Μελέτη Eteron: Δυσανάλογο το ενεργειακό κόστος στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη - Ανεπαρκή τα μέτρα

Μελέτη Eteron: Δυσανάλογο το ενεργειακό κόστος στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη - Ανεπαρκή τα μέτρα

Παρασκευή, 17/03/2023 - 20:02

Ηπρόσφατη πορεία του πληθωρισμού βρίσκεται στο επίκεντρο μελέτης την οποία πραγματοποίησαν η Senior Researcher στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, Σωτηρία Θεοδωροπούλου (ETUI) και επιστημονικός συνεργάτης του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, Χρήστος Πιέρρος, για λογαριασμό του Ινστιτούτου Έτερον.

Στη μελέτη, η  οποία έχει τίτλο «Πληθωρισμός και Αντιπληθωριστικές Πολιτικές: Η περίπτωση της Ελλάδας» εξετάζονται οι παράγοντες που προκαλούν τον πληθωρισμό στην περίπτωση της Ελλάδας, αλλά και οι πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί για τον περιορισμό της αύξησής του και την άμβλυνση των επιπτώσεών του στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.

Στη μελέτη γίνεται μια προκαταρκτική αξιολόγηση αυτών των μέτρων, από την οποία προκύπτει ότι η ανεπαρκής στόχευση των ευάλωτων νοικοκυριών σημαίνει ότι, παρά τα υψηλά επίπεδα δαπανών, οι πολιτικές που ελήφθησαν δεν έχουν αμβλύνει ουσιαστικά τον υφεσιακό αντίκτυπο του πληθωρισμού. Κι αυτό ισχύει ιδίως για τα νοικοκυριά με παρατεταμένη, όσο και υψηλή χρηματοοικονομική ευθραυστότητα από τα δύο προηγούμενα οικονομικά σοκ που βίωσαν από το 2010 και μετά.

Πολύ μεγαλύτερη η απόκλιση στο ενεργειακό κόστος στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη

Σημειώνεται μάλιστα ότι στην Ελλάδα, η συνιστώσα του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή που κατέγραψε τη μεγαλύτερη απόκλιση από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης ήταν η κατηγορία «στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα», η οποία διαμορφώθηκε στο 38,1%, πολύ υψηλότερα από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωζώνης που ήταν στο 21,1%.

Όπως σημειώνουν οι Σ. Θεοδωροπούλου και Χρ. Πιέρρος, «η μεγάλη απόκλιση έχει αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες, όπως η μεγάλη εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από εισαγόμενα αγαθά και ενέργεια, το σχετικά υψηλό μερίδιο της ενέργειας στο κόστος των ελληνικών επιχειρήσεων, το μικρό κατά μέσο όρο μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων και ολιγοπωλιακά φαινόμενα σε διάφορους τομείς».

Προκειμένου όμως να εξεταστούν τα αίτια των υπερβολικά υψηλών τιμών ενέργειας στην Ελλάδα μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022 η μελέτη εστιάζει κυρίως στον τομέα της ενέργειας.

Το φυσικό αέριο είναι άκρως διαδεδομένο στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2021 το μερίδιο του φυσικού αερίου στην παραγωγή ενέργειας ήταν το 6ο υψηλότερο σε όλη την ΕΕ, ενώ το 2020 η Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη εξάρτηση από εισαγόμενο φυσικό αέριο. Αυτές οι δυσμενείς συνθήκες επιδεινώθηκαν από τις ολιγοπωλιακές συνθήκες στον τομέα της ενέργειας, οι οποίες επέφεραν υψηλά κόστη διανομής, προσαυξήσεις και τελικά τιμές στον τομέα της ενέργειας, σε σχέση με άλλα κράτη μέλη, αποτελώντας έτσι τον βασικό παράγοντα του ενεργειακού πληθωρισμού.

Μείωση του πραγματικού μισθού - Ο πληθωρισμός επηρεάζει περισσότερο τους μισθωτούς και τα φτωχότερα νοικοκυριά

Σε μισθολογικό επίπεδο, όπως καταγράφεται στη μελέτη, παρατηρείται μια μεγάλη απόκλιση μεταξύ του ονομαστικού και του πραγματικού μέσου μισθού κατά την έναρξη της ενεργειακής κρίσης (2021Q3) και μια συνεχιζόμενη διεύρυνση της σχετικής ψαλίδας. Αυτό εξηγείται από τη γενικευμένη απορρύθμιση της αγοράς εργασίας κατά την τελευταία δεκαετία, με την συντριπτική πλειονότητα των συλλογικών συμβάσεων να έχει συναφθεί σε επίπεδο επιχείρησης, ενώ οι αυξήσεις μισθών είναι περιορισμένες.

Με εξαίρεση το β’ τρίμηνο του 2020, όπου οι έμμεσοι φόροι έπεσαν κατακόρυφα λόγω των υγειονομικών μέτρων, το μερίδιο των μισθών παρουσιάζει πτωτική τάση, ενώ το μερίδιο των κερδών παρουσιάζει την αντίθετη τάση. Ο αυξανόμενος πληθωρισμός επηρέασε περισσότερο τους μισθωτούς, γεγονός που υποδεικνύει την ύπαρξη ισχυρών επιδράσεων λειτουργικής κατανομής. Το πραγματικό αποτέλεσμα θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις πολιτικές αναδιανομής που υιοθέτησε η σημερινή κυβέρνηση το 2019, οι οποίες μείωσαν τους συντελεστές άμεσης φορολογίας, ιδίως στο ανώτερο άκρο της εισοδηματικής κλίμακας.

 

Όπως αναμενόταν, ο τρέχων τύπος πληθωρισμού έχει άνισες επιπτώσεις, καθώς αυξάνει τις τιμές των βασικών αγαθών, τα οποία έχουν μεγαλύτερο μερίδιο στη συνολική κατανάλωση των φτωχότερων νοικοκυριών. Μεγαλύτερες διαφορές παρατηρούνται κυρίως στο κόστος στέγασης (ενέργεια), εξαιρουμένου του ενοικίου, και σε μικρότερο αλλά σημαντικό βαθμό στα «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά». Το αντίθετο ισχύει για το κόστος μετακίνησης των νοικοκυριών, δεδομένου ότι τα φτωχότερα βασίζονται περισσότερο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία είναι φθηνότερα και των οποίων η τιμή είναι πολύ λιγότερο ευμετάβλητη.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τον Σεπτέμβριο του 2022 τα φτωχότερα νοικοκυριά θα έπρεπε να αυξήσουν την κατανάλωσή τους στο 171% του διαθέσιμου εισοδήματός τους, προκειμένου να διατηρήσουν το βιοτικό επίπεδο που είχαν το 2021. Το 1/4 αυτής της επιπλέον κατανάλωσης επιδοτήθηκε από την κυβέρνηση, πράγμα που σημαίνει ότι λαμβάνοντας υπόψη τα αντισταθμιστικά μέτρα, στην πραγματικότητα αυτή η εισοδηματική ομάδα επιβαρύνθηκε από την κατακόρυφη άνοδο των τιμών κατά 13%. Οι κρατικές επιδοτήσεις ανήλθαν στο 16% του διαθέσιμου εισοδήματος και έτσι το ποσοστό αποταμίευσης ήταν μηδενικό. Όπως αναμενόταν, ο αντίκτυπος βελτιώνεται, όσο υψηλότερη είναι η εισοδηματική ομάδα.

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023 είχαν διατεθεί συνολικά 12 δισ. ευρώ για τη λήψη μέτρων, που αντιστοιχούν στο 6,6% του ΑΕΠ και παρά την υψηλή αναλογία δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ που εξακολουθεί να επιβαρύνει την Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση υπήρξε μία από τις πιο δραστήριες στην ΕΕ όσον αφορά την προσπάθεια άμβλυνσης των συνεπειών του ενεργειακού πληθωρισμού για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η μελέτη της Σ. Θεοδωροπούλου και του Χρ. Πιέρρου, εστιάζει κυρίως στην ανισότητα που προκύπτει από τις διανεμητικές επιδράσεις του πληθωρισμού, ενώ αξιολογούν κατά πόσον οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν ήταν αποτελεσματικές στην αντιστάθμιση της δυναμικής της ανισότητας.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η κυβερνητική στήριξη των νοικοκυριών ήταν από την μία σημαντική, αλλά ανεπαρκής για τα χαμηλότερα εισοδήματα και περιττή για τα υψηλότερα εισοδήματα. Τα φτωχότερα νοικοκυριά είναι σημαντικά υπερχρεωμένα, ενώ το ενιαίο επίδομα για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ανεξαρτήτως εισοδήματος, αποτελεί ένδειξη σπατάλης δημοσίου χρήματος.

Όπως τονίζεται στη μελέτη, η περιορισμένη αποτελεσματικότητα των αντιπληθωριστικών μέτρων δεν οφείλεται αποκλειστικά στις συγκεκριμένες πολιτικές που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση, αλλά έχει επίσης να κάνει και με δύο ακόμα κρίσιμους παράγοντες: Ο πρώτος σχετίζεται  με τη διαχρονική ανεπάρκεια του δικτύου κοινωνικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Ο δεύτερος αφορά την επιδείνωση των εισοδηματικών συνθηκών των νοικοκυριών πριν από το 2020. Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί ότι το συνολικό εισόδημα των νοικοκυριών δεν είχε προλάβει να ανακάμψει από την κρίση του ελληνικού χρέους, ακόμη και πριν ξεσπάσουν οι τρέχουσες ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις. Η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών είχε μειωθεί, από το μέσο επίπεδο της ΕΕ που ήταν το 2008, στην προτελευταία θέση μεταξύ των κρατών μελών το 2021. Στην πραγματικότητα, η Ελλάδα ήταν το μόνο κράτος-μέλος στο οποίο το εισόδημα των νοικοκυριών το 2021 βρισκόταν πολύ κάτω από το αντίστοιχο επίπεδο του 2008 (ΙΝΕ ΓΣΕΕ 2022 γ’ τρίμηνο).

Από την άποψη αυτή, η επάρκεια των εθνικών πολιτικών για τη μείωση του κοινωνικού κόστους του πληθωρισμού περιορίζεται από την ήδη εύθραυστη κατάσταση των νοικοκυριών.

Επικυρώθηκε και επισήμως το προαναγγελθέν... λουκέτο

Επικυρώθηκε και επισήμως το προαναγγελθέν... λουκέτο

Πέμπτη, 09/02/2023 - 20:06

Άρης Χατζηγεωργίου

Ανακοινώθηκε η διακοπή λειτουργίας του ενεργειακού τομέα των ΕΛΤΑ έπειτα από τρία χρόνια απαξίωσης από τις διοικήσεις του επιτελικού κράτους ● Τρίβουν τα χέρια τους οι ανταγωνιστές.

Διακόπτουν οριστικά τις δραστηριότητές τους στον τομέα της Ενέργειας τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) τον ερχόμενο Μάιο. Ο κρατικός φορέας, που θα μπορούσε να παίξει ρόλο εξισορρόπησης στην «καυτή» αγορά του ηλεκτρισμού, καλεί τους πελάτες του να βρουν άλλον προμηθευτή, ύστερα από τρία χρόνια συνεχούς απαξίωσης προς όφελος του... ανταγωνισμού των ιδιωτών.

Τη διακοπή της λειτουργίας για την ΕΛΤΑ-Ενέργεια ανακοίνωσε επίσημα η διοίκηση του φορέα πριν από λίγες μέρες, απευθυνόμενη προς το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και άλλους εμπλεκόμενους στην αγορά (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ).

Η «Εφ.Συν.» είχε ασχοληθεί αναλυτικά με την προδιαγεγραμμένη αποχώρηση της ΕΛΤΑ-Ενέργεια τον περασμένο Νοέμβριο, στη σκιά των σκανδάλων που είχαν ξεσπάσει (Πάτσης, αναθέσεις εκατομμυρίων) και οδήγησαν στην απομάκρυνση της διοίκησης Κωνσταντόπουλου - Μπαλούρδου και την αποστασιοποίηση του υπουργού Επικρατείας Κυριάκου Πιερρακάκη που είχε ώς τότε τον πρώτο λόγο.

Προσωρινή διοίκηση

Ακολούθησε η τοποθέτηση προσωρινής διοίκησης από το Υπερταμείο, που δεν έδωσε σημεία αλλαγής πορείας και πρόσφατα απομακρύνθηκε για να τοποθετηθεί νέα. «Η ατελείωτη “αιμορραγία” των ΕΛΤΑ» ήταν ο τίτλος του ρεπορτάζ της «Εφ.Συν.» στις 9.11.2022 και περιέγραφε την πορεία της υπηρεσίας «ΕΛΤΑ-Ενέργεια» προς την εξαφάνιση, την ώρα που πλήθος εταιρειών εξασφαλίζουν τεράστια υπερκέρδη στη συγκεκριμένη αγορά:

● Τα ΕΛΤΑ ξεκίνησαν να λειτουργούν ως πάροχος ηλεκτρισμού το 2017. Με ένα δίκτυο γραφείων, πρακτόρων και διανομέων που φθάνει ώς το πιο απομακρυσμένο σημείο της Ελλάδας, τα ΕΛΤΑ θα μπορούσαν κάλλιστα να μπουν δυναμικά στην αγορά που απελευθερωνόταν βιαίως. Η πορεία δεν υπήρξε ομαλή, αλλά η τότε κυβέρνηση έδειχνε πως ήθελε να κρατήσει έναν κρατικό φορέα στο παιχνίδι την ώρα που οι δανειστές πίεζαν για περιορισμό της ΔΕΗ.

● Οταν ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ψήφισε στο τέλος του 2020 για τη «διάσωση» των ΕΛΤΑ, ενισχύοντας τον φορέα με 300 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Νωρίτερα, όμως, η τότε διοίκηση των ΕΛΤΑ αποφάσιζε να βγει από την αγορά ενέργειας.

● Για την έξοδο αυτή, όμως, ο μόνος που εργάστηκε και εισέπραξε κέρδη ήταν οι εταιρείες συμβούλων. Αρχικά η PricewaterhouseCoopers (PWC) διαπιστώνει αρνητικό αποτέλεσμα και απουσία των προϋποθέσεων για την επιβίωση των ΕΛΤΑ στην αγορά ενέργειας. Δικηγορική εταιρεία γνωμοδοτεί και ξαναγνωμοδοτεί ότι δεν μπορεί να γίνει απόσχιση του κλάδου, ενώ θα είναι δυσχερής και η πώληση του πελατολογίου.

Το πελατολόγιο

Ξανά η PWC αναλαμβάνει να κάνει αποτίμηση του πελατολογίου και να οργανώσει την πώλησή του. Αλλη εταιρεία ορκωτών λογιστών (PKF) εκτιμά ότι η άμεση διακοπή της δραστηριότητας θα προκαλούσε ζημία 1,4 εκατομμυρίων ευρώ. Τον Σεπτέμβριο του 2021 η συμβουλευτική KPMG αποφαίνεται ότι δεν θα είναι βέβαιη η εύρεση επενδυτή για να γίνει πώληση της δραστηριότητας.

● Από το φθινόπωρο του 2021 ξεκινά η απογείωση για τις τιμές του ηλεκτρισμού με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, τα κέρδη αυξάνονται και το σχέδιο πώλησης της ΕΛΤΑ-Ενέργεια «παγώνει». Ακολουθεί όμως η άλλη «μεγάλη επιτυχία» τής τότε διοίκησης, με την κυβερνοεπίθεση από χάκερ τον Μάρτιο του 2022, την ώρα που ξεσπά η ουκρανική κρίση.

● Η κυβερνοεπίθεση διαλύει το πληροφοριακό σύστημα των ΕΛΤΑ και χάνονται όλα τα δεδομένα των πελατών και των τιμολογήσεων στον κλάδο Ενέργειας. Τον Ιούνιο του 2022, η διοίκηση αποφασίζει να διακόψει την ενεργειακή δραστηριότητα τον Δεκέμβριο. Είναι ακριβώς η στιγμή που «καταργείται» η ρήτρα και με το νέο σύστημα τα υπερκέρδη περνούν στις εταιρείες προμήθειας. Η κυβέρνηση διατείνεται ότι θα φορολογήσει αυτά τα υπερκέρδη τα οποία στο μεταξύ συσσωρεύονται. Ομως, η ΕΛΤΑ-Ενέργεια χάνει και αυτό το τρένο…

● Λίγο πριν από την αποχώρησή της η διοίκηση Κωνσταντόπουλου - Μπαλούρδου πληρώνει ακόμη 25.000 ευρώ σε δικηγορική εταιρεία για να λάβει γνωμοδότηση ότι δεν κινδυνεύει να κατηγορηθεί για απιστία και παράβαση καθήκοντος λόγω των χειρισμών της στο θέμα τής ΕΛΤΑ-Ενέργεια. Πληρώνει επίσης χιλιάδες ευρώ από εκκρεμούσες οφειλές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα οποία περιλαμβάνονται και προσαυξήσεις λόγω καθυστερημένης καταβολής.

● Το πελατολόγιο έχει ήδη γίνει «φύλλο και φτερό» καθώς η διοίκηση δεν ασχολείται καν με τη διαμόρφωση των τιμών βάσει του ανταγωνισμού, ενώ έχουν καταργηθεί οι ρήτρες πρόωρης αποχώρησης. Επέρχεται έτσι μοιραία η ανακοίνωση της διακοπής δραστηριότητας και οι εναπομείναντες πελάτες θα πρέπει να έχουν συμβληθεί με νέο πάροχο ενέργειας μέχρι τις 8 Μαΐου 2023. Το επιτελικό κράτος στα καλύτερά του...

Πηγή: efsyn.gr

Ηλεκτρικό ρεύμα / Οι επιδοτήσεις για τον Ιανουάριο

Ηλεκτρικό ρεύμα / Οι επιδοτήσεις για τον Ιανουάριο

Παρασκευή, 23/12/2022 - 10:50

Τις επιδοτήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τον Ιανουάριο του 2023 ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

Για τα νοικοκυριά (ανεξαρτήτως εισοδήματος ή άλλων κριτηρίων):

 • για καταναλώσεις έως 500 KWh επιδότηση 33 λεπτά/KWh
 • για καταναλώσεις 500-1.000 KWh επιδότηση 28 λεπτά/KW και επιπλέον επιδότηση 5 λεπτών/KWh εάν μειώσουν 15% την κατανάλωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι
 • για καταναλώσεις πάνω από 1.000 KWh επιδότηση 19 λεπτά/KWh και επιπλέον επιδότηση 5 λεπτών/KWh εάν μειώσουν 15% την κατανάλωση

Για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο επιδότηση 37,8 λεπτά/KWh

Επίσης:

 • για τα επαγγελματικά τιμολόγια έως 35 KVA με κατανάλωση έως 2.000 KWh η επιδότηση ανέρεται σε 29,2 ευρώ/KWh καλύπτοντας το 80% της αύξησης.
 • για τα επαγγελματικά τιμολόγια έως 35 KVA με κατανάλωση πάνω από 2.000 KWh ανεξαρτήτως τάσης (Χαμηλή Μέση και Υψηλή) η επιδότηση ανέρχεται σε 13,4 λεπτά/KWh.
 • για τους φούρνους η επιδότηση ανέρχεται σε 29,2 λεπτά/KWh

Η αξία της επιδότησης του ρεύματος για τα νοικοκυριά τον Ιανουάριο ανέρχεται στα 470 εκατομμύρια ευρώ. Συνυπολογίζοντας τις επιχειρήσεις, η συνολική αξία των επιδοτήσεων φτάνει τα 840 εκατ. ευρώ.

Ανακοινώθηκαν μεγάλες αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα από το νέο έτος

Ανακοινώθηκαν μεγάλες αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα από το νέο έτος

Τετάρτη, 21/12/2022 - 16:18

Στις ανακοινώσεις των προμηθευτών ρεύματος για την αρχή του νέου έτους παρουσιάζονται αυξήσεις έως και 29% στα τιμολόγια του Ιανουαρίου. Το «σήμα» έδωσε η ΔΕΗ που ανακοίνωσε τιμή κιλοβατώρας 0,489 ευρώ έναντι 0,38 ευρώ τον Δεκέμβριο.

Οι πάροχοι ενέργειας ανακοίνωσαν τις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας για τον Ιανουάριο. Την αρχή έκανε η ΔΕΗ που ανακοίνωσε τιμή κιλοβατώρας 0,489 ευρώ έναντι 0,38 ευρώ τον Δεκέμβριο.

Οι οικιακοί καταναλωτές και επιχειρήσεις αναμένουν την ανακοίνωση της κυβέρνησης για το ύψος των επιδοτήσεων του επόμενου μήνα ώστε να δουν κατά αν και πόσο θα αντισταθμιστούν οι επιβαρύνσεις.

Οι τιμές του Ιανουαρίου όπως ανακοινώθηκαν:

 • ΔΕΗ: Με πάγιο 3,5 ευρώ, η τιμή της κιλοβατώρας είναι 0,489 ευρώ για καταναλώσεις έως 500 κιλοβατώρες και 0,501 για πάνω από 500 κιλοβατώρες, ενώ η χρέωση νυχτερινής ενέργειας είναι 0,448 ευρώ. Τον Δεκέμβριο η τιμή ήταν 0,38 ευρώ για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες.
 • Protergia: 0,48 ευρώ/kWh έναντι 36,8 τον Δεκέμβριο. Με την έκπτωση συνέπειας, η τιμή της εταιρείας μειώνεται στα 0,42 ευρώ/kWh.
 • Elpedison: 0,45 ευρώ/kWh στο βασικό της πρόγραμμα έναντι 0,35 ευρώ τον Δεκέμβριο. Το πρόγραμμα αυτό έχει μηδενικό πάγιο, με την Elpedison να διαθέτει επίσης ένα πρόγραμμα με έκπτωση συνέπειας (και πάγιο 5 ευρώ), η χρέωση του οποίου είναι 42,27 λεπτά ανά kWh, στην περίπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού.
 • ΗΡΩΝ: 0,36 ευρώ/kWh με την έκπτωση συνέπειας (20%). Τον Δεκέμβριο χρέωνε 30,4 λεπτά του ευρώ. Ο τιμοκατάλογος του συγκεκριμένου προγράμματος χωρίς την έκπτωση συνέπειας είναι 0,45 ευρώ/kWh, από 38 λεπτά τον Δεκέμβριο.
 • Αέριο Αττικής: 0,35,8 ευρώ/KWh, συνυπολογίζοντας και την έκπτωση συνέπειας (5%).
 • ΖeniΘ: 46,5 λεπτά ανά kWh τον Ιανουάριο έναντι 32,9 λεπτά τον Δεκέμβριο.
 • NRG: 44 λεπτά ανά kWh για το πρόγραμμα Prime έναντι 31,9 λεπτά τον Δεκέμβριο.
 • Watt & Volt: 38,9 λεπτά ανά kWh.
 • ΕΛΙΝ: 37,5 λεπτά ανά kWh στο πρόγραμμα Power On! Home Comfort (με πάγιο 4,9 ευρώ). Στο πρόγραμμα Power On! Home (με πάγιο 1 ευρώ) της εταιρείας, η χρέωση είναι 39,5 λεπτά του ευρώ.
 • Volterra: 51,8 λεπτά ανά kWh.
Πυρηνική Σύντηξη: Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν «μείζον επίτευγμα» για την παραγωγή ανεξάντλητης ενέργειας

Πυρηνική Σύντηξη: Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν «μείζον επίτευγμα» για την παραγωγή ανεξάντλητης ενέργειας

Δευτέρα, 12/12/2022 - 21:20

Το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας πρόκειται να ανακοινώσει την Τρίτη «μείζον επιστημονικό επίτευγμα» που αφορά την παραγωγή ενέργειας από πυρηνική σύντηξη, αναφέρουν διεθνή μέσα.

Ερευνητές του Εθνικού Εργαστηρίου «Λόρενς Λίβερμορ» φέρονται να πέτυχαν για πρώτη φορά καθαρό ισοζύγιο ενέργειας, δηλαδή να παραγάγουν περισσότερη ενέργεια από ό,τι καταναλώθηκε στο πείραμα.

Η εξέλιξη γνωστοποιήθηκε αρχικά από τους Financial Times και επιβεβαιώθηκε αργότερα από πηγές του Reuters και του CNN.

Η «Εθνική Εγκατάσταση Πυροδότησης» στο Εργαστήριο «Λόρενς Λίβερμορ» χρησιμοποιεί μια συστοιχία ισχυρών λέιζερ για να θερμάνει μια μικρή ποσότητα υδρογόνου και να προκαλέσει σύντηξη.

Συνολικά 192 δέσμες λέιζερ στοχεύουν μια μικρή κάψουλα με υδρογόνο στο κέντρο της μεταλλικής σφαίρας (Philip Saltonstall)

Ο τελευταίος γύρος πειραμάτων φαίνεται ότι παρήγαγε περισσότερη ενέργεια από ό,τι κατανάλωσαν τα λέιζερ, πιθανότατα όμως λιγότερη από την συνολική ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία του όλου συστήματος.

«Το αποτέλεσμα αυτό απέχει πολύ από το πραγματικό θετικό ισοζύγιο ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Μπορούμε επομένως να πούμε ότι πρόκειται για επιστημονική επιτυχία, η οποία όμως απέχει πολύ από την προσφορά ελεύθερης ενέργειας» σχολίασε στο CNN ο Τόνι Ράουλστοουν του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ στη Βρετανία.

Επιστήμονες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν εδώ και δεκαετίες να αξιοποιήσουν τη σύντηξη, την πυρηνική αντίδραση που τροφοδοτεί τα άστρα, για να κάνουν πραγματικότητα το όνειρο της καθαρής, ανεξάντλητης ενέργειας.

Σε αντίθεση με τις αντιδράσεις πυρηνικής σχάσης, στις οποίες βαριά άτομα όπως το ουράνιο διασπώνται σε ελαφρύτερα, στις αντιδράσεις σχάσης άτομα υδρογόνου ενώνονται να σχηματίζουν βαρύτερα άτομα ηλίου.

Τα προϊόντα της αντίδρασης έχουν ελαφρώς μικρότερη μάζα από την αρχική ποσότητα υδρογόνου, με τη μάζα που λείπει να μετατρέπεται σε θερμότητα, η οποία μπορεί τελικά να μετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια.

Ένα βασικό εμπόδιο είναι ότι οι αντιδράσεις αυτές απαιτούν θερμοκρασίες άνω των 100 εκατομμυρίων βαθμών Κελσίου, πάνω από 10 φορές υψηλότερες από τη θερμοκρασία στην καρδιά του Ήλιου.

Άλλες πειραματικές διατάξεις σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία ακολουθούν διαφορετική προσέγγιση, καθώς χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητικά πεδία για να θερμάνουν υδρογόνο μέσα σε αντιδραστήρες που ονομάζονται «τόκαμακ».

Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται στις 17.00 ώρα Ελλάδας από την αμερικανίδα υπουργό Ενέργειας Τζένιφερ Γκράνολμ.

Σύμφωνα με τον Βιομηχανικό Σύνδεσμο Σύντηξης, μόνο το 2021 οι ιδιωτικές επενδύσεις σε πειράματα σύντηξης ξεπέρασαν τα 2,8 δισεκατομμύρια.

Οδηγός για το ρεύμα: Τι θα πληρώσουμε το Νοέμβριο – Οι τελικές τιμές ανά εταιρεία

Οδηγός για το ρεύμα: Τι θα πληρώσουμε το Νοέμβριο – Οι τελικές τιμές ανά εταιρεία

Παρασκευή, 28/10/2022 - 16:50

Οδηγό με παραδείγματα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών για τον μήνα Νοέμβριο καθώς και τις τελικές τιμές της κιλοβατώρας ανά πάροχο παρουσιάζει ο ΟΤ.

Μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα για τις κλιμακωτές επιδοτήσεις που θα τρέξουν στους λογαριασμούς ρεύματος του Νοεμβρίου, ο ΟΤ επεξεργάστηκε παραδείγματα οικιακών καταναλωτών, ενώ παρουσιάζει τις τιμές λιανικής για τις εταιρείες προμήθειας.

Για τις χαμηλές μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 κιλοβατώρες το όφελος των νοικοκυριών είναι από 95,2 έως 119 ευρώ με τη χορήγηση των επιδοτήσεων στους λογαριασμούς.

Για τις υψηλότερες καταναλώσεις άνω των 501 κιλοβατώρων από 137,8 έως 483,6 ευρώ.

Από τους τιμοκαταλόγους των εταιρειών η σύγκριση μεταξύ των τελικών τιμών (μετά τις επιδοτήσεις) του Νοεμβρίου με τον Οκτώβριο φανερώνει μειώσεις έως και 19%.

Παραδείγματα μικρών καταναλώσεων

Αναλυτικά για τις οικιακές καταναλώσεις έως 500 kWh ο ΟΤ επεξεργάστηκε τα ακόλουθα παραδείγματα, με βάση την επιδότηση των 0,238 ευρώ/kWh:

1.   Νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 500 κιλοβατώρες το μήνα και με ανταγωνιστική χρέωση στα 0,35 ευρώ/kWh.

·       Η επιδότηση των 0,238 ευρώ/kWh παραμένει ενιαία και για τις 500 kWh.

·       Λογαριασμός χωρίς επιδότηση: 175 ευρώ

·       Λογαριασμός με επιδότηση: 56 ευρώ. Η τιμή της κιλοβατώρας πέφτει στα 0,112 ευρώ.

·       Όφελος: 119 ευρώ

2.      Νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 400ΚWh/μήνα και με ανταγωνιστική χρέωση 0,397 ευρω/kWh

·       Η επιδότηση των 0,238 ευρώ/kWh παραμένει ενιαία και για τις 400 kWh.

·       Λογαριασμός χωρίς επιδότηση: 158,8 ευρώ

·       Λογαριασμός με επιδότηση: 63,6 ευρώ. Η τιμή της κιλοβατώρας υποχωρεί στα 0,159 ευρώ

·       Όφελος: 95,2 ευρώ

3. Νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 500 kW/μήνα και με ανταγωνιστική χρέωση 0,46 ευρώ/kWh

·        Η επιδότηση των 0,238 ευρώ/kWh παραμένει ενιαία και για τις 500 kWh

·        Λογαριασμός χωρίς επιδότηση: 230 ευρώ

·        Λογαριασμός με επιδότηση: 111 ευρώ. Η τιμή της κιλοβατώρας υποχωρεί στα 111 ευρώ.

·        Όφελος: 119 ευρώ

Μεγάλες καταναλώσεις και κλιμακωτές επιδοτήσεις

Για τις καταναλώσεις άνω των 501 kWh η ενίσχυση για την κλίμακα 501 – 1.000 kWh ορίστηκε στα 0,188 ευρώ και για τις 1.001 kWh και άνω στα 0,05 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα:

1.     Νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 600 kWh το μήνα και με ανταγωνιστική χρέωση 0,397 ευρώ/kWh έως 500 κWh και 0,401 πάνω από 500 ευρώ kWh

·        Χωρίς την επιδότηση το νοικοκυριό θα πλήρωνε για τις πρώτες 500 kWh 198,5 ευρώ και για τις υπόλοιπες 100 kWh 40,1 ευρώ. Δηλαδή συνολικά 238,6 ευρώ 

·        Με την κλιμακωτή επιδότηση για τις πρώτες 500 kWh θα πληρώσει 79,5 ευρώ (τιμή κιλοβατώρας στα 0,159) και για τις υπόλοιπες 100 kWh 21,3 ευρώ (τιμή κιλοβατώρας στα 0,213 ευρώ). Δηλαδή συνολικά θα πληρώσει 100,8 ευρώ

·        Όφελος: 137,8 ευρώ το μήνα

2.       Νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 2.100 kWh και με ανταγωνιστική χρέωση 0,397 ευρώ/kWh για τις πρώτες 500 kWh και 0,401 για τις 500 κιλοβατώρες και πάνω.

·        Χωρίς την επιδότηση το νοικοκυριό θα πλήρωνε για τις πρώτες 500 kWh 198,5 ευρώ και για τις υπόλοιπες 1.600 kWh 641,6  ευρώ. Δηλαδή συνολικά 880,2 ευρώ.

·        Με την κλιμακωτή επιδότηση για τις πρώτες 500 kWh θα πληρώσει 79,5 ευρώ, για τις επόμενες 500 kWh 106,5 ευρώ και για τις άλλες 600 kWh  210,6 ευρώ.  Ο τελικός λογαριασμός θα είναι 396,6 ευρώ.

·        Όφελος: 483,6 ευρώ

Οι τελικές τιμές ανά εταιρεία

 Ανά πάροχο οι τιμοκατάλογοι του Νοεμβρίου και Οκτωβρίου έχουν ως εξής:

 

ΔΕΗ Γ1/Γ1Ν

Νοέμβριος: έως 500 kWh 0,397 ευρώ/kWh πάνω από 500 kWh 0,401 ευρώ/kWh

Τελική τιμή Νοεμβρίου: έως 500 kWh 0,159 ευρώ/kWh. Από 501 έως 1.000 kWh 0,213 ευρώ/kWh. Από 1.001 και πάνω 0,351 ευρώ/kWh

Οκτώβριος: έως 500 kWh 0,595 ευρώ πάνω από 500 kWh 0,607 ευρώ/kWh

Τελική τιμή Οκτωβρίου: έως 500 kWh 0,159 ευρώ/kWh. Από 501 έως 1.000 kWh 0,221 ευρώ/kWh. Από 1.001 και πάνω 0,271 ευρώ/kWh

 

Protergia, Οικιακό Energy Save

Νοέμβριος: 0,395 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,157 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Οκτώβριος: 0,576 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Οκτωβρίου: 0,14 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

 

Ελίν, Power On! Home Comfort

Νοέμβριος: 0,395 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,157 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Οκτώβριος: 0,599 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Οκτωβρίου: 0,163 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

 

Elpedison

Νοέμβριος

Elpedison ΣΥΝΕΠΕΙΑ: 0,352 ευρώ/kWh με εμπρόθεσμη πληρωμή.

Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,114 ευρώ/kWh με εμπρόθεσμη πληρωμή.

Electricity HomeDay: 0,38 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,142 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Elpedison ΣΥΝΕΠΕΙΑ: 0,563  ευρώ/kWh με εμπρόθεσμη πληρωμή.

Τελική τιμή Οκτωβρίου: 0,127 ευρώ/kWh με εμπρόθεσμη πληρωμή

Electricity HomeDay: 0,5905 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Οκτωβρίου: 0,1545 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

 

WE ENERGY

Νοέμβριος

Blue Home, Green Home: 0,46 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Νοεμβρίου:0,222 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Οκτώβριος

Blue Home, Green Home 0,64 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Οκτωβρίου: 0,204 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Νοέμβριος

Οικιακό MAXI Free BASIC 0,35 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,112 ευρώ με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης.

Οκτώβριος

Οικιακό MAXI Free BASIC 0,574 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Οκτωβρίου: 0,138 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης

 

ΖΕΝΙΘ

Νοέμβριος: 0,385 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,147 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Οκτώβριος: 0,589 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Οκτωβρίου: 0,153 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης.

 

NRG

Νοέμβριος

NRG prime: 0,375 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,137 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τα υπόλοιπα προγράμματα 0,415 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,177 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Οκτώβριος

NRG prime: 0,579 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Οκτωβρίου: 0,143 ευρώ ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τα υπόλοιπα προγράμματα 0,599 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Οκτωβρίου: 0,163 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

 

WATT & VOLT, Zero

Νοέμβριος: 0,406 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,168 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Οκτώβριος 0,589 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Οκτωβρίου: 0,153 ευρώ ανεξαρτήτως κατανάλωσης

 

ΗΡΩΝ, Generous Home

Νοέμβριος: 0,376 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,138 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Οκτώβριος: 0,558 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Οκτωβρίου: 0,122 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης

 

ΗΡΩΝ DOUBLE Generous Home

Νοέμβριος: 0,3431 ευρώ/kWη με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,1051 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης.

Πηγή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

 

Δέσμη μέτρων ανακοινώθηκαν στη Γερμανία με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας

Δέσμη μέτρων ανακοινώθηκαν στη Γερμανία με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας

Τετάρτη, 24/08/2022 - 17:24

Σειρά μέτρων για για την εξοικονόμηση ενέργειας, ανακοίνωσε η Γερμανία που ανησυχεί για τις ελλείψεις φυσικού αερίου και κάνοντας έκκληση προς τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις για να τα ακολουθήσουν. Μεταξύ άλλων προβλέπεται πλαφόν στους θερμοστάτες στην δημόσια διοίκηση και κατάργηση της παροχής ζεστού νερού στα δημόσια κτίρια.

«Δεν θέλουμε να μετράμε την θερμοκρασία στα υπνοδωμάτια και η ατομική ελευθερία έχει αξία», αλλά με τα μέτρα «απευθύνεται έκκληση στην υπευθυνότητα των νοικοκυριών για να συμβάλουν» στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, εξήγησε ο υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ.

Η δημόσια διοίκηση θέλει να δώσει το παράδειγμα: η θέρμανση των γραφείων και των δημοσίων κτιρίων θα περιορισθεί στους 19°C από την 1η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με διάταγμα που υπογράφηκε σήμερα. Η θέρμανση θα περιορισθεί στους 12°C στους χώρους όπου οι εργαζόμενοι ασκούν έντονη χειρωνακτική εργασία.

Η θέρμανση θα είναι σβηστή στους κοινόχρηστους χώρους, όπως οι διάδρομοι, και δεν θα υπάρχει ζεστό νερό για το πλύσιμο των χεριών.

Στις επιχειρήσεις, οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα μειωθούν – σε μία προσπάθεια να παρακινηθεί ο ιδιωτικός τομέας να συμμετάσχει στην προσπάθεια.

Τα νοσοκομεία και τα κοινωνικά ιδρύματα εξαιρούνται των μέτρων.

Στον τομέα της ιδιωτικής ενοικιαζόμενης στέγης, οι ιδιώτες ιδιοκτήτες μπορούν να αποφασίσουν την μείωση της θέρμανσης κάτω από τις ελάχιστες θερμοκρασίες που προβλέπονται από τα συμβόλαια για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα θα επιτρέψουν την εξοικονόμηση κατά το 2% της κατανάλωσης φυσικού αερίου στην Γερμανία.

«Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας», προειδοποίησε ο Ρόμπερτ Χάμπεκ την ώρα που η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης θα πρέπει να μειώσει κατά 20% την κατανάλωσή της αν θέλει αποφύγει τις ελλείψεις αυτόν τον χειμώνα, σύμφωνα με τα μοντέλα των προβλέψεων των ειδικών.

«Χωρίς μια γενική συμμετοχή των επιχειρήσεων, αλλά και του πληθυσμού, δεν θα εξοικονομήσουμε αρκετό φυσικό αέριο», επέμεινε ο υπουργός Οικονομίας.

Άλλα μέτρα που αποφασίσθηκαν προβλέπουν ότι τα καταστήματα δεν θα μπορούν θα έχουν ανοικτές τις πόρτες τους αν θερμαίνονται, ο νυκτερινός φωτισμός των κτιρίων θα απαγορεύεται και οι φωτεινές διαφημίσεις θα σβήνουν από τις 22.00 μέχρι τις 06.00.

Στις ιδιωτικές πισίνες θα απαγορευθεί η θέρμανση από την 1η Σεπτεμβρίου και για διάστημα έξι μηνών, αν για την θέρμανση καταναλώνεται ηλεκτρικό ρεύμα ή φυσικό αέριο του δημόσιου δικτύου.

Εδώ και εβδομάδες, η κυβέρνηση του καγκελαρίου Όλαφ Σολτς καλεί σε εθνική κινητοποίηση για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η εξάρτηση της Γερμανίας από το ρωσικό φυσικό αέριο στις αρχές του Ιουνίου ανερχόταν στο 35%, έναντι 55% πριν από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται για την θέρμανση του 50% των γερμανικών νοικοκυριών.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Αυτές είναι οι επιδοτήσεις ρεύματος για τον Σεπτέμβρη – Στο 1,9 δις ευρώ τα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Αυτές είναι οι επιδοτήσεις ρεύματος για τον Σεπτέμβρη – Στο 1,9 δις ευρώ τα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Τρίτη, 23/08/2022 - 14:46

Τον Σεπτέμβριο θα απορροφηθεί το 94% της αύξησης στα νοικοκυριά με την επιδότηση να φθάνει τα 639 ευρώ/MWh.

Αυξάνεται -σχεδόν διπλασιάζεται- η κρατική επιδότηση για τη μείωση της τιμής της κιλοβατώρας στο ηλεκτρικό ρεύμα και έτσι τον Σεπτέμβριο θα ανέλθει στα 1,9 δισ. ευρώ από τα 1,1 δισ. τον Αύγουστο για να αντιμετωπιστεί η εκτόξευση των τιμών που ανακοίνωσαν οι πάροχοι ενέργειας, με την αύξηση να φτάνει έως και το 65% σε σχέση με τις τιμές του Αυγούστου.

Απορρόφηση του 94% των αυξήσεων για τα νοικοκυριά

Συγκεκριμένα για αυτό τον μήνα η Κυβέρνηση θα διαθέσει 1,9 δισ. ευρώ, για να επιδοτήσει τους λογαριασμούς ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

 •  

Α! Ηλεκτρική Ενέργεια – Επιδότηση σε Νοικοκυριά

Η επιδότηση αφορά σε όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου. Αφορά σε περίπου έξι εκατομμύρια οικιακές παροχές.

• Συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο απορροφούμε το 94% της αύξησης στα νοικοκυριά με την επιδότηση να φθάνει τα 639 ευρώ/MWh.

• Η μέση μηνιαία ενίσχυση για το ΚΟΤ ανέρχεται στα 677 ευρώ τον Σεπτέμβριο απορροφώντας σχεδόν το 100% της αύξησης.

Το συνολικό ποσό της επιδότησης για τα νοικοκυριά τον Σεπτέμβριο, ανέρχεται στα 748 εκατ. ευρώ.

Η επιδότηση σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και αγρότες

Β! Ηλεκτρική Ενέργεια – Επιδότηση σε μη Οικιακά Τιμολόγια

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με παροχή ισχύος μέχρι 35kVA και για όλα τα αρτοποιεία ανεξαρτήτως ισχύος παροχής η επιδότηση ορίζεται για τον Σεπτέμβριο στα 604 ευρώ/MWh απορροφώντας το 89% της αύξησης.

Το μέτρο αυτό αφορά σε 1.250.000 επαγγελματικές παροχές επιχειρήσεων όπως εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, περίπτερα, ψιλικά, κομμωτήρια, γραφεία, αρτοποιία κλπ και υπολογίζεται στα 401 εκατ. ευρώ για τον Σεπτέμβριο.

Για όλες τις υπόλοιπες εμπορικές και βιομηχανικές παροχές με ισχύ > 35kVA η επιδότηση ανέρχεται στα 342 ευρώ/MWh.

Για το Αγροτικό Τιμολόγιο η επιδότηση προσδιορίζεται στα 639 ευρώ/MWh απορροφώντας το 90% της αύξησης.

Δίχτυ προστασίας

«Η απλή ανάγνωση των αριθμών καταδεικνύει την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλει η Κυβέρνηση, η οποία εξαντλεί κάθε οικονομική δυνατότητα, προκειμένου να συγκρατήσει το ενεργειακό κόστος και να προστατεύσει το εισόδημα των πολιτών, απέναντι σε μια πρωτοφανή σε μέγεθος και άγνωστη σε διάρκεια ενεργειακή κρίση που πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη.
Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική θωράκισης των καταναλωτών, η οποία καθίσταται δυνατή χάρη στη συνετή και αποτελεσματική οικονομική πολιτική που ακολουθούμε και τον μηχανισμό στήριξης των πολιτών που έχουμε θέσει σε λειτουργία» δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας που έκανε και τις σχετικές ανακοινώσεις λίγο νωρίτερα.

Ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στην διεθνή ενεργειακή κρίση περιγράφοντας με ζοφερό τρόπο ότι θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες και τόνισε: «Είναι αντιληπτό ότι διανύουμε μια περίοδο διεθνούς κρίσης που έχει εκτινάξει τις τιμές ενέργειας σε όλη την Ευρώπη σε πρωτόγνωρα επίπεδα, με αποτέλεσμα να απειλείται η κοινωνική συνοχή των ευρωπαϊκών κρατών, συνεπώς και της χώρας μας. Για αυτό, η δέσμευση της Κυβέρνησής μας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για ένα δίχτυ προστασίας που θα βοηθήσει τους Έλληνες καταναλωτές να αντιμετωπίσουν αυτές τις εξαιρετικές καταστάσεις, συνεχίζεται και τον μήνα Σεπτέμβριο».

Μηχανισμός Αντιστάθμισης Κινδύνου για μελλοντικές κρίσεις

Ο υπουργός Ενέργειας αναφέρθηκε στη δημιουργία ενός Μηχανισμού Αντιστάθμισης Κινδύνου για μελλοντικές κρίσεις και τόνισε:

«Σύμφωνα με όλα τα δεδομένα που διαμορφώνονται σήμερα στο γεωπολιτικό και οικονομικό πεδίο πρόκειται να έχουμε ένα χειμώνα γεμάτο προκλήσεις και δυσκολίες σε ό,τι αφορά στην επάρκεια εφοδιασμού και τις τιμές της ενέργειας. Οι αλλεπάλληλες δηλώσεις των Ευρωπαίων ηγετών και τα μέτρα που λαμβάνονται σε όλη την Ευρώπη, με κορυφαία παραδείγματα τα όσα συμβαίνουν στη Γερμανία και στη Γαλλία, δεν αφήνουν περιθώρια για αυταπάτες.

»Ο συνεχιζόμενος πόλεμος επιδεινώνει δραματικά την ενεργειακή κρίση και οι πρόσφατες ανακοινώσεις της Gazprom ότι θα σταματήσει εντελώς τη ροή φυσικού αερίου για τρεις ημέρες λόγω συντήρησης, από τις 31 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου, επιτείνουν περαιτέρω το πρόβλημα, με αποτέλεσμα οι τιμές του φυσικού αερίου χθες να κινηθούν πάνω από τα 270 ευρώ/MWh.

»Στην Ελλάδα, σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, προνοήσαμε έγκαιρα και αποτελεσματικά, κινούμενοι σε δύο κατευθύνσεις. Εξασφαλίζοντας την επάρκεια εφοδιασμού σε φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια και δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πλέγμα ενεργειών για την έμπρακτη στήριξη των νοικοκυριών και των επαγγελματιών απέναντι στην τροφοδοτούμενη ενεργειακή ακρίβεια. Αυτά τα επιτυγχάνουμε, κινούμενοι σε τρεις άξονες:

Τρεις άξονες

1- Θέτοντας σε ισχύ νέα ρυθμιστικά μέτρα, όπως το μηχανισμό ανάκτησης των υπερεσόδων από την ηλεκτροπαραγωγή, τη διαφάνεια στις τιμές που ανακοινώνονται από τους προμηθευτές και τη διευκόλυνση των καταναλωτών στην αλλαγή παρόχου αζημίως.

2- Προωθώντας ένα φιλόδοξο πρόγραμμα υποδομών και δράσεων, όπως η νέα πλωτή δεξαμενή στη Ρεβυθούσα, ο νέος πλωτός τερματικός σταθμός αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, η αλματώδης αύξηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ο διπλασιασμός της λιγνιτικής παραγωγής.

3- Δημιουργώντας το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, προκειμένου να λαμβάνουμε μέτρα οικονομικής στήριξης όλων των νοικοκυριών και των επαγγελματιών σε μηνιαία βάση.

»Ήδη κατά τις πρώτες 41 ημέρες λειτουργίας του Νέου Μηχανισμού ανάκτησης των υπερεσόδων από τις εταιρίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εισπράξαμε 1 δισ., 21 εκατ. ευρώ τα οποία κατευθύνθηκαν στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης για την ενίσχυση των επιδοτήσεων στους καταναλωτές.

Θα μειωθούν οι χρεώσεις ΥΚΩ

»Παράλληλα, δημιουργούμε από το Σεπτέμβριο, ένα μόνιμο μηχανισμό αντιστάθμισης κινδύνου, ο οποίος θα τροφοδοτείται από ένα νέο αποθεματικό λογαριασμό. Σε αυτόν θα κατευθύνεται μια εισφορά η οποία θα περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς ΥΚΩ και δεν θα ξεπερνά το 1 λεπτό/KWh για τους οικιακούς καταναλωτές. Με αυτό το εργαλείο αντιστάθμισης κινδύνου, θωρακίζουμε και προστατεύουμε τους Έλληνες από μελλοντικές επώδυνες ενεργειακές κρίσεις. Ταυτόχρονα όμως προχωρούμε και σε εξορθολογισμό των χρεώσεων ΥΚΩ, καθώς μειώνουμε έως 70% την επιβάρυνση σε οικιακά τιμολόγια που έχουν αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, επειδή -για παράδειγμα- έχουν αντικαταστήσει το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο με ρεύμα, για τη θέρμανσή τους. Θα πρέπει επίσης να συνυπολογιστεί ότι με την ολοκλήρωση της μεγάλης διασύνδεσης της Κρήτης, θα μειωθούν οι χρεώσεις ΥΚΩ».

Πώς να επιλέξετε πάροχο για φθηνότερο ρεύμα

Πώς να επιλέξετε πάροχο για φθηνότερο ρεύμα

Κυριακή, 21/08/2022 - 14:25

Για να βρει κάποιος την εταιρεία ρεύματος με το φθηνότερο ρεύμα θα πρέπει να αφιερώσει χρόνο και βεβαίως να ξέρει ότι η φθηνότερη εταιρεία για τον Σεπτέμβριο, δεν είναι απαραίτητο ότι θα εξακολουθεί να είναι και τον επόμενο μήνα.

Το energycost.gr επιχειρεί να παρέχει την απαραίτητη υποδομή αναζήτησης και συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε ο καταναλωτής ενέργειας να επιλέξει προϊόντα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις ανάγκες του. Και επιπλέον να ενθαρρύνει τους Προμηθευτές να αναπτύσσουν προϊόντα ελκυστικά προς τους καταναλωτές, τα οποία να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και σαφήνεια ως προς τις χρεώσεις και τυχόν προωθητικές ενέργειες.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, με το εργαλείο σύγκρισης τιμών, ένας καταναλωτής μπορεί:
Να αναζητήσει τα διαθέσιμα ενεργειακά προϊόντα και να ενημερωθεί για τα αναλυτικά χαρακτηριστικά τους.

2. Να ενημερωθεί για το ποιές εταιρείες προσφέρουν ποιά προϊόντα ή υπηρεσίες που χρειάζεται, άρα να γνωρίσει τις επιχειρήσεις.

 

3. Να επιλέξει ευκολότερα τα ενεργειακά προϊόντα που αρμόζουν στις δικές του ανάγκες.

4. Να συγκρίνει τα διαθέσιμα ενεργειακά προϊόντα ως προς τα χαρακτηριστικά και το κόστος τους.

5. Να εξοικονομήσει χρόνο αναζήτησης της πληροφορίας και σύγκρισης προσφορών, λόγω συλλογής των τιμολογιακών δεδομένων Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου σε έναν κοινό χώρο, όπου ο καταναλωτής θα έχει άμεση πρόσβαση σε όλα τα δημοσιευμένα τιμολόγια όλων των προμηθευτών ενέργειας.

6. Να ενημερωθεί για γενικές πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με προσφορές και πρόσθετες παροχές, που εμπίπτουν στο σκοπό του Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών.

Πώς λειτουργεί

Τα ενεργειακά προϊόντα που βρίσκονται στην εφαρμογή, παρέχονται από τους ίδιους τους Προμηθευτές της ενεργειακής αγοράς

Ο καταναλωτής θα πρέπει αρχικά να μπει στην ιστοσελίδα energycost.gr και έχει τη δυνατότητα να μπει σε δύο κατηγορίες: Ηλεκτρισμός και Φυσικό αέριο.

Στον ηλεκτρισμό ο καταναλωτής συμπληρώνει βασικά στοιχεία που αφορούν την κατηγορία του τιμολογίου που αναζητά (Οικιακό ή Επαγγελματικό), καθώς και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της παροχής του (μονοφασική ή τριφασική παροχή). Επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα για ειδική αναζήτηση προϊόντων που έχει εφαρμογή το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Στο φυσικό αέριο κατά τον ίδιο τρόπο ο καταναλωτής συμπληρώνει βασικά στοιχεία που αφορούν τον τύπο Τροφοδοσίας (Κεντρική, Αυτόνομη, Επαγγελματική), τη χρήση (Θέρμανση, Μαγειρική, Ζεστό Νερό Χρήσης) και το Δίκτυο Διανομής στο οποίο είναι συνδεδεμένος (Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Λοιπής Ελλάδας).

Τόσο για τον ηλεκτρισμό, όσο και για το Φυσικό Αέριο, δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης ενεργειακών προϊόντων που αφορούν συνδυασμό και των δύο μορφών ενέργειας.

Ο καταναλωτής, κατά την αναζήτηση, έχει τη δυνατότητα επιλογής των Προμηθευτών που θέλει να δει.

Αναλόγως των στοιχείων που συμπληρώνονται/ επιλέγονται από τον καταναλωτή επιστρέφεται ένα υποσύνολο προϊόντων από το σύνολο των ενεργειακών προϊόντων που είναι καταχωρημένα.

Τα προϊόντα που επιστρέφονται είναι εκείνα τα οποία πληρούν τα κριτήρια που έχει δηλώσει ο καταναλωτής.

Σε περίπτωση που το σύνολο των κριτηρίων του καταναλωτή δεν ικανοποιείται από κανένα προϊόν τότε δεν επιστρέφονται αποτελέσματα.

Τέσσερα βήματα για την αναζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας

Για να μεταβείτε στο μενού Αναζήτηση μπορείτε είτε επιλέγοντας από το dropdown navigation μενού την επιλογή Αναζήτηση κάτω από το μενού ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, είτε πατώντας στο πεδίο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ και μετά να επιλέξετε το εικονίδιο της Αναζήτησης.

Μόλις μεταβείτε στο μενού της Αναζήτησης για την Ηλεκτρική Ενέργεια έχετε να ακολουθήσετε 4 βήματα για να δείτε τα αποτελέσματα που επιθυμείτε. Τα βήματα έχουν ως εξής:

1ο : Επιλογή της κατηγορίας συνδρομητή που θέλετε να αναζητήσετε. Οικιακό/επαγγελματικό

2ο : Επιλογή στοιχείων για την εγκατάσταση που θέλετε να αναζητήσετε. Μονοφασικό/τριφασικό, οικιακό ημερήσιο/ νυχτερινό κλπ

3ο Επιλογή επιπλέον κριτηρίων για να δείτε τα αποτελέσματα που αναζητείτε. Για την Οικιακή κατηγορία οι επιλογές είναι οι εξής: Κοινωνικό Τιμολόγιο\Συνδυασμός με προϊόν ΦΑ του ίδιου παρόχου

4ο: Επιλογή του κουμπιού Αναζήτηση ή το tab Αποτελέσματα για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων της αναζήτησης σας. Σε αυτό το βήμα σας εμφανίζονται όλοι οι πάροχοι της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Επιλέγοντας τον πάροχο που επιθυμείτε να δείτε, σας εμφανίζονται τα αντίστοιχα διαθέσιμα προϊόντα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναρτημένο προϊόν από κάποιον πάροχο με τα στοιχεία που επιθυμείτε η αναζήτηση δεν θα εμφανίσει κάποιο αποτέλεσμα.

Επίδομα ρεύματος: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το Power Pass – Ποσά και δικαιούχοι

Επίδομα ρεύματος: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το Power Pass – Ποσά και δικαιούχοι

Παρασκευή, 03/06/2022 - 11:31

Η αντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή του πακέτου στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, απέναντι στις υψηλές τιμές του ρεύματος ήδη ξεκίνησε και στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι θα δώσει σημαντική ανάσα στο διαθέσιμο εισόδημα σε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.

Η αρχή θα γίνει με την αποζημίωση έως και 600 ευρώ για τις επιπλέον καταναλώσεις από τον Δεκέμβριο του 2021 έως και τον Μάιο του 2022, θα ακολουθήσει η αύξηση της επιδότησης για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και θα ολοκληρωθεί με την εισαγωγή του νέου συστήματος υπολογισμού της τιμής του ρεύματος για όλους από τον Ιούλιο, που θα καλύψει το 80% έως το 90% του επιπλέον κόστους.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι του Power Pass

 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για επίδομα ρεύματος από τους δικαιούχους, ώστε να λάβουν την αποζημίωση έως και 600 ευρώ, από τις επιπλέον χρεώσεις ρεύματος, θα ανοίξει στις 15 Ιουνίου και οι πρώτες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου.

Την αποζημίωση θα τη λάβουν τελικά περισσότεροι, αφού θα υπολογίζεται το καθαρό οικογενειακό εισόδημα και όχι το φορολογητέο.

Τα χρήματα δικαιούνται όσοι είδαν αυξημένες χρεώσεις στους λογαριασμούς τους, από τον Δεκέμβριο του 2021 έως και τον Μάιο του 2022. Να σημειωθεί ότι το διάστημα αυτό αφορά έκδοση λογαριασμών και όχι περίοδο κατανάλωσης.

 

 

 

Ας δούμε τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος, πριν ανοίξει η πλατφόρμα του Power Pass:

1. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που το ετήσιο καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων που δηλώθηκε στην εφορία το 2021 δεν ξεπερνούσε τις 45.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι από το συνολικό εισόδημα αφαιρούνται οι φόροι και συνεπώς δικαιούχοι της επιδότησης είναι και όσοι εμφάνισαν στη φορολογική δήλωση του 2021 οικογενειακά εισοδήματα πάνω από 45.000 ευρώ.

2. Επιστρέφεται το 60% του αυξημένου κόστους ρεύματος για λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως την 31η Μαΐου 2022 για τις επιβαρύνσεις που δεν έχουν καλυφθεί από τις εκπτώσεις που έχουν δοθεί από το κράτος και από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Το επίδομα δίνεται σε όσους είχαν συνολική αύξηση ρεύματος κατά τη διάρκεια των έξι μηνών πάνω από 30 ευρώ και το ποσό δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 600 ευρώ ανά καταναλωτή.

3. Για την καταβολή της αποζημίωσης θα ληφθεί υπόψη το εισόδημα του 2020 που δηλώθηκε στην Εφορία το 2021. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης είναι ο δικαιούχος να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2020 έως την 1η Μαΐου 2022.

4. Όσοι υποβάλουν για πρώτη φορά φέτος φορολογική δήλωση θα πρέπει να σπεύσουν να την υποβάλουν πριν την υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη χορήγηση του επιδόματος. Για τους συγκεκριμένους θα ληφθεί υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων, που αποκτήθηκε το 2021.

5. Για την επιδότηση έως 600 ευρώ των λογαριασμών ρεύματος της φοιτητικής κατοικίας οι φορολογούμενοι που δηλώνουν τους φοιτητές ως εξαρτώμενα μέλη θα πρέπει να υποβάλουν τη φετινή φορολογική δήλωση (εισοδήματα 2021) πριν την υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, να έχουν συμπληρώσει στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 (ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας) τον αριθμό της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας και να συμπληρώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση την ένδειξη που αφορά τη φοιτητική κατοικία αλλά και τη δική τους κύρια κατοικία.

6. Για νοικοκυριά που έχουν κοινό ρολόι (π.χ. διπλοκατοικίες) η επιδότηση θα δοθεί στο δικαιούχο που ο ΑΦΜ του αναγράφεται στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Σε περίπτωση που ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε κανέναν από τους δικαιούχους το ποσό της επιδότησης επιμερίζεται στους δικαιούχους.

7. Το ποσό της επιδότησης είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

8. Για την υποβολή της αίτησης οι δικαιούχοι θα πρέπει:

 • Να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
 • Να βεβαιώσουν ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία για τη κύρια κατοικία, το μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και το ποσοστό συνιδιοκτησίας.
 • Να διορθώσουν τυχόν λάθη η παραλείψεις στα στοιχεία για την κύρια κατοικία τους
 • Να αναγράψουν τον αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού (IBAN)
 • Να πιστοποιήσουν την ορθότητα των στοιχείων και να οριστικοποιήσουν την υποβολή της αίτησης.

 

Οι δικαιούχοι δεν θα εισάγουν τα στοιχεία για τις χρεώσεις με βάση την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος τα οποία θα διαβιβαστούν στην πλατφόρμα από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και τους διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Σελίδα 1 από 3