Ο Στάθης Παναγούλης επίκαιρη ερώτηση για: "Ανάθεση της διαφύλαξης του απορρήτου των επικοινωνιών από τον ΟΤΕ σε «διαπιστευμένους» υπάλληλους εργολαβικών εταιρειών..."

Ο Στάθης Παναγούλης επίκαιρη ερώτηση για: "Ανάθεση της διαφύλαξης του απορρήτου των επικοινωνιών από τον ΟΤΕ σε «διαπιστευμένους» υπάλληλους εργολαβικών εταιρειών..."

Κυριακή, 17/07/2016 - 12:00
Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β΄Αθηνών Στάθη Παναγούλη:

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ τους υπουργούς:
  • Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

  • Οικονομίας

  • Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΣΕ «ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥΣ» ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΤΕ»

Ο OTE υπήρξε ανέκαθεν και παραμένει, ακόμη και μετά την ιδιωτικοποίησή του, ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα και κύριος διαχειριστής του εθνικού δικτύου. Περαιτέρω, σύμφωνα με το Ν. 3429/2005 που ορίζει ως ΔΕΚΟ «κάθε ανώνυμη εταιρεία, στην οποία το ελληνικό Δημόσιο δύναται να ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό της κεφάλαιο ή της χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ή των κανόνων που τη διέπουν» και τη νομολογία (675/2014 ΑΠ), ο ΟΤΕ, κατά τις διατάξεις που διέπουν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του (ν.δ.1049/1999, α.ν.301/1968, αρθ.54 παρ.1 ν.δ.165/1973, ν.2167/93, ν.2257/1994) ήταν εξαρχής (άρθρο 2 παρ.2 του α.ν.173/1967) και παραμένει, ακόμη και μετά την ιδιωτικοποίησή του, οργανισμός κοινής ωφελείας, στο κεφάλαιο και τη διοίκηση του οποίου συμμετέχει μέχρι σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο διορίζοντας τα 5 από τα 11 μέλη του Δ.Σ.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα (Επίκαιρα, τεύχος 344, ημερ. δημ. 10/6-16/6/2016) και με ανακοινώσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων στον ΟΤΕ, τον τελευταίο καιρό δρομολογείται από τον πλειοψηφών μέτοχο Deutsche Telecom, με πρόσχημα την εξοικονόμηση κόστους, ένα νέο πρόγραμμα με την επωνυμία "Consolidation Project".

Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει την εκχώρηση του τεχνικού έργου του ΟΤΕ σε τέσσερεις εργολαβικές εταιρείες, την αυθαίρετη διαπίστευση από τη διοίκηση του ΟΤΕ υπαλλήλων των εργολαβικών εταιρειών ως υπευθύνων για την διαφύλαξη του απορρήτου με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους που προστατεύεται το απόρρητο, τον διαχωρισμό των τηλεφωνικών κέντρων σε μόλις 90 κρίσιμα και σε 1900 μη κρίσιμα, στα οποία οι υπάλληλοι των εργολαβικών εταιρειών εισέρχονται ελεύθερα χωρίς τη συνοδεία εξουσιοδοτημένου τεχνικού υπαλλήλου του ΟΤΕ. Το απόρρητο της επικοινωνίας κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 του Συντάγματος και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 2225/1994, του Ν. 3115/2003, του Ν. 3471/2006, του Ν. 3674/2008 και του ΠΚ, οι οποίες προβλέπουν τις αυξημένες υποχρεώσεις του ΟΤΕ, ως καθολικού παρόχου, μεταξύ άλλων και για τη διαφύλαξη του απορρήτου των επικοινωνιών.

Σύμφωνα, περαιτέρω με τα παραπάνω δημοσιεύματα και καταγγελίες, στην δυσμενή οικονομική συγκυρία που διανύουμε, πάνω από 6.000 εργαζόμενοι έχουν «αποσυρθεί» με προγράμματα εθελουσίας εξόδου, μέρος του κόστους των οποίων επιβαρύνει το ασφαλιστικό σύστημα.

Την ίδια στιγμή ενώ μειώθηκαν και συνεχίζουν να μειώνονται οι αμοιβές του εναπομείναντος βασικού προσωπικού, οι συνολικές αποδοχές των στελεχών αυξάνονται υπέρογκα, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μέχρι τον τελευταίο προϊστάμενο.

Με βάση τα παραπάνω, δεδομένου ότι oOTE δεν μπορεί να απολαμβάνει μόνο τα προνόμια των ΔΕΚΟ αλλά οφείλει να συμμορφώνεται και στις υποχρεώσεις αυτών, ερωτάται ο αρμόδιος κ. υπουργός:

1) Με βάση ποια κριτήρια έγινε η διαπίστευση από τον ΟΤΕ των υπαλλήλων των  εργολαβικών εταιρειών ως υπευθύνων για την διαφύλαξη του απορρήτου των επικοινωνιών; Σε ποια διάταξη θεμελιώνεται το δικαίωμα μια ιδιωτικοποιημένης εταιρείας που φέρει τα χαρακτηριστικά οργανισμού κοινής ωφελείας, όπως ο ΟΤΕ, να πιστοποιεί τρίτα πρόσωπα και να αναθέτει σε αυτά την διασφάλιση του θεμελιώδους απορρήτου των επικοινωνιών;

2) Με ποια κριτήρια έγινε ο διαχωρισμός των τηλεφωνικών κέντρων σε κρίσιμα και μη κρίσιμα; Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας και την διασύνδεση των τηλεφωνικών κέντρων, των εκατοντάδων καφάο και κατανεμητών, η επιλογή των μόλις 90 κρίσιμων σημείων διασφαλίζει τελικά το απόρρητο των επικοινωνιών;

3) Αληθεύει ότι έχουν ήδη παραδοθεί στους διαπιστευμένους υπαλλήλους των εργολάβων τα κλειδιά από τα κτίρια και τα καφάο καθώς και οι κωδικοί για πρόσβαση στο σύστημα ΣΕΥΚ με VPN τηλέφωνα;

4) Έλαβε ο ΟΤΕ όλες τις απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες ανεξάρτητες (ΑΔΑΕ, ΑΠΔΠΧ, κλπ), δικαστικές και εισαγγελικές αρχές προτού προβεί σε όλες τις παραπάνω - κομβικής σημασίας για τη διαφύλαξη του απορρήτου – ενέργειες;

5) Αληθεύουν οι ισχυρισμοί των άνω δημοσιευμάτων και καταγγελιών ότι, στην περίοδο της πλήρους οικονομικής εξαθλίωσης που διανύουμε, οι συνολικές αμοιβές του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Τσαμάζ ξεπερνούν το αστρονομικό ποσό του ενός και ημίσεως εκατομμυρίου ευρώ, ξεπερνώντας κατά 17,5 φορές αυτές του έλληνα Πρωθυπουργού καθώς ότι οι συνολικές αποδοχές των γενικών διευθυντών ξεπερνούν κατά 6,5 φορές αυτές του έλληνα Πρωθυπουργού;

6) Αληθεύουν οι ισχυρισμοί των άνω δημοσιευμάτων και καταγγελιών ότι, ενώ η ανεργία καλπάζει, η διοίκηση του ΟΤΕ ετοιμάζει και άλλες μειώσεις του ήδη μειωμένου βασικού προσωπικού, την ίδια στιγμή που, σύμφωνα με ανακοίνωση στο εσωτερικό διαδίκτυο του ΟΤΕ, στις 07/07/2016, ξεκίνησε μια σκανδαλώδης διαδικασία προσλήψεων με φωτογραφικές διατάξεις για την πρόσληψη ανά την Ελλάδα συνδικαλιστικών και υπηρεσιακών στελεχών και παραγόντων, χωρίς να ενημερωθεί το ευρύ κοινό και με πλήρη αποκλεισμό νέων με αδιαμφισβήτητα προσόντα που αναζητούν εναγωνίως μια θέση εργασίας;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Ευστάθιος (Στάθης) Παναγούλης
ΚΚΕ: Επίκαιρη ερώτηση για το κλείσιμο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

ΚΚΕ: Επίκαιρη ερώτηση για το κλείσιμο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Τρίτη, 08/07/2014 - 16:12
Επίκαιρη ερώτηση για το θέμα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης κατέθεσε προς τους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης η βουλευτής του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου, ζητώντας να πληροφορηθεί για τα μέτρα που προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση προκειμένου να μην κλείσει κανένα από τα τρία εργοστάσια της εταιρείας. Η βουλευτής ερωτά επίσης τους δύο υπουργούς γιατί δεν παράγεται ολόκληρη η ποσότητα των 160.000 τόνων στα τρία εργοστάσια και τι προγραμματισμός υπάρχει για την ανάπτυξη και όχι τη συρρίκνωση της τευτλοκαλλιέργειας και της εγχώριας παραγωγής ζάχαρης. Η κα. Μανωλάκου χαρακτηρίζει «εγκληματική» την απόφαση κλεισίματος των δύο εργοστασίων, που παράγουν ένα προϊόν που καταναλώνει κάθε σπίτι, αλλά και απαξίωσης μίας εταιρείας με μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες. «Αντί να προγραμματίζεται η ανάπτυξη των υπαρχόντων εργοστασίων, εν όψει και του 2017, αυτά απαξιώνονται και αποφασίζεται να κλείσουν», σημειώνει η βουλευτής του ΚΚΕ, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «απαράδεκτη και προκλητική», που θα αυξήσει την ανεργία και τη φτώχεια.

Πηγή: ΕΡΑ ορεστιάδας
Εξαφανίστηκε από τη Βουλή ο Χρυσοχοϊδης για να μην απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την Digea

Εξαφανίστηκε από τη Βουλή ο Χρυσοχοϊδης για να μην απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την Digea

Δευτέρα, 31/03/2014 - 19:46

Δεν κρύβεται μόνον ο Πρωθυπουργός δια της μη παρουσίας του στο Κοινοβούλιο. Φαίνεται ότι η γραμμή της αποφυγής του κοινοβουλευτικού ελέγχου επεκτείνεται και στους υπουργούς αυτής της κυβέρνησης που έχει ευτελίσει κάθε κοινοβουλευτική διαδικασία και λειτουργία.

Στις 26/3, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ζωή Κωνσαντοπούλου κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχ. Χρυσοχοϊδη με θέμα: "Προκλητικά χαμηλό τίμημα 18.336.000 ευρώ για την παραχώρηση των συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στην DIGEA A.E. για 15 έτη".

Η επίκαιρη ερώτηση επρόκειτο να συζητηθεί σήμερα 31/3 στη Βουλή και να απαντηθεί από τον κ. Χρυσοχοϊδη, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό. Εν τούτοις, ενώ ο κ. Χρυσοχοϊδης ευρίσκετο στη Βουλή, δέκα λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα συζήτησης, απεχώρησε.

Ο προεδρεύων της Βουλής κ. Δριβελέγκας, ανακοίνωσε στην κ. Κωνσταντοπούλου ότι η ερώτησή της δεν θα συζητηθεί, διότι το θέμα της ερώτησης δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του Υπουργού, αλλά του ... Υφυπουργού κ. Παπαδόπουλου, ο οποίος ... απουσιάζει.

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατέθεσε πρόσκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που αφορούσε παλαιότερη ενημέρωση για τον επικείμενο τότε διαγωνισμό για τη διάθεση των συχνοτήτων ψηφιακής τηλεόρασης, όπου ο ίδιος ο κ. Χρυσοχοϊδης είχε ενημερώσει τους βουλευτές - μέλη της Επιτροπής, ως καθ' ύλην αρμόδιος. Κατέθεσε επίσης έγγραφα και δημοσιεύματα που αποδεικνύουν ότι οι απώλειες του Δημοσίου από την ανάθεση στην Digea υπερβαίνουν τα 700 εκατομμύρια ευρώ.

Παραθέτουμε παρακάτω την επίκαιρη ερώτηση της κ. Κωνσταντοπούλου, για να καταλάβουν οι αναγνώστες μας γιατί το έβαλε στα πόδια ο κ. Χρυσοχοϊδης.