Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου - ERT Open
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΝΠ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΤ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΝΠ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΤ

Κυριακή, 22/03/2020 - 13:00

Ολόκληρο το περιεχόμενο των τριων τελευταιων  ΠΝΠ  που αφορούν στα μέτρα αντιμετώπισης  της πανδημίας του κορωνοϊού  στην ανάρτηση : ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ  Π.Ν.Π  ΜΕ ΤΑ  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  ΤΗΣ  ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ  ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ εδώ://www.ertopen.com/news/
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ Π.Ν.Π ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ Π.Ν.Π ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Κυριακή, 22/03/2020 - 11:00

 

(Στο τέλος παραθέτουμε και τις δύο προηγούμενες σχετικες ΠΝΠ )

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 20-3-2020

ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020

Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς τις παραγράφους 1,4 και 5 του άρθρου 5, την παράγραφο 3 του άρθρου 18, την παράγραφο 4 του άρθρου 25, την παράγραφο 3 του άρθρου 21, την παράγραφο 1 του άρθρου 22 και τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 106 του Συντάγματος.
2.Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, προκειμένου να διασφαλισθεί η στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και η ομαλή λειτουργία της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, καθώς και για την προστασία των εθνικών και ενωσιακών συνόρων.
3.Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
ΜΕΡΟΣ A:
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο πρώτο
Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας
1.Στο Κεφαλαίο Α «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α' 248) προστίθεται παρ. 50 ως εξής:
«50. Μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική (για την προστασία από ιούς και την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών - νοσοκομειακή και ιδιωτική χρήση) (ΔΚ ΕΧ 3926, ΕΧ 4015, ΕΧ 4818 ΕΧ, ΕΧ 6307).
Σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή (ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ 3402).
Αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα (ΔΚ 3307 ΕΧ, ΔΚ ΕΧ 3401, ΔΚ ΕΧ 2828, ΔΚ ΕΧ 3402, ΔΚ ΕΧ 3808 και ΕΧ 3824).
Αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη (ΔΚ ΕΧ 2207), η οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών.
Καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 95%, η οποία διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2969/2001 (Α' 281) (ΔΚ ΕΧ 2207).
Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά των εν λόγω δασμολογικών κλάσεων ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%)».
2.Η παρ. 1 ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Άρθρο δεύτερο
Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας
1.Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Τέλος χαρτοσήμου και ΦΠΑ κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που προκύπτει από την ανωτέρω μερική καταβολή. Η μερική μη καταβολή του μισθώματος του πρώτου εδαφίου δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση. Τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.
2.Η παρ. 1 ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της ίδιας παραγράφου, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται ο εργαζόμενος να συνδεόταν με σχέση εργασίας με την επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.
Άρθρο τρίτο
Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας
Σε εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ή φόρου προστιθέμενης αξίας φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται μέχρι του ύψους των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. Για τις επιστροφές του παρόντος δύναται να διενεργείται έλεγχος σε δείγμα που επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α'170).
Άρθρο τέταρτο
Παράταση προθεσμίας για υποβολή γνώμης δημοτικών συμβουλίων
Εξαιρετικά για το έτος 2020, η δεκαπενθήμερη προθεσμία των παρ. 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α' 43) παρατείνεται έως την 31η Μαΐου 2020.
Άρθρο πέμπτο
Παράταση προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης
Στο άρθρο 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1.Στην παρ. 1 μετά από τις λέξεις «COVID-19», προστίθενται οι λέξεις «καθώς και σε μισθωτούς των επιχειρήσεων αυτών».
2.Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στις ρυθμίσεις των προηγούμενων εδαφίων υπάγονται και φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».
3.Στην παρ. 2 του άρθρου 2 μετά από τις λέξεις «και ανά περιοχή», προστίθενται οι λέξεις «και οι μισθωτοί τους».
4.Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με όμοια απόφαση μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και σε άλλες κατηγορίες φυσικών προσώπων οφειλετών που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.».
Άρθρο έκτο
Χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων
Δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, και τα μέτρα για την ανάσχεση αυτής μπορούν να χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίνονται οι προκηρύξεις των δράσεων ενίσχυσης, οι οποίες ορίζουν τους δικαιούχους των ενισχύσεων, τις επιλέξιμες δαπάνες, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπαγωγής, τις σχετικές προθεσμίες, τις αρμόδιες για την υλοποίηση υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.
Άρθρο έβδομο
Στήριξη ανέργων
1.Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων- ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ-τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ-τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών), για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2020.
2.Οι ημέρες επιδότησης του χρονικού διαστήματος της παράτασης της παρ. 1 του παρόντος εξαιρούνται του περιορισμού της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α' 91). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 2961/1954 (Α' 197) και του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152).
3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται περαιτέρω η διάρκεια των παροχών της παρ. 1.
Άρθρο όγδοο
Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων
1.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολουμένους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α' 43), και για τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων.
2.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπονται μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020, και τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, που αφορούν αναστολή της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και των δόσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
Άρθρο ένατο
Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας
1.Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, o εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:
α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ' ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,
β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης,
γ) Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.
2.Στο τέλος κάθε μήνα o εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
3.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο δέκατο
Μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου
1.Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ο εργοδότης του οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή τελεί υπό απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του με βάση τις κείμενες κανονιστικές πράξεις, δύναται να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας.
2.Οι επιχειρήσεις του ομίλου που θα εφαρμόσουν τα οριζόμενα στην παρ. 1 υποχρεούνται να διατηρήσουν, συνολικά, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν πριν από τη μεταφορά.
3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
4.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία δήλωσης της μεταβολής της παρ. 1 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».
Άρθρο ενδέκατο
Ακυρότητα καταγγελιών σύμβασης εργασίας
1.Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.
Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.
2.Α. α) Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται. Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας, με δυνατότητα παράτασης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.
β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.
γ) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.
δ) Η διάταξη της περ. α) της υποπαρ. 2Α εφαρμόζεται μόνο σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κ.Α.Δ κύριας δραστηριότητας, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19.
Β. α) Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω εφαρμογής του μέτρου της περ. α) της υποπαρ. 2Α, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
β) Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, είναι επίσης οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.
γ) Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
δ) Οι Α.Π.Δ. των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, υποβάλλονται από τον εργοδότη. Η δαπάνη της πλήρους ασφαλιστικής τους κάλυψης υπολογίζεται επί των ονομαστικών μισθών τους.
ε) Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Γ. α) Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνει τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω εφαρμογής του μέτρου της περ. α) της υποπαρ. 2Α.
β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην υπεύθυνη δήλωση και τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί, από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τους ίδιους, είτε με οικειοθελή αποχώρηση του εργαζόμενου.
γ) Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση των προηγουμένων περιπτώσεων, αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.
δ) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».
Δ. Μετά την ανωτέρω γνωστοποίηση οι δικαιούχοι - εργαζόμενοι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, για να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στην υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων εργαζομένων συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού IBAN, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».
Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των υποπαρ. 2Α και 2Β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων 2Γ και 2Δ του παρόντος.
Άρθρο δωδέκατο
Αναστολή απαγόρευσης πολιτικής επιστράτευσης και κάθε μορφής επίταξης κατά τη διάρκεια απεργίας
Αναστέλλεται η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 (Α' 47) έως τις 30 Απριλίου 2020.
Άρθρο δέκατο τρίτο
Διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις
1.Το άρθρο 16 του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α' 84) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 16
Προσόντα ιατρού εργασίας
1.Καθήκοντα ιατρού εργασίας μπορούν να ασκούν:
α) Οι ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα της ιατρικής
της εργασίας,
β) Οι ιατροί που κατέχουν τίτλο οιασδήποτε ειδικότητας, πλην της ιατρικής της εργασίας, και έχουν εκτελέσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις προ της 15ης Μαΐου 2009,
γ) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη μέχρι και τις 15 Μαΐου 2009.
2.Οι ιατροί της παρ. 1 μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας σε όλες τις περιφέρειες ιατρικών συλλόγων της χώρας, χωρίς άδεια των συλλόγων αυτών.
3.Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης».
2.Κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας κατ' εφαρμογή της διάταξης που αντικαθίσταται με την παρ. 1 παύουν να ισχύουν.
3.Η υπ' αρ. Υ7α/ΓΠ.οικ.112498/18.08.2009 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1775) καταργείται.
Άρθρο δέκατο τέταρτο
Δημόσιες συμβάσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, να συνάπτει συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ ανά σύμβαση, με απευθείας ανάθεση, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α' 147), για την επέκταση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων, τη δημιουργία και εγκατάσταση ηλεκτρονικών εφαρμογών και νέων εντύπων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», τη δημιουργία νέων πλατφορμών για ενίσχυση εργοδοτών, εργαζομένων και ανέργων, ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, με διασφάλιση της διαλειτουργικότητας αυτών με τα πληροφοριακά συστήματα των ΑΑΔΕ, e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ, την προμήθεια εφαρμογών και υπηρεσιών για την ασφαλή διαχείριση της πληροφορίας και τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, την εγκατάσταση συστημάτων και εφαρμογών ροών πληροφορίας, καθώς και τη διαχείρισή τους, τη δημιουργία portal για την υγεία και ασφάλεια και για την ενημέρωση εν γένει των εργαζομένων και εργοδοτών στο πλαίσιο εφαρμογής των νέων μέτρων, τη δημιουργία πενταψήφιου αριθμού για τη σχετική πληροφόρηση εργοδοτών, εργαζομένων και ανέργων, την προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη των διαχειριστών υπάλληλων των νέων εφαρμογών και την ενίσχυση του ΣΕΠΕ στον τομέα ελέγχου της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
Άρθρο δέκατο πέμπτο
Παράταση προθεσμιών υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) ΕΣΠΑ και παράταση υλοποίησης των εν εξελίξει πράξεων ΕΣΠΑ ως προς το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο
1.Ενεργές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς δυνητικούς δικαιούχους με καταληκτική προθεσμία υποβολής προτάσεων έως τις 31 Μαρτίου 2020, παρατείνονται ως προς την ως άνω προθεσμία, κατά τρείς (3) μήνες, ήτοι έως τις 30 Ιουνίου 2020.
2.Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των εν εξελίξει πράξεων ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που λήγει την 31η Μαρτίου 2020 παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2020. Για την ενεργοποίηση της παράτασης αυτής, οι αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβαίνουν σε ανάλογες τροποποιήσεις των τεχνικών δελτίων και των αποφάσεων ένταξης των πράξεων ως προς το χρονοδιάγραμμα λήξης του φυσικού και οικονομικού τους αντικειμένου αντίστοιχα.
Άρθρο δέκατο έκτο
Ένταξη των ωφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» στο Επίδομα Στέγασης
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι κατ' εφαρμογή της υπ' αρ. 60134/786/15.12.2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 4545) ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», μετά από την απένταξή τους από το πρόγραμμα αυτό, δικαιούνται να λάβουν το Επίδομα Στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α' 74), κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης. Το ποσό του Επιδόματος Στέγασης που δικαιούνται οι ωφελούμενοι του πρώτου εδαφίου είναι ίσο με αυτό της επιδότησης που ελάμβαναν από το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και έως τα όρια που καθορίζονται στην υπ' αρ. 60134/786/15.12.2017 κοινή υπουργική απόφαση.
ΜΕΡΟΣ B:
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Άρθρο δέκατο έβδομο
Μέγιστες ποσότητες διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στους καταναλωτές
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, πάσης φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, μέσων ατομικής προστασίας ή προσωπικής υγιεινής δύνανται να διαθέτουν προς τους καταναλωτές ανώτατη ποσότητα τριών (3) τεμαχίων ανά πελάτη για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής:
α) Προϊόντα απολύμανσης.
β) Προϊόντα αιθυλικής αλκοόλης.
γ) Αντισηπτικά προϊόντα.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, τα ως άνω προϊόντα επιτρέπεται να διατίθενται αποκλειστικά σε μεμονωμένες συσκευασίες.
Άρθρο δέκατο όγδοο
Ωράριο εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων
1.Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να παρατείνεται το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων κατά μία (1) ώρα από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά δύο (2) ώρες το Σάββατο.
2.Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να προβλέπεται η υποχρέωση λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων ή κατηγοριών αυτών τις Κυριακές, είτε για όλη την Επικράτεια είτε για μέρος αυτής. Με όμοια απόφαση καθορίζεται το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων τις Κυριακές. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι δυνατόν να υποχρεώνονται τα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων ή κατηγορίες αυτών να πωλούν εφημερίδες.
Άρθρο δέκατο ένατο
Προϊόντα δειγματισμού
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, πάσης φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, ιδίως καλλυντικών, υποχρεούνται στην απόσυρση και τη μη διάθεση προϊόντων δειγματισμού στους καταναλωτές. Με τον όρο «προϊόντα δειγματισμού» νοούνται τα προϊόντα, τα οποία τηρούνται εντός των επιχειρήσεων με σκοπό τη δειγματοληπτική τους χρήση από τον καταναλωτή εντός της επιχείρησης.
Άρθρο εικοστό
Τροφοδοσία καταστημάτων και αγορών - Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων
Στην από 14.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου πρώτου αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Α' 57) και των κατ' εξουσιοδότηση αυτής κοινών υπουργικών αποφάσεων, περί ωραρίου τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας, αποκλειστικά και μόνον για την περίπτωση της τροφοδοσίας των καταστημάτων που εμπορεύονται τρόφιμα, των υπεραγορών (super market), των υπαίθριων αγορών (λαϊκών αγορών), των οργανωμένων αγορών τροφίμων, των ιδιωτικών φαρμακαποθηκών και των προμηθευτικών συνεταιρισμών φαρμακοποιών».
2.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου έκτου αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον κρίνεται ότι υπάρχει ανάγκη δημόσιου συμφέροντος, μπορούν να επιτάσσονται, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών κινητά, αναλώσιμα και μη, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των μέσων ατομικής προστασίας και των φαρμάκων.».
Άρθρο εικοστό πρώτο
Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών
1.Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, απαγορεύεται η συνομολόγηση ή η λήψη περιουσιακών ωφελημάτων που αφορούν την πώληση οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, ιδίως δε φαρμακευτικών προϊόντων, μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, όπως χειρουργικών μασκών, αντισηπτικών υγρών και άλλων υλικών απολύμανσης, εφόσον τα ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν την αξία της παροχής, τόσο ώστε το μικτό περιθώριο κέρδους να είναι μεγαλύτερο από αυτό της προ της 1ης Φεβρουαρίου 2020, για τα ως άνω προϊόντα και υπηρεσίες.
2.Αρμόδια αρχή, για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση παράβασης της παρ. 1, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
3.Η αρχή της παρ. 2 ασκεί αρμοδιότητες ελέγχου ως εξής:
α) αποκτά πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οιαδήποτε πηγή που διευκολύνει τον έλεγχο οιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης,
β) διενεργεί επιτόπιο έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής τον οποίον αφορά ο έλεγχος, ή παραγγέλλει ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να λαμβάνονται, να εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,
γ) διατηρεί στην κατοχή της τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που απαιτείται για την ομαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,
δ) αναζητεί την παροχή πληροφοριών όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του προμηθευτή που ελέγχεται, ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και εξηγήσεις όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου.
4.Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων επιβάλλονται σε βάρος οποιουδήποτε παραβαίνει την απαγόρευση της παρ. 1, είτε αυτεπαγγέλτως είτε έπειτα από καταγγελία, μία ή περισσότερες κυρώσεις ως εξής:
α) Σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρφωση εντός οριζόμενης με την απόφαση αποκλειστικής προθεσμίας, καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον,
β) πρόστιμο από χίλια (1.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
5.Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει εξαντλήσει όλα τα μέσα που του παρέχει ο νόμος προκειμένου να επιτύχει την παύση της παράνομης πρακτικής και την άρση των συνεπειών της και προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρής βλάβης των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών, μπορεί να λάβει επιπλέον μέτρα ως εξής:
α) να απαιτεί είτε από τον παραβάτη, είτε από πάροχο υπηρεσιών Κοινωνίας της Πληροφορίας την άμεση αφαίρεση περιεχομένου, τη διαγραφή, την απενεργοποίηση ή τον περιορισμό της πρόσβασης σε επιγραμμική (online) διεπαφή,
β) να απαγορεύει τις διαφημιστικές καταχωρίσεις σε οποιοδήποτε μέσο για αγαθά που διατίθενται προς πώληση κατά παράβαση της παρ. 1.
6.Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να εξειδικεύεται η έννοια της δυσαναλογίας των ωφελημάτων με την αξία της παροχής, να καθορίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες ελέγχου, καθώς και τη διαδικασία επιβολής των κυρώσεων της παρ. 4 και να ρυθμίζεται κάθε επιμέρους θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο εικοστό δεύτερο
Πρόστιμα και αρμοδιότητα ελέγχου
1.Η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του δέκατου έβδομου, δέκατου όγδοου και δέκατου ένατου άρθρου επισύρει την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανά περίπτωση, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
2.Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για τον έλεγχο συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις που μνημονεύονται στην παρ. 1, τη λήψη καταγγελιών, τη διαπίστωση παραβάσεων και την επιβολή προστίμων κατ' εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο εικοστό τρίτο
Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης
1.Για την αποφυγή του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δίνεται άδεια εισαγωγής από τρίτες χώρες διάθεσης μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με φθαλικό διαιθυλεστέρα (DEP) σε ποσοστό 0.2 γραμμάρια ανά λίτρο ένυδρης αιθυλικής αλκοόλης αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον 95% vol.
2.Η εισαγωγή της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης προορίζεται αποκλειστικά για την παραγωγή αντισηπτικών προϊόντων και τη διάθεσή τους στην ελληνική Επικράτεια.
3.Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις, όπως προβλέπονται στην αρ. Φ.1554/811/2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β' 2694) για την παραλαβή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΜΕΡΟΣ Γ':
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο εικοστό τέταρτο
Έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
1.Κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου (χρήστης) δύναται να εκδίδει έγγραφα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α' 167).
2.Για την πρόσβαση στις ως άνω υπηρεσίες, απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του χρήστη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εικοστό πέμπτο άρθρο.
3.Τα έγγραφα της παρ. 1 φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα:
α) ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα.
β) ως έντυπα έγγραφα, εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης.
4.Τα έγγραφα της παρ. 1 αποθηκεύονται στη θυρίδα του χρήστη για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και μετά από επιλογή του είτε αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη θυρίδα του φορέα επιλογής του, είτε εκτυπώνονται και υποβάλλονται ως έντυπα έγγραφα.
5.Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο εικοστό πέμπτο
Τρόποι αυθεντικοποίησης για χρήση υπηρεσιών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
1.Οι χρήστες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες της, αφού προηγουμένως προβούν σε αυθεντικοποίηση με τη χρήση των κωδικών- διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
2.Για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ L 119) και του ν. 4624/2019 (Α' 137), το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ως προς την πρόσβαση, την επεξεργασία και τη διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α' 167).
3.Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο εικοστό έκτο
Αιτήσεις πολιτών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
1.Τα πρόσωπα της παρ. 1 του εικοστού τέταρτου άρθρου της παρούσας μπορούν να αιτούνται την έκδοση διοικητικών εγγράφων από τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019.
2.Για την πρόσβαση στην ως άνω υπηρεσία απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του χρήστη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εικοστό πέμπτο άρθρο.
Άρθρο εικοστό έβδομο
Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση
1.Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.
2.Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.
3.Στη θυρίδα του χρήστη και στη θυρίδα του αρμόδιου φορέα τηρείται αρχείο των ηλεκτρονικών υπεύθυνων δηλώσεων που συντάχθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, για διάστημα τριάντα (30) ημερών. Το διάστημα αυτό υπολογίζεται από την ημερομηνία και την ώρα που αποτυπώνεται στο σώμα της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης.
4.Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υλοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
5.Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης ή άρνησης αποδοχής της υποβολής της, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., υπό την ιδιότητα του παρόχου της υπηρεσίας, έχει την αρμοδιότητα να επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και τα αναγκαία στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο που έλαβε χώρα η αυθεντικοποίηση της δήλωσης, και να κοινοποιεί αυτά είτε στον δηλούντα, είτε στον αποδέκτη της υπεύθυνης δήλωσης, είτε σε οποιονδήποτε αποδεικνύει ειδικό έννομο συμφέρον, υπό τις προϋποθέσεις των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 5 του ν. 2690/1999. Για τον σκοπό αυτό, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. τηρεί τα αναγκαία μεταδεδομένα για χρονικό διάστημα επτά (7) τουλάχιστον ετών.
6.Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1, όπως:
α) οι γενικοί όροι που διέπουν την παροχή της υπηρεσίας προς τους πολίτες, και με τους οποίους καθορίζονται:
αα) η πρόσβαση των χρηστών στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1,
αβ) ο τρόπος και η διαδικασία αυθεντικοποίησης μέσω μοναδικής ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των χρηστών, αγ) τα στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης, αδ) η μορφή και το περιεχόμενό της, β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης σε αρχή ή υπηρεσία του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, γ) η δυνατότητα υποβολής αμφισβητήσεων και ενστάσεων,
δ) η δυνατότητα ασκήσεως των εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του ν. 4624/2019 δικαιωμάτων,
ε) τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας και στ) κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο εικοστό όγδοο
Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση
1.Η εξουσιοδότηση δύναται να καταρτίζεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Exousiodotisi». Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση του παρόντος δεν υποκαθιστά το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο.
2.Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης. Κατά τους όρους του προηγούμενου εδαφίου η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.
3.Στη θυρίδα του χρήστη και στη θυρίδα του αρμόδιου φορέα τηρείται αρχείο των ηλεκτρονικών εξουσιοδοτήσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας για διάστημα τριάντα (30) ημερών. Το διάστημα αυτό υπολογίζεται από την ημερομηνία και ώρα που αποτυπώνεται στο σώμα της εξουσιοδότησης.
4.Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση υλοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
5.Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της εξουσιοδότησης ή άρνησης αποδοχής της υποβολής της, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., υπό την ιδιότητα του παρόχου της υπηρεσίας, έχει την αρμοδιότητα να επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης, καθώς και τα αναγκαία στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο που έλαβε χώρα η αυθεντικοποίηση της εξουσιοδότησης και να κοινοποιεί αυτά είτε στον εξουσιοδοτούντα, είτε στον εξουσιοδοτούμενο, είτε σε οποιονδήποτε αποδεικνύει ειδικό έννομο συμφέρον, υπό τις προϋποθέσεις των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 5 του ν. 2690/1999. Για τον σκοπό αυτό, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. τηρεί τα αναγκαία μεταδεδομένα για χρονικό διάστημα επτά (7) τουλάχιστον ετών.
6.Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1, όπως:
α) οι γενικοί όροι που διέπουν την παροχή της υπηρεσίας προς τους πολίτες, και με τους οποίους καθορίζονται:
αα) η πρόσβαση των χρηστών στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1,
αβ) ο τρόπος και η διαδικασία αυθεντικοποίησης μέσω μοναδικής ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των χρηστών,
αγ) τα στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης,
αδ) η μορφή και το περιεχόμενό της,
β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης σε αρχή ή υπηρεσία του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, γ) η δυνατότητα υποβολής αμφισβητήσεων και ενστάσεων,
δ) η δυνατότητα ασκήσεως των εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του ν. 4624/2019 δικαιωμάτων,
ε) τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας και στ) κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο εικοστό ένατο
Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στα Κ.Ε.Π.
1.Κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου μπορεί να υποβάλει αιτήσεις στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και ηλεκτρονικά, είτε μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης (ermis.gov.gr), είτε μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής "e-kep.gov.gr " της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019. Η παραλαβή του αποτελέσματος μπορεί να διενεργείται είτε μέσω της αποστολής του στην ηλεκτρονική θυρίδα του αιτούντος, είτε μέσω της αποστολής του στην ταχυδρομική διεύθυνση του χρήστη με τη χρήση ταχυδρομικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ταχυμεταφορών. Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-kep.gov. gr», αφού προηγουμένως προβούν σε αυθεντικοποίηση σύμφωνα με το εικοστό πέμπτο άρθρο.
2.Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση και τη λειτουργία των ηλεκτρονικών εφαρμογών της παρ. 1, όπως:
α) οι γενικοί όροι που διέπουν την παροχή της υπηρεσίας προς τους πολίτες, και με τους οποίους καθορίζονται:
αα) η πρόσβαση των χρηστών στις ηλεκτρονικές εφαρμογές της παρ. 1,
αβ) ο τρόπος και η διαδικασία αυθεντικοποίησης μέσω μοναδικής ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των χρηστών, αγ) τα στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, αδ) η μορφή και το περιεχόμενό της, β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης σε αρχή ή υπηρεσία του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, γ) η δυνατότητα ασκήσεως των εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του ν. 4624/2019 δικαιωμάτων,
δ) τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας, ε) ο τρόπος αποστολής των αποτελεσμάτων των αιτήσεων,
στ) ο ορισμός των υπηρεσιών για τις οποίες απαιτείται η φυσική παρουσία του αιτούντος στο αρμόδιο ΚΕΠ και ο τρόπος ορισμού προγραμματισμένης συνάντησης, ζ) κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο τριακοστό
Μέθοδοι ταυτοποίησης
1.Πριν από την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστοσύνης, ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης προβαίνει με κατάλληλα μέσα στην εξακρίβωση της ταυτότητας και των ειδικών χαρακτηριστικών του αιτούντος (ταυτοποίηση). Τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου δύναται να διενεργεί και τρίτος δυνάμει σύμβασης με τον πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Η δυνατότητα ταυτοποίησης από τρίτο ενεργοποιείται μετά από την ένταξη της θετικής αξιολόγησης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) στον Εθνικό Κατάλογο Εμπιστοσύνης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 (ΕΕ L 257).
2.Η ταυτοποίηση διενεργείται με μία από τις αναφερόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ανωτέρω Κανονισμού μεθόδους. Ειδικότερα, ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης ή τρίτος δύναται να χρησιμοποιεί μεθόδους ταυτοποίησης με διασφάλιση ισοδύναμη με τη φυσική παρουσία, όπως την ηλεκτρονική ή την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 24. Η ισοδύναμη διασφάλιση εξετάζεται και επιβεβαιώνεται από οργανισμό αξιολόγησης συμμόρφωσης, όπως ορίζεται στην περ. 18 του άρθρου 3 του ανωτέρω Κανονισμού. Τα πρότυπα και οι απαιτήσεις για τη μέθοδο ταυτοποίησης του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ..
Άρθρο τριακοστό πρώτο
Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων
1.Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, είτε υπογράφονται με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου τους, είτε τίθεται σε αυτά η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα της περ. 27 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014, όπου η τελευταία απαιτείται. Στα ως άνω έγγραφα η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα επέχουν θέση ιδιόχειρης υπογραφής και πρωτότυπης σφραγίδας αντίστοιχα.
2.Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος ή τα μέρη ορίζουν ότι απαιτείται η ιδιόχειρη υπογραφή σε κάθε φύλλο ή σελίδα του εγγράφου, αρκεί η θέση της ηλεκτρονικής υπογραφής ή της ηλεκτρονικής σφραγίδας στην αρχή ή στο τέλος του ηλεκτρονικού εγγράφου.
3.Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, αρκεί, κατά περίπτωση, η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του ενδιαφερομένου, εφόσον το έγγραφο διακινείται ηλεκτρονικά.».
Άρθρο τριακοστό δεύτερο
Αναστολή διοικητικών διαδικασιών
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, δύναται να τροποποιείται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων, καθώς και να αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών που απαιτούνται για την έκδοση των ως άνω εγγράφων.
Άρθρο τριακοστό τρίτο
Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης
1.Στο άρθρο 4 του ν. 4622/2019 (Α' 133) η παρ. 8 αναριθμείται ως παρ. 9 και προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της παρ. 1 του άρθρου 2 περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση».
2.Η Γενική Συνέλευση μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας, μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Η παρούσα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2020.
Άρθρο τριακοστό τέταρτο
Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Η παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, λόγω του κινδύνου περαιτέρω διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων του, την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση πραγματοποίησης συνεδριάσεων συλλογικών και μη οργάνων του δημόσιου τομέα, την εξ αποστάσεως εκτέλεση εργασίας δημόσιων υπαλλήλων και λειτουργών και την απομακρυσμένη παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι εποπτευόμενοι φορείς του δύνανται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να προσφεύγουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών με αντικείμενα ενδεικτικά τη συντήρηση υφιστάμενων κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α' 138), την ανάπτυξη νέων μέσων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), την ανάπτυξη και συντήρηση ιστοσελίδων, την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, τα έργα πληροφορικής, για τους ως άνω σκοπούς και ιδιαίτερα τη συνέχιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων του, την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και απολύμανσης των κτιρίων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων του και την προμήθεια των σχετικών υλικών, καθώς και την προμήθεια φορητών υπολογιστών, σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών και του απαραίτητου λογισμικού για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας των υπαλλήλων και την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργία τους».
Άρθρο τριακοστό πέμπτο
Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
1.Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.» (Κ.τ.Π.), η Κ.τ.Π., ως αναθέτουσα αρχή του έργου «Σύζευξις ΙΙ», μπορεί να χρησιμοποιεί το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης των εκτελεστικών δημοσίων συμβάσεων, εκκρεμών και μη, των συμφωνιών πλαίσιο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Υποδομές ασφάλειας, τηλεφωνίας, τηλεδιάσκεψης, καλωδίωσης», «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδων 1 - 8» και «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας».
2.Με όμοια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία μετάβασης στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και οι σχετικές προθεσμίες και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το μέχρι σήμερα ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες όσον αφορά τις ανωτέρω συμφωνίες πλαίσιο.
Άρθρο τριακοστό έκτο
Άυλη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων
1.Για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, λόγω του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό τον περιορισμό της φυσικής επαφής ασθενών και ιατρών και τη διευκόλυνση των ασθενών, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων διατάξεων για την άυλη συνταγογράφηση, η άυλη συνταγογράφηση διενεργείται σύμφωνα με το παρόν. Η άυλη συνταγή και το άυλο παραπεμπτικό διακινούνται και εκτελούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (https:// www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p) που λειτουργεί και διαχειρίζεται η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..
2.Ο ασθενής δύναται να συνδέεται στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (https://www.e-syntagografisi. gr/p-rv/p) είτε με τους κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εφόσον διαθέτει («Είσοδος με ΠΦΥ»), είτε με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και να δηλώνει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρμάκων που του συνταγογραφούνται. Στην περίπτωση αυτή, δηλώνει επίσης υποχρεωτικά τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνει τις ανωτέρω συνταγές, ο οποίος μπορεί να είναι είτε μέσω μηνύματος (sms) στο κινητό του τηλέφωνο, καταχωρώντας τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στο σύστημα, είτε και μέσω μηνύματος (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, καταχωρώντας στο σύστημα τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.
3.Στην περίπτωση που ο ασθενής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρμάκων του, μόλις ο ιατρός καταχωρίσει τη συνταγή φαρμάκων του, ο ασθενής ενημερώνεται για την έκδοση της συνταγής με λήψη μηνύματος (sms) στο κινητό του τηλέφωνο, το οποίο περιλαμβάνει τον αριθμό της συνταγής που του συνταγογραφήθηκε (barcode συνταγής) και το χρονικό διάστημα ισχύος της ή και μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (email) με όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη συνταγή, ήτοι, ενδεικτικά, αριθμό συνταγής, φάρμακο, διάγνωση και χρονικό διάστημα ισχύος. Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, στο οποίο συνδέονται οι ιατροί με τους μοναδικούς κωδικούς πιστοποίησής τους. Για κάθε ηλεκτρονική συνταγή καταγράφονται τα στοιχεία του ιατρού που την καταχώρισε, καθώς και η ημερομηνία αυτής.
4.Κατά την εκτέλεση της άυλης ηλεκτρονικής συνταγής δεν προσκομίζεται στον φαρμακοποιό το φυσικό έντυπο της συνταγής φαρμάκων του ιατρού. Ο φαρμακοποιός ανακτά την άυλη ηλεκτρονική συνταγή εισάγοντας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον κωδικό της (barcode συνταγής) ή τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του ασθενή. Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυλης συνταγής φαρμάκων με βάση τον αριθμό συνταγής (barcode συνταγής), ο φαρμακοποιός αναζητεί και εκτελεί την άυλη ηλεκτρονική συνταγή φαρμάκων, με βάση τον αριθμό της (barcode συνταγής). Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη συνταγή, ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο ή και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, με τα στοιχεία εκτέλεσης της συνταγής του. Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυλης ηλεκτρονικής συνταγής φαρμάκων με βάση τον Α.Μ.Κ.Α. του πολίτη, ο φαρμακοποιός εισάγει στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον Α.Μ.Κ.Α. του πολίτη που έχει δηλώσει ότι επιθυμεί άυλη συνταγογράφηση, προκειμένου να αναζητήσει τις ηλεκτρονικές συνταγές του, οι οποίες εκκρεμούν προς εκτέλεση. Το σύστημα αποστέλλει στον πολίτη κωδικό (one-time-password) με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει για επιβεβαίωση της παρουσίας του. Ο πολίτης γνωστοποιεί τον κωδικό στον φαρμακοποιό, ο οποίος τον εισάγει στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και αποκτά πρόσβαση στις προς εκτέλεση συνταγές φαρμάκων του πολίτη. Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη συνταγή, ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, με τα στοιχεία εκτέλεσης της συνταγής του.
5.Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού μέτρου λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο τριακοστό έβδομο
Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1.Στο άρθρο εικοστό τέταρτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α' 143) και της περ. ιε' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α' 234), καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α' 134).».
β. Στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για το προσωπικό της παρούσας δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55).».
2.α. Ειδικά για το έτος 2020, η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α' 114) παρατείνεται έως τις 31.5.2020.
β. Προϋπολογισμοί ΟΤΑ α' και β' βαθμού, οι οποίοι έχουν ψηφιστεί από τα οικεία συμβούλια και έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α., η οποία παρασχέθηκε κατά την παρ. 6 του άρθρου 77 και την παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 (Α' 167) και για τους οποίους, έως της έναρξη ισχύος της παρούσας, δεν έχει εκδοθεί η ειδική πράξη έγκρισης της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, εκτελούνται αμέσως. Η περ. α' της παρ. 7 του εικοστού τετάρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ισχύει αναλόγως. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων ισχύουν αναλόγως και για τους προϋπολογισμούς των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α., καθώς και των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
3.Στις συμβάσεις των παρ. 3 και 5 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, των παρ. 3, 4 και 6 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και σε κάθε άλλη σύμβαση προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών που εκτελείται για κατεπείγοντες λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την οικεία βεβαίωση της αναθέτουσας αρχής, το όριο πάνω από το οποίο διενεργείται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθορίζεται στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ευρώ. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τις 14 Μαρτίου 2020.
4.Με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη ή δημάρχου, κατά περίπτωση, μπορεί να αναστέλλεται για το έτος 2020, η εκτέλεση των προγραμμάτων τουριστικής προβολής του άρθρου 30 του ν. 3498/2006 (Α' 230) των περιφερειών και των Δήμων της χώρας.
5.Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α' βαθμού και των νομικών τους προσώπων, οι οποίες λήγουν έως τις 30 Ιουνίου 2020, παρατείνονται από τη λήξη τους για τέσσερις (4) μήνες, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής για τους δήμους και με απόφαση του αρμόδιου οργάνου για τα νομικά πρόσωπα.
6.Αναστέλλεται έως τις 30 Ιουνίου 2020 η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 10 της υπ' αρ. 129/2534/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 108).
7.Από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 αναστέλλεται η καταβολή μισθωμάτων σε Δήμους για την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων και εντός κοιμητηρίων.
8.Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α' 171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.
9.Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α' 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.
10.Στο άρθρο 24 της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: «10. Μέχρι την 31η.5.2020, οι δήμοι και οι περιφέρειες δύνανται να διενεργούν προμήθειες για την παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις περ. (α) και (β) της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου».
11.α. Η περ. β' της παρ. 9 του άρθρου 53 του ν. 4314/2014 (Α' 204) αντικαθίσταται ως εξής: «β. τη διαχείριση και την παρακολούθηση Αναπτυξιακών και Ειδικών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους,».
β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α' 201) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στο πλαίσιο υλοποίησης Προγράμματος Χορήγησης Επενδυτικών
Δανείων από το Υπουργείο Εσωτερικών με σκοπό την προμήθεια αγαθών και την κατασκευή έργων στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων, καθώς και για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας και εν γένει δράσεις κοινωνικής συνοχής, οι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα δύνανται να συνομολογούν επενδυτικά δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.»
Άρθρο τριακοστό όγδοο
Ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα
1.Η παρ. 7 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 9 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π., αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα είναι δυνατός ο περιορισμός ή η διεύρυνση των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50%, για συγκεκριμένο διάστημα που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση, ή και η πλήρης αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία, με πρόβλεψη δυνατότητας η εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται με κατ' ιδίαν συναντήσεις, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης. Οι αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παρούσας δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά αναρτώνται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και κοινοποιούνται υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στον οικείο Υπουργό.».
2.Η έναρξη ισχύος της παρ. 7 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π., όπως διαμορφώνεται με την παρούσα, ανατρέχει στον χρόνο έναρξης ισχύος της από 11.3.2020 Π.Ν.Π..
3.Σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Οι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
4.Στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Οι διευκολύνσεις της παρ. 4, καθώς και κατ' εξαίρεση της παρ. 1 εφόσον εγκρίνονται με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες από το αρμόδιο όργανο χορηγούνται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων και στους γονείς των οποίων τα τέκνα ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς».
5.Πάσης φύσεως προθεσμίες για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης αναστέλλονται από τις 11.3.2020 για δύο (2) μήνες. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να συντέμνεται ή να παρατείνεται, εφόσον παραμένει άμεσος ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2020.
6.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να προβλέπονται η διαδικασία πρόσληψης έκτακτου προσωπικού στις κάθε είδους δομές φιλοξενίας μεταναστών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με συμβάσεις διάρκειας έως τριών (3) μηνών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, ο ανώτατος αριθμός του προς πρόσληψη προσωπικού και τα αναγκαία κριτήρια.
Άρθρο τριακοστό ένατο
Προσωρινή αναστολή λειτουργίας Υπηρεσιών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
1.Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής, μερικής ή ολικής, αναστολής της λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), καθώς και του συνόλου ή μέρους των υπηρεσιακών μονάδων του που λειτουργούν στην Αττική, σε υπουργεία, ν.π.δ.δ. και ανεξάρτητες αρχές ή στην περιφέρεια.
2.Κατά το διάστημα της αναστολής της παρ. 1, οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Ν.Σ.Κ. μπορούν να γίνονται και από απόσταση, με τη χρήση τεχνολογικών μέσων που παρέχουν τα εχέγγυα της μυστικότητας της διαδικασίας.
3.Τα παραπάνω μέτρα επιβάλλονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Δικαιοσύνης μετά από γραπτή ή προφορική εισήγηση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. Στην απόφαση αυτή ορίζονται το χρονικό διάστημα της αναστολής, πρόβλεψη για τα ζητήματα αναστολής ή παρέκτασης κάθε είδους προθεσμιών, κατά το μέρος που αυτά δεν έχουν ήδη ρυθμιστεί με την υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης (Β' 864), καθώς και λοιπά ζητήματα λειτουργίας των υπηρεσιών του Ν.Σ.Κ κατά το διάστημα αυτό.
Άρθρο τεσσαρακοστό
Λειτουργία υγειονομικών επιτροπών
1. Αποκλειστικά στο πλαίσιο της πρόληψης και προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID 19 και για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, οι πάσης φύσεως υγειονομικές επιτροπές προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου πολίτη. Κατ' εξαίρεση ο ενδιαφερόμενος πολίτης καλείται να παραστεί αυτοπροσώπως στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή, εφόσον από τα στοιχεία του φακέλου δεν είναι δυνατή η στοιχειοθέτηση νόμιμης κρίσης. Η ανάγκη πρόσκλησης προς αυτοπρόσωπη παράσταση αιτιολογείται ειδικά.
2. Οι διατάξεις της παρ. 1 αφορούν και τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας.
Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο
Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα
Το εδάφιο που προστέθηκε στο τέλος της περ. η' της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την παρ. 3 του δεκάτου τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικότερα για τους εργαζομένους του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των επιχειρήσεων του κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314), οι τρεις ημέρες άδειας ειδικού σκοπού καλύπτονται από τον εργοδότη».
Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο
Κάλυψη αναγκών καθαριότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης
Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά την έναρξη ισχύος του παρούσας σύμφωνα με το άρθρο όγδοο του ν. 4506/2017 (Α' 191) παρατείνονται για δύο (2) μήνες. Η παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές. Η παράταση των συμβάσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α' 134).
Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο
Διαμόρφωση αρχείων μισθοδοσίας φορέων Κεντρικής Διοίκησης, ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. - Πληρωμή μισθοδοσίας, πρόσθετων αμοιβών Κεντρικής Διοίκησης και συντάξεων Δημοσίου
1.Οι φορείς Κεντρικής Διοίκησης, ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. οφείλουν να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα ανάρτησης αρχείων μισθοδοσίας (μορφής xml) από έναν ή περισσότερους αναπληρωτές εκκαθαριστές πέραν του ενεργού εκκαθαριστή του φορέα τους. Οι αναπληρωτές εκκαθαριστές θα χρησιμοποιούν υποχρεωτικά το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που έχει χορηγηθεί από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (Ε.Α.Π.) στον ενεργό εκκαθαριστή του εκάστοτε φορέα. Λαμβάνουν μέριμνα για τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα συστήματά τους και τη διαρκή ενημέρωσή τους μέσω της ιστοσελίδας της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.) για την όσο το δυνατόν απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας μισθοδοσίας.
2.Στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να παραχθεί αρχείο μισθοδοσίας για την τρέχουσα περίοδο και τύπο πληρωμής, δίνεται η δυνατότητα στους εκκαθαριστές ή τους αναπληρωτές τους, να αναρτούν ηλεκτρονικό αρχείο μισθοδοσίας του αμέσως προηγούμενου χρονικού διαστήματος, που έχει ήδη πληρωθεί σε αρχείο/α μορφής xml, ακολουθώντας τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Α.Π..
3.Στις περιπτώσεις που καμία από τις δυνατότητες των παρ. 1 και 2 δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και τότε μόνον, η πληρωμή της μισθοδοσίας γίνεται βάσει προηγούμενων μισθολογικών καταστάσεων, που έχουν προεπιλεγεί από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με ευθύνη των εκκαθαριστών, με αυτόματο τρόπο μέσω νέας εφαρμογής που υλοποιεί η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.
4.Οι παρ. 2 και 3 δεν ισχύουν για εκκαθαριστές που εκκαθαρίζουν μόνο χρηματικά εντάλματα και πάσης φύσεως αποδοχές σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Οι πάσης φύσεως αποδοχές που βαρύνουν το Π.Δ.Ε. ή καταβάλλονται με τακτικά χρηματικά εντάλματα, εφόσον αναρτηθούν, καταβάλλονται στις προβλεπόμενες ημερομηνίες.
5.Μετά από τη λήξη των έκτακτων μέτρων, κάθε διαφοροποίηση του προεπιλεγμένου αρχείου που αναρτάται για πληρωμή σε σχέση με το πραγματικό αρχείο που θα έπρεπε να είχε αναρτηθεί, τακτοποιείται από τον εκάστοτε εκκαθαριστή αποδοχών. Στο χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας, η Ε.Α.Π. δεν πραγματοποιεί αλλαγές εκκαθαριστών.
6.Η πληρωμή μισθοδοσίας και πρόσθετων αμοιβών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και συντάξεων Δημοσίου διενεργείται σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση των συγκεντρωτικών καταστάσεων μισθοδοσίας και πρωτότυπων χρηματικών ενταλμάτων, πριν από την πληρωμή. Η συμφωνία με τις έντυπες πρωτότυπες καταστάσεις και τα χρηματικά εντάλματα γίνεται σε μεταγενέστερο χρόνο.
Η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να εκτελεί τις εντολές μισθοδοσίας και πρόσθετων αμοιβών που λαμβάνει, με ηλεκτρονική αλληλογραφία.
7.Οι παρ. 1 έως και 6 του παρόντος ισχύουν έως τις 30 Ιουνίου 2020. Η ισχύς τους δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
ΜΕΡΟΣ Δ:
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο
Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ' οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού-COVID-19.
1. Για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 συνιστώνται Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού με δυνατότητα δραστηριοποίησης σε όλη την Επικράτεια και αντικείμενο την κατ' οίκον παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας και λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού προσώπων-πιθανών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης νεοπροσλαμβανόμενων επαγγελματιών υγείας σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.). Η λειτουργία των ομάδων του προηγούμενου εδαφίου συνιστά δράση, η οποία εντάσσεται στην πράξη «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ' οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19», η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 -2020».
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ρυθμίζονται οι επιμέρους λεπτομέρειες σύστασης των Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού, η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους, οι επιμέρους περιοχές ευθύνης τους στην Επικράτεια, οι λεπτομέρειες δράσης τους, η λειτουργική τους ένταξη, η διασύνδεσή τους με άλλες μονάδες και οργανικές δομές αναφοράς, τα επιμέρους προσόντα του στελεχιακού δυναμικού, η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οι ειδικότητες απασχόλησης, το χρονικό διάστημα της σύμβασης εργασίας, το ύψος των αμοιβών προσωπικού, οι δαπάνες υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων, καθώς και οι λεπτομέρειες υλοποίησης της πράξης. Οι Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού συγκροτούνται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ως φορέα υλοποίησης της πράξης του δευτέρου εδαφίου.
2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ως φορέας υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί προσλήψεων και δημοσίων συμβάσεων, να συνάπτει συμβάσεις: α) πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τη στελέχωση κινητών μονάδων για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, β) μίσθωσης οχημάτων για τις μετακινήσεις των κινητών συνεργείων και προμήθειας καυσίμων για τη χρήση των οχημάτων, γ) προμήθειας ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης συμβάντων, δ) παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε νεοπροσλαμβανόμενους επαγγελματίες υγείας σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, Ε.Κ.Α.Β. και Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού, ε) ενίσχυσης του τηλεφωνικού κέντρου του Ε.Ο.Δ.Υ. για τη διαχείριση των κλήσεων για λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από ύποπτα κρούσματα κορωνοϊού COVID-19 σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, στ) αγοράς θήκης (ΚΙΤ) λήψης δειγμάτων και ζ) παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη στελέχωση και αξιολόγηση. Η πρόσκληση για τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών. Οι συμβάσεις ως προς τις απαραίτητες προμήθειες ειδών και υπηρεσιών συνάπτονται με σκοπό την αγορά ικανών ποσοτήτων με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής μεταξύ των άμεσα διαθέσιμων υπηρεσιών. Το σύνολο της αναγκαίας δαπάνης για την υλοποίηση των ανωτέρω βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΔΤ 2014-2020 (Πράξη: Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ' οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19», η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 - 2020»).
Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο
Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.»
1.Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού COVID-19, δύναται να παραχωρούνται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας, άνευ αντιτίμου, στο Δημόσιο για κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας οι εγκαταστάσεις, θάλαμοι, κλίνες νοσηλείας και κλίνες αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.» για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, εφόσον αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με διαφορετικό τρόπο. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι συγκεκριμένες ανάγκες δημόσιας υγείας, οι δεσμευόμενες ποσότητες υλικών και εγκαταστάσεων, ο χρόνος δέσμευσης των αναγκαστικά διατιθέμενων προς χρήση για τη δημόσια υγεία υλικών ή και εγκαταστάσεων, ο διοικητικός φορέας εποπτείας ιατρικών και λοιπών υπηρεσιών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
2.α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. Ι του άρθρου 5 του ν. 1137/1946 (Α' 113) αντικαθίσταται ως εξής: «Διευθυντής του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) διορίζεται, επί θητεία μέχρι τριών (3) ετών, ανώτατος εν ενεργεία ή εν αποστρατεία Αξιωματικός οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος του Στρατού Ξηράς με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του.»
β. Η παρ. Ι του άρθρου 6 του ν. 1137/1946 αντικαθίσταται ως εξής: «Υποδιευθυντής του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. ορίζεται, επί θητεία μέχρι τριών (3) ετών, ανώτατος ή ανώτερος εν ενεργεία ή εν αποστρατεία Αξιωματικός οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος του Στρατού Ξηράς με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και έγκριση του διοικητικού συμβουλίου του.»
Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο
Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας
Ιατροί, που έχουν λάβει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έχουν υποβάλλει κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας αιτήσεις για ειδίκευση οι οποίες εκκρεμούν σε περιφέρειες ή περιφερειακές ενότητες, δύνανται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, να προσέλθουν άμεσα για ανάληψη καθηκόντων στο νοσοκομείο προτίμησης των αιτήσεων ειδίκευσής τους. Η απασχόλησή τους διενεργείται με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ανώτατη διάρκεια τετραμήνου ενόψει της ανάγκης αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19. Η τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του νοσοκομείου σε κενή θέση ειδικευόμενου, οποιασδήποτε ειδικότητας. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω απασχόλησης οι καταβαλλόμενες αποδοχές τους είναι ισόποσες με τις αποδοχές ειδικευόμενων ιατρών. Ο χρόνος απασχόλησης των τοποθετούμενων ιατρών κατά τα ανωτέρω δεν λογίζεται ως χρόνος εκπαίδευσής τους για τη λήψη τίτλου ειδικότητας.
Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο
Παράταση θητείας συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων αυτού
1.Θητεία πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων και επιτροπών του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων αυτού, η οποία έληξε μετά από την έναρξη ισχύος της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42) και μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, παρατείνεται αυτομάτως για δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
2.Παρατείνεται η θητεία των συλλογικών οργάνων και επιτροπών του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων αυτού, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το αργότερο έως τις 17.5.2020.
Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο
Παράταση συμβάσεων εξειδικευόμενων ιατρών - Μετακίνηση επικουρικού προσωπικού
1.Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ιατρών, που εξειδικεύονται στη λοιμωξιολογία, με τα νοσοκομεία όπου υπηρετούν για τη λήψη του τίτλου εξειδίκευσης, παρατείνονται αυτοδικαίως για χρονικό διάστημα έως και τέσσερις (4) μήνες λόγω της ανάγκης αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους καταβάλλονται αποδοχές ίσες με αυτές του ιατρικού επικουρικού προσωπικού. Ο χρόνος απασχόλησης των εξειδικευόμενων ιατρών κατά τα ανωτέρω λογίζεται ως χρόνος εκπαίδευσής τους για τη λήψη της εξειδίκευσης.
2.Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας δύναται έως τις 30.6.2020 να μετακινεί, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων διατάξεων, για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, και με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις (3) επιπλέον μήνες, επικουρικό ιατρικό, επικουρικό νοσηλευτικό και πάσης φύσεως επικουρικό βοηθητικό προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων υγείας από νοσοκομεία ή κέντρα υγείας σε άλλα νοσοκομεία ή κέντρα υγείας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο
Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
1.Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως το αργότερο έως τις 30.6.2020, μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες συνταγές, που αφορούν σταθερή φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας και κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας έχει παρέλθει η ισχύς τους, ανανεώνονται για χρονικό διάστημα έως τριών (3) μηνών και εκτελούνται έως τις 30.6.2020, ως εξής: Οι θεράποντες ιατροί δύνανται να επανεκδίδουν τη συνταγή, κατόπιν αιτήματος των ασθενών, διατυπωμένου μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου. Γ ια τις εν λόγω συνταγές, δεν απαιτούνται η έκδοση φύλλου της συνταγής από τον θεράποντα ιατρό, καθώς και τα συνοδευτικά έντυπα. Με την επανέκδοση της συνταγής από τον ιατρό, η συνταγή θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στα φαρμακεία για υποχρεωτική εκτέλεση μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Σε περιπτώσεις σκευασμάτων που διατίθενται κατόπιν ατομικής παραγγελίας, μετά από την επανέκδοση της οικείας συνταγής, η παραγγελία διενεργείται κατόπιν μνείας από τον θεράποντα ιατρό επί των σχολίων της συνταγής ότι πρόκειται για «επαναλαμβανόμενη θεραπεία», η οποία, έως τις 30.6.2020, επέχει θέση του προβλεπόμενου από την οικεία άδεια κυκλοφορίας ατομικού εντύπου οδηγιών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.
Οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α' και β' βαθμού αυτών ή τρίτα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, προσέρχονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησής, ήτοι ταυτότητα και Α.Φ.Μ., στο φαρμακείο επιλογής τους με τον κωδικό (barcode) της συνταγής. Η παραλαβή των φαρμάκων είναι δυνατό να γίνει και από τρίτα πρόσωπα με τα ανωτέρω δικαιολογητικά ταυτοποίησης και με τη συμπλήρωση απλής υπεύθυνης δήλωσης που συντάσσεται και παραδίδεται στο φαρμακείο. Τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης αναγράφονται στο φύλλο εκτέλεσης συνταγής. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων είναι δυνατή η ταυτόχρονη εκτέλεση στα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) τριών συνεχόμενων φύλλων των επαναλαμβανόμενων συνταγών που βρίσκονται σε ισχύ ή πρόκειται να εκδοθούν από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
2.Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως το αργότερο έως τις 30.6.2020, δύναται να παρατείνεται η ισχύς μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων συνταγών, που αφορούν σταθερή φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες, οι οποίες είτε έχουν εκδοθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, αλλά ακόμα δεν έχει παρέλθει η ισχύς τους, είτε πρόκειται να εκδοθούν, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Άρθρο πεντηκοστό
Διαδικασία συνέχισης αγωγής για φάρμακα του Σ.Η.Π.
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως το αργότερο έως τις 30.6.2020, για φάρμακα που εγκρίνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ) είναι εφικτή η συνέχιση της αγωγής σε ασθενείς που ήδη λαμβάνουν θεραπεία μέχρι τις 30.6.2020, κατόπιν καταχώρισης σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος του θεράποντα ιατρού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΣΗΠ.
Άρθρο πεντηκοστό πρώτο
Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό
1.Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της φαρμακευτικής αγωγής ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, καθώς και ασθενών που βρίσκονται σε περιορισμό κατ' εφαρμογή της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, είναι δυνατή η αποστολή φαρμάκων από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους ασφαλισμένους, αυθημερόν, μέσω πιστοποιημένης εταιρείας ταχυμεταφοράς. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.
2.Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου εξοπλισμού για την υλοποίηση της παρ. 1, καθώς και παροχής υπηρεσιών, ιδίως ταχυμεταφοράς ή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, μπορούν να διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με απευθείας ανάθεση και μόνο κριτήριο τη χαμηλότερη αξία προσφοράς, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων.
Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο
Διατάξεις για την πληρωμή και εκκαθάριση λογαριασμών ιδιωτικών φαρμακείων και δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας
1.Έως τις 31.5.2020, οι λογαριασμοί των ιδιωτικών φαρμακείων δύνανται να εκκαθαρίζονται, κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης, (α) με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, (β) σε ποσοστό μέχρι 80% του ποσού του τιμολογίου, (γ) χωρίς την αποστολή λογαριασμού με τα παραστατικά των συνταγών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με μόνη την ηλεκτρονική υποβολή στην ηλεκτρονική πύλη www. eopyykmes.gr του Τιμολογίου, του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής και της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πληρωμής. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου και δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστημα εκκαθάρισης κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξεων, όχι πέραν της 30ης.6.2020.
2.Έως τις 31.5.2020, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα νοσοκομεία ειδικού καθεστώτος, τα λοιπά ν.π.δ.δ., οι λοιπές δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και τα ιδιωτικά φαρμακεία, εξαιρούνται της διαδικασίας εκκαθάρισης αποκλειστικά για την παροχή φαρμάκων προς ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου και δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστημα εκκαθάρισης κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξεων, όχι πέραν της 30ης.6.2020.
Άρθρο πεντηκοστό τρίτο
Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφορικό σύστημα υποβολής δαπανών του ΕΟΠΥΥ e-dapy
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30.6.2020, μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις χρονίως πασχόντων, που αφορούν περιοδικώς χορηγούμενες παροχές της περ. γ' της παρ. 7 και της παρ. 8 του άρθρου 2 της παρούσας, καθώς και του άρθρου 53 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.), ανανεώνονται μετά από τη λήξη τους με την εξής διαδικασία: Οι θεράποντες ιατροί δύνανται να εκδίδουν ηλεκτρονικά γνωματεύσεις για τις παροχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των δικαιούχων που διατυπώνεται μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου. Για τις εν λόγω γνωματεύσεις, δεν απαιτούνται η έκδοση και η εκτύπωσή τους σε έντυπη μορφή, καθώς και η θεώρηση από ελεγκτή ιατρό. Ο θεράπων ιατρός αναγράφει ότι η ηλεκτρονική γνωμάτευση εκδίδεται δυνάμει της παρούσας και ενημερώνει τον δικαιούχο για τον κωδικό της γνωμάτευσης (barcode) με κάθε δυνατό τρόπο, όπως τηλεφωνικά, μέσω τηλεμοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι δικαιούχοι μπορούν να βλέπουν τους κωδικούς (barcode) των γνωματεύσεων και στον Φάκελο Υγείας τους. Με την έκδοση της γνωμάτευσης από τον ιατρό, η γνωμάτευση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στα συμβεβλημένα φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους παρόχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσω του αναγραφόμενου κωδικού γνωμάτευσης (barcode), για υποχρεωτική εκτέλεση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος εκτέλεσης και υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (e-dapy). Μέχρι τις 30.6.2020 δύνανται να εκδίδονται γνωματεύσεις με την ως άνω διαδικασία, οι οποίες εκτελούνται μέχρι την ημερομηνία λήξης, όπως αυτή ορίζεται επί της εκδοθείσας ηλεκτρονικής γνωμάτευσης.
Οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α' και β' βαθμού αυτών ή τρίτα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα προσέρχονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησης, ήτοι ταυτότητα και ΑΦΜ, στα συμβεβλημένα φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους της επιλογής τους με τον κωδικό (barcode) της γνωμάτευσης. Τα στοιχεία ταυτοποίησης του παραλήπτη αναγράφονται στο φύλλο εκτέλεσης γνωμάτευσης ή στο έντυπο παραλαβής κατά την παραλαβή των συνταγογραφημένων ειδών.
Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο
Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, για τους οποίους απαιτείται θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας με αιμοκάθαρση και που δεν έχουν ενταχθεί σε μόνιμη τακτική θέση σε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) δημόσιου νοσοκομείου, αναφερόμενοι ως περιφερόμενοι νεφροπαθείς ασθενείς, δύνανται να εντάσσονται σε συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα, ΜΤΝ ιδιωτικών κλινικών και Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.), για τη διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων σύμφωνα με το θεραπευτικό πρωτόκολλο. Η ένταξη του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται με απόφαση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, μετά από γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Συντονισμού και Ελέγχου (Υ.Σ.Ε.) προγράμματος τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», με αναλογική κατανομή και με βάση τον τόπο κατοικίας των αιμοκαθαιρόμενων, στις πλησιέστερες συμβεβλημένες ΜΤΝ και Μ.Χ.Α. του ιδιωτικού τομέα. Η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποζημίωσης των δαπανών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου καλύπτονται με έκτακτη επιχορήγηση από την έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
Άρθρο πεντηκοστό πέμπτο
Παρέκταση χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού
Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται, με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ειδικοτήτων ιατρών, φαρμακοποιών, βοηθών φαρμακοποιών και λοιπών κλάδων που εργάζονται στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στην Κεντρική Υπηρεσία, καθώς και σε προϊσταμένους κάθε επιπέδου ευθύνης, εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 5 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
Άρθρο πεντηκοστό έκτο
Διαδικασία αντιμετώπισης αδυναμίας διενέργειας της διαδικασίας εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης ή πληρωμής των ιδιωτών παρόχων
1.Σε περιπτώσεις απρόβλεπτης, λόγω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αδυναμίας διενέργειας της διαδικασίας εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης ή πληρωμής των ιδιωτών παρόχων από τις υπηρεσίες του Οργανισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τμήμα αυτών, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δαπάνες του Οργανισμού πληρωτέες από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως τις 31.5.2020, αποδίδονται σε ποσοστό έως 80% του αιτούμενου ποσού, χωρίς τελική εκκαθάριση κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, μετά από έλεγχο αποκλειστικώς επί των τιμολογίων που υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του Οργανισμού (e-dapy). Στη συνέχεια εκδίδονται συστημικά εντάλματα πληρωμής, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Οργανισμού και τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανεξαρτήτως ορίου, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Τα ανωτέρω εντάλματα υποβάλλονται συγκεντρωτικά και αποστέλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ, στην τράπεζα για εκτέλεση πληρωμής. Τα ποσά αυτά δεν κατάσχονται, δεν συμψηφίζονται και δεν παρακρατούνται από το Δημόσιο ή τρίτους.
2.Το σύνολο της διαδικασίας της παρ. 1 πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος οικονομικής διαχείρισης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Επιπλέον, για την κατά τα ανωτέρω υποβολή δεν απαιτούνται η προσκόμιση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων ή βεβαίωσης οφειλής της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 και της κατ' εξουσιοδότησή του απόφασης, οι οποίες θα υποβληθούν μετά από τη λήξη των μέτρων κατά την τελική εκκαθάριση. Η τελική εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2020. Το ποσοστό του αποδιδόμενου ποσού δύναται να επανακαθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Με όμοια απόφαση δύναται να παραταθεί το χρονικό διάστημα εφαρμογής της εξαιρετικής διαδικασίας της παρούσας και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.
Άρθρο πεντηκοστό έβδομο
Παράταση προθεσμιών Ε.Κ.Π.Υ.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας οι προβλεπόμενες προθεσμίες υποβολής και εκκαθάρισης ατομικών αιτημάτων παροχών του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.), καθώς και οι προθεσμίες εκτέλεσης παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και γνωματεύσεων παροχών Ε.Κ.Π.Υ., παρατείνονται έως τις 30 Ιουνίου 2020.
Άρθρο πεντηκοστό όγδοο
Διαδικασία χρηματικών δωρεών για απευθείας προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
1.Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δύναται να διενεργεί χρηματική δωρεά με αποκλειστικό σκοπό την αγορά ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων προς χρήση ή ανάλωση, από τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, τις Δημόσιες Υγειονομικές Περιφέρειες, τα νοσοκομεία, ιδιωτικά και δημόσια, καθώς και όλες τις δομές δημόσιας υγείας για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
2.Η κατά τα ανωτέρω χρηματική δωρεά εγκρίνεται αμελλητί με δήλωση αποδοχής του Υπουργού Υγείας ως προς το δωριζόμενο ποσό, με ρητή αναφορά στον σκοπό της δωρεάς για αγορά ειδών εκ του ανωτέρω εξοπλισμού. Με την εγκριτική δήλωση του Υπουργού Υγείας ορίζεται το νομικό πρόσωπο αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας προς το οποίο θα εισφερθεί το ποσό της δωρεάς προκειμένου να διενεργήσει την προμήθεια του εξοπλισμού. Στα νομικά πρόσωπα εποπτείας του Υπουργείου Υγείας στα οποία δύναται να εισφερθεί το δωριζόμενο χρηματικό ποσό από τον δωρητή, περιλαμβάνονται ρητά όλα τα νπδδ και νπιδ, του Υπουργείου Υγείας, ο ΕΟΔΥ, οι Δ.Υπ.Ε και η ΙΦΕΤ ΑΕ, τα οποία δύνανται να διενεργήσουν τη προμήθεια των ειδών της παρ. 1 κατά τις διατάξεις της από 25.2.2020 ΠΝΠ και της υφιστάμενης νομοθεσίας για την καταπολέμηση της διάδοσης του κορωνοϊού. Κάθε νομικό πρόσωπο, αποδέκτης της δωρεάς, αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας κατά τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, οφείλει να παρέχει άμεσα κάθε αναγκαία σύμπραξη δια των οργάνων διοίκησής του για την είσπραξη του ποσού της δωρεάς, την υλοποίηση της προμήθειας προϊόντων της παρ. 1, και να παρέχει αναλυτική ενημέρωση και λογοδοσία προς τον Υπουργό Υγείας για την υλοποίηση των σχετικών προμηθειών.
3.Μετά την υλοποίηση της προμήθειας τα προμηθευθέντα είδη διατίθενται από το νομικό πρόσωπο αποδέκτη της δωρεάς προς τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, που κατανέμει τα προμηθευθέντα είδη σε οποιοδήποτε εκ των εποπτευόμενων νομικών προσώπων του Υπουργείου Υγείας, στις Δημόσιες Υγειονομικές Περιφέρειες και στα νοσοκομεία, ιδιωτικά και δημόσια, όλων των δομών δημόσιας υγείας συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Άρθρο πεντηκοστό ένατο
Ανάθεση υπηρεσιών από τον ΕΟΔΥ για την εξέταση δειγμάτων
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, πέραν της δυνατότητας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τη διάταξη του δωδέκατου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σε τρίτους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικά εργαστήρια), να συνάπτει συμβάσεις για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικών εξετάσεων) με Πανεπιστημιακές Κλινικές, Μονάδες και Εργαστήρια μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της ημεδαπής. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών. Οι συμβάσεις συνάπτονται με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής μεταξύ των άμεσα διαθέσιμων υπηρεσιών.
ΜΕΡΟΣ Ε':
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο εξηκοστό
Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων
1.Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.
2.Οι διατάξεις των από 25.2.202011.3.2020 και 14.3.2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και της παρούσας που αναφέρονται σε αναθέτουσες αρχές μπορούν να εφαρμοστούν αναλογικά και από τους αναθέτοντες φορείς, κατά την έννοια του άρθρου 224 του ν. 4412/2016.
Άρθρο εξηκοστό πρώτο
Πρόσθετοι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων σε εργοτάξια
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, είτε με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών εφόσον πρόκειται για εργοτάξια δημοσίων έργων, είτε με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εφόσον πρόκειται για εργοτάξια ιδιωτικών έργων, επιβάλλονται πρόσθετοι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων στα εργοτάξια. Με τις κοινές αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα σε εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες παραβιάζουν τους πρόσθετους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, πλέον των λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και η διαδικασία επιβολής τους.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ:
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο εξηκοστό δεύτερο
Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενημέρωση του κοινού για θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας και λοιπά ζητήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος
1.Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, είναι δυνατή η ανάθεση υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την έγκαιρη υλοποίησή τους, για ειδικότερα θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας και για λοιπά κατεπείγοντα ζητήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος που άπτονται κυβερνητικών δράσεων στο πλαίσιο αυτό, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων.
2.Με κοινή απόφαση του μέλους της Κυβέρνησης ή του Υφυπουργού που ασκεί την αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για το είδος και το περιεχόμενο των ανωτέρω υπηρεσιών.
Άρθρο εξηκοστό τρίτο
Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου
1.Η προθεσμία υποβολής αίτησης πρώτης καταχώρισης και αίτησης ανανέωσης εγγραφής, καθώς και των σχετικών δικαιολογητικών, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α' 68) παρατείνεται μέχρι τις 30 Απριλίου 2020.
2.Κατά το χρονικό διάστημα από τις 16 Μαρτίου 2020 έως τις 30 Απριλίου 2020 θεωρείται δικαιολογημένη τυχόν διακοπή της έκδοσης των ημερήσιων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων έως δεκαπέντε (15) ημέρες κατ' ανώτατο όριο και τυχόν διακοπή έως τεσσάρων εκδόσεων των εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων κατ' ανώτατο όριο. Για το ανωτέρω διάστημα οι υποχρεώσεις των στοιχείων (α) και (β) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α' 68) ως προς τα ελάχιστα όρια που περιγράφονται (αριθμός πωλήσεων φύλλων ανά έκδοση και συνολικό εμβαδόν επιφάνειας χαρτιού εκτύπωσης) μειώνονται κατά το ήμισυ.
Άρθρο εξηκοστό τέταρτο
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
Γ ια την αποφυγή του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, και με σκοπό τη διασφάλιση της αδιάλειπτης και απρόσκοπτης λειτουργίας των εγκαταστάσεων και υποδομών, καθώς και της παραγωγής, μετάδοσης και εκπομπής του ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος και διαδικτυακού περιεχομένου του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία», η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ., να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις μίσθωσης έργου και να αναθέτει την εκτέλεση έργων για την επίτευξη του ως άνω σκοπού, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι της Ε.Ρ.Τ. A.E. μπορεί να απασχοληθούν υπερωριακώς, πέραν των ανωτάτων ορίων που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.
ΜΕΡΟΣ Ζ:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο εξηκοστό πέμπτο
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
1.Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να καθίσταται δυνατή για το σύνολο των εκπαιδευτικών δομών, ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, δημόσιων ή ιδιωτικών, η εξ αποστάσεως διδασκαλία.
2.Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να αποδέχεται κάθε δωρεά κινητών πραγμάτων και υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, για τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και για τη γενικότερη εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συνόλου των εκπαιδευτικών δομών, ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, δημόσιων ή ιδιωτικών, καθώς και των λοιπών φορέων και υπηρεσιών, που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτό. Η αποδοχή των ανωτέρω δωρεών διενεργείται αμελλητί από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρκεί δε και μόνη η δήλωσή του περί αποδοχής τους ως προς τα δωριζόμενα κινητά πράγματα και υπηρεσίες προς τον δωρητή τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων τα δωριζόμενα κινητά πράγματα και υπηρεσίες μπορούν να κατανέμονται και να διατίθενται, προς χρήση ή ανάλωση, σε κάθε εκπαιδευτική δομή, ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, δημόσια ή ιδιωτική, καθώς και στους λοιπούς φορείς και υπηρεσίες που υπάγονται ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3.Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, για την επίτευξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας των υπαλλήλων και της εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης των πολιτών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να συνάπτει συμβάσεις με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων, α) για την προμήθεια φορητών υπολογιστών, σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών και λογισμικών, β) για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, επικοινωνίας και ενημέρωσης με κάθε μέσο των πολιτών, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των υπαλλήλων και για την προμήθεια του αναγκαίου υλικού, καθώς και γ) για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργία τους σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις. Η σύμβαση ανατίθεται με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά.
4.(α) Αποκλειστικά για το έτος 2020, παρατείνεται, έως τις 31.5.2020, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Κολλεγίου, του στοιχείου 3 της παρ. Θ3 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222).
(β) Αποκλειστικά για το έτος 2020, παρατείνεται, έως τις 31.5.2020, η προθεσμία αναγγελίας επικαιροποίησης άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Κολλεγίου, του στοιχείου 14γ της παρ. Θ3 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.
5.Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) δύνανται να κάνουν χρήση των ταμειακών διαθεσίμων τους έως του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ συνολικά χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, αποκλειστικά για την προμήθεια ειδών της παρ. 4 του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και του εικοστού έβδομου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Η δυνατότητα χρήσης των ταμειακών διαθεσίμων του προηγούμενου εδαφίου ισχύει αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την περίπτωση στ' του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου λόγω άμεσου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων πραγματοποιείται με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. περί αναμόρφωσης του εγκεκριμένου αναλυτικού προϋπολογισμού, με αύξηση των πιστώσεων ανά Κωδικό Αριθμού Εξόδου (Κ.Α.Ε.) στους οποίους εντάσσονται οι εν λόγω δαπάνες. Η απόφαση της Συγκλήτου κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (Δ.Π.Γ.Κ.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.).
6.Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται αναδρομικά από τον χρόνο έκδοσης της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών (Β' 783).
ΜΕΡΟΣ Η:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο εξηκοστό έκτο
Έγκριση καταστατικών και εγγραφή δασικών συνεταιρισμών στα οικεία Μητρώα Δικαίωμα υποβολής αίτησης, έως τις 10 Απριλίου 2020, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του π.δ. 126/1986 (Α' 44), όπως ισχύει, έχουν και δασικοί συνεταιρισμοί που: α. είτε εγκρίθηκε το καταστατικό τους από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4423/2016 (Α' 182), όπως ισχύει, αλλά δεν εγγράφησαν έως τις 31 Μαρτίου 2020 στα Μητρώα που προβλέπονται στην ίδια διάταξη, β. είτε υπέβαλαν αίτηση έγκρισης καταστατικού στο αρμόδιο δικαστήριο, γεγονός που αποδεικνύεται με την επίδειξη της αίτησης αυτής, αλλά δεν εκδόθηκε η σχετική απόφαση ως την έναρξη ισχύος της παρούσας ρύθμισης, γ. είτε δεν υπέβαλαν αίτηση έγκρισης καταστατικού στο αρμόδιο δικαστήριο έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, αλλά υπέβαλαν το προσαρμοσμένο στις διατάξεις του ν. 4423/2016 καταστατικό, ως τις 31 Μαρτίου 2020, στην οικεία δασική υπηρεσία, η οποία χορήγησε βεβαίωση περί της προσαρμογής του στις προϋποθέσεις του ν. 4423/2016, υπό την αίρεση της έγκρισής του από το αρμόδιο δικαστήριο.
Στις παραπάνω περιπτώσεις, η απόφαση παραχώρησης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδεται μέχρι να πληρωθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 47 παρ. 1 του ν. 4423/2016.
ΜΕΡΟΣ Θ:
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ
Άρθρο εξηκοστό έβδομο
Επαναπατρισμός Ελλήνων πολιτών
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναλαμβάνει τη διενέργεια του συνόλου των επιχειρησιακών, διοικητικών και οιωνδήποτε άλλων πράξεων και ενεργειών απαιτηθούν, για τον άμεσο και ταχύ επαναπατρισμό, λόγω της διασυνοριακής εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στο εξωτερικό και αιτούνται να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Η διάταξη της παρούσας ισχύει για τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευσή της.
Άρθρο εξηκοστό όγδοο
Πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
1.Προς τον σκοπό μείωσης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να επιβάλλεται, πλέον άλλων μέτρων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, η προσωρινή απαγόρευση εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια υπηκόων τρίτων κρατών. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανήλικων τέκνων τους.
2.Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είναι δυνατόν, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, να επιβάλλεται, για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, σε όλη την Επικράτεια ή σε ορισμένη μόνο περιοχή, απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων, στις οποίες συμμετέχει ένας ελάχιστος αριθμός ατόμων. Με την ίδια απόφαση μπορούν να προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κυρώσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία.
3.Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είναι δυνατόν να επιβάλλονται ως μέτρα πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, περιορισμοί ή απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω ή εν μέρει στην Επικράτεια. Από τα μέτρα του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών, αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο. Τα μέτρα του πρώτου εδαφίου της παρούσας επιβάλλονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι εξαιρέσεις του δευτέρου εδαφίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή της παρούσας. Παράβαση της παρούσας επισύρει τις κυρώσεις της παρ. 2 του εξηκοστού ένατου άρθρου.
4.Σε περίπτωση προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων κατ' εφαρμογή της περ. ζ' της παρ. 2 και της περ. ε' της παρ. 4 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π., με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού είναι δυνατόν να εξειδικεύονται τα τουριστικά καταλύματα, η λειτουργία των οποίων κατ' εξαίρεση επιτρέπεται και να τίθενται ειδικοί όροι για τη λειτουργία τους αυτή.
5.Προς τον σκοπό της μείωσης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 είναι δυνατόν να τίθενται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, περιοριστικά μέτρα στη μετακίνηση των προσώπων που διαμένουν σε κάθε είδους δομή φιλοξενίας μεταναστών, όπως επίσης στην είσοδο και έξοδο από τις δομές αυτές και να λαμβάνονται αναγκαία συναφή μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, τηρουμένης πάντως της αρχής της αναλογικότητας. Οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου εφαρμόζονται αναλόγως.
Άρθρο εξηκοστό ένατο
Μηχανισμοί ελέγχου μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού και διοικητικές κυρώσεις
1.Η περ. α. της παρ. 1 του εικοστού τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α' 133)».
2.Στο τέλος του εικοστού τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Στα φυσικά πρόσωπα, που παραβιάζουν τα μέτρα της παρ. 1 του παρόντος, χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες στην παρ. 6 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42) ποινικές κυρώσεις και οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ».
ΜΕΡΟΣ Ι: ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο εβδομηκοστό
Αξιοποίηση θωρακισμένων στρατιωτικών οχημάτων για τη διασφάλιση της προστασίας των συνόρων
Τα θωρακισμένα στρατιωτικά οχήματα τα οποία βρίσκονται στη νομή και κατοχή δημοσίων αρχών και δεν έχουν αναζητηθεί έως τη δημοσίευση της παρούσας τίθενται στην υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, προς τον σκοπό της κάλυψης έκτακτων και επιτακτικών αναγκών εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και ειδικότερα της προστασίας των εθνικών και ενωσιακών συνόρων, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή διατύπωση.

Άρθρο εβδομηκοστό πρώτο
Κατασκευή τεχνητού εμποδίου στο χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου Πάσης φύσεως εργασίες για την κατασκευή και επέκταση τεχνητού εμποδίου (φράχτη) στο χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου εκτελούνται χωρίς να απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας ή άδειας εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας του ν. 4495/2017 (Α' 167) και εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του ν. 4014/2011 (Α' 209), του ν. 998/1979 (Α' 289) και του ν. 3028/2002 (Α' 153). Τα σχετικά σχέδια κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
ΜΕΡΟΣ ΙΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο εβδομηκοστό δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ
==================================
Ακολουθεί η αμέσως προηγούμενη ΠΝΠ:

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 14-3-2020

ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς την παράγραφο 5 του άρθρου 5, την παράγραφο 3 του άρθρου 18 και την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Συντάγματος.
2.Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
3.Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Έκτακτα μέτρα για τη διασφάλιση της τροφοδοσίας της αγοράς και τη λειτουργία υπεραγορών τροφίμων και επιχειρήσεων εστίασης
1.Η εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Α' 57) και των κατ' εξουσιοδότηση αυτής κοινών υπουργικών αποφάσεων, περί ωραρίου τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας, αποκλειστικά και μόνον για την περίπτωση της τροφοδοσίας των καταστημάτων που εμπορεύονται τρόφιμα, των υπεραγορών (super market), των υπαίθριων αγορών (λαϊκών αγορών) και των οργανωμένων αγορών τροφίμων. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δύναται να παρατείνεται για διάστημα ίσης διάρκειας με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Προστασίας του Πολίτη.
2.Η απόφαση περί αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων και επιχειρήσεων των κατηγοριών που μνημονεύονται στην παρ. 1 για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ανακαλείται αποκλειστικά με την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η απόφαση δύναται να εκδίδεται κατόπιν αιτήματος της επιχείρησης, το οποίο συνοδεύεται από: α) υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της περί απολύμανσης στο τελούν υπό αναστολή κατάστημα από ειδικά πιστοποιημένη για τον σκοπό αυτό εταιρεία και β) απόδειξη παροχής υπηρεσιών της ως άνω εταιρείας απολύμανσης.
3.Η αναστολή της λειτουργίας των κέντρων διανομής και ανεφοδιασμού των καταστημάτων που εμπορεύονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, των υπεραγορών (super market), των υπαίθριων αγορών (λαϊκές αγορές) και των οργανωμένων αγορών τροφίμων, για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, αφορά μόνο τα τμήματα των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, στα οποία εντοπίζεται κρούσμα της νόσου, και όχι το σύνολο της επιχείρησης αυτής.
4.Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966 (Α' 790) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για την εκτέλεση παράδοσης αγαθών στους καταναλωτές που έχουν παραγγελθεί από ηλεκτρονικό κατάστημα υπεραγορών (super market) ως κέντρο διανομής θεωρείται το φυσικό κατάστημα».
5.Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, στα καταστήματα των υπεραγορών τροφίμων (super market) με ευθύνη των διοικήσεών τους, η προσέλευση των καταναλωτών γίνεται διασφαλίζοντας ότι τηρείται η αναλογία του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ και με ελάχιστη απόσταση τα δύο (2) μέτρα μεταξύ τους.
6.Οι επιχειρήσεις εστίασης που έως σήμερα είναι αδειοδοτημένες για λειτουργία με τραπεζοκαθίσματα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες διανομής κατ' οίκον ή παράδοσης στο κατάστημα (delivery και take away), χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.
Άρθρο δεύτερο
Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής
1.Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων και μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στην ελληνική επικράτεια, υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή, εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, στοιχεία αποθεμάτων σε: α) χειρουργικές μάσκες, β) αντισηπτικά διαλύματα και γ) αντισηπτικά μαντηλάκια.
2.Οι επιχειρήσεις της παρ. 1 υποβάλλουν κατ' ελάχιστο στοιχεία ως εξής:
α) την ποσότητα των αποθεμάτων (σε τεμάχια για τις χειρουργικές μάσκες και τα αντισηπτικά μαντηλάκια και σε λίτρα για τα αντισηπτικά διαλύματα),
β) την τοποθεσία αποθήκευσης των αποθεμάτων και, ιδίως, τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα,
γ) τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και, ιδίως, την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, την έδρα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της.
Τα στοιχεία των περ. α, β' και γ' επικαιροποιούνται με δηλώσεις που υποβάλλονται εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την αρχική και κάθε επόμενη δήλωση.
3.Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού συνδέσμου που βρίσκεται στον κεντρικό ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η πρόσβαση γίνεται μέσω των κωδικών πρόσβασης ΓΕΜΗ των υπόχρεων επιχειρήσεων.
4.Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος επισύρει την αθροιστική επιβολή κυρώσεων ως εξής:
α) κατάσχεση των αναφερόμενων ειδών, στο μέτρο που δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί ανακριβώς και
β) διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
5.Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο συμμόρφωσης των υπόχρεων της παρ. 1 και τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων από τους υπόχρεους στοιχείων της παρ. 2.
6.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας μπορούν να εξειδικεύονται οι επιχειρήσεις και τα είδη των προϊόντων της παρ. 1, τα στοιχεία των αποθεμάτων της παρ. 2 που υποβάλλονται με τη δήλωση της παρ. 3, οι περιπτώσεις διαβάθμισης των παραβάσεων και η βαρύτητά τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 4.
7.Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος ισχύουν για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων το χρονικό διάστημα του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον κάθε φορά μηνών.
8.Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.
Άρθρο τρίτο
Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, μπορούν, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να διενεργούνται διαδικασίες προμηθειών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ν. 4412/2016 (Α' 147), από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με:
α) Την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή, αναλώσιμα, έκτακτο προσωπικό και υπηρεσίες υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου της γραμμής 1520 (Γραμμή Καταναλωτή),
β) την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή και αναλώσιμα των κλιμακίων των υπηρεσιών με αρμοδιότητες ελέγχου που υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Άρθρο τέταρτο
Μέτρα ενίσχυσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
1.Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) αναλαμβάνει τον συντονισμό των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης και των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, ως προς όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19. Για την άσκηση της αρμοδιότητας του προηγούμενου εδαφίου, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται, με απόφασή του, να αναθέτει επιμέρους επιχειρησιακές δράσεις σε υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης, δημόσιες επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε οποιονδήποτε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή σε οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση, εφόσον τούτο απαιτείται για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος.
2.Για την αντιμετώπιση της διασποράς και των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, ενεργοποιούνται όλα τα εργαλεία του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κινδύνων και Αντιμετώπισης Κρίσεων του ν. 4662/2020 (Α' 27), προκειμένου να προετοιμασθούν οι υποδομές και οι εξοπλισμός για την άμεση, ταχεία και οριστική αντιμετώπιση της νόσου.
3.Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, δύναται:
α) να μετακινεί ή να αποσπά προσωπικό φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α' 224), καθώς και κάθε άλλης διάταξης, για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρόνο που πάντως δεν δύναται να εκτείνεται μετά από τις 30.9.2020. Η μετακίνηση ή απόσπαση του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με μόνη την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Οι μετακινήσεις ή αποσπάσεις της παρούσας περίπτωσης, που γίνονται για την κάλυψη αναγκών και τη συνέχιση της λειτουργίας κρίσιμων υποδομών, χωρούν και κατόπιν αίτησης των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων,
β) για την αποτροπή εξάπλωσης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, δύναται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων πρόσληψης προσωπικού, να προσλαμβάνει για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) μηνών εξειδικευμένο επιστημονικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων επιλογής προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280). Τα ελάχιστα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη του προσωπικού ορίζονται στην πρόσκληση που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η πρόσληψη διενεργείται κατά την έκταση των οριζόμενων ανά περίπτωση αναγκών στην πρόσκληση ή σε τυχόν συμπληρωματική πρόσκληση.
4.Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων, με τις οποίες θα καθοριστούν η οργάνωση, η λειτουργία, οι αρμοδιότητες και η διάρθρωση των επιχειρησιακών και διοικητικών δομών και λειτουργιών που προβλέπονται στον ν. 4662/2020, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ορίζεται ότι εξακολουθούν να λειτουργούν ή αναβιώνουν επιχειρησιακές και διοικητικές δομές της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, όπως ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4662/2020.
5.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη ορίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την κάλυψη επειγουσών αναγκών πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, αγοράς υλικών και ενημέρωσης των πολιτών.
Άρθρο πέμπτο
Έκτακτα μέτρα ιχνηλάτησης κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19
1.Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) παρέχει προς τη Γ.Γ.Π.Π., δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών επιδημιολογικού συσχετισμού, και ειδικότερα: α) το ονοματεπώνυμο, β) το φύλο, γ) την ηλικία, δ) το τηλέφωνο επικοινωνίας, ε) την ακριβή διεύθυνση κατοικίας (οδός-αριθμός-δήμος-ταχυδρομικός κώδικας), στ) την εισαγωγή ή μη σε νοσοκομείο, ζ) το νοσοκομείο εισαγωγής και η) τη διεύθυνση προσωρινού περιορισμού (αν δεν είναι ίδια με τη διεύθυνση κατοικίας).
Σκοπός της συγκεκριμένης επεξεργασίας είναι η επιχειρησιακή προετοιμασία και ο συντονισμός μεταξύ του Ε.Ο.Δ.Υ. και της Γ.Γ.Π.Π. για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 και την καταγραφή της διασποράς των κρουσμάτων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.
Τα δεδομένα είναι ψευδωνυμοποιημένα και, αν κριθεί απαραίτητη η επικοινωνία με τα υποκείμενα, μπορεί να αρθεί η ψευδωνυμοποίηση.
2.Για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των υποκειμένων λαμβάνονται, κατ' ελάχιστον, τα κατωτέρω μέτρα:
α) Η πρόσβαση στα δεδομένα και η επεξεργασία επιτρέπεται μόνο με χρήση καταλλήλων διαπιστευτηρίων από προσωπικό που διαθέτει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις.
β) Οι διαβιβάσεις των δεδομένων μεταξύ Ε.Ο.Δ.Υ. και Γ.Γ.Π.Π. πραγματοποιούνται με κρυπτογράφηση.
γ) Τηρούνται επικαιροποιημένα αρχεία καταγραφής των ενεργειών που εκτελούνται σε προσωπικά δεδομένα. Στα αρχεία αυτά καταγράφονται το όνομα χρήστη και ο χρόνος συμβάντος, καθώς και οι ακόλουθες τουλάχιστον ενέργειες: εισαγωγή, πρόσβαση, εξαγωγή, τροποποίηση και διαγραφή προσωπικών δεδομένων.
δ) Ενημερώνεται και ευαισθητοποιείται το προσωπικό που ασχολείται με τη συγκεκριμένη επεξεργασία.
Περαιτέρω μέτρα προσδιορίζονται με ευθύνη του Υπευθύνου Επεξεργασίας.
Τα δεδομένα τηρούνται από τη Γ.Γ.Π.Π. έως και έναν (1) μήνα μετά από τη λήξη της περιόδου εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2020. Μετά από την πάροδο του χρόνου αυτού, τα δεδομένα μπορεί να ανωνυμοποιηθούν για σκοπούς έρευνας και καλύτερης οργάνωσης του συστήματος πολιτικής προστασίας.
Άρθρο έκτο
Επίταξη κινητών πραγμάτων, αναλώσιμων και μη, για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
1.Ως έκτακτη ανάγκη σε περίοδο ειρήνης που επιβάλλει την επίταξη κινητών πραγμάτων, υπό την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 18 του Συντάγματος, ορίζεται, για την εφαρμογή της παρούσας, η ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Ελληνική Επικράτεια.
2.Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως επιτάσσονται, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών κινητά, αναλώσιμα και μη, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των μέσων ατομικής προστασίας και των φαρμάκων. Ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός που εμπίπτει στη διαδικασία επίταξης του παρόντος, ενόψει της ενεστώσας έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, είναι: αναπνευστήρες, κλίνες νοσηλείας, πάγιος εξοπλισμός κλινών, μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων, κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης και αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά προς τη λειτουργία αναπνευστήρων. Ως μέσα ατομικής προστασίας ορίζονται: μάσκες κάθε είδους, μέσα ατομικής προφύλαξης και υγειονομικός ρουχισμός. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου προσδιορίζονται συγκεκριμένα εκ των ανωτέρω ειδών τα προς επίταξη κινητά ανά είδος και η χρήση τους, καθώς και η χρονική διάρκεια της επίταξης.
3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας προβλέπονται οι πιστώσεις για την αποζημίωση της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού και για την εύλογη αποζημίωση των δικαιούχων ως προς τον αναλώσιμο εξοπλισμό.
4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας που εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 2, καθορίζεται εύλογη αποζημίωση των δικαιούχων ιδιωτών ή νομικών προσώπων, κατόπιν εισήγησης εποπτευόμενου νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του Υπουργείου Υγείας, αφού θα έχει προηγηθεί υποβολή εκ μέρους των δικαιούχων παραστατικών αγοράς και προμήθειας των επιτασσόμενων πραγμάτων. Με την ίδια απόφαση προβλέπονται οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη του ποσού της αποζημίωσης. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προθεσμίας, η επίταξη αίρεται αυτοδικαίως. Η αποζημίωση οφείλεται για το χρονικό διάστημα της επίταξης και καταβάλλεται εφάπαξ μετά από τη λήξη της επίταξης ή ανά δίμηνο, αν η επίταξη παρατείνεται πέραν του διμήνου. Κατά της κοινής απόφασης της παρούσας χωρεί προσφυγή ουσίας ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
5.Η επίταξη των ανωτέρω πραγματοποιείται με την απόφαση του Υπουργού Υγείας της παρ. 2, στη βάση της οποίας εκδίδεται ατομική πράξη επίταξης κινητών από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας που περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα επιτασσόμενα είδη πραγμάτων, αναλώσιμων ή επιτασσόμενων προς χρήση, το ελάχιστο των ποσοτήτων ανά είδος, καθώς και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο εις βάρος του οποίου επιβάλλεται η επίταξη των κινητών πραγμάτων. Η πράξη του προηγούμενου εδαφίου επιδίδεται από τις οικείες τελωνειακές, φορολογικές, αστυνομικές, λιμενικές ή και πυροσβεστικές αρχές, καθώς και από όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας, από υπαλλήλους του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Κάθε δημόσια αρχή παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή για την υλοποίηση της επίταξης. Οι επιτασσόμενες ποσότητες αναλώσιμων και μη κινητών πραγμάτων παραδίδονται και αναλαμβάνονται προς διάθεση στο Υπουργείο Υγείας. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κατανέμονται σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα προς χρήση ή ανάλωση, συμπεριλαμβανομένων όλων των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, των Διευθύνσεων Υγειονομικών Περιφερειών και των νοσοκομείων.
Άρθρο έβδομο
Έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών ασθενοφόρων
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να απευθύνει πρόσκληση για την αγορά ανταλλακτικών ασθενοφόρων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Α.Β. για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης ανταλλακτικών οχημάτων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών.
Άρθρο όγδοο
Διαδικασία αποδοχής δωρεών
1.Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Υπουργός Υγείας δύναται να αποδέχεται κάθε δωρεά ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων πάσης φύσεως από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η αποδοχή των ανωτέρω δωρεών διενεργείται αμελλητί με δήλωση αποδοχής του Υπουργού Υγείας ως προς τα δωριζόμενα κινητά πράγματα προς τον δωρητή τους. Τα δωριζόμενα αντικείμενα και ο σχετικός εξοπλισμός παραδίδονται και αναλαμβάνονται προς διάθεση από το Υπουργείο Υγείας. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κατανέμονται και διατίθενται σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα προς χρήση ή ανάλωση, συμπεριλαμβανομένων όλων των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, των Δημόσιων Υγειονομικών Περιφερειών και των νοσοκομείων, ιδιωτικών και δημόσιων, όλων των δομών δημόσιας υγείας.
2.Ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός που εμπίπτει στην έννοια των δωριζόμενων πραγμάτων του παρόντος, ενόψει της ενεστώσας έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, ενδεικτικά είναι: αναπνευστήρες, κλίνες νοσηλείας, πάγιος εξοπλισμός κλινών, μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων, κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης και αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά προς τη λειτουργία αναπνευστήρων, πάσης φύσεως ατομικά μέσα προστασίας, μάσκες κάθε είδους, μέσα ατομικής προφύλαξης και υγειονομικός ρουχισμός.
Άρθρο ένατο
Πρόσθετα μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της διασποράς της νόσου
1.Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλεται, επιπροσθέτως των μέτρων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'42), η προσωρινή απαγόρευση εισόδου και εξόδου από την Ελληνική Επικράτεια μεμονωμένων φυσικών προσώπων, οργανωμένων ή μη ομάδων ή και αποστολών φυσικών προσώπων, που προέρχονται από ή μεταβαίνουν σε πληττόμενες περιοχές του εξωτερικού. Δεν είναι πάντως δυνατή η απαγόρευση εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια σε Έλληνα πολίτη. Για την εφαρμογή της παρούσας, οι πληττόμενες περιοχές από τον κορωνοϊό COVID-19 προσδιορίζονται ανά περίπτωση, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
2.Τα μέτρα της παρ. 1 επιβάλλονται και εξειδικεύονται ανά περίπτωση, με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και κάθε συναρμόδιου υπουργού εκ των Υπουργών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
3.Με την απόφαση της περ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ή με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και κάθε συναρμόδιου υπουργού εκ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να συσχετίζονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι χώροι διενέργειας εκδηλώσεων και συνάθροισης κοινού, η λειτουργία των οποίων απαγορεύεται προσωρινά για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, προς τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
Άρθρο δέκατο
Προσλήψεις στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας, στα πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία
1.Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 δύναται να προσλαμβάνεται για ένα (1) έτος επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας, την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.) και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις για τη στελέχωση των αναγκών σε ιατρονοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό των αεροϋγειονομείων που λειτουργούν σε αυτές, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, και η εκ των προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης των φορέων.
2.Οι προσλήψεις της παρ. 1 δύνανται να διενεργούνται έως τις 30.09.2020.
Άρθρο ενδέκατο
Εφαρμογή άδειας ειδικού σκοπού σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας
Η εφαρμογή του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55) χωρεί και ως προς το ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια, μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τυγχάνει δε ανάλογης εφαρμογής η παρ. 5 του άρθρου 5 της ίδιας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ως προς την έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου οργάνου διοίκησης ή νόμιμης εκπροσώπησης του ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας για την παροχή των διευκολύνσεων των παρ. 1 έως και 4 του ιδίου άρθρου.
Άρθρο δωδέκατο
Ανάθεση υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Ε.Ο.Δ.Υ. δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να συνάπτει συμβάσεις για την απευθείας ανάθεση σε τρίτους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικών εργαστηρίων). Η πρόσκληση αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι συμβάσεις συνάπτονται με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής μεταξύ των άμεσα διαθέσιμων υπηρεσιών.
Άρθρο δέκατο τρίτο
Μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων
1.Θεσπίζεται ειδικός μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, συμπεριλαμβανομένων μέτρων οικονομικής στήριξης, αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ασφαλιστικής κάλυψης, έκτακτων επιδομάτων και επιταγών κατάρτισης.
2.Οι επιχειρήσεις-εργοδότες στους οποίους επιβάλλεται ή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Τα στοιχεία των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
3.Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1, υποβάλλουν ατομικά υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που τηρείται για τον σκοπό αυτό στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον ειδικό μηχανισμό στήριξης της παρ. 1.
4.Για την εφαρμογή των ανωτέρω λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων σε όλες τις επεξεργασίες που θεσπίζονται στο παρόν.
5.Από τον ανωτέρω ειδικό μηχανισμό στήριξης εξαιρούνται:
α) όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως,
β) όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια,
γ) όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και
δ) οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.
4.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
5.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται το είδος, το ύψος και η διαδικασία υλοποίησης των μέτρων του ειδικού μηχανισμού στήριξης της παρ. 1.
Άρθρο δέκατο τέταρτο
Ειδική διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού στον τομέα της ενέργειας, ύδρευσης και προμήθειας καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού Εξαίρεση κάλυψης από τον τακτικό προϋπολογισμό άδειας ειδικού σκοπού
1.Για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σε γονείς, οι οποίοι εργάζονται σε εταιρείες ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και ύδρευσης και οφείλουν να ενεργούν για την απρόσκοπτη τροφοδοσία της χώρας σε ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα και παροχή ύδατος, σε επιχειρήσεις/εργοδότες που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, μεταφορά και εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της επιχείρησης. Τα αρμόδια όργανα διοίκησης αποφαίνονται εάν, με βάση τη θέση και τα καθήκοντα που ασκούν οι εργαζόμενοι γονείς, είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού ή, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι των ανωτέρω εταιρειών ή επιχειρήσεων, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή.
2.Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται κάθε όρος και λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας».
3.Στο τέλος της περ. η' της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικότερα για τους εργαζομένους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός είχε προσδιοριστεί με τις διατάξεις του ν. 1256/1982 (Α'65), οι τρεις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού καλύπτονται από τον εργοδότη».
Άρθρο δέκατο πέμπτο
Έκτακτη διαδικασία για επιχειρήσεις/εργοδότες, που έχουν εξαντλήσει τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, δύνανται να τους απασχολήσουν υπερωριακά χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η έκδοση της οποίας απαιτεί γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 ν.δ. 264/1973 (Α' 342). Η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια όρια που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

Άρθρο δέκατο έκτο
Δυνατότητα έκτακτης και προσωρινής παρέκκλισης από την απαγόρευση λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες για συγκεκριμένες επιχειρήσεις
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, επιτρέπεται η κατά παρέκκλιση των διατάξεων του β.δ. 748/1966 (Α' 179) λειτουργία των επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, τη μεταφορά και τον εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων.
Άρθρο δέκατο έβδομο
Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
Παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α'79), καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι μετά από τις 10.4.2020.
Άρθρο δέκατο όγδοο
Κάλυψη αναγκών καθαριότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που απασχολείται την 1η.3.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017 (Α' 191), για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων του, παρατείνονται για λόγους δημόσιας υγείας μέχρι τις 31.5.2020. Η παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές. Η παράταση των συμβάσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α' 134).
Άρθρο δέκατο ένατο
Έκτακτη εφαρμογή μεθόδου τηλεκατάρτισης στα προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων
1.Προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που είτε βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας για ένταξη σε χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους είτε έχουν ήδη ενταχθεί είτε βρίσκονται σε εξέλιξη και περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, μπορούν να υλοποιούνται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως (τηλεκατάρτιση), κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης, με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.
2.Η τηλεκατάρτιση μπορεί να υλοποιείται με τη μορφή είτε της ασύγχρονης είτε της σύγχρονης τηλεκατάρτισης. H πιστοποίηση με την εξ αποστάσεως μέθοδο υλοποιείται μέσω διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης, οι προδιαγραφές του οποίου έχουν διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
3.Με την έναρξη ισχύος της παρούσας, για όλες τις εκδοθείσες προσκλήσεις, οι αποφάσεις έγκρισης των δράσεων και οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, εφαρμόζεται ο τρόπος υλοποίησης που περιγράφεται στις παρ. 1 και 2.
Άρθρο εικοστό
Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσων μελών και παράταση προθεσμιών διοικητικών προσφυγών
1.Στα έμμεσα μέλη, που είχαν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι τις 29.2.2020, αλλά την απώλεσαν στη συνέχεια, και των οποίων οι άμεσα ασφαλισμένοι από τους οποίους τα πρώτα εξαρτώνται, παραμένουν ασφαλιστικά ικανοί, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την ολοκλήρωση της διασταύρωσης των στοιχείων τους με την Α.Α.Δ.Ε., και πάντως όχι πέραν της 30ης.4.2020.
2.Οι προθεσμίες για την άσκηση ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας, ιεραρχικών προσφυγών και γενικά διοικητικών προσφυγών που απευθύνονται σε τοπικές διοικητικές επιτροπές ή σε άλλα διοικητικά όργανα και υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, αναστέλλονται μέχρι τις 30.4.2020.

Άρθρο εικοστό πρώτο
Προσλήψεις προσωπικού σε προνοιακούς φορείς και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού στο προσωπικό τους
1.Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 δύναται να προσλαμβάνεται επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α' 16), το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών του π.δ. 265/1979 (Α' 74), το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών του α.ν. 726/1937 (Α' 228), το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης της παρ. 1.Ι. του άρθρου 127 του ν. 4199/2013 (Α' 216) και το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4302/2014 (Α' 225), χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, και η εκ των προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης των φορέων. Για την υλοποίηση των ανωτέρω αρμόδιος είναι ο διοικητής ή ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κάθε φορέα, οι δε αναγκαίες πιστώσεις θα καλυφθούν κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των ανωτέρω προνοιακών φορέων οφείλουν να παρέχουν άμεσα στον εποπτεύοντα Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με την τεκμηρίωση των ανωτέρω αναγκών τους. Οι σχετικώς συναπτόμενες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν δύναται να διαρκούν μετά από τις 30.9.2020.
2.Ο ανώτατος αριθμός του προς πρόσληψη προσωπικού στους προνοιακούς φορείς της παρ. 1, η διαδικασία πρόσληψης και τα λοιπά ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του παρόντος ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της υπ' αρ. Δ1/οικ.43102/14387/27.09.2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού» (Β' 3706).
3.Για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου στους υπαλλήλους που απασχολούνται με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στους προνοιακούς φορείς της παρ. 1 του παρόντος, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του διοικητή ή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του. Το όργανο αυτό αποφαίνεται εάν είναι δυνατή η παροχή των διευκολύνσεων των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 5 της ανωτέρω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ή, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στους ανωτέρω φορείς, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή αυτή, με βάση τη θέση όπου υπηρετούν και τα καθήκοντα που ασκούν. Από την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 5 της ίδιας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου εξαιρείται το προσλαμβανόμενο δυνάμει των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του παρόντος προσωπικό.
Άρθρο εικοστό δεύτερο
Αναβολή εξέτασης εκκρεμών ενδικοφανών προσφυγών και αναστολή προθεσμίας άσκησής τους
1. Αναβάλλεται η εξέταση των εκκρεμών ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 46 του ν. 4520/2018 (Α' 30), αν αυτή έχει προσδιοριστεί σε ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από τις 16.3.2020 μέχρι και τις 30.4.2020. Γ ια τη νέα ημερομηνία εξέτασης των ανωτέρω προσφυγών οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με ειδική πρόσκληση που τους επιδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλεται και η προθεσμία άσκησης ενδικοφανών προσφυγών σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4520/2018 (Α' 30).

Άρθρο εικοστό τρίτο
Μηχανισμοί ελέγχου της εφαρμογής κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού και διοικητικές κυρώσεις
1.α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, της παρούσας, καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών πράξεων, μέσω της διαπίστωσης των παραβάσεων και της επιβολής διοικητικών προστίμων είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α' 133).
β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές-ελεγκτές του Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, το ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, καθώς και οι επιθεωρητές-ελεγκτές της Ε.Α.Δ.
2.Για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι διατάξεις της περ. α' της παρ. 1, τα όργανα ελέγχου της περ. β' της παρ. 1 σφραγίζουν υποχρεωτικά τον χώρο, ο οποίος λειτουργεί κατά παράβαση των ανωτέρω μέτρων. Αντίγραφο της απόφασης σφράγισης και της σχετικής έκθεσης κοινοποιούνται αυθημερόν στην κατά τόπο αρμόδια αρχή αδειοδότησης της εν λόγω επιχείρησης, η οποία οφείλει πάραυτα να εκδώσει την απόφαση αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του χώρου, που λειτουργεί κατά παράβαση των σχετικών μέτρων, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα μέτρα της παρ. 1 του παρόντος βάσει των σχετικών αποφάσεων.
3.Στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, που παραβιάζει τα μέτρα της παρ. 1 του παρόντος, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του παρόντος και χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες στην παρ. 6 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών δύνανται να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων, η διάθεση των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.
Άρθρο εικοστό τέταρτο
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
1.Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, αναστέλλεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στον ν. 344/1976 (Α' 143). Θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
2.Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α' και β' βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α' 143) και της περ. ιε' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α' 234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.
3.Στις περιπτώσεις που μετά από τη λήψη των αδειών του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, το εναπομείναν προσωπικό των ΟΤΑ α' βαθμού στις υπηρεσίες καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων δεν επαρκεί για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους, είναι δυνατή η ανάθεση των υπηρεσιών αυτών με απόφαση της οικονομικής επιτροπής σε ιδιώτες με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφόσον διαρκεί η έκτακτη ανάγκη. Η περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου εφαρμόζεται αναλόγως.
4.Για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και την αποτροπή της διασποράς της νόσου, οι δήμοι συμβάλλουν το έργο των κατά τόπους κτηνιατρικών υπηρεσιών με τη διάθεση προσωπικού και μέσων για τις εργασίες της θανάτωσης και υγειονομικής ταφής των χοίρων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλο προσωπικό στους οικείους δήμους, κατόπιν απόφασης της οικείας οικονομικής επιτροπής είναι δυνατή η ανάθεση δημόσιας σύμβασης σε ιδιώτες με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφόσον διαρκεί η έκτακτη ανάγκη. Η περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου εφαρμόζεται αναλόγως.
5.Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 4674/2020 (Α' 53) η φράση «εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών» αντικαθίσταται από τη φράση «εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών».
6.Δαπάνες των ΟΤΑ α' και β' βαθμού που προκύπτουν από την ακύρωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θεωρούνται νόμιμες και κανονικές και δύνανται να εκκαθαρίζονται σε βάρος των οικείων προϋπολογισμών.
7.α. Αποφάσεις ΟΤΑ α' και β' βαθμού που λαμβάνονται δυνάμει των παρ. 3 και 5 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και των παρ. 2, 3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αμέσως, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/ 2010 (Α' 87).
β. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων της περ. α' του παρόντος, για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ α' και β' βαθμού κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και οι οποίες υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας, οι κατά την παρ. 3 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 ειδικές πράξεις εκδίδονται εντός εξήντα (60) ημερών από την περιέλευσή τους στην οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση.
8.Στην παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η φράση «κατά την οποία πρέπει να ανασταλεί ή να περιοριστεί η λειτουργία δημόσιας υπηρεσίας» αντικαθίσταται από τη φράση «εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19».
9.Στην παρ. 7 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, μετά από τη φράση «είναι δυνατός ο περιορισμός» προστίθεται η φράση «ή η διεύρυνση».
Άρθρο εικοστό πέμπτο
Μέτρα διευκόλυνσης ευπαθών ομάδων
Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ α' και β' βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την Υπηρεσία για τον λόγο αυτό. Η ειδική άδεια απουσίας κατά το προηγούμενο εδάφιο παύει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου όταν εκλείψουν οι λόγοι χορήγησής της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας δύναται να επεκτείνεται η ως άνω διευκόλυνση και σε άλλες ευπαθείς ομάδες.
Άρθρο εικοστό έκτο
Υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, η χρονική διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
Άρθρο εικοστό έβδομο
Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων των υπαλλήλων της και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
Άρθρο εικοστό όγδοο
Έκτακτα μέτρα για το προσωπικό των αερολιμένων της χώρας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης και διαδικασίας, το προσωπικό όλων των αερολιμένων της χώρας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο έχει εμφανίσει συμπτώματα του κορωνοϊού COVID-19 ή υπάρχει υπόνοια επαφής του με κρούσμα ή ύποπτο περιστατικό του κορωνοϊού COVID-19, οφείλει πάραυτα να υποβληθεί στον απαιτούμενο εργαστηριακό έλεγχο για τη διαπίστωση της ενδεχόμενης προσβολής του από τον κορωνοϊό COVID-19, εντός το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη διαπίστωση ή την αναφορά του συμβάντος. Στο εν λόγω διάστημα τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας και περιορισμού που έχει θεσπίσει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Τα αποτελέσματα του ελέγχου διαβιβάζονται αρμοδίως στον Ε.Ο.Δ.Υ. για την υιοθέτηση των ενδεδειγμένων προληπτικών μέτρων ή μέτρων επιδημιολογικής παρατήρησης του προσωπικού και για την αποδέσμευση του προσωπικού από τα περιοριστικά μέτρα, σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος.
2. Εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι φορείς διαχείρισης όλων των αερολιμένων της χώρας οφείλουν, κατόπιν οδηγιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ή του Ε.Ο.Δ.Υ., είτε να προχωρήσουν σε σύναψη σύμβασης με ειδικά αδειοδοτημένα ιδιωτικά εργαστηριακά κέντρα, ώστε το προσωπικό της παρ. 1 του παρόντος να διευκολύνεται κατά την υποβολή του στον εν λόγω εργαστηριακό έλεγχο είτε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διαμορφωθεί ειδικός χώρος εντός των εγκαταστάσεων των αερολιμένων, όπου το προσωπικό δύναται να υποβληθεί στην απαιτούμενη δειγματοληψία για εργαστηριακό έλεγχο. Οι αερολιμένες δύνανται να προβούν σωρευτικά και στις δύο ενέργειες που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο.
Άρθρο εικοστό ένατο
Αναστολή λειτουργίας Επιτροπής Προσφυγών Υπουργείου Τουρισμού
1.Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών αναστέλλονται προσωρινά οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Προσφυγών της περ. δ της παρ. 6 του άρθρου 4 ν. 3270/2004 (Α' 187), λόγω των έκτακτων ειδικών συνθηκών που προκύπτουν από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.
2.Εάν εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής συμπληρωθεί ο χρόνος των τριών (3) μηνών από την άσκηση προσφυγής εντός του οποίου η Επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει απόφαση, η μη έκδοση απόφασης της Επιτροπής δεν θεωρείται σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής.
3.Οι εκκρεμείς προσφυγές επανεξετάζονται κατά προτεραιότητα μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος αναστολής. Για τις προσφυγές που εκκρεμούν ενώπιον της Επιτροπής κατά την ημερομηνία λήξης της αναστολής, ο χρόνος των τριών (3) μηνών εντός του οποίου η Επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει απόφαση αρχίζει από την επομένη ημέρα της λήξης της αναστολής.
Άρθρο τριακοστό
Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενημέρωση του κοινού στο πλαίσιο της αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.5.2020, είναι δυνατή η ανάθεση υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών προς τον σκοπό αυτό, καθώς και κάθε συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την υλοποίηση της εκστρατείας, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων.
2. Με κοινή απόφαση του μέλους της Κυβέρνησης ή του Υφυπουργού που ασκεί την αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και η διαδικασία διάθεσης των σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης.

Άρθρο τριακοστό πρώτο
Μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων
Η διάταξη του άρθρου 21 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης πανελλήνιας και περιφερειακής εμβέλειας υποχρεούνται να μεταδίδουν ενημερωτικά μηνύματα διάρκειας έως ενός (1) λεπτού για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
2.Η ανωτέρω μετάδοση διενεργείται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε τέλος.
3.Με απόφαση του μέλους της Κυβέρνησης ή του Υφυπουργού που ασκεί την αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, προβλέπεται η συχνότητα μετάδοσης των μηνυμάτων της παρ. 1 και θεσπίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας.»
Άρθρο τριακοστό δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2020
 =================================
Πιό κάτω η  προηγούμενη σχετική ΠΝΠ όπως την είχαμε δημοσιεύσει στις 12/3/2020:
 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 11-3-2020

ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς την παράγραφο 5 του άρθρου 5 και την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Συντάγματος.
2.Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισμό της διάδοσής του και τη λήψη συναφών και αναγκαίων μέτρων για την οικονομία της Χώρας και την αγορά εργασίας.
3.Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. υπό προϋποθέσεις
1.Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές). Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.
2.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά περιοχή, το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης του Φ.Π.Α., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 2
Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων
1.Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να αναστέλλονται η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας και αναστολής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.
2.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά περιοχή, το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 3
Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
1.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να παρατείνονται η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από επιχειρήσεις για τους απασχολούμενους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση. Η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δεν επιβαρύνεται με τόκους ή προσαυξήσεις.
2.Με την απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά περιοχή, τα οικονομικά κριτήρια δικαιούμενων επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών, η καταληκτική ημερομηνία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, ο χρόνος ισχύος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 4
Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως και τις 10.4.2020,προκειμένου να προσαρμοστούν τα μέρη στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν αποκλειστικά για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως έκτακτα και προσωρινά μέτρα θεσπίζονται τα ακόλουθα:
1.α) Aναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α' 94). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.
β) Γ ια όσο χρόνο εφαρμόζεται το παραπάνω μέτρο, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτικά, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, που πραγματοποιήθηκε εντός του προηγούμενου μήνα κατά το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται κάθε όρος και λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
2.Ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού μέτρου.
3.α) Οι γονείς εργαζόμενοι, εκτός των ανωτέρω εναλλακτικών, δύνανται να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ως ορίζεται κατωτέρω στην παρούσα. Ως γονείς εργαζόμενοι για τις ανάγκες της παρούσας νοούνται οι γονείς παιδιών: αα) που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αβ) που φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αγ) που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών, καθώς και οι εργαζόμενοι γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία. Προς διευκόλυνση των γονέων εργαζομένων λόγω αναστολής της λειτουργίας των ανωτέρω μονάδων, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, θεσμοθετείται με την παρούσα, για όσο διάστημα παραμένουν κλειστές οι ανωτέρω μονάδες, δικαίωμα λήψης άδειας ειδικού σκοπού διάρκειας κατ' ελάχιστον τριών (3) ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος κάνει χρήση μιας (1) ημέρας από την κανονική του άδεια για κάθε τρεις (3) ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού, στο πλαίσιο της τριμερούς συμμετοχής στο έκτακτο και προσωρινό αυτό μέτρο. Η ανωτέρω άδεια μπορεί να ληφθεί από την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι τις 10.4.2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός, ακόμα και εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας.
β) Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, στον ίδιο ή σε διαφορετικούς εργοδότες, με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της ανωτέρω άδειας ή, σε περίπτωση που μοιραστούν την άδεια, τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα χρήσης της από καθέναν από αυτούς.
γ) Σε περίπτωση που ο ένας γονέας είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα ενώ ο άλλος στο Δημόσιο κατά την έννοια του άρθρου 5, απαιτείται η προσκόμιση στον εργοδότη της υπεύθυνης δήλωσης του εργαζόμενου γονέα στο Δημόσιο ότι δεν έχει κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, προκειμένου ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα να μπορεί να κάνει χρήση της άδειας αυτής.
δ) Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κο- ρωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
ε) Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων, την άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνει ο γονέας, ο οποίος έχει την επιμέλεια του παιδιού ή τη γονική μέριμνα, εκτός και αν μεταξύ τους συμφωνήσουν διαφορετικά, σύμφωνα με την κοινή τους υπεύθυνη δήλωση ως ανωτέρω.
στ) Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους του έκαναν χρήση της ανωτέρω άδειας, καθώς και τη διάρκεια αυτής, μετά το πέρας της 10ης.4.2020 και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 15.4.2020. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται κάθε όρος και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου.
ζ) Σε κάθε περίπτωση, για να δύναται εργαζόμενος/η να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού πρέπει να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη ετήσιας κανονικής άδειας τουλάχιστον έξι (6) ημερών στην εξαήμερη εργασία και πέντε (5) ημερών στην πενθήμερη εργασία. Σε περίπτωση που δεν πληρούται η ως άνω προϋπόθεση, τότε δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού κατ' αναλογία των ημερών κανονικής αδείας που δικαιούται.
η) Από τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού τα δύο τρίτα (2/3) καλύπτονται από τον εργοδότη, και το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά από διασταύρωση με τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, όπως αυτή ορίζεται σε κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών.
θ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και Υγείας, παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.
Άρθρο 5
Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις
1.Υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ Α και Β' βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά, βάσει υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού», και ειδικότερα τέκνα που φοιτούν έως και την τάξη της Γ' Γυμνασίου, δύνανται να απουσιάζουν από την υπηρεσία τους για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες φοιτούν τα τέκνα τους.
Για κάθε τέσσερις (4) ημέρες απουσίας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οι τρεις (3) ημέρες καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά τέκνο του/ της υπαλλήλου και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλονται αποδοχές και η μία (1) ημέρα απουσίας αποτελεί κανονική άδεια. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κάνει χρήση μικρότερου χρονικού διαστήματος, αυτό αποτελεί στο σύνολο κανονική άδεια.
2.Για τη δικαιολόγηση της απουσίας, σύμφωνα με την παρ. 1, οι υπάλληλοι ενημερώνουν αμελλητί την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά το τέκνο τους και προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο τους φοιτά στη συγκεκριμένη δομή, εκτός εάν αυτό προκύπτει ήδη από το αρχείο της υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι υπάλληλοι ενημερώνουν σχετικά την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού και προσκομίζουν, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού οφείλει να διασταυρώσει την αναστολή της λειτουργίας της δομής, βάσει της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα ανωτέρω δεν απαιτούνται σε περίπτωση καθολικής αναστολής λειτουργίας των σταθμών και σχολικών μονάδων.
3.Η ειδική άδεια της παρ. 1 χορηγείται, κατά περίπτωση, ως εξής:
α) Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι της παρ. 1, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο κάνει χρήση της ειδικής άδειας, εκτός αν με την ίδια δήλωση καθορίζουν χρονικά διαστήματα χρήσης της ειδικής άδειας εκ περιτροπής. Το χρονικό διάστημα χρήσης της άδειας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) ημερών ανά γονέα.
β) Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα για τη χορήγηση της ειδικής άδειας της παρ. 1, απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα περί μη χρήσης της ειδικής άδειας ή της εργασίας εξ αποστάσεως του άρθρου 4.
γ) Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου της παρ. 1 που απασχολείται σε φορείς της παρ. 1 και απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια, ιδίως άδεια ανατροφής τέκνου και άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια εξαιτίας της οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της ειδικής άδειας της παρ. 1. Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου της παρ. 1 δεν εργάζεται, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της ειδικής άδειας της παρ. 1, εκτός αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.
δ) Την ειδική άδεια της παρ. 1 δικαιούται ο/η γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια των τέκνων.
4.Αντί της χρήσης της ειδικής άδειας της παρ. 1, οι υπάλληλοι της παρ. 1, δύνανται, κατόπιν αίτησής τους, να εργαστούν με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Σε περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης του προηγούμενου εδαφίου, ο υπάλληλος υποχρεούται, μετά την άρση προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σταθμών ή σχολικών μονάδων, να απασχοληθεί τις αντίστοιχες ώρες μείωσης του ωραρίου εργασίας, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, πέραν του ωραρίου του χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, οπότε ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία. Από την υποχρέωση υπερωριακής απασχόλησης του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται περιπτώσεις λήξης της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Σε περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης μειωμένης απασχόλησης, η εργασία δύναται να παρέχεται και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών.
Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα και επιλέγει τη χρήση της διευκόλυνσης εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4, ο υπάλληλος που απασχολείται στο Δημόσιο και επιλέγει τη χρήση της διευκόλυνσης μειωμένου ωραρίου εργασίας, δύναται να παρέχει εργασία κατά τις ώρες που δεν εργάζεται ο γονέας που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα ακόμα και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των δημόσιων υπηρεσιών.
5.Για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 έως και 4, για τους υπαλλήλους που απασχολούνται, με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας, στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τους φορείς αυτού, καθώς και για το ένστολο προσωπικό, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου της υπηρεσίας. Τα αρμόδια όργανα αποφαίνονται εάν είναι δυνατή η παροχή των διευκολύνσεων των παρ. 1 έως και 4 ή, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στους ανωτέρω φορείς ή είναι ένστολο προσωπικό, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή, με βάση τη θέση όπου υπηρετούν και τα καθήκοντα που ασκούν.
6.Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, κατά την οποία πρέπει να ανασταλεί ή να περιοριστεί η λειτουργία δημόσιας υπηρεσίας, δύναται, κατά την κρίση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, να προσδιορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που πρέπει να παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία, με δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας ή και με τον ορισμό κατ' εξαίρεση προσωπικού ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου της υπηρεσίας, η δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
7.Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, είναι δυνατός ο περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50% για συγκεκριμένο διάστημα που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στον οικείο Υπουργό.
Άρθρο 6
Αναβολή συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α.
Αναβάλλεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020 η συνεδρίαση των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την εξέταση αιτήσεων παράτασης αναπηρικών παροχών σύνταξης. Στις περιπτώσεις λήξης, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, δικαιώματος σε παροχές λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί, χωρίς υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων, στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση κατ' εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η καταβολή της αναπηρικής παροχής. Η ως άνω παράταση προστίθεται σε κάθε παράταση που προβλέπεται από άλλη διάταξη νόμου. Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται για τις συντάξεις με αιτία την αναπηρία, τις προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και για όλα εν γένει τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, η πιστοποίηση της οποίας πραγματοποιείται μέσω των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α.. Παράλληλα παρατείνεται ισόχρονα και η ασφαλιστική ικανότητα όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο. Σε περίπτωση που μετά την επανεξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. και σύμφωνα με τις σχετικώς εκδιδόμενες αποφάσεις, οι ενδιαφερόμενοι δεν κρίνονται ως δικαιούχοι των κατά περίπτωση αναπηρικών παροχών, τα ποσά που καταβλήθηκαν σ' αυτούς αχρεωστήτως, κατ' εφαρμογή του παρόντος, επιστρέφονται στους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Οι διατάξεις του παρόντος δεν κωλύουν τη διακοπή καταβολής παροχών αναπηρίας, ακόμη και κατά τη διάρκεια της παράτασης χορήγησής τους, όταν η διακοπή αυτή πραγματοποιείται για οποιονδήποτε άλλο, πλην του είδους και του ποσοστού αναπηρίας, νόμιμο λόγο. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παραταθούν οι ως άνω προθεσμίες.
Άρθρο 7
Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα στέγασης - Αναστολή προθεσμιών διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης
1.Εφόσον δεν έχει υποβληθεί, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, νέα αίτηση γα τη χορήγηση του επιδόματος του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α' 94) ή εφόσον δεν υποβληθεί η αίτηση αυτή ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους τους αιτούντες μέσω του διαδικτυακού ιστό- τοπου του ανωτέρω προγράμματος, παρατείνεται για έναν (1) μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος αυτού, η οποία έληξε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.
2.Εφόσον δεν έχει υποβληθεί, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, νέα αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης» του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α' 74), ή εφόσον δεν υποβληθεί η αίτηση αυτή ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους τους αιτούντες μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του ανωτέρω προγράμματος, παρατείνεται για έναν (1) μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος αυτού, η οποία λήγει τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους.
3.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται εκ νέου η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων των παρ. 1 και 2.
4.Η προθεσμία τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' αρ. Δ11 οικ. 8523/236/ 17.02.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης» (Β' 490) για την υποβολή αίτησης χορήγησης του επιδόματος γέννησης αναστέλλεται από την 1η Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, όταν η αίτηση υποβάλλεται στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ που λειτουργεί η ΗΛΙΔΑ Α.Ε. μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη Κέντρου Κοινότητας ή Δήμου. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλεται και η δίμηνη προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών σε Κέντρο Κοινότητας ή σε Δήμο, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου. Η προβλεπόμενη στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου αναστολή προθεσμιών δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Άρθρο 8
Θέματα συμβάσεων Υπουργείου Οικονομικών
1.Για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας από τη διάδοσή του, καθώς και παροχής υπηρεσιών, ιδίως απολύμανσης, μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Οικονομικών ή από την ΑΑΔΕ, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.
2.α. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017 (Α' 191), για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, παρατείνονται για λόγους δημόσιας υγείας για δύο (2) επιπλέον μήνες. Η παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.
β. Το χρονικό διάστημα των συμβάσεων της προηγούμενης περίπτωσης δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α' 134).
Άρθρο 9
Παράταση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία "Thomas Cook Group PLC"
Η αναστολή που προβλέπεται στην παρ. 1 του έβδομου άρθρου της από 30.9.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α' 145), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4638/2019 (Α' 181) παρατείνεται μέχρι τις 30.6.2020.
Άρθρο 10
Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
1.Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α' 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.
2.Κατά το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας νομικών προσώπων ή υπηρεσιών των ΟΤΑ, λόγω των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, το προσωπικό τους απασχολείται σε άλλη υπηρεσία του ίδιου νομικού προσώπου με απόφαση του οικείου Προέδρου ή σε άλλη υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου αυτών, με απόφαση, κατά περίπτωση, του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ωράριο εργασίας του υπαλλήλου, καθώς και η τυχόν ανάθεση συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει αναλόγως και για τους απασχολούμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου έργου ή συμβάσεις έργου.
3.α. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων της παρ. 1, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α' 147).
β. Η κατά την περ. α' ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.
4.Η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α' 204) παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 30.6.2020.
5.Δαπάνες ΟΤΑ που προκύπτουν από την ακύρωση συνεδριακών εκδηλώσεων λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θεωρούνται νόμιμες και κανονικές και εκκαθαρίζονται σε βάρος των οικείων προϋπολογισμών.
Άρθρο 11
Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών
1.Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής, μερικής ή ολικής, αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών δικαστηρίων, καθώς και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
2.Το μέτρο της παρ. 1 επιβάλλεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, καθώς και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην περίπτωση των στρατιωτικών δικαστηρίων, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Με όμοια απόφαση ορίζεται και κάθε συναφής και αναγκαία πρόβλεψη για τα ζητήματα αναστολής ή παρέκτασης δικονομικών προθεσμιών, αναστολής ή παράτασης παραγραφών, αναστολής διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασμών, παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, καθώς και για όλα τα λοιπά ζητήματα που αφορούν στο καθεστώς προσωρινής αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας.
Άρθρο 12
Ζητήματα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
1.Σε περίπτωση προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) σύμφωνα με την περ. στ' του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42), και για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση, η εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α' και β' κύκλου των Α.Ε.Ι., δύναται να διενεργείται με μεθόδους και μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής εθνικής διάταξης.
2.Γ ια χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και παροχής υπηρεσιών απολύμανσης, μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτου- σα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων. Οι σχετικές προσκλήσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και η σύμβαση ανατίθεται με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
3.Γ ια χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, διαδικασίες έκτακτης προμήθειας ειδών κάθε είδους υγειονομικού υλικού, πάσης φύσε- ως φαρμάκων και κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού, μπορούν να διενεργούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες Πανεπιστημιακών Κλινικών, Μονάδων και Εργαστηρίων των Α.Ε.Ι. και Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων από την ανά περίπτωση αρμόδια αναθέτουσα αρχή, που εμπίπτει στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων. Οι σχετικές προσκλήσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και η σύμβαση ανατίθεται με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
4.Γ ια χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, διαδικασίες έκτακτης προμήθειας εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού για την υποστήριξη αναγκών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προγραμμάτων σπουδών α' και β 'κύκλου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων και της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4623/2019 (Α' 134), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α' 167). Οι σχετικές προσκλήσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και η σύμβαση ανατίθεται με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
Άρθρο 13
Ζητήματα Υπουργείου Τουρισμού
1.Οι εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Τουρισμού (Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολές Ξεναγών) και τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση για όσο χρόνο διαρκούν τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.
2.Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της παρ. 1 τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Τουρισμού συνάπτουν συμβάσεις με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ανεξαρτήτως ποσού, κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων.
3.Οι δαπάνες της παρ. 1 καλύπτονται από τις πιστώσεις του ειδικού αποθεματικού του άρθρου 59 του ν. 4270/2014 (Α' 143).
Άρθρο 14
Ζητήματα Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
1. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, λόγω του κινδύνου περαιτέρω διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων του, την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση πραγματοποίησης συνεδριάσεων συλλογικών και μη οργάνων του δημοσίου τομέα, την εξ αποστάσεως εκτέλεση εργασίας δημοσίων υπάλληλων και λειτουργών και την απομακρυσμένη παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι εποπτευόμενοι φορείς του δύνανται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να προσφεύγουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, με αντικείμενα ενδεικτικά τη συντήρηση υφιστάμενων κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α' 138), την ανάπτυξη νέων μέσων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για τους ως άνω σκοπούς και ιδιαίτερα τη συνέχιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων του, την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και απολύμανσης των κτιρίων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων του και την προμήθεια των σχετικών υλικών, καθώς και την προμήθεια φορητών υπολογιστών, σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών και του απαραίτητου λογισμικού για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας των υπαλλήλων και την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργία τους. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά.
2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών αγοράς υλικού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), παροχής υπηρεσιών Τ.Π.Ε., που κρίνονται αναγκαία για την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση πραγματοποίησης συνεδριάσεων συλλογικών και μη οργάνων του δημοσίου τομέα, για την εξ αποστάσεως εκτέλεση εργασίας δημοσίων υπάλληλων και λειτουργών και την απομακρυσμένη παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις. Το ποσό της έκτακτης ενίσχυσης κατανέμεται στους επιμέρους φορείς υλοποίησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
3.Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017 (Α' 191) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου τετάρτου του ν. 4616/2019 (Α' 86), για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρατείνονται για λόγους δημόσιας υγείας για δύο (2) επιπλέον μήνες. Η παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές. Η παράταση των συμβάσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α' 134) και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.
Άρθρο 15
Παράταση ισχύος αδειών διαμονής λόγω εξαιρετικών αναγκών
1.Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, σε περίπτωση λήψης μέτρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ζ' της παρ. 2 και στην περ. ε' της παρ. 4 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, δύναται να παραταθεί η ισχύς των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του ν. 4251/2014 (Α' 80) και του π.δ. 106/2007 (Α' 135) αντίστοιχα, καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του ν. 4251/2014, οι οποίες λήγουν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων, καθώς και να καθοριστεί προθεσμία για την υποβολή της αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης αυτών.
2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου και στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, μπορεί να αναστέλλεται η υπηρεσία της υποδοχής του κοινού στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, μετά από εισήγηση του αρμόδιου κατά περίπτωση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, δύναται να παραταθεί η ισχύς των τίτλων διαμονής και να καθοριστεί προθεσμία, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1.
3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, και στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, μπορεί να αναστέλλεται η υπηρεσία της υποδοχής κοινού στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου (Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου) και την Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, καθώς επίσης και την Αρχή Προσφυγών της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά από την κατά περίπτωση εισήγηση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου ή του Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να παραταθεί η διάρκεια ισχύος των Δελτίων Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας (Δ.Α.Δ.Π.), των Αδειών Διαμονής και Ταξιδιωτικών Εγγράφων που εκδίδονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4636/2019 (Α'169) και να καθοριστεί προθεσμία, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1. Με όμοια απόφαση δύναται να παραταθεί και κάθε άλλη προθεσμία που συνδέεται με τη διοικητική διαδικασία καταγραφής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας α' και β' βαθμού.
4.Με τις αποφάσεις των ανωτέρω άρθρων μπορούν να ρυθμίζονται και ειδικότερα σχετικά θέματα που αναφέρονται στην εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 16
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών έκτακτων προμηθειών για κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας
Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι απαιτούμενες ποσότητες, καθώς και ο καθορισμός του χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, που προορίζονται για κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας των δημόσιων νοσοκομείων, και λοιπών νομικών προσώπων εποπτείας των Δημόσιων Υγειονομικών Περιφερειών από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, εγκρίνονται με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου των Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ).
Άρθρο 17
Προσωπικό κλάδων υγείας
1.Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 χωρεί δυνατότητα παράτασης όλων των ενεργών συμβάσεων επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού και νοσηλευτικού επικουρικού προσωπικού, τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων και τραυματιοφορέων των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Για την υλοποίηση των ανωτέρω μεριμνά ο Διοικητής κάθε επιμέρους φορέα, οι δε αναγκαίες πιστώσεις θα καλυφθούν κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό.
2.Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 δύναται να προσλαμβάνεται επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και η εκ των προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης των φορέων.
3.Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, δύναται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, να προσλαμβάνεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας προσωπικό όλων των κλάδων και κατηγοριών που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάλυψη παροδικών αναγκών. Το εν λόγω προσωπικό θα προσλαμβάνεται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδε- ται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και με βάση τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 21 του ν. 2190/1994 (Α' 28), χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Α.Σ.Ε.Π. ή της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού που προσλαμβάνεται με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες για το ίδιο άτομο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εσωτερικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τις προσλήψεις της παρούσας παραγράφου.
4.Η δυνατότητα παράτασης της παρ. 1 αφορά ενεργές συμβάσεις, οι οποίες έχουν ημερομηνία λήξης έως τις 30.09.2020.Οι προσλήψεις κατά τις παρ. 2 και 3 δύνανται να διενεργούνται έως τις 30.09.2020.
Άρθρο 18
Διάθεση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
1.Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας δύναται να διατίθεται προς χρήση ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός από ένα νοσοκομείο ή φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας σε άλλο νοσοκομείο ή φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας αρμοδιότητας διαφορετικών Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, με ανώτατο χρονικό διάστημα διάθεσης προς χρήση ενός εξαμήνου και δυνατότητα παράτασης για ένα εξάμηνο ακόμα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας.
2.Με απόφαση του Διοικητή ΥΠΕ δύναται να διατίθεται ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός προς χρήση από ένα νοσοκομείο ή φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας σε άλλο νοσοκομείο ή φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας της ΥΠΕ αρμοδιότητάς του για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 με ανώτατο χρονικό διάστημα διάθεσης προς χρήση ενός εξαμήνου και δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα εξάμηνο με απόφαση του Διοικητή ΥΠΕ.
Άρθρο 19
Διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
1.Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται για λόγους δημόσιας υγείας και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, να κηρύσσει, με απόφασή του, περιοχές της Επικράτειας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
2.Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) παρέχει προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) για λόγους επιχειρησιακής προετοιμασίας και λειτουργίας της για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών επιδημιολογικού συσχετισμού, δίχως τον προσδιορισμό προσωπικών στοιχείων ταυτότητας των υποκειμένων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο).
Άρθρο 20
Ματαίωση παρελάσεων
Για την αποφυγή του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ματαιώνονται οι στρατιωτικές παρελάσεις και οι παρελάσεις της σπουδάζουσας και μαθητιώσας νεολαίας για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου 1821, καθώς και οι παρελάσεις στις τοπικές επετείους απελευθέρωσης πόλεων έως και τις 12.4.2020.
Άρθρο 21
Μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων
1.Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης πανελλήνιας και περιφερειακής εμβέλειας υποχρεούνται να μεταδίδουν ενημερωτικά μηνύματα διάρκειας τριάντα (30) δευτερολέπτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
2.Η συχνότητα μετάδοσης ορίζεται ως ένα μήνυμα ανά ώρα. Η ανωτέρω μετάδοση διενεργείται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε τέλος.
3.Με απόφαση του μέλους της Κυβέρνησης ή του Υφυπουργού που ασκεί την αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, θεσπίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας.
Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις της.
Αθήνα,11 Μαρτίου 2020
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ

Θύελλα αντιδράσεων για τη μεταφορά διαθεσίμων στην ΤτΕ - Διευκρινίσεις Δ. Μάρδα

Θύελλα αντιδράσεων για τη μεταφορά διαθεσίμων στην ΤτΕ - Διευκρινίσεις Δ. Μάρδα

Τρίτη, 21/04/2015 - 15:04

Διευκρινίσεις σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη μεταφορά των διαθεσίμων των ΟΤΑ στην Τράπεζα της Ελλάδα έδωσε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας. Αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης και αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΣΥΡΙΖΑ: Δώρο της ΝΔ προς το ΠΑΣΟΚ η επιλογή να μην συζητηθεί στη Βουλή η ΠΝΠ για την ΕΡΤ

ΣΥΡΙΖΑ: Δώρο της ΝΔ προς το ΠΑΣΟΚ η επιλογή να μην συζητηθεί στη Βουλή η ΠΝΠ για την ΕΡΤ

Τετάρτη, 09/10/2013 - 17:00

Για απαξίωση του Κοινοβουλίου από τους κυβερνητικούς εταίρους, υποκρισία και αναξιοπιστία του ΠΑΣΟΚ και για «δώρο της ΝΔ προς το ΠΑΣΟΚ» κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης, αναφορικά με την «επιλογή να μη συζητηθεί στη Βουλή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που οδήγησε στο κλείσιμο της ΕΡΤ».

Τροπολογία για το λουκέτο στην ΕΡΤ - Στις «ελληνικές καλένδες» η συζήτηση της ΠΝΠ

Τροπολογία για το λουκέτο στην ΕΡΤ - Στις «ελληνικές καλένδες» η συζήτηση της ΠΝΠ

Τρίτη, 08/10/2013 - 14:57

Αναβλήθηκε τελικά η προγραμματισμένη για αύριο συζήτηση επί της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που προέβλεπε ότι με υπουργικές αποφάσεις μπορεί να προχωρήσει η συγχώνευση ή κατάργηση δημοσίων οργανισμών ή φορέων.

Η συγκεκριμένη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου είχε κατατεθεί στη Βουλή στις 10 Ιουνίου του 2013 και στη βάση αυτής στηρίχθηκε το κλείσιμο της ΕΡΤ ΑΕ., μπορεί να περιλάβει και περιπτώσεις όπως των ΕΑΣ, ΛΑΡΚΟ και ΕΛΒΟ.

Από το γραφείο του πρωθυπουργού, στη Βουλή δεν δόθηκαν λεπτομέρειες, ωστόσο το ΠΑΣΟΚ δια στόματος του βουλευτή και Γραμματέα Επικοινωνίας, Δημήτρη Καρύδη ανακοίνωσε πως αυτό έγινε έπειτα από δικό του αίτημα.

Τα ζητήματα που αφορούν το κλείσιμο της ΕΡΤ θα εγκριθούν από την Ολομέλεια με τροπολογία, η οποία θα κατατεθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την ηλεκτρονική παρακολούθηση καταδίκων και υποδίκων το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια, όπως είπε. Ανέφερε επίσης, ότι τα θέματα που προέβλεπε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου γενικότερα για το κλείσιμο φορέων του δημοσίου, θα τα εξετάσει η Βουλή «σε άλλο χρόνο».