Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: ΕΡΑ Σερρών - ERT Open
Ειδήσεις από την ΕΡΑ Σερρών

Ειδήσεις από την ΕΡΑ Σερρών

Τρίτη, 14/04/2015 - 09:17
Ειδήσεις από την ΕΡΑ Σερρών  14/4/2015Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέπτεται τις Σέρρες  (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΗΣ Α.Θ.Π., ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΑΠΟ 17ης ΕΩΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
 
16:30 Ἄφιξις τῆς Α.Θ.Π., τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ καί τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ εἰς τό ἀεροδρόμιον «Μέγας Ἀλέξανδρος» τῆς Καβάλας (Χρυσούπολις). Ὑποδοχή ὑπό τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θασου κ. Προκοπίου καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου.
 
17:30 Προϋπάντησις τῆς Α.Θ.Π., τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ καί τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ εἰς τά ἀνατολικά ὅρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης (Διασταύρωσις πρός Ἐμμ. Παπᾶ).
 
18.00 Ἄφιξις τῆς Α.Θ.Π, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ καί τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ εἰς τήν κεντρικήν πλατεῖαν τῶν Σερρῶν. Παλλαϊκή ὑποδοχή τοῦ Παναγιωτάτου. Προσφώνησις ὑπό τοῦ Δημάρχου Σερραίων κ. Πέτρου Ἀγγελίδη. Ἀντιφώνησις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
 
18.30 Ἄφιξις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τόν αὔλειον χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Προσφώνησις ὑπό τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Χριστιανικῆς Νεολαίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. (Προσφορά δώρου ὑπό τῶν Χριστιανικῶν μαθητικῶν ὁμάδων εἰς τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην).
 
19.00 Ὑποδοχή καί δοξολογία ἐπί τῇ ἀφίξει τῆς Α.Θ. Παναγιότητος εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου. Ἀντιφώνησις ὑπό τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. Ἀναχώρησις ἐκ τοῦ Ἰεροῦ Ναοῦ.
 
20.00 Ἐπίσκεψις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τό Ἐπισκοπεῖον Σερρῶν. Ὑποδοχή καί φιλοξενία εἰς τό Συνοδικόν τοῦ Ἐπισκοπείου τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ, παρουσίᾳ τῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεως καί τοῦ Νομοῦ.
 
21.30 Δεῖπνον εἰς τό Ξενοδοχεῖον «Philippos Xenia» πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ. (ἀνεπίσημον)
Ἀνάπαυσις
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
 
09.00 Πρωϊνόν εἰς τό Ξενοδοχεῖον «Φίλιππος Ξενία».
 
09.40 Ἀναχώρησις ἐκ τοῦ Ξενοδοχείου.
 
09.45 Ἄφιξις τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τόν Μητροπολιτικόν Οἶκον. Ἁγιασμός ἐγκαινίων τοῦ νέου Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, εἰς τόν χῶρον τοῦ Ἐπισκοπείου ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. Σύντομος ὁμιλία τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τήν χριστιανικήν νεολαίαν. Ἀναχώρησις διά τό Ἐκκλησιαστικόν Κειμηλιαρχεῖον «ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ».
 
10.30 Ἄφιξις τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τό Ἐκκλησιαστικόν Κειμηλιαρχεῖον «ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ». Ἐγκαίνια ἐκθέσεως ἱερῶν εἰκόνων τῶν Νεομαρτύρων. Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου. Χαιρετισμός ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου. Ξενάγησις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς τιμίας αὐτοῦ συνοδείας εἰς τούς χώρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Κειμηλιαρχείου. Ἐπίσκεψις εἰς τόν Ἐκκλησιαστικόν Ραδιοφωνικόν Σταθμόν «ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ». Μήνυμα τοῦ Παναγιωτάτου ἀπό τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ «Ράδιο Κιβωτός». Ἀναχώρησις διά τόν ἱερόν, Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν  Ναόν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Μεγαλομαρτύρων Θεοδώρων Σερρῶν.
 
11.30 Ἄφιξις εἰς τόν ἱερόν, Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Μεγαλομαρτύρων Θεοδώρων Σερρῶν. Προσκύνησις τοῦ ἁγίου Θυσιαστηρίου, τῆς χαριτοβρύτου κάρας τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου καί τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Πονολυτρίας. Ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Σερρῶν Ἀποστόλου (Χριστοδούλου) ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
 
12.30 Ἄφιξις τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς  τιμίας Συνοδείας αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν. Δοξολογία. Προσφώνησις ὑπό τῆς ὁσιολογιωτάτης Ἡγουμένης, Γεροντίσσης Φεβρωνίας. Ἀντιφώνησις ὑπό τῆς Α.Θ.Π., τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. Ἁγιασμός ἐγκαινίων τῆς ἀνακαινισθείσης μοναστηριακῆς τραπέζης. Ἐπίσημον γεῦμα εἰς Ἱεράν Μονήν. Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου. Ἀντιφώνησις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Ξενάγησις τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου καί τῆς ἱερᾶς συνοδείας αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν.
 
16:30 Ἄφιξις εἰς τό Ξενοδοχεῖον. Ἀνάπαυσις
 
18:00 Ὑποδοχή ἱερᾶς Εἰκόνος Παναγίας Σουμελᾶ.
 
18.45 Ἀναχώρησις ἐκ τοῦ Ξενοδοχείου.
 
19.00 Ἄφιξις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ καί τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων εἰς τόν ἑορτάζοντα Ίερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικήτα τοῦ Νέου Σερρῶν. Μέγας Πατριαρχικός πανηγυρικός Ἐσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. Ἑόρτιος ὁμιλία ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου.
 
21.00 Φιλοξενία εἰς τήν ἐνοριακήν αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικήτα.
 
21.30 Δεῖπνον εἰς τό ἐστιατόριον «Εὖ Ζῆν».
Ἀνάπαυσις
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
 
07.30 Ἀναχώρησις ἐκ τοῦ Ξενοδοχείου.
 
07.00-11:00 Ὄρθρος καί Πανηγυρική, Πατριαρχική θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικήτα τοῦ Νέου Σερρῶν, προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεολόγου. (Προσφορά Δώρου). Ἑόρτιος λόγος ὑπό τῆς Α.Θ.Π., τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.
 
11.00 Ἑόρτιος δοχή εἰς τήν ἐνοριακήν αἴθουσαν τοῦ ἑορτάζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ.
 
13.00  Επίσημον Γεῦμα εἰς τό Ξενοδοχεῖον «Philippos Xenia» πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ, παρουσίᾳ τῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεως καί τοῦ Νομοῦ. Πρόποσις ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεολόγου. Εὐχετική εὐλογία ὑπό τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.
Ἀνάπαυσις
 
17:15 Ἀναχώρησις ἐκ τοῦ Ξενοδοχείου.
 
17.30 Ἄφιξις τοῦ Παναγιωτάτου καί τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ εἰς τό Ἐπισκοπεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης. (Προσφορά κεράσματος εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ θρόνου εἰς τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ). Ὑποβολή σεβασμάτων ὑπό τῶν μοναστικῶν ἀδελφοτήτων, πνευματικῶν - πολιτιστικῶν συλλόγων καί λοιπῶν φορέων τῆς πόλεως καί τοῦ Νομοῦ.
 
19.00 Ἐπίσκεψις τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τό Διοικητήριον Σερρῶν. Προσφώνησις ὑπό τοῦ Ἀντιπεριφερειάρχου Σερρῶν κ. Ἰωάννου Μωυσιάδου. Ἀντιφώνησις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.
 
20.00 Ἑόρτια ἐκδήλωσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ εἰς τήν αἴθουσαν «Ἀστέρια» τοῦ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρῶν.
 
21.30 Δεῖπνον εἰς τό Ξενοδοχεῖον «Philippos Xenia» παρατεθησόμενον πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ὑπό τοῦ Προέδρου τοῦ Τ.Ε.Ι. Κεντρικῆς Μακεδονίας κ. Δημητρίου Πασχαλούδη.
Ἀνάπαυσις
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
 
08.30 Πρωϊνόν εἰς τό Ξενοδοχεῖον.
 
09:15 Ἀναχώρησις δι’ Ἐπισκοπεῖον
 
09.30 Ἄφιξις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης. Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν. Ὁμιλία ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου πρός τόν ἱερόν κλῆρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης. Ἐπίδοσις ψηφίσματος διά τήν ἱεράν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης καί προσφορά δώρου τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης εἰς τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ.
 
11.00 Ἐπίσκεψις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ εἰς τό ἱστορικόν 1ον Γυμνάσιον Σερρῶν. Ὑποδοχή ὑπό τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Γυμνασίου κ. Γεωργίου Γάλλου. Σύντομος ὁμιλία ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τούς καθηγητάς καί τούς μαθητάς τοῦ Σχολείου.
 
12.30 Ἄφιξις τοῦ Παναγιωτάτου καί τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ εἰς τό Μαξίμειον Πνευματικόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης. Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου. Χαιρετισμός ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου. Ἐπίσκεψις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ εἰς τήν ἔκθεσιν ἁγιογραφίας τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς Ἁγιογραφίας καί περιήγησις εἰς τούς χώρους τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου.
 
13:00 Ἄφιξις τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τό νέον Κοινωνικόν Παντοπωλεῖον «Κιβωτός Ἀγάπης». Ἐγκαίνια.
 
13:30 Ἐπίσημον Γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, παρατεθησόμενον ὑπό τοῦ Δημάρχου Σερρῶν κ. Πέτρου Ἀγγελίδη εἰς τό ἐστιατόριον «Cityzen» εἰς τήν Ἀκρόπολιν Σερρῶν. Προσφώνησις Δημάρχου Σερραίων. Πρόποσις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.
 
15:00 Ἀνάπαυσις
 
17:00 Ἀναχώρησις διά Νιγρίταν
 
17.30 Ἄφιξις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ εἰς τήν πόλιν τῆς Νιγρίτης. Ἐπίσημος ὑποδοχή καί δοξολογία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης. Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τῆς Δημάρχου Νιγρίτης κ. Ἁγνῆς Δουβίτσα. (Προσφορά δώρου). Ἀντιφώνησις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Φιλοξενία εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ἀναχώρησις διά Τερπνήν.
 
18.30 Ἄφιξις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Τερπνῆς. Προσκύνησις τοῦ ἁγίου Θυσιαστηρίου καί τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν. Ἁγιασμός ἐγκαινίων τῆς Στέγης φιλοξενίας ἡλικιωμένων ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Εὐχαριστήριος χαιρετισμός ὑπό τοῦ κ. Δημητρίου Ἀναστασιάδη, Ἄρχοντος Χαρτουλαρίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί Εὐεργέτου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης. Ἀντιφώνησις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Προσφορά κεράσματος. Ἀναχώρησις διά τήν πόλιν τῶν Σερρῶν (19:30).
 
20.00 Ἐκδήλωσις πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μέ παραδοσιακούς σκοπούς τῆς Μικρασίας εἰς τό ἀμφιθέατρον τοῦ Τ.Ε.Ι. Κεντρικῆς Μακεδονίας.
 
21.00 Δεῖπνον εἰς τό Ἐπισκοπεῖον Σερρῶν. (ἀνεπίσημον).
Ἀνάπαυσις
 
ΤΡΙΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
 
09:00 Πρωινό εἰς τό Ἐπισκοπεῖον.
 
09.45 Ἀναχώρησις τοῦ Ὑψηλοῦ Ἐπισκέπτου καί τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ διά τήν Ἀσπροβάλταν.
 
11.30 Ἄφιξις τῆς Α.Θ.Π εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἱεραποστολικήν Ἀδελφότητα «Λυδία ἡ Φιλιππησία». Δοξολογία. Σύντομος προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου καί ὑπό τῆς προεστώσης τῆς Ἀδελφότητος δ. Μαρίας Κράλλη. Ἀντιφώνησις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. Τέλεσις τρισαγίου ἐπί τοῦ τάφου τοῦ πνευματικοῦ τῆς Ἀδελφότητος, Ἀρχιμ. Θεοφίλου Ζησοπούλου. Ξενάγησις τῆς Α.Θ.Π. καί τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ εἰς τά διακονήματα τῆς ἀδελφότητος. Προσφορά κεράσματος. Γεῦμα. Ἀναχώρησις δι’ ἀεροδρόμιον Χρυσουπόλεως.
 
Badminton : Δυο διεθνή τουρνουά και σχολή διαιτησίας στο Σιδηρόκαστρο

Στο επίκεντρο του Badminton θα βρεθεί το επόμενο διάστημα το Σιδηρόκαστρο, με δυο διεθνή τουρνουά και σχολή διαιτησίας στο Σιδηρόκαστρο. Απο 23 έως 26 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί το Διεθνές Τουρνουά Junior  στο Κλειστό Γυμναστήριο Σιδηροκάστρου , με συμμετοχές απο 10 χώρες του εξωτερικού. Κατηγορίες κάτω των 11 , U13, U15 και U19.

Aπο 26 έως 29 Απριλίου θα διεξαχθεί σεμινάριο διαιτησίας απο την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία  Badminton δωρεάν με κατοχύρωση διπλώματος.

Απο 30 Απριλίου έως και 5 Μαΐου θα διεξαχθεί το Διεθνές OPEN ανδρών γυναικών με συμμετοχή απο περισσότερες απο 30 χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Αναμένονται 500 με 600 αθλητές , συνοδοί και επισκέπτες.

Στον χώρο θα λειτουργήσουν περίπτερα διάθεσης τοπικών προϊόντων. Οι ενδιαφερόμενοι να γίνουν εθελοντές και για τα περίπτερα μπορούν να επικοινωνούν με τους Ηλία Τσακιρίδη ( 6973/205.450 ) και Δήμητρα Τριανταφύλλου( 6978/185.852)
Ειδήσεις από την ΕΡΑ Σερρών

Ειδήσεις από την ΕΡΑ Σερρών

Πέμπτη, 02/04/2015 - 07:59
Ειδήσεις από την ΕΡΑ Σερρών  2/4/2015


Σε απόγνωση οι αγρότες από τις καταστροφές που προκαλεί ο Στρυμόνας
 
Τίποτα δεν φαίνεται ικανό να συγκρατήσει τα ορμητικά νερά του Στρυμόνα, που πλημμυρίζουν το ένα μετά το άλλο τα χωράφια στον νοτιοανατολικό κάμπο των Σερρών.

Η εικόνα θυμίζει... ντόμινο, με τα αναχώματα να σπάνε το ένα μετά το άλλο, ανοίγοντας νέες "πληγές" στους ήδη "τραυματισμένους" δήμους Βισαλτίας, Εμμανουήλ Παππά, Ν. Ζίχνης και Αμφίπολης.

Μέχρι αυτή την ώρα, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Βισαλτίας Γιώργο Μαυρίδη, περισσότερα από 25.000 στρέμματα έχουν πλημμυρίσει σε Αχινό, Ίβηρα και Μαυροθάλασσα, αφού τα αναχώματα στο Πατρίκι και τον Αχινό δεν άντεξαν την πίεση του νερού και έσπασαν.

Η δε κτηνοτροφική μονάδα στον Αχινό μοιάζει σαν... χάρτινο σπίτι στη μέση μιας λίμνης, με την πρόσβαση να είναι εφικτή μόνο με βάρκα. "Χθες απομακρύναμε περίπου 60 ζώα από τη μονάδα, ενώ το απόγευμα μεταβήκαμε με βάρκες στο σημείο προκειμένου να μεταφέρουμε τροφή στα άμοιρα ζώα" δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μαυρίδης.

Οι κάτοικοι του δήμου Βισαλτίας, όπου το ανάχωμα του Ψυχικού έσπασε και το ανάχωμα στο Πεθελινό είναι σπασμένο σε δύο σημεία, δεν μπορούν να πιστέψουν το κακό που τους βρήκε.

Στην περιοχή παραμένει ο Στρατός, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και αστυνομική δύναμη, που αποτρέπει τη διέλευση αγροτών από πρώην αγροτικούς δρόμους, ενώ τα νερά του παραποτάμου Μπέλιτσας που "εισβάλλουν" με δύναμη στον Στρυμόνα απειλούν κτηνοτροφική μονάδα που βρίσκεται στο Παραλίμνιο με 300 ζώα.

"Στήνουμε συνέχεια αναχώματα, τα μηχανήματα δεν σταματούν ούτε το βράδυ" δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Γιώργος Στόικος, τονίζοντας ότι προτεραιότητα της δημοτικής αρχής είναι να προστατέψει την κτηνοτροφική μονάδα του Παραλιμνίου και να διατηρήσει τον αγροτικό δρόμο πρόσβασης ανοιχτό, καθώς κάθε μέρα ο κτηνοτρόφος μεταφέρει δύο τόνους γάλα. "Αν δεν τον προστατεύσουμε, θα καταστραφεί" εξήγησε ο κ. Στόικος.

Σύμφωνα δε, με τον πρόεδρο του ΓΟΕΒ στις Σέρρες Κωνσταντίνο Στέφο, "τα νερά του ποταμού Στρυμόνα σήμερα θα φτάσουν στο Μύρκινο, με το βαθύ σπάσιμο στο ανάχωμα του Θολού του δήμου Ν. Ζίχνης να δυσχεραίνει την κατάσταση, ενώ η συνάντηση του ποταμού Αγγίτη με τον Στρυμόνα στην περιοχή του Δραβίσκου θα προκαλέσουν και άλλες πλημμύρες".

Στα βόρεια του νομού, ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα που στέλνει η Κερκίνη, καθώς σύμφωνα με τον κ. Στέφο, η στάθμης της λίμνης πέφτει καθημερινά. "Έχει πέσει ήδη εννέα εκατοστά, ενώ αναμένουμε να πέσει κι άλλο. Αν είμαστε τυχεροί θα καταφέρουμε, μέσα σε δέκα μέρες, η στάθμη της λίμνης να πέσει κάτω από 35 μέτρα" λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο μεταξύ, ο αντιπεριφερειάρχης Σερρών, Γιάννης Μωυσιάδης χαρακτήρισε άκαρπη τη συνάντηση που είχαν στην Αθήνα, βουλευτές του νομού Σερρών και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίησης, με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστο Σπίρτζη, προκειμένου να ζητήσουν την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης για την οικονομική υποστήριξη των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων, με το ποσό των 20.000.000 ευρώ. "Είναι γνωστό ότι δεν υπάρχουν λεφτά, αλλά πρέπει να κοιτάζουμε τα πράγματα ρεαλιστικά. Όταν οι συνθήκες το καλούν πρέπει να δίνονται κάποια χρήματα", δήλωσε ο κ. Μωυσιάδης.
 
Νωρίτερα, σε άλλη συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου, προκειμένου να αποζημιωθούν οι αγρότες από τις ζημιές που υπέστησαν, ο δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά, Δημήτρης Νότας, δήλωσε ότι "ο κ. Αποστόλου δεν δεσμεύτηκε για κάτι συγκεκριμένο , ενώ υποσχέθηκε ότι θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για τις αποζημιώσεις και κυρίως των αγροτών που δεν πρόλαβαν να σπείρουν και δεν θα αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ".
 
Να σημειωθεί, ότι πριν από μερικές ημέρες ικανοποιήθηκε το χρόνιο αίτημα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, για την υπογραφή και ολοκλήρωση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για το ανάχωμα της λίμνης Κερκίνης , από τον υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτη Λαφαζάνη, ύψους 3.700.000 ευρώ.

Δήλωση της βουλεύτριας ΣΥΡΙΖΑ Σερρών Αφροδίτης Σταμπουλή σχετικά με τις εξελίξεις στο ζήτημα των πλημμυρών
 
 Πέρασε ένας σχεδόν μήνας από την ώρα  που «έσπασε» το ανάχωμα στη «βάλτα του Πεθελινού». Στο διάστημα αυτού του μήνα πραγματοποιήθηκαν απανωτές συσκέψεις από τους υπεύθυνους φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και έγιναν κάποιες στοιχειώδεις παρεμβάσεις, εφικτές χάρη στην κήρυξη της περιοχής από τον Αν. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη μέσα στο πρώτο 24ωρο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η πιο κοστοβόρα από αυτές ακυρώθηκε από τον ίδιο της τον εμπνευστή της  ως άστοχη, λίγες μέρες μετά την εξαγγελία της.
 
Αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι ότι καμία σοβαρή παρέμβαση για την αντιπλημμυρική προστασία της Π.Ε. δεν έγινε τις τελευταίες δεκαετίες. Αλλά και από τον Νοέμβριο ακόμη, που ήταν γνωστό σε όλους ότι αναμενόταν αύξηση εισροών ύδατος στη λίμνη, πάλι δεν έγινε από την Περιφέρεια, που είναι αρμόδια, καμία προληπτική παρέμβαση, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες ατυχήματος. Η οικονομική ασφυξία που επέβαλαν στους ΟΤΑ οι μνημονιακές κυβερνήσεις είναι μια δικαιολογία, η οποία όμως δεν αφορά το ανατολικό ανάχωμα της λίμνης Κερκίνης  - σημείο αναφοράς της αντιπλημμυρικής προστασίας της Π.Ε. Σερρών– για το οποίο, ενώ υπήρχαν διαθέσιμα 3,7 εκατομμύρια ευρώ, η έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης περίμενε χρόνια, για να υπογραφεί από το νέο Υπουργό Ανάπτυξης Π. Λαφαζάνη μέσα σε λίγες μέρες.
 
 Στην τελευταία σύσκεψη που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας αποφασίστηκε να ζητηθούν από τον Αν. Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων,  εν ονόματι της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, 20 εκατομμύρια ευρώ για έργα στα αναχώματα και στην κοίτη του ποταμού, χωρίς την ύπαρξη καμιάς σχετικής μελέτης. Κατά τη συνάντηση με τους φορείς στο υπουργείο (31-3-15) ο Αν. Υπουργός Χρ. Σπίρτζης  διευκρίνισε τις αρμοδιότητές του, που αφορούν την οριοθέτηση της πλημμυρόπληκτης περιοχής μετά την ολοκλήρωση του φαινομένου και την αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές (οδικό δίκτυο και κτίρια) αλλά όχι τις παρεμβάσεις στον ποταμό, οι οποίες είναι αρμοδιότητα ΥΠΕΚΑ. Επίσης τόνισε ότι μεσομακροπρόθεσμα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας δεν επιτρέπεται να χρηματοδοτούνται χωρίς τις αναγκαίες μελέτες, σε αντίθεση με έργα όντως  έκτακτης ανάγκης, που αφορούν στην επείγουσα προστασία οικισμών και εγκαταστάσεων. Επί πλέον, δεν αρνήθηκε τη χορήγηση του συμπληρωματικού ποσού που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της στεγανοποίησης του ανατολικού αναχώματος.

 Το να παρουσιάζονται οι θέσεις αυτές στα τοπικά ΜΜΕ ως απροθυμία αντιμετώπισης του προβλήματος εκ μέρους της κυβέρνησης και ως ανυπαρξία πολιτικής βούλησης να στηριχθεί το έργο της Περιφέρειας αποτελεί διαστρέβλωση της πραγματικότητας από όσους προσπαθούν να συγκαλύψουν τις τεράστιες ευθύνες τους, χωρίς βέβαια να πείθουν κανένα.
 
Εκείνο που διαφαίνεται είναι η πρόθεση της νέας κυβέρνησης να μην επιτρέψει , ούτε σε ό,τι αφορά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ούτε σε ό,τι αφορά αγροτικές αποζημιώσεις, καταστρατηγήσεις της εθνικής ή της κοινοτικής νομοθεσίας, οι οποίες οδηγούν σε διασπάθιση δημοσίου χρήματος και επιβολή προστίμων. Όσο ενοχλητική κι αν είναι αυτή η πρόθεση σε όσους μέχρι τώρα βόλευαν οι απαράδεκτες πρακτικές του παρελθόντος, άλλο τόσο επιτακτική είναι η απαίτηση όλων των υπόλοιπων για την υλοποίησή της.
Ειδήσεις από την ΕΡΑ Σερρών

Ειδήσεις από την ΕΡΑ Σερρών

Τρίτη, 24/03/2015 - 13:56
Ειδήσεις από την ΕΡΑ Σερρών  24/3/2015Λύση με τις λακκούβες στους δρόμους ζητά το Σωματείο  Ιδιοκτητών Ταξί  Σιδηροκάστρου

Με επιστολή του στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιάννη Μωυσιάδη, το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Σιδηροκάστρου " Ο Άγιος Χριστόφορος " , ζητά να δοθεί λύση με τις λακκούβες στο δρόμο Σερρών - Καστανούσα.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή :
" Kύριοι βάσει του πρακτικού Νο 14 της 21ης Μαρτίου 2015 απόφασης του ΔΣ σωματείου μας σας ανακοινώνουμε ότι στην σημερινή κακή οικονομική συγκυρία που βιώνουμε σαν κλάδος με την μείωση του έργου μεταφοράς και το υψηλό κόστος συντήρησης των επαγγελματικών μας αυτοκινήτων ( Ασφαλιστικό  - Φορολογικό - Συντήρηση οχήματος ) έρχεται να προστεθεί και  επικίνδυνη και απαράδεκτη κατάσταση του οδοστρώματος του Οδικού Άξονα Καστανούσας - Σερρών και του συνόλου του επαρχιακού δικτύου του Δήμου Σιντικής .

Οι διάσπαρτες τρύπες και τα φθαρμένα τμήματα του δρόμου , έχουν προκαλέσει σοβαρές βλάβες στα οχήματα μας ενώ ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος είναι πλέον ορατός .

Πριν να είναι πια αργά και θρηνήσουμε άδικα θύματα στην άσφαλτο σας παρακαλούμε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα.

Μετά τιμής το ΔΣ
Ο πρόεδρος
Αλέξανδρος Κατσιούρας "

Σύσκεψη για το πρόβλημα της ηχορύπανσης στους πεζοδρόμους
 
Συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς, με θέμα «Το πρόβλημα της ηχορύπανσης στους πεζοδρόμους» πραγματοποιήθηκε στο πρώην κτίριο της ΤΕΔΚ, την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015...
 
Στη συνάντηση συμμετείχαν : Ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης, ο Αντιδήμαρχος Έργων Ηλίας Γκότσης, ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού Παναγιώτης Γρηγοριάδης, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών Βασιλική Μπουρβάνη, ο Διευθυντής Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού Μιχάλης Σουλιώτης, η Προϊσταμένη του Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού του Δήμου Σερρών Ελένη Μαδεμλή, ο Προϊστάμενος της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Χρήστος Βουλγαρίδης, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Σερρών Δημήτριος Μικρός, ο Υποδ/της του Αστυνομικού Τμήματος Σερρών Αλέξανδρος Καραγιαννίδης, καθώς και τριμελής επιτροπή πολιτών.
 
Η σύσκεψη κρίθηκε αναγκαία μετά από γραπτή καταγγελία των πολιτών προς τον Δήμαρχο Σερρών και επειδή συνεχώς οξύνονται τέτοια περιστατικά, ηχορύπανσης.
 
Στη συζήτηση που ακολούθησε όλοι οι φορείς συμφώνησαν ότι πρέπει να καταβληθούν οι ανάλογες προσπάθειες από όλες τις υπηρεσίες προκειμένου να αμβλυνθεί το πρόβλημα της ηχορύπανσης.
 
Συγκεκριμένα ο κύριος Αγγελίδης αναφέρθηκε στην απόφαση της Δημοτικής Αρχής να αντιμετώπιση το πρόβλημα σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση και την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας , ενώ ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος μίλησε για τους συστηματικούς ελέγχους ηχορύπανσης και την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας από την υπηρεσία του και την αύξηση των ελέγχων για την παράνομη κυκλοφορία των οχημάτων στους πεζοδρόμους.
 
Η τριμελής επιτροπή των κατοίκων παρεμβαίνοντας στην συζήτηση τόνισε ότι είναι επιτακτική ανάγκη, η συνεργασία των υπηρεσιών για την σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων.
 
 Το ενδιαφέρον των Ρουμάνων κέντρισε το περίπτερο των Σερρών στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού του Βουκουρεστίου

«Η Ελλάδα παραμένει σταθερά στις επιλογές των Ρουμάνων τουριστών, ενώ η Κεντρική Μακεδονία είναι από τις πρώτες επιλογές τους. Κάθε χρόνο αυξάνεται και ο αριθμός όλων αυτών που επισκέπτονται και την πόλη των Σερρών, τα κύρια αξιοθέατα του νομού και τα μοναστήρια, τα οποία αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης».
 
Τα παραπάνω σημείωσε ο αντιδήμαρχος Ανάπτυξης – Αγροτικής Οικονομίας & Τουρισμού κ. Παναγιώτης Γρηγοριάδης, ο οποίος εκπροσώπησε το Δήμο στη μεγάλη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού του Βουκουρεστίου που πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 12 έως 15 του μήνα.
 
Όπως τόνισε η σερραϊκή παρουσία στο περίπτερο της περιφέρειας κέντρισε το ενδιαφέρον των Ρουμάνων, καθώς ο νομός Σερρών είναι ο πρώτος που επισκέπτονται με την είσοδό τους στη χώρα, ενώ οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού προσέρχονται στο Αυτοκινητοδρόμιο της πόλης, όπου πραγματοποιείται και το ρουμανικό πρωτάθλημα μοτοσικλέτας.
 
Να σημειωθεί ότι η διοργάνωση του TTR – Romanian Tourism Fair (που εγκαινίασε ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας Βίκτορ Πόντα) φιλοξένησε τριακόσιους εκθέτες από δεκατρία κράτη και υποδέχθηκε περί τις πενήντα χιλιάδες επισκεπτών.
 
 «Στις φυλακές Νιγρίτας ο διευθυντής απαγόρευσε τις άδειες»
 
Ανακοίνωση - καταγγελία της Πρωτοβουλίας για τα Δικαιώματα των κρατουμένων...
 
Αθήνα 22 Μαρτίου 2015
 
Εδώ κι έναν χρόνο σε πολλές φυλακές της χώρας τα συμβούλια των φυλακών είτε δεν συνεδριάζουν είτε απορρίπτουν τα αιτήματα για χορήγηση άδειας ακόμα και σε κρατούμενους που προηγουμένως τις έπαιρναν.
 
Σύμφωνα με καταγγελίες των κρατουμένων στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών, ο διευθυντής των φυλακών ανέβαλλε όλο τον Ιανουάριο τα συμβούλια για χορήγηση αδειών, δηλώνοντας στους κρατούμενους ότι τα αιτήματά τους θα εξεταστούν «μετά τις εκλογές». Μετά τις εκλογές όμως, ο διευθυντής απέρριψε όλες τις αιτούμενες άδειες ακόμα και από ανθρώπους που τις έπαιρναν μέχρι τότε, ακόμα και από ανθρώπους που είχαν δυο μήνες για να αποφυλακιστούν, ενώ αρνήθηκε να δώσει γραπτώς τις αποφάσεις αυτές στις οποίες σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να υπάρχει αιτιολογία για την απόρριψη του αιτήματος.
 
Αιτία γι’ αυτήν την πρακτική, όπως λένε οι κρατούμενοι, είναι ο πρώην διευθυντής των φυλακών Νιγρίτας Σταμπουλής, ο οποίος, αν και υπόδικος για υπόθαλψη εγκληματία κατά συρροή σχετικά με την υπόθεση του άγριου μέχρι θανάτου ξυλοδαρμού του κρατούμενου  Ίλι Καρέλι, επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος, στις φυλακές Νιγρίτας, στη θέση του προϊστάμενου  γραμματείας. Ότι αυτός είναι η αιτία όχι μόνο για τη μη προώθηση των αιτημάτων τους για τις άδειες, αλλά και για τις αναστολές καθώς και για μεταγωγή σε αγροτικές φυλακές. Ότι αυτός είναι η αιτία που οι αιτήσεις τους κρατούνται στη γραμματεία πάνω από δυο μήνες με αποτέλεσμα άνθρωποι που δικαιούνταν μεταγωγή, σήμερα, μετά το κόψιμο της άδειάς τους, να μην έχουν αυτό το δικαίωμα.
 
Είναι εξοργιστικό το γεγονός ο πρώην διευθυντής των φυλακών Νιγρίτας Σερρών Σταμπουλής, υπόδικος για υπόθαλψη εγκληματία, ο οποίος πήρε δυσμενή μετάθεση για τις φυλακές Κασσάνδρας Χαλκιδικής, να επιστρέφει μετά από μερικούς μήνες και πάλι πίσω στις φυλακές Νιγρίτας, όπου βρήκε τραγικό θάνατο ο Ίλι Καρέλι.
 
Απαιτούμε από τον νέο υπουργό Δικαιοσύνης να δώσει τέλος στην ανομία και την αυθαιρεσία των διοικήσεων των φυλακών, ώστε να σταματήσει η καταστρατήγηση των δικαιώματων των κρατούμενων. Περιπτώσεις όπως αυτή του πρώην διευθυντή των φυλακών Νιγρίτας και νυν προϊστάμενου γραμματείας Σταμπουλή, αποτελούν πρόκληση και με κανέναν τρόπο δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.
 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ