Ειδήσεις - ERT Open
Απεργία εργαζομένων στους οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής Πέμπτη & Παρασκευή

Απεργία εργαζομένων στους οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής Πέμπτη & Παρασκευή

Μετά τις αποφάσεις του Υπ. Διοικ. Μεταρρύθμισης τις οποίες με ιδιαίτερη ευκολία αποδέχτηκε ο Υπουργός Εργασίας δεν υπάρχει πλέον καμιά αμφιβολία: Τα ασφαλιστικά ταμεία θεωρούνται οργανισμοί περιττοί για την πολιτική ηγεσία και πρέπει να οδηγηθούν στην πλήρη απαξίωση που φτάνει μέχρι την οριστική διάλυσή τους. Μόνο έτσι μπορεί κάποιος να αντιμετωπί...
Τετάρτη, 31/07/2013 - 19:42