Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Υπουργείο Εργασίας - ERT Open
Έληξε η κινητοποίηση των καλλιτεχνών – Ραντεβού αύριο Τρίτη 22/ 9 με το Υπουργείο Εργασίας

Έληξε η κινητοποίηση των καλλιτεχνών – Ραντεβού αύριο Τρίτη 22/ 9 με το Υπουργείο Εργασίας

Δευτέρα, 21/09/2020 - 13:35

Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση των καλλιτεχνών και των σωματείων σχετικών κλάδων στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο υπουργείο Εργασίας.

Νωρίτερα είχε απειληθεί ένταση μεταξύ των συγκεντρωμένων και των δυνάμεων των ΜΑΤ καθώς η αστυνομία ζήτησαν από τους διαμαρτυρόμενους να δώσουν τον δρόμο στην κυκλοφορία με τους τελευταίους να αρνούνται.

Εν τέλει δόθηκε λύση όταν κανονίστηκε ραντεβού των διαμαρτυρόμενων με εκπροσώπους του υπουργείου για αύριο Τρίτη στις 14:30.

Μετά από αυτή την εξέλιξη οι καλλιτέχνες και οι εργαζόμενοι στο χώρο του θεάματος αποχώρισαν.

Τον Ιούνιο θα φτάσουν στους δήμους τα 8μηνα της Κοινωφελούς 2020

Τον Ιούνιο θα φτάσουν στους δήμους τα 8μηνα της Κοινωφελούς 2020

Σάββατο, 09/05/2020 - 08:00

Τον Ιούνιο θα πρέπει να υπολογίσουν οι δημοτικές αρχές ότι θα ξεκινήσουν να έρχονται τα 8μηνα της νέας Κοινωφελούς Εργασίας των 36.500 θέσεων.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δημοσιεύουν τα dikaiologitika.gr ο σχεδιασμός για την νέα κοινωφελή εργασία ΟΑΕΔ, με αριθμό απόφασης 0.1503 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1256 Τεύχος Β της 9ης Απριλίου 2020 προβλέπει την υποβολή αιτήσεων μέσα στον Μάϊο προκειμένου στο τέλος Ιουνίου να μπουν οι πρώτοι επιτυχόντες στις θέσεις τους αν και δεν έχουν ολοκληρωθείακόμη οι διαδικασίες στο ΑΣΕΠ προκειμένου να ληφθεί έγκριση για την προκήρυξη των θέσεων.

Δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι άνεργοι που έλαβαν μέρος στα προηγούμενα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας αριθμ. 9/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018 και 3/2019 του ΟΑΕΔ.

Το χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει την έγκριση από το ΑΣΕΠ, την δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ η οποία θα ορίζει την έναρξη υποβολής των αιτήσεων και στην συνέχεια την υποβολή αιτήσεων.

Οι ωφελούμενοι, κατόπιν πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από 1 μέχρι 3 υπηρεσίες τοποθέτησης ή/και επιβλέποντες φορείς.

Η αίτηση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και μετά την συμπλήρωσή της, οι δυνητικά ωφελούμενοι την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/).

Η δράση περιλαμβάνει τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων. Παράλληλα γίνεται μία ατομική συνεδρία επαγγελματικής συμβουλευτικής προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ωφελουμένων. Στο πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης περιλαμβάνονται 150 ώρες, όπου ουσιαστικά γίνεται η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης το οποίο υποχρεωτικά θα παρακολουθεί το σύνολο των ωφελουμένων.

Πως θα υποβληθεί η αίτηση

Οι δυνητικά ωφελούμενοι, κατόπιν πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από μία μέχρι τρεις υπηρεσίες τοποθέτησης ή/και επιβλέποντες φορείς, όπως προβλέπει η πρόσκληση.

Η αίτηση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και μετά την συμπλήρωσή της, οι δυνητικά ωφελούμενοι την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/).
Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται ρητά στην πρόσκληση, ο δυνητικά ωφελούμενος αποκλείεται από την διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων και, κατά συνέπεια, από την διαδικασία τοποθετήσεων βάσει αυτού.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί στην δημόσια πρόσκληση. Το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση την ημερομηνία αποστολής. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Η αίτηση του δυνητικά ωφελούμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ως προς τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον δυνητικά ωφελούμενο επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για την χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος για τους σκοπούς της πρόσκλησης.

Ο δυνητικά ωφελούμενος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησης. Συμπληρώνει τα σχετικά πεδία με τα στοιχεία που θα οριστούν στην πρόσκληση και αντιστοιχούν σε προτιμήσεις φορέων και κριτήρια κατάταξης.

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων για ελλιπή στοιχεία – δικαιολογητικά, έστω και συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι νέες αιτήσεις αντικαθιστούν τις προηγούμενες, οι οποίες ακυρώνονται.

Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, ο υποψήφιος μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αίτησή του, στην οποία περιλαμβάνονται ο αριθμός και η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.
Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής στην διαδικασία και των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων στους επιβλέποντες φορείς ή/και υπηρεσίες τοποθέτησης είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην πρόσκληση για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης ανέργων.

Να σημειωθεί ότι ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων περιλαμβάνει προσωρινό πίνακα επιτυχόντων, προσωρινό πίνακα επιλαχόντων και προσωρινό πίνακα αποκλειομένων, στον οποίο αναφέρεται συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού. Ο προσωρινός πίνακας αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και ανακοινώνεται η έκδοσή του στον πίνακα ανακοινώσεων του αρμόδιου Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) 2.

Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υποβολή, με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο, ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΟΑΕΔ, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων στο διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων.
Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το ΔΣ του ΟΑΕΔ εντός δέκα εργάσιμων ημερών, ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων, ο οποίος περιλαμβάνει τον οριστικό πίνακα επιτυχόντων, τον οριστικό πίνακα επιλαχόντων και τον οριστικό πίνακα αποκλειομένων, εγκρίνεται από τον Διοικητή ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφασή του.
Ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και η έκδοσή του ανακοινώνεται στον πίνακα ανακοινώσεων του αρμόδιου ΚΠΑ2 και στον πίνακα ανακοινώσεων εκάστου επιβλέποντος φορέα.

Το Υπουργείο Εργασίας παραχώρησε ακίνητο στην «Κιβωτό του κόσμου»

Το Υπουργείο Εργασίας παραχώρησε ακίνητο στην «Κιβωτό του κόσμου»

Σάββατο, 01/06/2019 - 11:00

Η Υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου ενέκρινε την παραχώρηση κτιρίου του ΕΦΚΑ στον Εθελοντικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού «Κιβωτός του Κόσμου».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το ακίνητο που βρίσκεται επί των οδών Δήμητρας 17, Ιφιγενείας & Δημοφίλου, στην Αθήνα (περιοχή Ακαδημία Πλάτωνος), συνολικής επιφάνειας 6.395,60 τ.μ., ιδιοκτησίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), θα παραχωρηθεί στην «Κιβωτό», ενώ ο οργανισμός επιβαρύνεται, από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, με τις δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, τα δημόσια τέλη αποχέτευσης, φωτισμού και καθαριότητας, «τις δαπάνες για παροχή των πιο πάνω λειτουργιών, εκτός των φόρων και τελών που εκ του νόμου επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς και τις κοινόχρηστες δαπάνες λειτουργίας του ακινήτου».

Παράλληλα, ο Εθελοντικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού «Κιβωτός του Κόσμου» υποχρεούται στην έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας ή όποιων άλλων πιστοποιητικών ή εγγράφων απαιτούνται κατά περίπτωση από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με δικές του δαπάνες και ευθύνη.

Σύμφωνα με τη σύμβαση μετά την ολοκλήρωση της παραχώρησης, το ακίνητο θα παραδοθεί στον ΕΦΚΑ ελεύθερο και σε καλή κατάσταση.

Η σύμβαση αναφέρει επίσης πως «Επιμέρους λεπτομέρειες και ειδικότεροι όροι που αφορούν στην παραχώρηση χρήσης του ως άνω ακινήτου θα περιλαμβάνονται στη σχετική σύμβαση παραχώρησης που θα υπογραφεί μεταξύ του ΕΦΚΑ και του Εθελοντικού Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού «Κιβωτός του Κόσμου», το κείμενο της οποίας θα εγκριθεί από το ΔΣ του ΕΦΚΑ.

Το ΔΣ του ΕΦΚΑ υποχρεούται να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση της περιουσίας και των συμφερόντων του φορέα, όπως επισημαίνεται στην υπουργική απόφαση».

Συμβολική κατάληψη του υπουργείου Εργασίας από το ΠΑΜΕ. Στις 12 το μεσημέρι Συνέντευξη Τύπου από το γραφείο της υπουργού Εργασίας

Συμβολική κατάληψη του υπουργείου Εργασίας από το ΠΑΜΕ. Στις 12 το μεσημέρι Συνέντευξη Τύπου από το γραφείο της υπουργού Εργασίας

Πέμπτη, 02/11/2017 - 07:28
Συμβολική κατάληψη του υπουργείου Εργασίας, πραγματοποιούν αυτή την ώρα, εργαζόμενοι από δεκάδες σωματεία του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ.

Στην πρόσοψη του υπουργείου στην οδό Σταδίου, ανάρτησαν γιγαντοπανό που αναγράφει:«Κανένας εργαζόμενος κάτω από τα 751 ευρώ, αυξήσεις στους μισθούς, κάτω τα χέρια από το απεργιακό δικαίωμα, απαγόρευση πλειστηριασμών και κατασχέσεων»

Με συνθήματα όπως «Όλοι στον αγώνα ξεσηκωμός στα μέτρα της κυβέρνησης κανείς συμβιβασμός»,«Όπλο των εργατών η απεργία δεν το παραδίδουμε στην εργοδοσία», «751 κατώτερο μισθό, καμία αμοιβή κάτω από αυτό», «Δισ. ευρώ για εξοπλισμούς, μειώσεις σε συντάξεις και μισθούς», «Κανείς συμβιβασμός με τις περικοπές, αυξήσεις στις συντάξεις, συμβάσεις κλαδικές»,«Μη ματώνεις άλλο για την πλουτοκρατία προετοιμάσου τώρα για απεργία», «Κάθε αξιολόγηση τσακίζει τη ζωή μας οργάνωση κι αγώνας η απάντησή μας», «Ψίχουλα μοιράζετε στο λαό, τα κέρδη εξασφαλίζετε στο κεφάλαιο», «Συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις των μισθών αυτή 'ναι η απάντηση των εργατών»,«Μη ματώνεις άλλο για την πλουτοκρατία προετοιμάσου τώρα για απεργία», «Την οργάνωσή μας και την απεργία δεν τα παραδίδουμε στην εργοδοσία» τα μέλη των συνδικάτων και των σωματείων καλούν στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ στις 9 Νοέμβρη.

Στις 12 μ. θα πραγματοποιηθεί Συνέντευξη Τύπου των Ομοσπονδιών και των Συνδικάτων από το γραφείο της υπουργού Εργασίας, όπως είχαν υποσχεθεί τα Συνδικάτα από την προηγούμενη κινητοποίηση τους τονίζοντας ότι «για 1η φορά από αυτό το Γραφείο θα ακουστεί όλη η αλήθεια!».

Στην ανακοίνωση του το ΠΑΜΕ τονίζει: «Tην ίδια στιγμή που η κυβέρνηση με επικοινωνιακές φιέστες προσπαθεί να κρύψει τα νέα μέτρα που θα φέρει άμεσα τις επόμενες μέρες και περιλαμβάνονται στο «πακέτο» της "δίκαιης ανάπτυξης", της 3ης "αξιολόγησης" αλλά και του κρατικού προϋπολογισμού για το 2018, το ΠΑΜΕ καλεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, της νεολαίας, των συνταξιούχων, των λαϊκών στρωμάτων να αντιτάξουν τις ανάγκες και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων και του λαού, να συμβάλουν στην άνοδο των αγώνων για την αντεπίθεση. 

Όλες και όλοι στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ στις 9 Νοέμβρη σε όλες τις πόλεις της χώρας. Στην Αθήνα, στις 6.30 μ.μ. στο Σύνταγμα!».

Στην κινητοποίηση παραβρίσκεται και ο Χρήστος Κατσώτης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής του Κόμματος.πηγή 902
Πάνω από 1 εκ. συνταξιούχοι λαμβάνουν σύνταξη μικρότερη από 500 ευρώ

Πάνω από 1 εκ. συνταξιούχοι λαμβάνουν σύνταξη μικρότερη από 500 ευρώ

Δευτέρα, 22/05/2017 - 15:00
Συντάξεις που δεν ξεπερνούν τα 500 ευρώ λαμβάνουν περίπου 1,2 εκατομμύριο συνταξιούχοι, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «Ήλιος», που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας, αποδεικνύοντας την άθλια κατάσταση στην οποία έχουν φέρει όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα τους απόμαχους της δουλειάς.

Σύμφωνα με αυτά, τον Δεκέμβρη του 2016 η μέση κύρια σύνταξη ανερχόταν σε 722 ευρώ.

Αναλυτικότερα, τον μήνα Δεκέμβριο 2.892.259 συνταξιούχοι μοιράστηκαν ποσό 2,1 δισ. ευρώ.

Σε 1.252.241 δικαιούχους δόθηκε επικουρική σύνταξη συνολικού ύψους 214 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος των μερισμάτων ξεπέρασε τα 40 εκατ. ευρώ, τα οποία δόθηκαν σε 409.620 δικαιούχους.

Το 24% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 31% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 39% μεταξύ 51 έως 70 ετών.

Επισημαίνεται ότι εδώ και ένα χρόνο, περίπου 70.000 συνταξιούχοι, που έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης μετά τον Μάη του '16, οπότε και εφαρμόστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, ζουν με τα ψίχουλα της προσωρινής μισής σύνταξης. Συνολικά σε εκκρεμότητα βρίσκονται 130.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης (παλιές και νέες). 

Να σημειωθεί πως οι νέες συντάξεις θα υποστούν σημαντικές μειώσεις με το νέο τρόπο υπολογισμού που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου και θα φθάνουν έως και 30%. 

Υπενθυμίζεται πως οι συντάξεις, τα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης και εξαιτίας της πολιτικής που φόρτωσε τα βάρη στην εργατική τάξη, έχουν περικοπεί τουλάχιστον 11 φορές.

πηγή 902
Παρέμβαση μελών του Ρουβίκωνα στο υπουργείο Εργασίας, 15 προσαγωγές από την αστυνομία /Η ανακοίνωση τους

Παρέμβαση μελών του Ρουβίκωνα στο υπουργείο Εργασίας, 15 προσαγωγές από την αστυνομία /Η ανακοίνωση τους

Δευτέρα, 30/01/2017 - 15:44
Στις 13.30 περίπου το μεσημέρι 15 μέλη της αντιεξουσιαστικής ομάδας «Ρουβίκωνας» εισέβαλαν στο υπουργείο Εργασίας όπου ανέβηκαν στον 7ο και 8ο όροφο και κρέμασαν πανό που έγραφε «δεν θα ζήσουμε σαν δούλοι, δεν θα γεράσουμε επαίτες» ενώ έριξαν και φέιγ βολάν με συνθήματα για τις συντάξεις, χωρίς να πειράξουν κάποιον από τους εργαζόμενους του υπουργείου ή να κινηθούν προς το γραφείο της υπουργού.'Αμεση ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας που έσπευσε στο σημείο και προχώρησε στην προσαγωγή και των 15 μελών του «Ρουβίκωνα» που εισέβαλαν στο υπουργείο Εργασίας (πληροφορίες: ΑΠΕ - ΜΠΕ).
Στο indymedia ανεβηκε στη συνέχεια το εξής κείμενο: Ρουβίκωνας: Δεν θα ζήσουμε σαν δούλοι,δεν θα γεράσουμε επαίτες.

«Δεν είναι καθόλου καινούρια η ιδέα ότι ο εργαζόμενος, όταν τελειώνει τον χρόνο λειτουργίας του πρέπει να πετιέται. Αυτός ήταν ο κόσμος που έζησαν όλες οι γενιές απο τους παππούδες μας και πίσω. Όταν έρχονταν η ώρα να μην μπορεί πια να εργαστεί επαφίονταν στην τύχη, στην αποταμίευση και τους οικογενειακούς δεσμούς πόσο και πως θα ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του. Για έναν άνθρωπο ενός αιώνα πίσω, οι σημερινές συντάξεις πείνας θα φαίνονταν μια χαρά, το να καλύπτει κάποιο ταμείο μέρος των ιατρικών εξόδων θα ήταν δώρο. Αυτός ο άνθρωπος, έναν αιώνα πίσω, είναι το καλούπι για τον νέο σημερινό άνθρωπο που κατασκευάζει το κράτος και το κεφάλαιο. Είναι από τα μεγαλύτερα αστεία ότι οι ιδέες της «φιλελευθεροποίησης», των «ανοιχτών αγορών», της ατομικής διαπραγμάτευσης των εργασιακών σχέσεων, οι «μεταρρυθμίσεις» είναι οι καινούριες ιδέες. Είναι οι παλιότερες που υπάρχουν κι αν οι δικές μας γενιές τις ακούν πρώτη φορά είναι γιατί αιματηροί κοινωνικοί αγώνες στο παρελθόν τις πέταξαν στο περιθώριο και επέβαλλαν ένα ελάχιστο ευζωίας και κοινωνικής πρόνοιας ως αντάλλαγμα για την κοινωνική ειρήνη που τόσο επιθυμούν πάντοτε τα αφεντικά.»

«Αυτό που το κράτος και το κεφάλαιο λέει στους σημερινούς υπερήλικες είναι ένα τεράστιο «ας προσέχατε». Τους λέει ότι ήταν ηλίθιοι που πίστεψαν ότι οι ασφαλιστικές εισφορές θα επιστρέψουν σε αυτούς. Τους λέει ότι ήταν αφελείς αν φαντάστηκαν ότι οι παραχωρήσεις του «κοινωνικού κράτους» θα διατηρούνταν ως μια ταξική «συμφωνία κυρίων» (η κοινωνικών εταίρων) για πάντα. Τους ζητά να αντιληφθούν την αχρηστία τους στον κόσμο που χρειάζεται διαρκώς ανάπτυξη, δηλαδή μεγαλύτερο κομμάτι πίττας για τους αστούς.»

«Το ίδιο λέει και σε όλους όσους εργάζονται ή ελπίζουν ότι θα βρουν δουλειά. Τα ψέματα τελείωσαν, προνοείστε για τα γηρατειά σας. Πόσο νέα ιδέα είναι αυτή πράγματι…»

«Το κεφάλαιο δεν θέλει να πληρώνει άλλο την επιβίωση των γερασμένων αλόγων, ούτε άμεσα μέσω εισφορών, ούτε έμμεσα μέσω φόρων. Αυτά τα χρήματα πρέπει να τα βάλει στην τσέπη του. Και ο σημερινός εργαζόμενος, από τα ψίχουλα που θα παίρνει, όσο έχει δουλειά θα πρέπει να φροντίσει να ζήσει και μετά την εργασιακή αποστράτευση. Και η λύση γιαυτό είναι η ιδιωτική ασφάλιση. Γιατί να μην έχουμε καμιά αμφιβολία, η πλήρης ιδιωτικοποίηση της δημόσιας ασφάλειας είναι το τελικό στάδιο αυτής της διαδικασίας που ζούμε. Και η ιδιωτικοποιημένη ασφάλεια, μέσα σε μια ιδιωτικοποιημένη υγεία σημαίνει ότι αν δεν βρεις τρόπο να πληρώνεις σοβαρά ασφαλιστική εταιρεία από τα 20 σου στα 65 ατύχησες. Ατύχησες επίσης και αν στο μεταξύ η εταιρεια φαλιρίσει. Θα πρέπει τότε να ζήσεις με κάποιο «ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα», κάτι ψιλά τα οποία ένα «μικρό και ευέλικτο κράτος» θα χορηγεί μεγαλόψυχα στην πλέμπα των γεροζητιάνων.»

«Αυτή είναι η κατάληξη της συλλογικής ντροπής να παλεύουν όλο και με χειρότερους όρους οι απόμαχοι να ζήσουν ή να πάρουν τα φάρμακά τους. Κι οτιδήποτε ακόμα διατηρείται, όπως πχ η δημόσια υγεία, δεν θα κρατήσει καιρό. Όλα αυτά τα χρόνια, το πως παίζεται το παιχνίδι των μνημονίων, το πως δηλαδή ξεδιπλώνεται η επίθεση του κεφαλαίου στους εργαζόμενους και στην κοινωνική βάση, αυτό μας δείχνει. Και για αυτό είχαν προειδοποιήσει αναρχικοί και άλλοι αγωνιστές δεκαετίες τώρα.»

«Η Ε.Ε, και το ΔΝΤ είναι στην πραγματικότητα ι πολιτικοί επίτροποι αυτής της φιλελεύθερης μεταρρύθμισης που χρειάζεται απεγνωσμένα εθνικό και διεθνές κεφάλαιο.»

«Εναλλάσσοντας απαιτήσεις πάνω στην ίδια ακριβώς ατζέντα, έχοντας απέναντί τους αυτή την περίοδο τον Σύριζα, διαμορφώνουν στην πραγματικότητα χρονοδιάγραμμα πολλών ετών ώσπου τελικά να ολοκληρωθεί η φιλελεύθερη μεταρρύθμιση και εμείς να πρέπει να γίνουμε σαν τις γενιές πριν τους παππούδες μας αλλά με κινητά τηλέφωνα. Τώρα ζητάει το ΔΝΤ νέα μείωση συντάξεων. Αν ο Σύριζα παίξει όμορφα τον ρόλο του θα κοπεί κατι μικρό στην ζούλα τώρα και η επίσημη μείωση θα γίνει στην επόμενη αξιολόγηση. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα εργασιακά δικαιώματα. Πλήρης απελευθέρωση απολύσεων. Κατάργηση κάθε αποζημίωσης απόλυσης. Βασικός μισθός. Όλα.»

«Γιατι θα έρθουν κι άλλες αξιολογήσεις. Ο καθένας μπορεί να μαντέψει τι θα χάσουμε και με ποιά σειρά από όσα έχουν απομείνει. Είναι ένα θέατρο σκιών και η φιγούρα του Σύριζα έφερε νέο ενδιαφέρον στο έργο. Εξασφάλισε ότι το κοινό θα παραμείνει να παρακολουθεί απαθές. Δυσαρεστημένο όσο και αποχαυνωμένο. Ενώ την ίδια στιγμή μανάδες και πατεράδες, συνταξιούχοι δεν θα μπορούν να πληρώσουν λογαριασμούς και φάρμακα, τα νοσοκομεία θα πνέουν τα λοίσθια, όλοι θα δουλεύουν σπαστά μεροκάμματα για 3€ την ώρα ανασφάλιστοι (και όταν αυτό γίνει και επίσημος νόμος τότε τα ποσοστά ανεργίας θα καταρρεύσουν).»

«Το υπουργείο εργασίας είναι ο βασικός ιμάντας μεταφοράς αυτών των αποφάσεων στην κοινωνική βάση. Αυτός είναι και ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ. Μέσα σε αυτόν τον μηχανισμό ο Ρουβίκωνας απευθύνει κάλεσμα κινητοποίησης και οργάνωσης στην κοινωνική βάση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να παρακολουθούμε την επανάληψη της ίδιας ακριβώς σκηνής. Θεσμοί, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, αξιολόγηση, νέα μέτρα. Δεν υπάρχει λόγος να παίρνουμε καν σοβαρά αυτό το θέατρο σκιών.»

«Πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα στην ησυχία και, όλο και περισσότερο, την επιβίωση.»

«Πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να ζήσουμε σαν δούλοι και να γεράσουμε επαίτες.»

«Πρέπει να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας και στις γενιές που έρχονται και σε αυτές που φεύγουν, τους πιο αδύναμους της κοινωνικής μας θέσης.»

«Η απάντηση είναι μία:

Οργάνωση και αγώνας»
ΟΕΝΓΕ: Συγκέντρωση στις 22 Δεκέμβρη στο υπουργείο Εργασίας ενάντια στον αντιασφαλιστικό νόμο

ΟΕΝΓΕ: Συγκέντρωση στις 22 Δεκέμβρη στο υπουργείο Εργασίας ενάντια στον αντιασφαλιστικό νόμο

Τρίτη, 20/12/2016 - 13:00
Την αντίθεσή τους στον αντεργατικό - αντιασφαλιστικό νόμο, που προβλέπει την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών τους από την 1η Γενάρη 2017, εκφράζουν οι νοσοκομειακοί γιατροί, οι οποίοι προχωρούν σεσυγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 22 Δεκέμβρη στις 12 μετά το μεσημέρι, έξω από το υπουργείο Εργασίας.

Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας αναφέρει:

«Από 1/1/2017 ξεκινάει η εφαρμογή του αντεργατικού, αντιασφαλιστικού νόμου 4387/16 που αυξάνει τις ασφαλιστικές μας εισφορές και μειώνει τις συντάξεις μας. Ο νόμος-κόλαφος για τα δικαιώματά μας, εκτός των άλλων προβλέπει για τους νοσοκομειακούς γιατρούς:

- Στους παλαιούς ασφαλισμένους (πριν το 1993) τριπλασιάζει τις ασφαλιστικές εισφορές φορτώνοντας τους και τις εργοδοτικές εισφορές αν επιθυμούν να είναι ασφαλισμένοι και στο ΤΣΑΥ εκτός από το Δημόσιο.

- Για το σύνολο των νοσοκομειακών γιατρών αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών που θα οδηγήσει σε νέα μείωση στις τακτικές και εφημεριακές αποδοχές, τις ήδη πετσοκομμένες κατά 40% τα χρόνια της κρίσης, αφού πλέον οι εισφορές θα υπολογίζονται στο σύνολο των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών και όχι επί του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί δεν πρόκειται να υποκύψουμε στο εκβιαστικό, παραπλανητικό δίλημμα αν θα χάσουμε όσα έχουμε πληρώσει μέχρι σήμερα ή αν θα καταβάλουμε υπερτριπλάσιες ασφαλιστικές εισφορές για να πάρουμε κάποια ψίχουλα.

Απαιτούμε από το υπουργείο Υγείας να συνετίσει “πρόθυμους” διοικητές Νοσοκομείων και ΥΠΕ που σπεύδουν να εφαρμόσουν το νόμο πριν ακόμα δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις και ζητούν από τους συναδέλφους να κάνουν από τώρα δήλωση αν επιθυμούν να παραμείνουν ασφαλισμένοι στο Δημόσιο και στο ΤΣΑΥ.

Καλούμε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 22 Δεκέμβρη 2016 και ώρα 12.00 μεσ. στο υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29).

Απαιτούμε συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, η οποία μέχρι τώρα δεν έχει μπει στον κόπο να απαντήσει στα ερωτήματα που έχουμε θέσει ήδη επίσημα και εγγράφως, ούτε έχει ανταποκριθεί στο αίτημά μας για συνάντηση.

Διεκδικούμε:

-Να μην εφαρμοστεί ο αντιασφαλιστικός, αντεργατικός νόμος 4387/16 που τσακίζει τα ασφαλιστικά δικαιώματα των νοσοκομειακών γιατρών.

-Να καταργηθεί το σύνολο των αντιασφαλιστικών νόμων».


πηγή 902
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ»: Διαμαρτυρία στο υπουργείο Εργασίας την Πέμπτη 21 Ιούλη

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ»: Διαμαρτυρία στο υπουργείο Εργασίας την Πέμπτη 21 Ιούλη

Τρίτη, 19/07/2016 - 13:00
Σε διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εργασίας την ώρα που θα γίνεται τριμερής συνάντηση με την εργοδοσία της «Ευρωκλινικής» για τις απολύσεις και τις συνδικαλιστικές διώξεις, καλεί το Σωματείο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία την Πέμπτη 21 Ιούλη στη 1 μ.μ.

Η εργοδοσία της «Ευρωκλινικής» δυο μέρες μετά την απεργία των εργαζομένων του κλάδου την 1η Ιούλη εξήγγειλε απολύσεις 5 εργαζομένων μεταξύ των οποίων βρίσκονται μέλη της Διοίκησης του επιχειρησιακού σωματείου και εργαζόμενοι που πρωτοστάτησαν στην απεργία. Με πρόσχημα την παραχώρηση τμήματος σε εργολαβική εταιρεία, η επιχείρηση προχωρά σε απολύσεις απεργών και συνδικαλιστών με προφανή στόχο την τρομοκράτηση των εργαζομένων, σημειώνει το σωματείο και προσθέτει:

«Δεν θα ανεχτούμε την παραμικρή απόπειρα της εργοδοσίας να εμποδίσει τη συνδικαλιστική δράση, να βάλει εμπόδια στον αγώνα των εργαζομένων. Καλούμε κάθε συνδικαλιστή, κάθε σωματείο, κάθε εργαζόμενο να παραβρεθεί στην παράσταση διαμαρτυρίας την ώρα της συνάντησης, να απαιτήσουν άμεση ανάκληση όλων των απολύσεων, καμιά συνδικαλιστική δίωξη. Να αναλάβει τις ευθύνες του το υπουργείο Εργασίας για την εργοδοτική ασυδοσία».
πηγή 902
Το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας για το ασφαλιστικό. Μειώσεις 15% με 30% στις συντάξεις

Το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας για το ασφαλιστικό. Μειώσεις 15% με 30% στις συντάξεις

Τρίτη, 05/01/2016 - 12:35
Στη δημοσιότητα, έδωσε το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης την πρότασή του – προσχέδιο για τη νέα ασφαλιστική «μεταρρύθμιση». Πρόκειται για ένα κείμενο 170 σελίδων με 64 άρθρα (σ.σ.: έγινε σε συνεργασία με τους... Γάλλους).

Το νέο ασφαλιστικό προβλέπει ποσοστά αναπλήρωσης από 0,8% έως 2% για τους συνταξιούχους και Εθνική Σύνταξη στα 384 ευρώ.

Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης φέρνουν... μειώσεις που ξεκινούν από το 15% για τις συντάξεις άνω των 750 ευρώ και φτάνουν το 30% για όσους έχουν πολλά χρόνια ασφάλισης και υψηλότερο μισθό.

Επιπλέον, ανάλογα με το άθροισμα των συντάξεων αλλά και το οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων καθορίζεται και το ΕΚΑΣ –από 57 έως 230 ευρώ. Το προσχέδιο του νομοσχεδίου προβλέπει και τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας, το οποίο, όπως αναφέρεται, θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο των υπουργείων Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη «χάραξη των πολιτικών της Πολιτείας, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας».

Ειδικότερα:

Προβλέπονται μεγάλες μειώσεις και στις κύριες συντάξεις για όλους όσοι συνταξιοδοτηθούν από την 1-1-2016 και μετά. Για τους νυν συνταξιούχους, οι μειώσεις θα καλυφθούν από την λεγόμενη «προσωπική διαφορά». Αντίθετα, για όλους όσοι βγουν στο εξής στη σύνταξη, η μείωση θα είναι μεγάλη και στην κύρια σύνταξη εξαιτίας των νέων ποσοστών αναπλήρωσης αλλά και του τρόπου υπολογισμού των ετών ασφάλισης.

Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει επίσης αντικατάσταση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος για τις επικουρικές από τον κανόνα βιωσιμότητας και δεν αναφέρει κανένα ποσοστό.

Οι «τρύπες» του ασφαλιστικού προβλέπεται να καλυφθούν από αύξηση εισφορών 1,5 % για τις επικουρικές και από αξιοποίηση αποθεματικών του ΕΤΕΑ ύψους 2,1 δισ. Τέλος, προβλέπεταιπλαφόν 2.200 ευρώ για όλους όσοι παίρνουν μία σύνταξη και 3.000 ευρώ για όσους παίρνουν περισσότερες.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

Βάσει του προσχεδίου για το ασφαλιστικό, έρχεται αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων που θα απονεμηθούν από το νέο έτος.

Οι νέες συντάξεις θα αποτελούν το άθροισμα τηςβασικής σύνταξης η οποία θα χορηγείται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας αλλά και της αναλογικής σύνταξης, η οποία θα υπολογίζεται επί των πραγματικών αποδοχών με τους παρακάτω συντελεστές αναπλήρωσης:

από 0 έως 15 χρόνια συντελεστής 0,80% για κάθε έτος,
από 15 έως 18 χρόνια συντελεστής 0,92% για κάθε έτος.
από 18 έως 21 χρόνια συντελεστής 1,04% για κάθε έτος,
από 21 έως 24 χρόνια συντελεστής 1,16% για κάθε έτος,
από 24 έως 27 χρόνια συντελεστής 1,29% για κάθε έτος,
από 27 έως 30 χρόνια συντελεστής 1,42% για κάθε έτος,
από 30 έως 33 χρόνια συντελεστής 1,55% για κάθε έτος,
από 33 έως 36 χρόνια συντελεστής 1,69% για κάθε έτος,
από 36 έως 39 χρόνια συντελεστής 1,84% για κάθε έτος,
από 39 έως 42 χρόνια και περισσότερα συντελεστής 2% για κάθε έτος.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώνουν ασφαλιστική εισφορά ίση με το 20% του εισοδήματός τους από την 1η Γενάρη 2017.
Το ίδιο θα ισχύσει και για τους αγρότες με τη διαφορά ότι το ποσοστό του 20% θα επιβληθεί σταδιακά.


Έτσι:

από 1-7-2015 έως 31-12-2016 το ύψος του ποσοστού υπολογισμού ασφαλίστρου κλάδου σύνταξης αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται σε ποσοστό 10%, επί των υφισταμένων κατά την δημοσίευση του νόμου ασφαλιστικών κατηγοριών.

Από 1-1-2017 και εφεξής οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.
Το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 80% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 52.

Κατά το έτος 2017 το ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 14%, από 1.1.2018 αυξάνεται σε 17% και από 1.1.2019 διαμορφώνεται στο τελικό 20%.

 

ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Από την αρχή του 2016, η σύνταξη λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου του φορέα κύριας ασφάλισης υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο τμημάτων –της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης. Το νομοσχέδιο τονίζει ότι η εθνική σύνταξη αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και δε χρηματοδοτείται από ασφαλιστικές εισροές αλλά από τον κρατικό υπολογισμό.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Η Εθνική Σύνταξη, 384 ευρώ, καταβάλλεται σε όλους όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους ή του έτους της ηλικίας τους στο οποίο, κατά τις οικείες διατάξεις, θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης. Η μόνιμη διαμονή αποδεικνύεται με τη διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγηση άδειας διαμονής στους πολίτες τρίτων xωρών. Το ποσό της μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας.

Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται αναλογικά στις περιπτώσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας. Η μείωση της εθνικής σύνταξης προκειμένου για τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη γήρατος, ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

Για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης, και με ποσοστό από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής. Οι προσαρμογές αυτές δεν έχουν εφαρμογή σε όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του ν. 612/1977 (ΦΕΚ 164 Α`), καθώς και για τα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α`).

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

Στις περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, το ποσό της εθνικής σύνταξης προσδιορίζεται για τον επιζώντα σύζυγο και κάθε συνδικαιούχο με βάση το δικαιούμενο ποσοστό σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα προέλευσης, άλλως του κληρονομικού δικαίου. Προκειμένου για τέκνα, η καταβολή του εν λόγω ποσοστού της εθνικής σύνταξης λήγει με τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας που ορίζονται από το άρθρο 13. Το καταβαλλόμενο σε αυτά ποσοστό, μετά τη διακοπή χορήγησης του, προστίθεται στο ποσοστό που χορηγείται στο δικαιούχο επιζώντα σύζυγο και έως το ποσοστό της δικαιούμενης σύνταξης. Σε περίπτωση επιμερισμού της εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξης μεταξύ δικαιούχου και τέκνων, το ποσό της εθνικής σύνταξης κατανέμεται κατά τα ποσοστά του επιμερισμού.

Οι βασικές πτυχές του κειμένου το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους εκπροσώπους των δανειστών, παρουσιάστηκαν από τον υπουργό Εργασίας Γ. Κατρούγκαλο στους προέδρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

ΕΔΩ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ»


πηγή : ergasianet.gr
Οι εργαζόμενοι στο λιμάνι σε κινητοποίηση σήμερα στις 9.00 στο υπουργείο Εργασίας

Οι εργαζόμενοι στο λιμάνι σε κινητοποίηση σήμερα στις 9.00 στο υπουργείο Εργασίας

Δευτέρα, 19/10/2015 - 07:40
Στον Κατρούγκαλο οι εργαζόμενοι στο λιμάνι

Συντάκτης: Χριστίνα Παπασταθοπούλου
Στο υπουργείο Εργασίας θα βρεθεί τη Δευτέρα στις 9.00 το πρωί η Ένωση Εργαζομένων στη Διακίνηση Εμπορευματοκιβωτίων στις Προβλήτες του Πειραιά (ΕΝ.Ε.Δ.Ε.Π.) προκειμένου να συναντήσουν τον υπουργό Εργασίας Γ.Κατρούγκαλο και να του θέσουν τα αιτήματά τους.

Το σωματείο ΕΝ.Ε.Δ.Ε.Π. που δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2014 μετά την πρώτη απεργία που έγινε στις προβλήτες της Cosco,σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι έχοντας την στήριξη των εργαζομένων στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ της ΣΕΠ Α.Ε.(PCT θυγατρική της Cosco)άνοιξε εδώ και αρκετούς μήνες το ζήτημα των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή ΣΣΕ, προκειμένου να καθοριστούν οι μισθοί, οι συνθήκες εργασίας υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, αποστέλλοντας τα αιτήματα στις εργοδοτικές ενώσεις.

Τα βασικά αιτήματά τους είναι:

✔ Να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα, αφού αυτή τη στιγμή οι λιμενεργάτες καλύπτονται ασφαλιστικά με το ένσημο του ανειδίκευτου εργάτη, παρά το γεγονός ότι στις καταστάσεις προσωπικού του ΣΕΠΕ δηλώνονται ως λιμενεργάτες.

✔ Όλοι οι εργαζόμενοι να εγγραφούν στο Μητρώο Α-Β φορτοεκφορτωτών και να αναγνωριστούν όλες οι ειδικότητες του κλάδου.

✔ Την κατά νόμο σύσταση ενιαίας επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας των ανωτέρω συναδέλφων.

✔ Τη διατήρηση του υφιστάμενου ελάχιστου αριθμού ασφάλισης για λήψη σύνταξης γήρατος(4.500 ημέρες ασφάλισης) και την αποτροπή ενδεχόμενης αύξησης του ορίου αυτού.

✔ Την 3μερή συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας των εμπλεκόμενων μερών για την σύναψη της ΣΣΕ, δηλαδή Σωματείο, εργοδοτικές ενώσεις, υπουργείο Εργασίας.πηγή: efsyn.gr
Σελίδα 1 από 2