέξοδη λύση. Αν απαγορευόταν η χρήση τους στη λιθογόμωση θα έπρεπε να βρεθεί χώρος επιφανειακής απόθεσης για επιπλέον 5,68 εκατ. τόνους επικίνδυνων αποβλήτων από Ολυμπιάδα και Μαυρες Πέτρες – όπως ο ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα, ο οποίος όμως έχει πολλά και σοβαρά προβλήματα.

Στο άρθρο του με τίτλο “Η χρησιμοποίηση τελμάτων με υψηλή περιεκτικότητα σε θειούχα ορυκτά ως υλικό λιθογόμωσης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών” το Φεβρουάριο 2014, ο μηχανικός μεταλλείων κ. Γ. Ψυχογιόπουλος τεκμηριώνει ότι τα αδρομερή τέλματα των Μαύρων Πετρών όχι μόνο αδρανή δεν είναι, αλλά αντίθετα είναι “επικίνδυνα απόβλητα” και (θα έπρεπε να) απαγορεύεται η χρήση τους ως υλικά λιθογόμωσης.

Το άρθρο του κ. Ψυχογιόπουλου επιβεβαιώνει το μεταγενέστερο συμπέρασμα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε λανθασμένη μεθοδολογία για το χαρακτηρισμό των τελμάτων. Ο περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός που εκτέλεσε αφορά μη εξορυκτικά απόβλητα που αποτίθενται σε ειδικούς χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, που έχουν σύστημα στεγανοποίησης και συλλογής στραγγισμάτων για την αποφυγή της ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα. Η λιθογόμωση, όμως, αποτίθεται εντελώς αθωράκιστη σε εξοφλημένα τμήματα του κοιτάσματος που βρίσκονται μέσα σε χώρους έντονης τεκτονικής καταπόνησης και έχουν άμεση επικοινωνία με τους υδροφορείς της περιοχής. Oποιαδήποτε μακροχρόνια φυσική και χημική αποσταθεροποίησή της, πέραν των επιπτώσεων επί των μηχανικών της ιδιοτήτων, θα έχει άμεσες επιπτώσεις στα υπόγεια και επιφανειακά νερά της περιοχής.
Η ανάμιξή των τελμάτων με τσιμέντο εξουδετερώνει μόνο πρόσκαιρα την οξύτητά τους. Η παρουσία θειούχων προκαλεί διάλυση της ασβεστούχας φάσης του τσιμέντου ενισχύοντας τον εκφυλισμό της λιθογόμωσης και τη διαφυγή ρύπων στα υπόγεια ύδατα.

Σύμφωνα με τον Πίνακα 5.2.8-7, σελ. 5.2-59 της ΜΠΕ, κατά την περίοδο 2006-2009, 226.044 κ.μ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ αδρομερών τελμάτων εμπλουτισμού του μεταλλείου Μαύρων Πετρών “αξιοποιήθηκαν”ως υλικό λιθογόμωσης.
Οι μέχρι σήμερα επιπτώσεις της πρακτικής αυτής στο περιβάλλον της περιοχής δεν έχουν μεν διερευνηθεί, είναι όμως πολύ πιθανό ότι έχουν ήδη προκαλέσει σημαντική ρύπανση.

Με την πρόσφατη απόφαση της αρμόδιας ΔΜΕΒΟ/ΥΠΕΝ η εγκληματική πρακτική της λιθογόμωσης με δυνάμει (έστω) οξεοπαραγωγά και επικίνδυνα απόβλητα επεκτείνεται και στην Ολυμπιάδα. H υπηρεσία αγνόησε τα πορίσματα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και του ΓΧΚ, αγνόησε τους κινδύνους για τους υδατικούς πόρους και την υγεία και ασφάλεια εργαζομένων και κατοίκων και επέλεξε την απρόσκοπτη συνέχιση της «επένδυσης» κατά τις επιθυμίες της εταιρείας.

Αγνόησε επίσης τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί μετά την απόφαση της 2/11/2016 (της ίδιας της ΔΜΕΒΟ!), με την οποία απορρίπτεται ως μη εφαρμόσιμη η μεταλλουργική μέθοδος flash smelting, υπό τις συνθήκες και τις προδιαγραφές με τις οποίες εγκρίθηκε περιβαλλοντικά.
H υπηρεσία γνωρίζει οτι η ΔΙΚΗ ΤΗΣ απόφαση σημαίνει οτι η μονάδα παραγωγής καθαρών μετάλλων, που είναι συμβατική της υποχρέωση της εταιρείας, δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Σημαίνει οτι δεν ισχύουν οι εγκρίσεις τεχνικών μελετών, δεν ισχύει η ΑΕΠΟ, δεν μπορεί να εγκριθεί το Επενδυτικό Σχέδιο, δεν υπάρχει δημόσιο όφελος, παραβιάζεται η σύμβαση.

Η υπηρεσία τα γνωρίζει όλα αυτά. Αλλά σφυρίζει αδιάφορα και εκδίδει άδειες.αναδημοσίευση από antigoldgr
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: Χώρος απόθεσης ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ αποβλήτων Κοκκινόλακκα και νέες εγκαταστάσεις Μαντέμ Λάκκου #skouries

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: Χώρος απόθεσης ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ αποβλήτων Κοκκινόλακκα και νέες εγκαταστάσεις Μαντέμ Λάκκου #skouries

Τετάρτη, 22/03/2017 - 22:31
Παραποίηση στοιχείων / Παραβίαση εγκρίσεων και ισχύουσας νομοθεσίας / Επικίνδυνες τεχνικές επιλογές / Κίνδυνος πρόκλησης σημαντικού βιομηχανικού ατυχήματος

Ο νέος χώρος απόθεσης ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) στον άνω ρου του Κοκκινόλακκα που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής προορίζεται να δεχθεί τα απόβλητα των μεταλλείων Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών, καθώς και της μονάδας μεταλλουργίας χαλκού-χρυσού. Η Ελληνικός Χρυσός έχει ανακοινώσει οτι προγραμματίζει την έναρξη παραγωγής του μεταλλείου Ολυμπιάδας τον Απρίλιο του 2017, με την επεξεργασία αρχικά 400.000 τόνων μεταλλεύματος κατ’έτος και αντίστοιχη παραγωγή αποβλήτων.
Τον Απρίλιο του 2017 ο ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα θα πρέπει  να έχει νομίμως αδειοδοτηθεί και να είναι έτοιμος λειτουργήσει.

Στην ίδια περιοχή, δίπλα στον ΧΥΤΕΑ, μόλις 400 μ από το Στρατώνι, και  κυριολεκτικά επάνω (ιππαστί) στο σεισμικό ρήγμα Στρατωνίου-Βαρβάρας που έχει δώσει σεισμούς άνω των 7,00 Ρίχτερ, πρόκειται να κατασκευαστεί το νέο μεταλλευτικό-μεταλλουργικό συγκρότημα του Μαντέμ Λάκκου. Θα περιλαμβάνει τη μονάδα εμπλουτισμού που θα χρησιμοποιεί κυάνιο και άλλες επικίνδυνες χημικές ουσίες, τη μονάδα μεταλλουργίας flash smelting, που θα διαχειρίζεται τεράστιες ποσότητες έντονα τοξικών και επικίνδυνων απαερίων και τη μονάδα θειϊκού οξέος που εντάσσεται στην Οδηγία Seveso.

Τη Δευτέρα 20/3 το «Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων» κατέθεσε στην αρμόδια για την αδειοδότηση υπηρεσία του ΥΠΕΝ ΑΙΤΗΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ με θέμα:«Περί της ακρίβειας των στοιχείων, της τεχνικής επάρκειας των τεχνικών μελετών, της μη τήρησης και του παρωχημένου της ΑΕΠΟ και των λοιπών εγκρίσεων, της απουσίας νομιμότητας και της επικινδυνότητας του ΧΥΤΕΑ “Κοκκινόλακκα” των μεταλλευτικών-μεταλλουργικών εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου»(πατήστε το σύνδεσμο).

Με όσα παρουσιάζονται τεκμηριώνεται οτι ο ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα όχι μόνο δεν νομιμοποιείται να λάβει την Άδεια Λειτουργίας  που ζητάει η εταιρεία, αλλά αντίθετα πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που θέτει η απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης του Κοκκινόλακκα για την ανάκληση αυτής:

    1. Η Ελληνικός Χρυσός υπέβαλε προς έγκριση στο ΥΠΕΝελλιπή ή σκόπιμα ανακριβή “στοιχεία και σχεδιαγράμματα”για το ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα και το χώρο των εργοστασίων Μαντέμ Λάκκου.
    2. Η Ελληνικός Χρυσόςσυνειδητά, με ευθύνη της και εν γνώσει του Υπουργείουδεν εφαρμόζει πιστά την παραπάνω τεχνική μελέτη.
    3. Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Κράτους (Επιθεωρητές Περιβάλλοντος)έχουν διαπιστώσειότι η Ελληνικός Χρυσός δεν εφαρμόζει ούτε την τεχνική μελέτη ούτε τη ΜΠΕ και την ΑΕΠΟ.
    4. Η μη εφαρμογή της μελέτης και της ΑΕΠΟ από την Ελληνικός Χρυσός συνιστάλόγο προσβολής του Δημοσίου συμφέροντοςεξ αιτίας της επικινδυνότητας της εγκατάστασης και του κινδύνου πρόκλησης σημαντικού βιομηχανικού ατυχήματος και σημαντικής υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
Ενδεικτικά:

α) Η εταιρεία παραπλάνησε τη Διοίκηση οτι η απόσταση του χώρου των νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων από τον οικισμό Στρατωνίου είναι 3.500 μ, ενώ είναι μόλις 400 μ. Η χωροθέτηση τόσο του χώρου απόθεσης επικινδύνων αποβλήτων όσο και των υψηλής επικινδυνότητας εγκαταστάσεων του Μαντέμ Λάκκου παραβιάζει τα όρια που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία για αποστάσεις από οικισμούς, εθνικές και επαρχιακές οδούς.

β)Ελλιπής και κατά παράβαση της ΚΥΑ ΕΠΟ, της έγκρισης τεχνικής μελέτης και της νομοθεσίας περί επικινδύνων αποβλήτων κατασκευή του ΧΥΤΕΑ.

δ)Ανεπαρκής εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας των δυο φραγμάτων του ΧΥΤΕΑ που κατασκευάζεται επάνω σε σεισμικό ρήγμα που έχει δώσει σεισμούς 7 Richter και τεράστιες μετατοπίσεις.

ε)Επικίνδυνες τεχνικές επιλογές και συνολικά επισφαλής επιλογή κατασκευής ΧΥΤΕΑ  στην κοίτη ρέματος συνεχούς ροής, με έντονες κλίσεις κοίτης και πρανών.

στ)Διακινδύνευση της ασφάλειας του παλαιού σωρού αποβλήτων «Καρακόλι» ο οποίος χρησιμοποιείται ως λειτουργικό τμήμα του νέου φράγματος, ενώ τμήμα του έκτασης 100 στρεμμάτων αποκόπτεται και αφαιρείται προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για τις νέες εγκαταστάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ στην επικινδυνότητα των τελμάτων εμπλουτισμού που παράγονται από τα μεταλλεία Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών.Η Ελληνικός Χρυσός τα χαρακτήρισε “αδρανή”  με τη χρήση λανθασμένης μεθοδολογίας, αλλά κατά τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και το Γενικό Χημείο του Κράτους κατατάσσονται στα “επικίνδυνα απόβλητα”. Παρά το γεγονός οτι ισχυρές ενδείξεις για την επικιδυνότητα των αποβλήτων υπάρχουν εδώ και μια δεκαετία, μέχρι σήμερα αποτίθενται σε ακατάλληλους και μη προβλεπόμενους από την ΑΕΠΟ χώρους στην περιοχή του Κοκκινόλακκα, αλλά και ως υλικό λιθογόμωσης στις υπόγειες στοές του μεταλλείου Μαύρων Πετρών, με προφανείς κινδύνους για τα υπόγεια ύδατα.
Εν γνώσει και με την ανοχή του Υπουργείου.

Το ζήτημα του περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού των αποβλήτων είναι κρίσιμο δεδομένου οτι πριν από λίγες μέρες χορηγήθηκε στην Ελληνικός Χρυσός Άδεια Λειτουργίας της μονάδας λιθογόμωσης Ολυμπιάδας. Προκειμένου να αποφευχθεί ο ενταφιασμός επικίνδυνων ουσιών στις υπόγειες στοές και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, επιβάλλεται να γίνει ΑΜΕΣΑ νέα, σύννομη ταξινόμηση των αποβλήτων.

Για τους ανωτέρω λόγους ζητούμε από το ΥΠΕΝ:

1. Την ανάκληση των ακόλουθων διοικητικών πράξεων, για λόγους μη εφαρμογής και Δημοσίου Συμφέροντος:

a) ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 201745/ΕΧ. 2011
b) Έγκριση Προσαρτήματος 4: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ» της Τεχνικής Μελέτης του υποέργου Ολυμπιάδας Αρ. Πρωτ.: ∆8-Α/Φ.7.49.13/22849/4170/20-12-2013 21.12.2013
c) Άδεια εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού Αρ. Πρωτ.: ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/181294/2928

2. Τη μη χορήγηση περαιτέρω αδειών λειτουργίας και εγκρίσεων τεχνικών μελετών μέχρι να αναθεωρηθεί το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Ελληνικός Χρυσός με σύννομο χαρακτηρισμό αποβλήτων και να κατατεθεί και εγκριθεί αρμοδίως νέος φάκελος ΜΠΕ, καθώς η υπάρχουσα ΜΠΕ κατέστη ήδη παρωχημένη, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία

αναδημοσίευση από antigoldgr.org/blog
#skouries 13/3: Συγκέντρωση για τους διωκόμενους των Σκουριών

#skouries 13/3: Συγκέντρωση για τους διωκόμενους των Σκουριών

Δευτέρα, 13/03/2017 - 07:03
ΚΑΜΙΑ ΔΙΩΞΗ – ΚΑΜΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗ

ΜΕ ΚΑΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Όχι στις διώξεις των αγωνιστών ενάντια στην εξόρυξη!

Έχουν περάσει σχεδόν πέντε χρόνια από τότε που η Eldorado Gold εγκαταστάθηκε στη Χαλκιδική και ξεκίνησε τις καταστροφικές της δραστηριότητες. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, ένα δυναμικό κίνημα ανθρώπων από τη Χαλκιδική, τη Θεσσαλονίκη αλλά και όλη την Ελλάδα αντιστάθηκε σθεναρά στην καταστροφική εξόρυξη. Αρνήθηκε την υπονόμευση της δυνατότητας του τόπου για πραγματική ανάπτυξη, την εγκληματική έκθεση των ανθρώπων και του περιβάλλοντος σε κίνδυνο. Είπε «όχι» στην αδίστακτη λεηλασία μέσα από τη ληστρική αντίληψη της εταιρείας απέναντι στο φυσικό πλούτο και το ξεπούλημα των ζωών μας.

Απέναντι στο κίνημα, οι κυβερνήσεις, σε συνεργασία με την εταιρεία, οργάνωσαν από την πρώτη κιόλας στιγμή μια λυσσαλέα επίθεση. Έστησαν καμπάνιες δυσφήμησης, με μια ταυτόχρονη επιχείρηση καταστολής πρωτόγνωρης αγριότητας. Πληρωμένα ρεπορτάζ στα ΜΜΕ και εμπρηστικές δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων συνόδευαν τις τυφλές επιθέσεις σε διαδηλωτές, που συχνά οδηγούσαν σε τραυματισμούς. Οι στρατιωτικού τύπου επιχειρήσεις, η παρακολούθηση της προσωπικής ζωής ολόκληρων χωριών και η στοχοποίηση αγωνιστών δεν έλειψαν από την προσπάθεια κάμψης του αγώνα.

Η πρακτική αυτή είχε ως συνέπεια την δημιουργία μιας βιομηχανίας διώξεων με σκοπό την τρομοκράτηση και την εξάντληση των αγωνιστών. Το κίνημα ωστόσο δεν λύγισε, παρόλο που η “επένδυση” συνέχισε να καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον και τα δικαστήρια ποτέ δε σταμάτησαν να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της εταιρείας, όσο κι αν άλλαξαν οι κυβερνήσεις.

Στις 13/3/2017 καλούμαστε να παρακολουθήσουμε το προϊόν μιας οργανωμένης επιχείρησης να χτυπηθεί το κίνημα. 21 συναγωνιστές μας αντιμετωπίζουν κατηγορίες που φτάνουν μέχρι τη σύσταση «εγκληματικής οργάνωσης», μέσα από μια δικογραφία τόσο διάτρητη που καταλήγει σχεδόν κωμική, σε μια προφανή απόπειρα να καμφθεί η μαχητικότητα του κινήματος. Μια δίκη κομβική για τη μεταπολιτευτική Ελλάδα, καθώς η βαρύτητα των κατηγοριών και το μέγεθος της είναι ανήκουστα για κινηματική δίωξη. Στόχος τους όμως, πέρα από το χτύπημα του κινήματος ενάντια στις εξορύξεις, είναι να δώσουν ένα παράδειγμα σε όσους αγωνίζονται: όποιος αντιδράει στα σχέδια κυβερνήσεων και πολυεθνικών τιμωρείται! Γι’ αυτό και κάθε σωματείο, κίνημα, ομάδα αλλά και κάθε δημοκρατικός πολίτης αυτής της χώρας πρέπει να αντιδράσει και να διεκδικήσει την οριστική απαλλαγή των διωκόμενων από όλες τις κατηγορίες.

Δε θα μείνουμε θεατές! Με τη δυναμική παρουσία μας στο δρόμο, στο βουνό και στα δικαστήρια, με τη συνέχιση του αγώνα μας και με τη διαρκή έμπρακτη υποστήριξη των συναγωνιστών μας, θα θυμίζουμε σε όλους ότι κανένας αγωνιστής δε θα μείνει μόνος, και ο αγώνας μας θα συνεχιστεί μέχρι την τελική νίκη: την οριστική αποχώρηση της Eldorado, το τέλος των καταστροφικών εξορύξεων και την αποκατάσταση της καταστροφής.Άμεση απαλλαγή των διωκόμενων αγωνιστών!

Να φύγει η εταιρεία – και να μην έρθει άλλη!

Άμεση αποκατάσταση της καταστροφής!ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, Δευτέρα 13 Μαρτίου, 09:00
Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού
Συνέλευση της Επιτροπής, κάθε Δευτέρα στις 19:30 στο κτίριο της ΕΔΟΘ
(Προξένου Κορομηλά, 5οςόροφος).

Facebook: https://www.facebook.com/epitropiagonathessantigold/

Twitter: https://twitter.com/ThessAntigold

Mail: epitropi.agona.thess.antigold@gmail.com#skouries Νέες παράνομες άδειες προς την Ελληνικός Χρυσός προαναγγέλλει ο κ. Σταθάκης

#skouries Νέες παράνομες άδειες προς την Ελληνικός Χρυσός προαναγγέλλει ο κ. Σταθάκης

Παρασκευή, 10/02/2017 - 17:00
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προτίθεται να προβεί στην αδειοδότηση της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, παράλληλα με την προσφυγή σε διαιτησία που θα κρίνει αν η εταιρεία παραβιάζει τη σύμβασή της με το Δημόσιο.
Αυτό δήλωσε ο Υπουργός ΠΕΝ Γιώργος Σταθάκης στο Δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Αριστοτέλη που τον επισκέφτηκαν στις 31.1.2017. Η πληροφορία είναι διασταυρωμένη με πολλούς από τους δημοτικούς συμβούλους που παρευρίσκονταν στη συνάντηση και θεωρούμε οτι είναι αληθής. Και όλες οι μάσκες έχουν πλέον πέσει.

Ο Υπουργός δήλωσε οτι έχει τις εξής επιλογές: α)την ακύρωση της ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 201745/2011 και καταγγελία της σύμβασης, που“είναι ενέργεια πολιτικά και οικονομικά μη συμβατή”, β)την προσφυγή στη διαιτησία με θέμα την παραβίαση της μεταλλουργίας flash smelting και
γ) την αποδοχή των θέσεων της εταιρείας με πλήρη αδειοδότηση της επένδυσής της. Δήλωσε επίσης:“Οι κεντρικές άδειες του έργου έχουν ήδη δοθεί περίπου σε ποσοστό 75% μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν έχει νόημα να μην δώσουμε και τις άλλες».

Σε ΑΝΑΦΟΡΑ που κατέθεσε σήμερα το “Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων” στον Υπουργό κ. Σταθάκη αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε άλλη ενέργεια πλην του (α) είναι παράνομη και στρέφεται κατά του δημοσίου συμφέροντος.
Όπως αναφέρεται, το κρίσιμο ζήτημα είναι το αν η Ελληνικός Χρυσός είναι σε θέση να τηρήσει τη βασική συμβατική της υποχρέωση της παραγωγής καθαρών μετάλλων μέσω μεταλλουργικής επεξεργασίας. Ήδη όμως, με την απόφαση Σκουρλέτη της 2.11.2016 έχει τεκμηριωθεί τεχνικά και επιστημονικά οτι η μεταλλουργία που εγκρίθηκε περιβαλλοντικά δεν μπορεί να υλοποιηθεί και άρα παραβιάζεται το άρθρο 3.2 της σύμβασης. Ως διοικητική πράξη, η απόφαση Σκουρλέτη μπορεί να κριθεί μόνον από το ΣτΕ, στο οποίο έχει προσφύγει η εταιρεία με αίτηση ακυρώσεως. Οποιαδήποτε θετική για την εταιρεία απόφαση της διαιτησίας θα είναι εκ των πραγμάτων άκυρη σε περίπτωση που το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο εν συνεχεία επιβεβαιώσει τη νομιμότητα της απόφασης Σκουρλέτη.

Μέχρι την έκδοση της οριστικής κρίσης του ΣτΕ, η απόφαση Σκουρλέτη είναι ισχυρή και το ίδιο το ΣτΕ έχει αποφανθεί τι πρέπει να γίνει: ανάκληση της ΚΥΑ ΕΠΟ που παραβιάζεται και νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση. Όσο είναι ισχυρή, η απόφαση Σκουρλέτη δρα απαγορευτικά στην έκδοση νέων αδειών. Κάθε νέα τυχόν αδειοδότηση θα παραβιάζει σωρευτικά τη σύμβαση, την ΚΥΑ ΕΠΟ και τις αποφάσεις του ΣτΕ 1492/2013 και 223/2016 που ορίζουν οτι το Επενδυτικό Σχέδιο είναι ενιαίο και αδιαίρετο, με κεντρικό κορμό τη μεταλλουργία. Η παραγωγή καθαρών μετάλλων είναι αυτή που θα αποφέρει φορολογικά έσοδα στο Δημόσιο και χωρίς αυτήν δεν υπάρχει καμμία δικαιολογία για το ξεκοίλιασμα της Χαλκιδικής.

Με την προσφυγή στη διαιτησία ο κ. Σταθάκης επιδιώκει να υπονομεύσει την απόφαση του προκατόχου του και να δώσει ένα επίχρισμα νομιμότητας στην παράνομη «επένδυση» που από τις 2.11.2016 είναι κυριολεκτικά στον αέρα. Με την προαναγγελία έκδοσης νέων παράνομων αδειών εγκαταλείπει όλα τα προσχήματα και κάνει σαφές οτι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρείας ήταν ειλημμένη απόφαση από την ημέρα που ανέλαβε το ΥΠΕΝ – δική του και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Ο αγώνας ενάντια στην καταστροφή της Χαλκιδικής συνεχίζεται.


Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων (antigoldgr.org)
#skouries :σκληρή απάντηση Σακοράφα στις απειλές της εταιρείας "Ελληνικός Χρυσός" μετά την παρέμβαση της στην ευρωβουλή για τις Σκουριές

#skouries :σκληρή απάντηση Σακοράφα στις απειλές της εταιρείας "Ελληνικός Χρυσός" μετά την παρέμβαση της στην ευρωβουλή για τις Σκουριές

Τετάρτη, 01/02/2017 - 14:00
ΣΚΛΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΄΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΄΄ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ


Ή έρχεστε, ενημερώνεστε από εμάς και γίνεστε παπαγαλάκι των απόψεων της ΄΄ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ΄΄ ή σας μηνύουμε, απειλεί με επιστολή ο διευθύνων σύμβουλος της εν λόγω εταιρείας, μετά την τοποθέτησή μου για τις Σκουριές στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κράτος εν κράτει η ΄΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΄΄ αφού αφενός ταυτίζει τη φήμη της εταιρείας με το γενικό καλό της χώρας, αφετέρου ποινικοποιεί την ελευθερία της γνώμης ενός αιρετού μέλους του ευρωκοινοβουλίου.

Για την εξέλιξη αυτή φταίει σαφώς όλο το παλιό πολιτικό σύστημα που εκχώρησε στην εταιρεία το δικαίωμα να συμπεριφέρεται ως ο μεγαλοτσιφλικάς της Χαλκιδικής, όπως επίσης ευθύνεται και η παρούσα κυβέρνηση που με τις παλινωδίες της και τις θολές της αποφάσεις επιτρέπει τη συνέχιση αυτού του καθεστώτος.

Είναι ξεκάθαρο ότι απειλές δεν με αγγίζουν και δε θα έπρεπε να αγγίζουν κανέναν αιρετό.

Είναι σαφές ότι αντιλαμβάνομαι το γενικό καλό της χώρας με τρόπο εντελώς και απόλυτα διαφορετικό από την ΄΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΄΄

Είναι αυτονόητο ότι το περιεχόμενο που δίνει κανείς στην ανάπτυξη εκκινεί από τα συμφέροντα που θέλει να υπερασπιστεί. Το δημόσιο συμφέρον ή ένα απεχθές ιδιωτικό συμφέρον που καταστρέφει μια ολόκληρη περιοχή

Είναι σπουδαίο ότι η Ελλάδα δεν είναι Μπανανία και μπορεί να εκπροσωπείται με ελευθερία άποψης από τους βουλευτές σε θεσμικά όργανα, τα οποία ο ελληνικός λαός επιλέγει

Είναι αξιοσημείωτο ότι αποτέλεσμα αυτής της ελευθερίας έκφρασης είναι η Επιτροπή Αναφορών να αφήσει ανοικτή την αναφορά για τις Σκουριές, με τη δέσμευση να ελέγξει και να διερευνήσει σε βάθος όλα τα στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν.

Είναι τέλος εύλογο ότι επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός που αφορά στην ελευθερία έκφρασης της άποψης μου. Πολύ δε περισσότερο όταν αυτή η άποψη είναι τεκμηριωμένη, εμπεριστατωμένη και κυρίως εκπροσωπεί ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, εκπροσωπεί ένα ολόκληρο κίνημα .

ΥΓ. Ο τρόπος που η ΄΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΄΄ αντιμετωπίζει ένα βουλευτή που έχει άποψη διαφορετική των συμφερόντων της, είναι άκρως ενδεικτικός των εκφοβιστικών και απειλητικών μεθοδεύσεών της έναντι αυτού του κινήματος και των πολιτών που αντιστέκονται στη ΧαλκιδικήΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ /ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
#skouries Ανοιχτή παρέμεινε η Αναφορά κατά των ορυχείων χρυσού στις Σκουριές, από το Ευρ.Κοινοβούλιο - Ν.Χουντής:"Έχουν παραβιαστεί Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διεθνείς Συνθήκες"

#skouries Ανοιχτή παρέμεινε η Αναφορά κατά των ορυχείων χρυσού στις Σκουριές, από το Ευρ.Κοινοβούλιο - Ν.Χουντής:"Έχουν παραβιαστεί Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διεθνείς Συνθήκες"

Τετάρτη, 25/01/2017 - 21:00

Ν. Χουντής:   «Έχουν παραβιαστεί το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και οι Διεθνείς Συνθήκες»

«Υπάρχουν νεότερα στοιχεία, τα οποία πρέπει να αναζητηθούν»

Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να παραμείνει ανοιχτή η Αναφορά για τη δράση της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, στις Σκουριές και θα καλέσει τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Υγείας, καθώς και το Δήμο Αριστοτέλη της Χαλκιδικής, να καταθέσουν τις απόψεις τους και τα νεότερα στοιχεία που έχουν.

Στη συζήτηση συμμετείχε και ο Έλληνας ευρωβουλευτής, της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής, ενώ τοποθετήθηκε και εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Ο Νίκος Χουντής, κατά την τοποθέτησή του, τόνισε μεταξύ άλλων ότι :

«Υπάρχουν νεότερα στοιχεία, τα οποία πρέπει να αναζητηθούν από τη Διοίκηση, τα Υπουργεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση» και επεσήμανε μάλιστα ότι πρόκειται για πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στη βάση του ότι «έχουν γίνει παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διεθνών Συνθηκών, και όχι ως μεμονωμένες τεχνικές παρεμβάσεις».

Στη συνέχεια της ομιλίας του τόνισε δε ότι «παραβιάστηκε η Οδηγία 2001/42/ΕΚ, η οποία απαιτεί, πριν από την οποιαδήποτε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να υπάρχει Στρατηγική Μελέτη των επιπτώσεων, διότι πρόκειται για ένα συνολικό σύστημα παρεμβάσεων», με αποτέλεσμα, «κάθε φορά που υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να γίνεται μια περιορισμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της συγκεκριμένης αυτής παρέμβασης και να βγαίνουν επιμέρους συμπεράσματα».

Αντικρούοντας μάλιστα τον ισχυρισμό του εκπροσώπου της Κομισιόν ότι, σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές «όλα βαίνουν καλώς», ανέφερε ότι «δεν υπάρχει, ή τουλάχιστον δεν είναι γνωστή, η απόφαση των ελληνικών αρχών ότι «όλα βαίνουν καλώς», το οποίο ισχυρίζεται η Κομισιόν» λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «Εγώ δεν τη γνωρίζω και δεν τη γνωρίζει κανένας».

Κλείνοντας, ζήτησε να παραμείνει ανοιχτή η Αναφορά, να ζητηθούν περισσότερα στοιχεία από τα αρμόδια Υπουργεία, αλλά και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ ο ίδιος δεσμεύτηκε να παραδώσει στην Επιτροπή άμεσα τα κωδικοποιημένα στοιχεία που διαθέτει, μέχρι αυτά να κατατεθούν επίσημα στην Επιτροπή.

Το βίντεο της Ομιλίας του Νίκου Χουντή βρίσκεται στο ακόλουθο link :#skouries Σοφία Σακοράφα: "Ανοικτή η αναφορά για τις σκουριές"

#skouries Σοφία Σακοράφα: "Ανοικτή η αναφορά για τις σκουριές"

Τετάρτη, 25/01/2017 - 14:00

Φανερή η ικανοποίηση της ευρωβουλευτού Σοφίας Σακοράφα από το γεγονός ότι η Επιτροπή Αναφορών άφησε ανοικτή την αναφορά σχετικά με την επένδυση της ΄΄΄Ελληνικός Χρυσός΄΄ στις Σκουριές.

Η ευρωβουλευτής με τη βοήθεια έντυπου υλικού, υπογράμμισε μία προς μία όλες τις βαρύτατες συνέπειες που θα έχει η λειτουργία του έργου : ΄΄ Σε αυτή τη μικρή έκταση θα σας πω τι θα γίνεται επί 24ώρου βάσης. Θα εκρήγνυνται 6 τόνοι εκρηκτικά, σκόνη μόνο από το μεταλλείο των Σκουριών θα ανέρχεται σε 3.116 τόνους ανά ώρα, θα εξορύσσονται 24.000 τόνοι από βάθη που θα φτάσουν τα 700 μέτρα, θα αποτίθενται χιλιάδες τόνοι συμπυκνωμένων υπολειμμάτων με επικίνδυνα μέταλλα.

Σε σημείο δε πάνω στο ρήγμα προβλέπεται η απόθεση υπολειμμάτων περιεκτικότητας 450.000 τόνων αρσενικού.

Οι συνέπειες όλων αυτών:

Θα υπάρξει πτώση της στάθμης του νερού κατά 600 μέτρα και ερημοποίηση.

Θα ρυπανθούν επιφανειακά και υπόγεια νερά με θειικό οξύ, ενώ μιλάμε για την περιοχή που έχει τη μεγαλύτερη δασοκάλυψη και τα μεγαλύτερα αποθέματα πόσιμου νερού σε όλη τη χερσόνησο

Θα υπάρξουν μόνιμες και μη αναστρέψιμες ζημίες στα αρχέγονα δάση της περιοχής, στο τοπίο και στη βιοποικιλότητα

Θα προκύψει εκτεταμένη ρύπανση από βαρέα μέταλλα του εδάφους, της χλωρίδας της πανίδας και των καλλιεργειών και άρα και της διατροφικής αλυσίδας.΄΄

Υποστήριξε ταυτόχρονα ότι΄΄ για ένα τέτοιο έργο που θα παράξει αυτές τις οδυνηρές συνέπειες δεν υπάρχει Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η οδηγία 2001/42/ΕΚ έγινε κουρελόχαρτο. Γιατί η οδηγία 2001 προβλέπει και τη μηδενική λύση, δηλαδή την ακύρωση της επένδυσης΄΄, ενώ υπογράμμισε με νόημα ότι το αντίτιμο που κατέβαλε η εταιρεία ΄΄ Ελληνικός Χρυσός΄΄ για τη σύμβαση εκμετάλλευσης είναι μόλις 11 εκ. ευρώ

Τέλος η Σοφία Σακοράφα ζήτησε η αναφορά να παραμείνει ανοικτή, ενώ παρακάλεσε τον πρόεδρο να εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο τόσο προς τις ελληνικές αρχές, τα αρμόδια υπουργεία, όσο και προς τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε προκειμένου να αποτραπεί αυτή τεράστια καταστροφή περιβάλλοντος και ανθρώπων.

Παρατίθεται ολόκληρη η παρέμβαση της Σ. Σακοράφα

‘’Τα γενικά κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούνται σε ένα έργο είναι η οικονομία των πόρων, σε συνδυασμό με την ασφάλεια των εργαζομένων, των εργασιών και των εγκαταστάσεων, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα η ελαχιστοποίηση του κοινωνικού κόστους στα πλαίσια των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

Είναι αυτός ο σημαντικός λόγος που η Ε.Ε επιχειρεί να διασυνδέσει τις επενδύσεις με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σταθμός αυτής της προσπάθειας, σταθμός αυτής της αποδεδειγμένης σε πολλά ζητήματα ευαισθησίας, αποτελούν οι εκατοντάδες οδηγίες που έχει εκδώσει περί της προστασίας του περιβάλλοντος. Όλες αυτές οι οδηγίες συνηγορούν στο να μη γίνεται κανένας συμβιβασμός, καμία έκπτωση στην προστασία του περιβάλλοντος, στη νομιμότητα, αλλά και στο δημόσιο συμφέρον.

Ας δούμε λοιπόν γιατί η συγκεκριμένη επένδυση κάνει κουρελόχαρτο τις Διεθνείς Συνθήκες και τις οδηγίες της Ε.Ε.

Έχετε μπροστά σας το χάρτη που αποτυπώνει την τοποθεσία της επένδυσης.

Βλέπετε τα τρία μεταλλεία που πρόκειται να λειτουργήσουν.

Βλέπετε το υπόγειο τούνελ μήκους 8.5 χιλιομέτρων που θα καταλήξει σε βάθος 650 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Βλέπετε το ενεργό σεισμικό ρήγμα, το οποίο έδωσε σεισμό 7.2 ρίχτερ το 1932.

Βλέπετε και τη χαρακτηρισμένη περιοχή Natura η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της επένδυσης, με δεκάδες απόλυτα προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας.

Σε αυτή τη μικρή έκταση θα σας πω τι θα γίνεται επί 24ώρου βάσης σε βάθος 20ετίας, όπως περιγράφονται στη Σύμβαση.

Θα εκρήγνυνται 6 τόνοι εκρηκτικά!

Η σκόνη μόνο από το μεταλλείο των Σκουριών θα ανέρχεται σε 3.116 τόνους ανά ώρα!

Θα εξορύσσονται και θα επεξεργάζονται 24.000 τόνοι από βάθη που θα φτάσουν τα 700 μέτρα.

Συνολικά θα εξορυχτούν και επεξεργαστούν 146 εκατομμύρια τόνοι πετρώματος

Θα αποτίθενται χιλιάδες τόνοι συμπυκνωμένων υπολειμμάτων με επικίνδυνα μέταλλα.

Χαρακτηριστικά θα κατασκευαστεί φράγμα 90 μέτρων πάνω στο ρήγμα για την απόθεση συμπυκνωμένων υπολειμμάτων περιεκτικότητας 450.000 τόνων αρσενικού. Ικανού να θανατώσει όλο το πληθυσμό της γης.

Καταθέτω σχετική γνωμοδότηση εγκυρότατου σεισμολόγου που το χαρακτηρίζει ως «πύργο στην άμμο».

Ήδη έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη οινώδους αμιάντου σε υψηλά ποσοστά, ενώ είχε αποκρυφτεί κατ’αρχάς.

Οι συνέπειες όλων αυτών:

Θα υπάρξει πτώση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα κατά 600 μέτρα και ερημοποίηση. Υπολογίζεται ότι η εταιρεία θα καταναλώνει ημερησίως υδατικό απόθεμα αντίστοιχο με 300.000 ανθρώπους.

Εδώ υπενθυμίζω την γνωμοδότηση της Επιτροπής μας για την προστασία του νερού και την καταθέτω.

Θα ρυπανθούν επιφανειακά και υπόγεια νερά με βαρέα μέταλλα και όξυνα υγρά μεταλλουργίας, ενώ μιλάμε για την περιοχή που έχει τη μεγαλύτερη δασοκάλυψη και τα μεγαλύτερα αποθέματα πόσιμου νερού σε όλη τη χερσόνησο.

Θα υπάρξουν μόνιμες και μη αναστρέψιμες ζημίες στα αρχέγονα δάση της περιοχής, στο τοπίο και στη βιοποικιλότητα.

Θα προκύψει εκτεταμένη ρύπανση από βαρέα μέταλλα του εδάφους, της χλωρίδας της πανίδας και των καλλιεργειών και άρα και της διατροφικής αλυσίδας.

Ε λοιπόν... για το έργο που θα παράξει αυτές τις οδυνηρές και μη αναστρέψιμες συνέπειες δεν έγινε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων!!!

Η οδηγία 2001/42/ΕΚ έγινε κουρελόχαρτο.

Γιατί όμως;

Για έναν απλούστατο λόγο. Γιατί η οδηγία 2001 προβλέπει και τη μηδενική λύση, δηλαδή την ακύρωση της επένδυσης, κάτι που από τα στοιχεία της ίδιας της Σύμβασης φαίνεται να ήταν η μόνη φυσική κατάληξη.

Και συνεχίζω τι άλλο έχει γίνει κουρελόχαρτο.

Η οδηγία 92/43/ΕΟΚ που προβλέπει τη διεξαγωγή δέουσας εκτίμησης εκ μέρους του δημοσίου.

Και συνεχίζω

Η σύμβαση της Βέρνης του 79, η σύμβαση της Βόννης του 79, η σύμβαση του Ριο και η οδηγία 2009/147/ΕΚ της Ε.Ε, κουρελόχαρτα.

Η Ευρωπαϊκή σύμβαση της Φλωρεντίας, κουρελόχαρτο

Η τήρηση όσων προβλέπει η σύμβαση AARCHUS, κουρελόχαρτο

Τελικά το άρθρο 11 της συνθήκης λειτουργίας της Ε.Ε για την αειφόρο ανάπτυξη μοιάζει με .

Εν τω μεταξύ μόνο για το διάστημα 2012 – 2013 των προκαταρκτικών έργων της εταιρείας έχουν βεβαιωθεί τουλάχιστον 21 παραβιάσεις από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος, με υψηλά πρόστιμα, τις οποίες και καταθέτω. Επίσης, μέχρι και σήμερα το αρμόδιο υπουργείο δεν έχει κάνει δεκτή τη μελέτη για το εργοστάσιο μεταλλουργίας, επειδή η εταιρεία προσκομίζει συνεχώς «εσφαλμένα» στοιχεία. Καταθέτω τη σχετική αλληλογραφία

Δε νομίζω ότι χρειάζεται να παραθέσω περισσότερα επιχειρήματα για να μείνει η αναφορά ανοικτή.

Και επειδή το θέμα είναι εξόχως σημαντικό και για την ίδια την αξιοπιστία της Ε.Ε παρακαλώ την κυρία πρόεδρο να εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο ελέγχου τόσο προς τις ελληνικές αρχές, όσο και προς τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε προκειμένου να αποτραπεί αυτή η τεράστια καταστροφή περιβάλλοντος και ανθρώπων.

Κλείνοντας να υπενθυμίσω μια ιστορία που την ξέρει καλά η Ε.Ε αφού την έχει καταγγείλει. Το αντίτιμο που κατέβαλε η εταιρεία ΄΄ Ελληνικός Χρυσός΄΄ για τη σύμβαση εκμετάλλευσης με προσδοκώμενα κέρδη 20 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι μόλις 11 εκ. ευρώ΄΄

Παρασκευή 27/01 #skouries: Συλλογική κουζίνα οικονομικής ενίσχυσης για τον αγώνα ενάντια στην εξόρυξη και τη στήριξη των διωκόμενων αγωνιστών

Παρασκευή 27/01 #skouries: Συλλογική κουζίνα οικονομικής ενίσχυσης για τον αγώνα ενάντια στην εξόρυξη και τη στήριξη των διωκόμενων αγωνιστών

Τρίτη, 24/01/2017 - 11:07
Συλλογική κουζίνα οικονομικής ενίσχυσης για τον αγώνα ενάντια στην εξόρυξη και τη στήριξη των διωκόμενων αγωνιστών.

  Παρασκευή 27/01 από τις 20:30

  στο Στέκι Ίσκρα (Αμύντα 12).

  > Φαγητό για χορτοφάγους και μη
  > Κρασί
  > Μουσική

https://www.facebook.com/events/247288669032555

#skouries
#450ΚανέναςΜόνος
#skouries οδήγησαν στην έξοδο τον CEO της Eldorado;

#skouries οδήγησαν στην έξοδο τον CEO της Eldorado;

Σάββατο, 14/01/2017 - 13:00
Της Μαρίας Καδόγλου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Eldorado Gold,
 ο CEO Πωλ Ράιτ αποχωρεί  λόγω συνταξιοδότησης από το τιμόνι της εταιρείας το οποίο κράτησε σχεδόν 20 χρόνια.
Σε όσους γνωρίζουν το νομικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται τα Ελληνικά προγράμματα της Eldoradο μετά την «Απόρριψη της Αίτησης Θεραπείας» της 2-11-2016, είναι φανερό οτι η χρονική συγκυρία της αναγγελίας δεν ήταν τυχαία και η αποχώρηση του κ. Ράιτ δεν ήταν και τόσο οικειοθελής.

O Πωλ Ράιτ τα τελευταία χρόνια βρισκόταν σταθερά μέσα στις λίστες με τους υψηλότερα αμοιβόμενους CEΟ του Καναδά. Kαι μπορεί οι αποδοχές του να έπεσαν από τα $18 εκατ. to 2012 στα $6,5 το 2016, όμως ένα τέτοιο ποσό δύσκολα το αφήνει κανείς για να παίζει γκολφ.

Μετά την πώληση των τεσσάρων μεταλλείων χρυσού που είχε στην Κίνα, η Eldorado απέμεινε μόνο με δυο παραγωγικά μεταλλεία στην Τουρκία. Τα πλούσια και ιδιαίτερα χαμηλού κόστους Ελληνικά μεταλλεία έχουν αποκτήσει βαρύνουσα σημασία για την Εldorado αφού σε αυτά προγραμματίζεται να βασιστεί η μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο έχει λοιπόν κάθε λόγο να είναι δυσαρεστημένο από τους χειρισμούς του CEO και την εξέλιξη της υπόθεσης στην Ελλάδα και πιστεύουμε οτι αυτός ήταν ο λόγος για την απομάκρυνση του κ. Ράιτ.

Το ένα ψέμμα φέρνει το άλλο

Το Μάιο 2016, ο κ. Ράιτ παραπλάνησε μετόχους και χρηματιστήρια παρουσιάζοντας την έγκριση μιας άνευ σημασίας έγκριση τροποποιητικού χαρακτήρα ως«πράσινο φως από το ΥΠΕΝ για τη συνέχιση της επένδυσης».
Απέκρυψε τις 
δηλώσεις του Υπουργού που τόνιζε οτι το βασικότερο ζήτημα, αυτό της μεταλλουργίας, ήταν ακόμα ανοικτό και οτι ο σχετικός φάκελος βρισκόταν υπό αξιολόγηση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.

Τον Ιούλιο, σε συμμόρφωση με την εντολή του Συμβουλίου Επικρατείας, το ΥΠΕΝ επέστρεψε στην Ελληνικός Χρυσός τη μελέτη της μεταλλουργίας δίνοντάς της περιθώριο δύο μηνών για να απαντήσει. Ο κ. Ράιτ το απέκρυψε και αυτό.

Το Σεπτέμβριο, ο κ. Ράιτ εξέθεσε σε οικονομικούς αναλυτές τις προοπτικές των Ελληνικών προγραμμάτων, αλλά “παρέλειψε” να αναφέρει την αίτηση θεραπείας που η Ελληνική θυγατρική είχε καταθέσει στο ΥΠΕΝ.

Και το Νοέμβριο, με απόφαση του Υπουργού Πάνου Σκουρλέτη, η αίτηση θεραπείας απορρίφθηκε οριστικά και μαζί της και η μέθοδος μεταλλουργίας flash smelting – που κατά την αδειοδότηση ήταν “απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της επένδυσης”. Απόλυτη σιγή από την εταιρεία.

Στις 3 Ιανουαρίου 2017 έληξε η προθεσμία κατάθεσης προσφυγής στο ΣτΕ για την ακύρωση της “απόφασης Σκουρλέτη”. Αν η εταιρεία έχει προσφύγει όπως υποθέτουμε, η προσφυγή δεν ανακοινώθηκε στα μέσα ενημέρωσης ούτε προεξοφλήθηκε η θετική της έκβαση. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με απόψεις νομικών, η “απόφαση Σκουρλέτη” δεν μπορεί να ακυρωθεί αφού είναι καθαρά τεχνικού περιεχομένου και εκτός των αρμοδιοτήτων του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου.

Σε μια επίδειξη ικανότητας χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης από την Καναδική πολυεθνική, όλα αυτά είδαν ελάχιστη δημοσιότητα στην Ελλάδα και μηδενική στο εξωτερικό.

Με την απόρριψη της μελέτης μεταλλουργίας, η εταιρεία βρίσκεται να παραβιάζει τόσο τους όρους της αδειοδότησης όσο και τη σύμβαση, αλλά ο κ. Ράιτ έχει αφήσει τους επενδυτές στο σκοτάδι.

Η 
απόκρυψη ουσιωδών πληροφοριών είναι πολιτική υψηλού ρίσκου για μια εταιρεία εισηγμένη στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου.
Ο Πωλ Ράιτ τζογάρισε, πιστεύοντας ενδεχομένως οτι θα τον βοηθούσαν οι πολιτικές εξελίξεις και η απομάκρυνση του Πάνου Σκουρλέτη από το ΥΠΕΝ θα ερχόταν πριν την έκδοση της κρίσιμης απόφασης. Τα πράγματα εξελίχθηκαν με το χειρότερο δυνατό τρόπο για την Eldorado που τώρα είναι εκτεθειμένη σε πρόστιμα και αγωγές.

Αν όμως αποκαλύπτονταν η πραγματικότητα, οι μέτοχοι θα μάθαιναν οτι η εταιρεία είχε υποβάλειγια έγκριση μια μεταλλουργική μέθοδο που δεν μπορούσε να εφαρμοστεί. Θα μάθαιναν ότι αυτή ήταν η αιτία όλων των προβλημάτων της Εldorado στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια και όχι η ιδιοτροπία κάποιου Υπουργού, όπως έλεγε η εταιρεία.
Και στη συνέχεια θα διαπίστωναν οτι το πρόβλημα της εφαρμοσιμότητας της μεθόδου που είναι ο πυρήνας της αδειοδότησης ήταν ήδη γνωστό όταν η Eldorado αγόρασε τα Ελληνικά μεταλλεία. Και επίσης, οτι δεν ήταν οι μόνοι που εξαπατήθηκαν. Η θυγατρική της Eldorado, η Ελληνικός Χρυσός, έχει εξαπατήσει και το Ελληνικό Δημόσιο και τους πολίτες της χώρας. Ίσως και την ίδια την Eldorado.

Η απάτη ως επενδυτική επιλογή

Στις αρχές του 2012, oι μέτοχοι της Eldorado Gold πλήρωσαν περίπου $2,5 δις για να εξαγοράσουν τη European Goldfields, ιδιοκτήτρια του 95% της Ελληνικός Χρυσός και των πλούσιων Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής.
Το ποσό ήταν τεράστιο και ίσο περίπου με το 35% της κεφαλαιοποίησης της 
Eldorado εκείνη την εποχή – αλλά τεράστιο ήταν και το έπαθλο. Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, που μεταβιβάστηκαν με αδιαφανείς διαδικασίες στην Ελληνικός Χρυσός του κ. Δημήτρη Κούτρα (προέδρου της ΑΚΤΩΡ) το 2003, ήταν αυτά που έδωσαν διεθνή υπόσταση και εκτόξευσαν τη χρηματιστηριακή αξία της European Goldfields, που μέχρι τότε ήταν μια ασήμαντη εταιρεία μεταλλευτικής έρευνας που δεν είχε κανένα παραγωγικό μεταλλείo και δεν ήταν εισηγμένη σε κανένα σοβαρό χρηματιστήριο.

Τον Ιούλιο του 2011, λίγους μήνες πριν την εξαγορά της από την Eldorado, η Eλληνικός Χρυσός είχε καταφέρει να πάρει τη σημαντικότερη διοικητική έγκριση για το “Επενδυτικό Σχέδιο Ανάπτυξης” των Μεταλλείων Κασσάνδρας, την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Το σχέδιο ήταν θεμελιωδώς σαθρό διότι η μέθοδος μεταλλουργίας flash smelting, της Φινλαδικής Outotec, που η Ελληνικός Χρυσός είχε επιλέξει για να υλοποιήσει την απαίτηση του Δημοσίου για καθετοποίηση της παραγωγής ήταν ακατάλληλη για τα συμπυκνώματα Σκουριών και Ολυμπιάδας. Η έγκριση δόθηκε με βάση αναπόδεικτες – ψευδείς, όπως αποδείχθηκε – διαβεβαιώσεις περί εφαρμοσιμότητας και με τη βοήθεια των πολιτικών διασυνδέσεων του προέδρου της εταιρείας Δημήτρη Κούτρα.

To flash smelting, η περίφημη μέθοδος μεταλλουργίας χρυσού που δήθεν θα έβγαζε χρυσό από τους υψηλού αρσενικού πυρίτες της Ολυμπιάδας χωρίς τη χρήση κυανίου, ήταν ένα παραμύθι που εξυπηρέτησε το σκοπό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης αλλά ποτέ δεν τεκμηριώθηκε επιστημονικά
Στην πραγματικότητα, η
Ελληνικός Χρυσός είχε προαποφασίσει να παραβεί τη σύμβασή και να μην κατασκευάσει μονάδα παραγωγής καθαρών μετάλλων στην Ελλάδα. Αυτό προκύπτει με σαφήνεια από επίσημη έκθεση της European Goldfields που, περιέργως, βρίσκεται ακόμα αναρτημένη στο site της Eldorado (εδώ)Στόχος ήταν η εξαγωγή των μετάλλων με τη μορφή συμπυκνωμάτων, δηλαδή ανεπεξέργαστων ενδιάμεσων προϊόντων, διαδικασία που θα έφερνε τεράστια κέρδη στην εταιρεία αλλά μηδενικά έσοδα στο Δημόσιο.

Η ΑΕΠΟ επισφράγισε την απάτη. Mε δεδομένη την πολιτική κάλυψη από όλες τις κυβερνήσεις, Ελληνικός Χρυσός και European Goldfields είχαν τη βεβαιότητα οτι το ζήτημα της μεταλλουργίας είχε κλείσει και δεν θα ξανάνοιγε ποτέ. Ο ισχυρός Έλληνας συνέταιρος (ΑΚΤΩΡ – Δημ. Κούτρας) με τις προσβάσεις σε όλα τα επίπεδα της εξουσίας και του κρατικού μηχανισμού εγγυόταν να μην πάει τίποτα στραβά.

Αυτή την έωλη ΑΕΠΟ και τις δυνατότητες κερδοφορίας που άνοιγε χρυσοπλήρωσε η Εldorado με $2,5 δις. Ήξερε ή δεν ήξερε ο Πωλ Ράιτ και η διοίκηση της εταιρείας τι υπήρχε από πίσω; 

Η Eldorado είχε στοχεύσει τη European Goldfields για πιθανή εξαγορά από το 2008 και έκανε τον πρώτο λεπτομερή έλεγχο επιμέλειας (due diligence) στις δραστηριότητές και τα οικονομικά της στοιχεία το 2010. 

Η έκθεση αυτή,που περιλάμβανε και εμπιστευτικές πληροφορίες, επικαιροποιήθηκε πριν από την τελική συμφωνία, το Δεκέμβριο 2011. Αν δεν ήξεραν, ήταν ανίκανοι ως διοίκηση και εξαπατήθηκαν και αυτοί από την Ελληνικός Χρυσός. Αν ήξεραν, που είναι και το πιθανότερο, τότε για την Eldorado, όπως και για την Ελληνικός Χρυσός, η εξαπάτηση του Δημοσίου ήταν μία επενδυτική επιλογή.

Θα ήταν πετυχημένη και ο Πωλ Ράιτ θα άξιζε τα εκατομμύρια του μισθού του αν τα κρυφά έμεναν κρυμμένα. Ο Πωλ Ράιτ αποφάσισε να πάρει το ρίσκο της αποκάλυψης, που με την πολιτική κατάσταση του 2011 φαινόταν να είναι μηδενικό. Το οτι το 2015 θα βρισκόταν ένας υπουργός που θα απαιτούσε από την εταιρεία να τηρήσει τη συμβατική της υποχρέωση για κατασκευή μεταλλουργίας χρυσού ήταν μη αναμενόμενο. Η απάτη αποκαλύφθηκε και plan B δεν υπήρχε γιατί η ΑΕΠΟ δεν είχε προβλέψει εναλλακτική μέθοδο μεταλλουργίας.

Πηγές που γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας των πολυεθνικών βλέπουν σημάδια εξώθησης του κ. Ράιτ σε παραίτηση και βλέπουν οτι η επιλογή νέου CEO που δεν ανήκε στην εταιρεία είναι προσπάθεια αλλαγής πορείας με “νέες ιδέες και νέες πρωτοβουλίες”. 
Μπορούν οι “νέες ιδέες” να διορθώσουν την παραβίαση της σύμβασης;

πηγή antigoldgr.org