Η ΔΟΔ / ΕΟΔ εκφράζει την ισχυρή αντίθεσή της στο σκανδαλώδη Νόμο για την Ελληνική Δημόσια Τηλεόραση.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων ( ΔΟΔ ) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων ( ΕΟΔ ), έχουν εκφράσει την έντονη αντίθεσή τους στο νέο νόμο της ελληνικής κυβέρνησης για την ΔT ( Κρατική Τηλεόραση ) , δηλώνοντας ότι είναι μια προσπάθεια για να παραταθεί η διάρκεια ζωής του ενδιάμεσου ραδιοτηλεοπτικού φορέα για όσο το δυνατόν περισσότερο.

Σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές Ενώσεις της Ελλάδας, της  Ένωσης  Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών ( ΕΣΗΕΑ ) και της ΕΣΗΕΜ-Θ, πρόκειται για μια τροπολογία που ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή χθες, στην οποία αναφέρεται ότι η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται από την ΔT  θα μπορούσε να  παραταθεί για διάστημα έως και δέκα μηνών.

Η ΕΣΗΕΑ αναφέρει ότι η κυβέρνηση εισήγαγε την τροπολογία έτσι, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να δίνει συμβάσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την κάλυψη των νέων γεγονότων, μια κίνηση που θα μπορούσε να σημαίνει ότι θα μπορούσε να κρατήσει ζωντανή τη ΔT και να συνεχίσει την πολιτική της για το " κλείσιμο " της  ΕΡΤ .

«Εμείς θέλουμε να δηλώσουμε την πλήρη στήριξή μας στην  ΕΣΗΕΑ και να δηλώσουμε την αντίθεσή μας σε αυτή την σκανδαλώδη τροπολογία», δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΟΔ Τζιμ Μπουμέλα . " Ο νόμος αυτός θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να συνεχίσει να τρέχει ένα σταθμό που δεν είναι ανεξάρτητος,  πλουραλιστικός ,και δεν πληροί τις προδιαγραφές ενός δημόσιου καναλιού . Αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό . "

Η ΕΣΗΕΑ έχει δηλώσει ότι η κυβέρνηση θα αντιμετωπιστεί με μία ενωμένη ισχυρή αντιπολίτευση από το σύνολο όλων των μέσων Ενημέρωσης για το νέο νόμο .

«Ο ενδιάμεσος δημόσιος ελληνικός  τηλεοπτικός  σταθμός (ΔΤ),  ο οποίος λειτουργεί μετά από το κλείσιμο της ΕΡΤ στις 11 Ιουνίου 2013, έχει ζημιώσει τους εργαζόμενους  της ΕΡΤ οι οποίοι έχουν στερηθεί τους μισθούς που δικαιούνται», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΔ Mogens Blicher Bjerregård . "Σε ένα υγιές σύστημα εργασίας, θα έπρεπε να απαιτηθεί ένα νέο κανάλι για να εγγυηθεί τους μισθούς αυτούς - ιδίως όταν οι πόροι  χρησιμοποιούνται για τις νέες ιδιωτικές εταιρείες . "

«Με την επικύρωση της συνεχιζόμενης ύπαρξης της ΔΤ, αυτής της ακριβής ενδιάμεσης υπηρεσίας, φοβούμαστε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα αποφύγει πλέον την έναρξη της υποσχόμενης  δημόσιας NERIT . Αυτό θα ήταν μια ανησυχητική απόφαση, καθώς η δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου φορέα δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφώνου, αποτελεί σημαντικό μέρος ενός πλουραλιστικού τοπίου μέσων ενημέρωσης. "

Έχει αναφερθεί ότι από τις 18:00 σήμερα, ο δορυφόρος που χρησιμοποιείται από τους εργαζόμενους της πρώην ΕΡΤ για τη μετάδοση του τηλεοπτικού σήματος  και  των ραδιοφωνικών  προγραμμάτων, θα νεκρώσει λόγω της πίεσης της κυβέρνησης.


 

 

Press Release
24.10.13

IFJ/EFJ Express Strong Opposition to Scandalous Greek Broadcasting Law

The International Federation of Journalists (IFJ) and the European Federation of Journalists (EFJ) have expressed their strong opposition to the Greek government's new law on the country's DT (Public Television) service, stating that it is an attempt to extend the life of the interim broadcaster for as long as possible.

According to IFJ/EFJ affiliates, the Journalists' Union of the Athens Daily Newspaper (JUADN) and the ESIEMTH in Thrace and Macedonia, an amendment passed by the Greek parliament yesterday says the duration of the short term work contracts of staff employed by DT could be extended for up to ten months.

 The JUADN says the government has introduced the amendment so it can continue to give contracts to private firms to cover new events, a move that would mean it could keep DT open and carry on the policy of "closing down" public broadcaster ERT.

"We give our full backing to our affiliate the JUADN in its opposition to this scandalous amendment," said IFJ President Jim Boumelha. "This law will allow the government to continue running a station that is not independent or pluralistic and does not meet the standards of a public channel. This cannot be tolerated."

 The JUADN has stated that the government that will face united opposition from the whole media sector to the new law.

 "The interim Public Television channel, which has been running since the closure of ERT on 11 June, has damaged the situation for the ERT staff who have been denied the wages they are entitled to," said EFJ President  Mogens Blicher Bjerregård. "In a normal labor rights system there should be a demand for a new channel to guarantee these wages - especially when the resources are used for new private contractors."

"By validating the ongoing existence of this expensive interim service, we fear that the Greek government will now avoid the launch of the promised public broadcaster NERIT altogether. This would be a worrying decision as a high standard of public service radio and TV is an important part of a pluralistic media landscape."   

It has been reported that by 6pm today the satellite used by ex ERT staff to broadcast their TV and radio programmes will be switched off due to government pressure.

For more information, please contact IFJ on + 32 2 235 22 17
The IFJ represents more than 600 000 journalists in 134 countries