Ειδήσεις από την ΕΡΑ Ζακύνθου

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: Συνολική παρουσίαση από το Δήμαρχο Ζακύνθου των οικονομικών δεδομένων του Δήμου

«ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
A) ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΗΔΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΊΟ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ.

ΤΙ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Παραλάβαμε στις 31.08.2014, όπως φαίνεται στο ισοζύγιο οφειλετών του Δήμου , βεβαιωμένα έσοδα στο ταμείο του Δήμου ποσό 9,294 εκατομμύρια € που στο σύνολό τους σχεδόν αφορούσε βεβαιωμένα έσοδα σε προηγούμενα έτη.

Για την είσπραξη αυτών των χρημάτων δεν είχε γίνει καμία ενέργεια παρά μόνο αποσπασματικά κάποιες δεσμεύσεις της Δημοτικής ενημερότητας στη Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου.

Δεν είχε γίνει καμία ενέργεια για κατασχέσεις λογαριασμών οφειλετών σε Τράπεζες.

Η διαδικασία δεν παρακολουθείτο οργανωμένα μέσω κάποιου λογισμικού προγράμματος αλλά μέσω καταστάσεων που τηρούσαν οι υπάλληλοι της Ταμιακής Υπηρεσίας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την χαμηλή έως καθόλου εισπραξιμότητα των προς είσπραξη οφειλομένων ποσών προς το Δήμο .
ΤΙ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥΣ
Ως πρώτο μέτρο προβαίνουμε σε δέσμευση της Δημοτικής ενημερότητας στην Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου για το σύνολο των οφειλετών του Δήμου με χρέη άνω των 300 € όπως προβλέπεται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Ως δεύτερο μέτρο αποστείλαμε με δικαστικούς επιμελητές ειδοποιήσεις στους οφειλέτες   και έχουμε προβεί σε κατασχέσεις των λογαριασμών τους, σε όσους οφείλουν ποσό άνω των 10.000 € στον Δήμο, δηλαδή σε 130 οφειλέτες που το συνολικό ποσό οφειλής αυτών των οφειλετών προς το Δήμο είναι 7.351.443.17 € και έχουμε είσπραξη σε ένα μήνα 66.387,20 € και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσουμε σε κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών όλων των οφειλετών που χρεωστούν στο Δήμο ποσό άνω των 300 € όπως προβλέπεται από τον ΚΕΔΕ.

Η ανωτέρω διαδικασία είσπραξης οφειλών   μετά την σχετική αγορά και εγκατάσταση λογισμικών προγραμμάτων και εκπαίδευση του προσωπικού της ταμιακής υπηρεσίας θα παρακολουθούνται πλέον ηλεκτρονικά, με τρόπο γρήγορο- αντικειμενικό και αποτελεσματικό .

¨Όσον αφορά την διαδικασία των ρυθμίσεων των βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο, από ρυθμίσεις σύμφωνα με τον ν 4305/14 έχουν διακανονιστεί οφειλές ποσό 246 χιλ € και έχουν εισπραχτεί από δόσεις ποσό 58 χιλ € και από ρυθμίσεις σύμφωνα με τον ν 4321/15 (100 δόσεις ) έχουν διακανονιστεί ποσό 972 χιλ € και έχουν εισπραχτεί ποσό 63 χιλ € και επομένως αναμένονται εισπράξεις κάθε μήνα για τον Δήμο ένα σταθερό ποσό από τις υπολειπόμενες δόσεις των ρυθμίσεων.
Β ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

ΤΙ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Στο Δήμο δεν λειτουργούσαν καθόλου κάποια λογισμικά προγράμματα, ( Μισθωμάτων, Αδειών καταστημάτων , Νεκροταφείων κλπ ) τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθή και γρήγορη βεβαίωση των εσόδων , ενώ άλλα λογισμικά προγράμματα ( βεβαιώσεις ΚΟΚ , βεβαιώσεις τελών παρεπιδημούνταν 0,5% ) δεν ήταν ενημερωμένα σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές, υπολειτουργούσαν και η διαχείριση τους γινόταν με τέτοιο τρόπο που η λειτουργία τους καθίστατο αντιλειτουργική , χρονοβόρα και επιρρεπής σε ανθρώπινα λάθη. Επιπλέον οι βεβαιωτικές υπηρεσίες του Δήμου ανέμεναν πότε θα τους δίδονταν τα οικονομικά στοιχεία από άλλες υπηρεσίες ( Δημοτική Αστυνομία, Διεύθυνση καταστημάτων ) ή από άλλους εξωτερικούς φορείς ( ΕΛΛ. ΑΣ, Δ.Ο.Υ.) και δεν έκαναν καμία ενέργεια ώστε να επισπευστούν οι διαδικασίες βεβαίωσης.

Η Δημοτική Αστυνομία και μετά την κατάργηση της η σχετική επιτροπή που πραγματοποιεί τους ελέγχους για την βεβαίωση της φορολογητέας ύλης πραγματοποιούσαν ελέγχους, μόνο σε σημεία ελέγχου που θεωρούσαν ότι δημιουργείτο πρόβλημα και δεν πραγματοποιούσαν συνολικούς ελέγχους σε όλα τα σημεία ,ώστε να προκύψει το σύνολο της φορολογητέας ύλης. Έτσι τα περισσότερα έσοδα δεν είχαν βεβαιωθεί, αλλά και είναι δύσκολο να βεβαιωθούν χωρις τις ανάλογες εκθέσεις ελεγχων, από 2009 έως 2014 με άμεσο κίνδυνο την παραγραφή τους .

ΤΙ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Κατ αρχήν ανανεώσαμε την σύμβαση υποστήριξης με την εταιρεία μηχανογράφησης , ώστε να επικαιροποιηθούν τα υπάρχοντα λογισμικά προγράμματα, αγοράστηκαν νέα λογισμικά προγράμματα ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες μηχανογραφικής λειτουργιάς των οικονομικών υπηρεσιών και αγοράστηκαν οι ανάλογες υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού με στόχο μέχρι τον Σεπτέμβριο, όλα τα έσοδα του Δήμου , οι οικονομικές υπηρεσίες να τα βεβαιώνουν μόνο μηχανογραφικά.

Επίσης για την μηχανογραφική υποστήριξη των οικονομικών υπηρεσιών για την βεβαίωση εσόδων που έχει καθυστερήσει η βεβαίωση τους έχουν ζητηθεί οικονομικά στοιχεία από την ΓΓΠΣ.

Τα στοιχεία αφορούν για να βεβαιώσουμε έσοδα για κλήσεις των ετών 2013 και 2014, για   τέλη καθαριότητος και φωτισμού των ετών   2010 ,2011,2012 2013 και μετά τον Ιούλιο θα ζητήσουμε στοιχεία για το έτος 2014 και το α εξάμηνο έτους 2015 , ώστε μέχρι το τέλος του έτους 2015 η βεβαίωση εσόδων να γίνεται εντός του επομένου τριμήνου του έτους . Επίσης ζητήθηκαν στοιχεία από την ΓΓΠΣ που αφορούν τους μετρητές της ΔΕΗ ώστε αφ ενός να διορθωθούν τα οικονομικά στοιχεία στους λογαριασμούς αλλά και να εφαρμοστεί ο ΤΑΠ σε όλο τον Δήμο και όχι μόνο για την πόλη της Ζακύνθου που γίνεται σήμερα.

Επίσης συγκεντρώθηκαν όλες οι εκθέσεις ελέγχου που ευρίσκονταν διάσπαρτες σε διάφορες υπηρεσίες στο τμήμα εσόδων και περιουσίας ώστε να προβεί στις ανάλογες βεβαιώσεις εσόδων που αφορούν τις εκθέσεις ( πχ πρόστιμα παράνομής κατάληψης κοινοχρήστων χώρων ,υπερβάσεις, πρόστιμα για μουσική κ.α.)

Έγινε ανακατανομή του χώρου στο Δημαρχείο ώστε όλη η οικονομική υπηρεσία να βρίσκεται στο ίδιο χώρο και όχι διάσπαρτη ανά τμήμα σε διαφορετικούς ορόφους. Επίσης γίνεται και ανακατανομή του προσωπικού καθ ότι έφυγαν με μετατάξεις πολλοί υπάλληλοι που είχαν άμεση ή έμμεση σχέση με την οικονομική υπηρεσία .

Γίνεται προσπάθεια να μετακινηθούν υπάλληλοι από άλλες υπηρεσίες ώστε να καλυφτούν τα μεγάλα κενά που έχουν δημιουργηθεί και να μπορέσουν οι οικονομικές υπηρεσίες να δουλέψουν αποτελεσματικά.

Ενεργοποιήθηκε η επιτροπή ελέγχων που έχει αναλάβει με απόφαση Δημάρχου την διενέργεια ελέγχων σε κοινόχρηστους χώρους και καθορίστηκε ο τρόπος διενέργειά τους , με τρόπο αντικειμενικό και αποτελεσματικό (διενέργεια ελέγχων σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους , πολλές διαφορετικές ημερομηνίες από διαφορετικούς υπαλλήλους) που θα έχει σαν αποτέλεσμα την βεβαίωση εσόδων που διαφεύγουν της βεβαιώσεις-είσπραξης .
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΕΣΟΔΟ

Για τα έσοδα από μισθώματα ακινήτων του Δήμου
Δεν έχουν βεβαιωθεί έσοδα για τα έτη 2010,2011,2012,2013,2014 ποσό 45.000 € ανά έτος περίπου,     συνολικά ποσό 220.000 €.

Η οικονομική Υπηρεσία προχωρεί άμεσα στην βεβαίωση αυτών των εσόδων ώστε μέχρι τον Ιούλιο έτους 2015 να έχουν βεβαιωθεί όλα τα μισθώματα τόσο των παρελθόντων ετών όσο και τα μισθώματα του α εξαμήνου του έτους 2015.
ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΎ
Περιμένουμε να μας δοθούν οικονομικά στοιχεία από την ΓΓΠΣ για την σωστή ενημέρωση του αρχείου του Δήμου με τα τμ των ακίνητων και την βεβαίωσή τους στους λογαριασμούς της ΔΕΗ ,συγχρόνως θα ενημερώνουμε το αρχείο μας από τα στοιχεία της ΔΕΗ που μας έχει αποστείλει.
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΊΑ
Δεν είχαν γίνει βεβαιώσεις εσόδων για τα έτη 2011 2012 2013 2014 και οι βεβαιώσεις για τέλη μέχρι σήμερα αφορούσαν μόνο ένα νεκροταφείο της πόλης της Ζακύνθου.
Έγινε η βεβαίωση εσόδου για τα έτη 2011 2012 2013 2014 συνολικού ποσού 265 χιλ € και μετά την εγκατάσταση του σχετικού λογισμικού προγράμματος και παραμετροποίησης του θα πραγματοποιούνται πλέον οι σχετικές βεβαιώσεις εσόδων για όλα τα νεκροταφεία ανά έτος μηχανογραφικά.
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΊΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ
Δεν υπήρχαν βεβαιώσεις εσόδων για τα έτη 2010 2011 2012 2013 2014 και μέρος του 2009.
Ενδεικτικά τα οίκοθεν ποσά που εισπράττονται ανά έτος ,σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία , για το 2011 ήταν 198 χιλ, για το 2012 ήταν 293 χιλ € ,για το 2013 ήταν 355 χιλ € , για το 2014 ήταν 360 χιλ €

Έγινε η βεβαίωση εσόδου (ΠΟΕ) για το 2009 ποσό 23 χιλ, για το 2010 ποσό 1.024 € , για το 2011 934 χιλ§, για το 2012 690 χιλ € συνολικού ποσού 2.672 χιλ € και με τα στοιχεία που θα λάβουμε εντός του Μαΐου από την ΓΓΠΣ για το έτος 2013 θα γίνει άμεσα η βεβαίωση εσόδου και για το έτος 2013 και στην συνεχεία τον Αύγουστο του έτους 2015 θα γίνει βεβαίωση εσόδου για το έτος 2014 και το Α εξάμηνο του έτους 2015 , ώστε στο τέλος του έτους 2015 και μετά να βεβαιώνονται τα τέλη εντός του ιδίου έτους.
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων- πεζοδρόμια (άρθρο 3 Ν 1080/80)
Έγινε η βεβαίωση εσόδου για τα έτη 2010 2011 2012 2013 2014 συνολικού ποσού 155 χιλ € που ήταν καθυστερημένη.
Έσοδα από την παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού ( άρθρου 13 Ν. 2971/01)
Έγινε η βεβαίωση εσόδου για τα έτη 2013 2014 συνολικού ποσού 61 χιλ € που ήταν καθυστερημένη.
Πρόστιμα εσόδων από ΚΟΚ
Έγινε η βεβαίωση εσόδων για τα έτη 2010 2011 2012 συνολικού ποσού 336 χιλ € και με τα στοιχεία που θα λάβουμε από την ΓΓΠΣ θα βεβαιωθούν έσοδα επιπλέον ποσό 241 χιλ € και με την σχετική αλληλογραφία μας με την τροχαία Ζακύνθου μας έχει αποστείλει τις κλήσεις του έτους 2015 ώστε πλέον η βεβαίωση εσόδων να γίνεται εντός του αμέσως επομένου τριμήνου και όχι καθυστερημένα.
Τέλος άλλα διάφορα πρόστιμα (Μουσικής , Άγρα πελατών κλπ )
Έγινε η διαδικασία της βεβαίωσης εσόδων ποσό 36 χιλ €
Συνολικά τα ποσά εσόδων που είναι στην διαδικασία βεβαιώσεις   από τον   Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι σήμερα   είναι ποσό 3,986 εκατομμύρια την στιγμή που τα συνολικά ανείσπρακτα βεβαιωμένα υπόλοιπα της 31/08/2014 στο ταμείο ήταν ποσό 9.294 εκατομμύρια ευρώ».


Συνέδριο με θέμα: « Ίδρυση Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Ελαιοκάνθης» θα πραγματοποιηθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύνθου , με τη συμμετοχή της μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Αγροτουρισμού –Οικοτουρισμού “ ΕΚΟ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ ” διοργανώνουν Συνέδριο με θέμα : « Ίδρυση Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Ελαιοκάνθης » που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο των ΤΕΙ Ζακύνθου, το Σάββατο 30 / 5 / 2015 και ώρα 10: 00 πμ. Για το λόγο αυτό ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου κ Νιοτόπουλος και εκπρόσωποι των συμμετεχόντων θα παραχωρήσουν Συνέντευξη Τύπου αύριο και ώρα 12: 00 μμ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Συνάντηση του Δημάρχου Ζακύνθου, με τον Περιφερειακό Διοικητή της Πυροσβεστικής στα Ιόνια Νησιά και τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του νησιού

Με τον Περιφερειακό Διοικητή της Πυροσβεστικής στα Ιόνια Νησιά, Αρχιπύραρχο, κ. Ευθύμιο Γεωργακόπουλο, και τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου, Αντιπύραρχο, κ. Στυλιανό Γεωργούτσο, συναντήθηκε ο Δήμαρχος, κ. Παύλος Κολοκοτσάς. Το θέμα που απασχόλησε ήταν η πρόληψη των πυρκαγιών και οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε δασικές και αγροτικές περιοχές, ούτως ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση τα πυροσβεστικά οχήματα. Εξάλλου, αυτή η ενέργεια είναι πλέον εφικτή, ύστερα από την παραχώρηση του γκρέιτερ που έκανε η Περιφέρεια προς το Δήμο. Ο κ. Κολοκοτσάς ανέφερε στους εκπροσώπους της Πυροσβεστικής ότι ο Δήμος θα εξασφαλίσει να είναι γεμάτοι με νερό οι πυροσβεστικοί κρουνοί, ενώ σε έκτακτες ανάγκες θα υπάρχουν και υδροφόρες για να εφοδιάζουν τα οχήματα της Υπηρεσίας.  Η συνάντηση έκλεισε με την υπόσχεση ότι ο Δήμος θα είναι στο πλευρό της Πυροσβεστικής καθ´ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

Κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Ζακύνθου για μαζική συμμετοχή στην 24ωρη απεργία στις 11 Ιούνη

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής:
«Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Ζ. στη συνεδρίασή του τη Τετάρτη 13 Μάη, μετά και το κάλεσμα της εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ, αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης απεργίας με ανοιχτή ημερομηνία και συλλαλητήριο για της 11 Ιούνη στις 7:30μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο, ενάντια στα νέα μέτρα, στις νέες αντιλαϊκές συμφωνίες. Για να μην παρθούν νέα μέτρα, για να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι.

Πλέον ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι οι λεγόμενες κόκκινες γραμμές της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι ψεύτικες τη στιγμή που όλα δείχνουν ότι προμηνύονται νέα βάρβαρα μέτρα σε βάρος των εργαζόμενων, των φτωχών πλατιών λαϊκών στρωμάτων. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από την κοινή δήλωση Γιούνκερ και Τσίπρα για τα εργασιακά και το ασφαλιστικό.Οι μάσκες έπεσαν, δεν χωράει άλλη αναμονή, άλλη ανοχή, η όποια καθυστέρηση υπάρξει από τους εργαζόμενους θα είναι για το κακό μας, θα είναι για να μας επιβάλουν περεταίρω ξεζούμισμα.

Όλα δείχνουν ότι το νέο μνημόνιο ή όπως κι αν το βαφτίσουν, θα επιφέρει νέο πλήγμα στο ασφαλιστικό, τις συντάξεις, τη φορολογία.Δεν υπάρχει έντιμος συμβιβασμός μεταξύ εκμεταλλευτών και εκμεταλλευομένων. Οι εργαζόμενοι δεν αντέχουμε άλλα μέτρα. Οι εργαζόμενοι είτε σε ανάπτυξη είτε σε κρίση τραβάμε το δικό μας μαρτύριο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στο νησί μας που ενώ ο κλάδος του επισιτισμού τουρισμού παρουσιάζει ανάπτυξη τα τελευταία 2 χρόνια, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι συνεχίζουν να έχουν μείωση 15% στο μισθό τους.Πέρυσι, μόνο για τον μήνα Σεπτέμβριο οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Ζακύνθου ήταν κατά 15% περισσότερες από τον Σεπτέμβριο του 2013. Τι είδαν οι εργαζόμενοι του κλάδου από αυτή την άνοδο; Εντατικοποίηση της εργασίας, τρομοκρατία και αύξηση των μυοσκελετικών προβλημάτων.

Όσων αφορά για να κάνει διακοπές ένα ζευγάρι που δουλεύει στον κλάδο, ούτε που το σκέφτεται αφού το επίδομα ανεργίας για 3 μήνες των 360€ το μήνα δεν φτάνει ούτε για τις βασικές ανάγκες. Δεν πρέπει να τους χαρίσουμε τον ιδρώτα μας, μας θέλουν υποταγμένους, με σκυμμένο το κεφάλι προκειμένου να περνάνε τα σχέδιά τους. Τα σχέδια της Ε.Ε. και της συγκυβέρνησης που θέλουν φτηνό εργατικό δυναμικό, θέλουν να εξασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τον μονοπωλιακών ομίλων.

Τώρα είναι ώρα αγωνιστικής απάντησης, να πιστέψουμε στη δύναμη μας, να ξεσηκωθούμε!

Ό,τι κερδίσαμε το κερδίσαμε με σκληρούς αγώνες, αυτό το δρόμο πρέπει να συνεχίσουμε, το χρωστάμε στους νεκρούς της τάξης μας, το χρωστάμε στης επόμενες γενιές.
Καλούμε τα σωματεία του νησιού, να πάρουν αποφάσεις να συμμετέχουν στην κινητοποίηση της 11 Ιούνη και να προετοιμάζονται για 24ωρη απεργία.
Όλοι και όλες στο συλλαλητήριο της 11 Ιούνη 2015, 7:30 μμ στο Εργατικό Κέντρο»!

Ζακυνθινή «Ομιλία»-«Ο φαταούλας άρχοντας»!

Την Κυριακή 31 Μαΐου 2015 και ώρα 19:00, η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Κάτω Γερακαρίου «Ευαγγελίστρια» ανεβάζει την ομιλία (λαϊκό θέατρο) «Ο φαταούλας άρχοντας» του Διονύση Γιατρά, στο προαύλιο της παλιάς εκκλησίας, Κάτω Γερακάρι Ζακύνθου. Τα χορευτικά συγκροτήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Κατασταρίου «Μορφές» και του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Κήρυκα «Αντώνιος Μαρτελάος» θα μας διασκεδάσουν με παραδοσιακούς χορούς. «Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι να γελάσετε, να διασκεδάσετε και στο τέλος φεύγοντας, να γλυκαθείτε με ένα κερασματάκι από το Σύλλογο»!

Αφήγηση παραμυθιού από τη Τζίνα Μιτάκη


Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2015 και ώρα 17:30, η συγγραφέας Τζίνα Μιτάκη αφηγείται το λαϊκό παραμύθι «Το μαγικό καράβι» και η Άντα Κατσαΐτου φτιάχνει μαζί μας πολλά καλοτάξιδα καράβιαστη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά από 4 ετών και άνω.Μια προσφορά των «φίλων της Ξενοπούλειου Παιδικής Βιβλιοθήκης». Να σημειωθεί πως η συγγραφέας Τζίνα Μιτάκη είναι αλληλέγγυα στην ΕΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ με τον δικό της τρόπο. Τους πρώτους μήνες μετά το κλείσιμο της ΕΡΤ επέλεξε τον Σταθμό Ζακύνθου για την παρουσίαση του νέου της βιβλίου  «Νυχτερινές κουβέντες με μια κουκουβάγια» στο προαύλιο της ΕΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ενω είχε πραγματοποιήσει και σχετική εκπομπή.

Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την τελική δικαίωση!

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 27/05/2015 - 12:56