Ειδήσεις από την ΕΡΑ Ζακύνθου

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Σε συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Ζακύνθου, Παύλος Κολοκοτσάς, αναφέρθηκε στο έργο της Δημοτικής Αρχής και πιο συγκεκριμένα επισήμανε ότι: «Ο Δήμος Ζακύνθου είναι δημιούργημα της ένωσης των πρώην δήμων της Ζακύνθου σύμφωνα με την εντολή του νόμου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».

Είναι αυτονόητο ότι με την συγχώνευση αυτή ο νέος Δήμος ανέλαβε ΟΛΕΣ της υποχρεώσεις και προβλήματα που είχαν οι πρώην Δήμοι. (πλην ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ)
Η σημερινή Δημοτική αρχή είναι η δεύτερη. Σήμερα κλείνει ένα έτος από την εκλογή μας και οκτώ περίπου μήνες από την ανάληψη καθηκόντων.

Θα σας ενημερώσουμε για τα θετικά και αρνητικά του οκταμήνου αυτού, για τα προβλήματα  που βρήκαμε, για τις λύσεις που προωθούμε καθώς και την σημερινή κατάσταση που βρίσκεται ο Δήμος μας.Μαζί μας είναι οι πρόεδροι των δημοτικών επιχειρήσεων και οι οποίοι θα τοποθετηθούν για τα επί μέρους θέματα που αφορούν την κάθε επιχείρηση.

Α. ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Τα βασικά θέματα που αντιμετωπίζει ο δήμος είναι τα παρακάτω:

·         Πλατεία Σολωμού

·         Θέατρο

·         ΣΑΤΑ

·         Δανειακή σύμβαση με Τράπεζα Πειραιώς.

·         Δανειακή σύμβαση με ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗ)

·         Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις

·         Έκδοση βεβαιωτικών καταλόγων (έσοδα)

·         Έισπραξη απαιτήσεων (περίπου 13,5 εκατομ.)

·         Δύσλειτουργία του δήμου (αποχώρηση προσωπικού, ανάγκη εκπαίδευσης  κλπ)

·         Ρύθμιση χρεών

Τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι δημοτικές εταιρείες και θα αναλυθούν από τους προέδρους είναι ενδεικτικά τα παρακάτω:

Σε συνεργασία με την  ΔΕΥΑΖ :

·         Ποιότητα πόσιμου νερού (καθηγητής ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ)

·         Συνεχόμενη παροχή

·         Βιολογικός

·         Νέο δίκτυο

·         Υποχρεώσεις προς την ΔΕΗ

Σε συνεργασία με τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

·         Αποκομιδή στερεών αποβλήτων

·         Χωροθέτηση για την «προσωρινή ολοκληρωμένη διαχείρηση στερεών αποβλήτων»

·         Διενέργια διαγωνισμού για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού

·         Ρύθμιση χρεών

Σε συνεργασία με την αναπτυξιακή ΣΑΖ ΑΕ

·         Πρόγραμμα LEADER

·         Eνδυνάμωση της εταιρείας.

·         Προβλήματα μισθοδοσίας

Με τις υπό εκκαθάριση εταιρείες

1.     ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2.     ΔΕΑΖ

3.     ΑΔΑΖ

4.     ΖΑΚΥΝΘΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

5.     ΙΑΜΟΣ

6.     Κλπ

Εκκρεμεί η ολοκλήρωση της λύσης όλων των εταιρείων.

Επίσης έχει ενημερωθεί η Εισαγγελία Ζακύνθου για τα θέματα κακοδιαχείρισης (έκθεση διαχειριστικού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές).

 Έχει κατατεθεί αγωγή στην προηγούμενη διοίκηση της εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» για χρέη προς ΙΚΑ, ΔΟΥ, προνηθευτές κλπ. Με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης θα αποδοθούν και οι τυχόν ποινικές ευθύνες που θα προκύψουν. Να σημειωθεί ότι τα χρέη προς ΙΚΑ υπερβαίνουν τα 11.000.000 € το δε συνολικό χρέος προς το ΙΚΑ όλων των δημοτικών επιχειρήσεων ξεπερνά τα 17.000.000 €

Αναμένεται έλεγχος από την κεντρική διοίκηση στον δήμο και  στην επιχείρηση «ΖΑΚΥΝΘΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ»

Τέλος επιβλήθηκε στον δήμο πρόστιμο ενός εκκατομ.  αναφορικά με την «βοήθεια στο σπίτι», έργο που διαχειρίστηκε η ΑΔΑΖ ΑΕ. Είναι δε ορατός ο κίνδυνος να δεχτεί ο δήμος και άλλα πρόστιμα από κακή εκτέλεση έργων που στο παρελθόν είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.
Δυνατότητες του δήμου.

·         Υψηλή αναγνωρισιμότητα ως δημοφιλούς και διεθνώς γνωστού τουριστικού προορισμού .

·         Η ανάπτυξη των ακτοπλοικών και αεροπορικών (εσωτερικού και εξωτερικού) δρομολογίων. Προσέγγιση κρουαζιερόπλοιων

·         Η δημιουργία υδατοδρομείου.

·         Ισχυρά και διαχρονικά πολιτιστικά στοιχεία. Ιστορική και πολιτιστική παράδοση (πρώτος δήμος της χώρας)

·         Σημαντική βιοποικιλότητα – περιοχές φυσικού κάλους – NATURA.

·         T.E.I. με ερευνητικές δυνατότητες

·         Τοπικά προιόντα – αύξηση εξαγωγών.

Παρουσίαση αριθμητικών δεδομένων του Δήμου.

 Τα έσοδα που έχουν βεβαιωθεί στο  δήμο διαμορφώθηκαν ως εξής :

·         Για το 2014 (από 1/9/14)              4.972.987,29

·         Για το 2015 (έως 30/4/15)             5.118.522,7

Από αυτά έχει εισπραχθεί ένα μικρό μέρος.

Η τεράστια μείωση εσόδων οφείλεται στην ΜΗ βεβαίωση εσόδων τα προηγούμενα χρόνια. Με την ανάληψη των καθηκόντων μας διαπιστώσαμε ότι ΔΕΝ είχαν βεβαιωθεί έσοδα από το 2009 και έγινε αγώνας να τα βεβαιώσουμε ώστε να μην παραγραφούν. Έχουν ήδη συνταχθεί οι νέοι κατάλογοι και το συνολικό ποσόν που βεβαιώνου ανέρχεται σε 13.500.000 €

Σε προμηθευτές ο δήμος όφειλε την 31/8/2014 το ποσόν των 8.758.100,00 Ευρώ. Παρ΄ ότι το τελευταίο διάστημα δεχόμαστε πάμπολλες δικαστικές αποφάσεις για αναγκαστική καταβολή οφειλομένων σε διάφορους, το τελικό ποσόν που οφείλουμε σήμερα στους προμηθευτές μειώθηκε. Να σημειωθεί ότι εκκρεμούν ακόμη πολλές δικαστικές αποφάσεις κατά του δήμου για τις οποίες δεν έχουμε σαφή εικόνα. Κατα την άποψη μας οι τόσες καταδίκες του δήμου για οφειλόμενα είναι αποτέλεσμα της κακής έως ανύπαρκτης εκπροσώπησης του δήμου κατά την συζήτηση των αγωγών.

Στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ ο δήμος οφείλει σήμερα περίπου 5.600.000 €. για ένα αμφισβητούμενο δάνειο. Από αυτό το δάνειο αρχικού ποσού 9.600.000 € εκταμιέυτηκαν 4.685.082,18 €. Εξ αυτών το 1.500.000 € εξόφλησε ένα δάνειο του συνδέσμου καθαριότητας, το 1.453.413,29 € εξόφλησε παλαιότερο δάνειο του δήμου και 58.855,5 € καταβλήθηκαν στην Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου. Το υπόλοιπο ποσόν 1.672.813,39 € κατέληξε σε χέρια διαφόρων με άγνωστο προορισμό. Σήμερα παρ΄ ότι έχουν καταβλήθει σημαντικά ποσά στην τράπεζα, οφείλουμε το παραπάνω ποσόν το οποίο κάθε εξάμηνο αυξάνεται σημαντικά λόγω των τόκων υπερημερίας. Να σημειωθεί ότι το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑθΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ παρακρατά κάθε μήνα από τους ΚΑΠ 50.000 € έναντι του δανείου. Το παρακρατούμενου ποσού ανέρχεται περίπου σε 3.600.000 € και είναι ΑΤΟΚΟ.

Στην ΑΛΦΑ Τράπεζα (πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) οφείλουμε σήμερα το ποσόν των 7.100.000 € για δάνειο ύψους 5.100.000 €. Και αυτό το δάνειο έχει καταστεί ληξηπρόθεσμο και επιβαρυνόμαστε με τόκους υπερημερίας. Για την εξόφληση του δανείου αυτού, ο δήμος έχει εκχωρήσει τα δημοτικά τέλη και έσοδα από 13 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Ο δήμος παράνομα ανάγκασε τους παραπάνω επιχειρηματίες να καταβάλουν τα χρήματα στον δήμο και όχι στην τράπεζα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα αφ’  ενός η τράπεζα να απαιτεί τα χρήματα που οι ξενοδόχοι κατέβαλαν στον δήμο, αφ’ ετέρου ο δήμος να πρέπει να επιστρέψει το ποσόν των 560.000  €  περίπου που παράνομα εισέπραξε.

Ο κατάλογος παρόμοιων μικρότερων προβλημάτων είναι μακρύς. Για όλα όμως θα επιληφθεί η δικαιοσύνη όπου υπάρχει ποινική ευθύνη.
Θα ήθελα να επικεντρωθώ στα θετικά που έκανε ο δήμος το τελευταίο εξάμηνο.

1.     Το έργο, αποκατάστασης της πλατείας Σολωμού από «έργο προς απένταξη», επανεντάχθει τον Δεκ. 2014 και χρηματοδοτήται. Ήδη ο εργολάβος έλαβε την πρώτη δόση ύψους 127.000 € και αναμένουμε την δεύτερη δόση από την ΕΕΤΑΑ ύψους 410.000 €. Το έργο θα ολοκληρωθεί, αν όλα πάνε καλά, έως το Αυγ. 2015 που είναι η συμβατική υποχρέωση του εργολάβου.

2.     Έγινε μετά από 8 χρόνια η προσωρινή περαλαβή του πρώτου έργου για την κατασκευή του θεάτρου. Ακολουθεί το δεύτερο έργο που αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί το έργο έως 31/12/2015.

3.     Ολοκληρώνεται σύντομα η κατασκευή του νέου αγωγού ύδρευσης ο οποίος θα λύσει το σημαντικό πρόβλημα της παροχής πόσιμου ύδατος τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.

4.     Ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός που αφορά στην τουριστική προβολή του νησιού μας (πρόγραμμα XPOSE) ύψους 220.000 €

5.     Εντάξαμε την προσωρινή διαχείρηση αστικών αποβλήτων σε πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ύψους 2.450.000 € και σύντομα θα διενεργηθεί ο διεθνής διαγωνισμός.

6.     Ολοκληρώνεται το 5ετες επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου. Το πρόγραμμα είναι αναπτυξιακό και θα βελτιώσει τα έσοδα του δήμου, τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες και την ιδιωτική επενδυτική δραστηριότητα του νησιού.

7.     Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την έναρξη κατασκευής της «οικίας Φώσκολου»

8.     Συμμετέχουμε στο Ευρωπαικό δίκτυο νήσων με πολλαπλά οφέλη.

9.     Αναπροσαρμόζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του δήμου ώστε να καταστούν πιο αποδοτικές οι υπηρεσίες.

10.  Υποβολή για ένταξη επτά νέων προγραμματων στο LEADER συνολικού ύψους ενός εκατ. Ευρώ».


Εκδήλωση με θέμα:«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ και ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ-Περιβαλλοντικό Κέντρο
Ε.Θ.Π.Ζ.-Ανάπλαση Λιμένος Ζακύνθου»


Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου διοργανώνει  εκδήλωση συνοδευόμενη από έκθεση -παρουσίαση  με θέμα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ "Περιβαλλοντικό Κέντρο Ε.Θ.Π.Ζ. & Ανάπλαση Λιμένος Ζακύνθου" την Παρασκευή 29 ΜαΪου και ώρα 20:00.στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου. Η έκθεση πραγματοποιείται με έναυσμα την διπλωματική διατριβή του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Χρήστου Μπλέτσα και αφορά στη δημιουργία περιβαλλοντικού κέντρου Ζακύνθου & Ανάπλαση Λιμένος.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι: «Σας καλούμε να συζητήσουμε για την Αρχιτεκτονική και το φυσικό περιβάλλον της Ζακύνθου, για την πόλη και το κυκλοφοριακό, καθώς και τρόπους βελτίωσης, μέσα από προτάσεις και ιδέες, του παραλιακού μετώπου της πόλης. Θα μας τιμήσει ιδιαίτερα η παρουσία και η συμμετοχή σας σε αυτή την εκδήλωση που αφορά την εικόνα και το μέλλον του νησιού μας».

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

20:00 - 20:15

Εισαγωγή στη Θεματική:

Χρήστος Μπλέτσας, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Θ

Εισηγήσεις:

20:15 - 20:45

Γιάννης Θεοδόσης, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Θ.

Υποδομές και Εγκαταστάσεις στις Παραλίες.

20:45 - 21:15

Χρήστος Μπλέτσας, Αρχιτέκτων Μηχανικός  Π.Θ

Προτάσεις - Ιδέες: “Περιβαλλοντικό Κέντρο Ε.Θ.Π.Ζ. & Ανάπλαση Λιμένος Ζακύνθου”

21:15-21:45

Βάρφι Χένρι, Πολιτικός Μηχανικός Π.Θ.

Συγκοινωνία και Λιμενικά έργα

Χαιρετισμοί:

22:00

Συζήτηση - Συμπεράσματα


Σύλλογος γονέων-κηδεμόμων παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες νομού Ζακύνθου: «Ανοιχτή επιστολή προς τους γονείς, τους συλλόγους παιδιών του Αυτιστικού Φάσματος και προς τους φίλους, Δημοκράτες πολίτες  και συμπαραστάτες των δίκαιων αιτημάτων μας». 

Στην εν λόγω επιστολή επισημαίνονται τα εξης: «Οι εχθρικές διατάξεις του νέου πολυνομοσχεδίου, παρά την κινητοποίηση και τα μηνύματα μας, ούτε διαψεύστηκαν από το υπουργείο παιδείας, ούτε αποσύρθηκαν, ούτε μας ανακοίνωσαν έστω και κάποια πρόθεση διάψευσης ή απόσυρσής τους.

-Και όλα αυτά παρ’ όλο που κάποιοι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ (και όχι μόνο), επικοινώνησαν μαζί μας και μας ζήτησαν συνάντηση για να τους ενημερώσουμε.

-Επομένως, τα προμηνύματα από το υπουργείο παιδείας δεν είναι καλά ενώ από την άλλη πλευρά πολλοί βουλευτές της αντιπολίτευσης (π.χ του ΚΚΕ όλοι) αλλά και κυβερνητικοί από ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, σκέφτονται σοβαρά να υποστηρίξουν τα αιτήματά μας, και να μην ψηφίσουν τα νομοθετήματα που στρέφονται εναντίον των παιδιών του Αυτιστικού φάσματος.

-Τώρα που είναι η αρχή της νέας διακυβέρνησης, τώρα  σφυγμομετρώνται οι αντιδράσεις και οι προθέσεις των κοινωνικών ομάδων. Και βάσει αυτών, προγραμματίζονται αναλόγως οι πολιτικές αποφάσεις περικοπών, απραξίας, ή παροχών.

-Οι ομάδες που θα δείξουν άτονες, άτολμες, υποτονικές, συγκαταβατικές και συμβιβαστικές ως προς τα θεμελιώδη Δικαιώματά τους, θα μπουν στο περιθώριο και στις λίστες περικοπών και υποβάθμισης.

-Οι ομάδες που θα δείξουν ότι δεν αρκούνται στα συνηθισμένα ευχολόγια παρηγοριάς συμπάθειας και εκτόνωσης (όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων) και ότι δεν απεμπολούν τα Δικαιώματα των παιδιών τους, αλλά τα απαιτούν σταθερά και είναι αποφασισμένοι να τα διεκδικήσουν ανεξαρτήτως πολιτικών χρωματισμών και συμπαθειών ή προτιμήσεων, θα είναι και οι μόνες που μπορεί να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν τα Δικαιώματά τους.

Αυτό έχει αποδείξει η πραγματική εμπειρία πολλών δεκαετιών.

Εάν στο σημείο αυτό (που για πρώτη φορά εκδηλώθηκαν επί της νέας κυβέρνησης «πονηρά» σχέδια εναντίον των παιδιών μας) ολιγωρήσουμε και δεν αντιδράσουμε, τότε με συνοπτικές διαδικασίες οι περικοπές και τα εχθρικά νομοθετήματα θα απλωθούν και στα προνοιακά και όλα τα άλλα ζητήματα που μας αφορούν: Στα επιδόματα, τις θεραπείες, τις δομές θεραπειών απασχόλησης στέγασης κλπ, στις εργασιακές διευκολύνσεις,  και κάθε θεσμό και δομή πρόνοιας που μας αφορά.

Για τον λόγο αυτό, τώρα στην αρχή της νέας διακυβέρνησης που διαμορφώνονται οι πολιτικές, πρέπει να εντείνουμε την κινητοποίησή μας, γιατί τώρα στην αρχή η αξία της θα είναι τόσο σημαντική,  όσο θα είναι οι κινητοποιήσεις μας όλες μαζί στα επόμενα δύο χρόνια.

Για τους λόγους αυτούς, μην επαναπαυόμαστε, μην ατονούμε και μην αμελούμε αυτήν την κινητοποίηση.

Οργανωθείτε όπως και με το νόμο ειδικής αγωγής που καταφέραμε να ανατρέψουμε σε συνθήκες μνημονίου.

Οργανώστε τον παππού, την γιαγιά, φτιάξτε τους λογαριασμούς email και βοηθήστε τους – παρακινείστε τους να στέλνουν τα μηνύματα διαμαρτυρίας και να μην τα αμελούν, οργανώστε και κινητοποιήστε συγγενείς, φίλους και γνωστούς όπως κάναμε και με τον μνημονιακό νόμο που ανατρέψαμε.

Υπενθύμιση: Μη στέλνετε τα μηνύματα Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή που τα βουλευτικά γραφεία είναι κλειστά, στέλνετέ τα από Δευτέρα μεσημέρι έως και Πέμπτη βράδυ.

Αν κάποια μηνύματα τα στείλατε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ξαναστείλτε τα Δευτέρα απόγευμα  ή βράδυ.

Από Δευτέρα θα αρχίσουμε να πιέζουμε πιο έντονα και πιο ουσιαστικά με νέο κύκλο μηνυμάτων.Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά τώρα στην αρχήθυμηθείτε το μην το αμελείτε».


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ “ΠΑΛΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ” ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΜΙΝΙΩΝ:

«Οι κάτοικοι και επιχειρηματίες της “Παλιάς Αγοράς” και των Καμινιών δηλώνουμε την ικανοποίησή μας για την ειλικρινή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές- Λιμεναρχείο και ΠΙΝ- για την αποκατάσταση της νομιμότητας και της τάξης και συγκεκριμένα τη λήξη της αυθαίρετης και παράνομης ενέργειας του ΚΤΕΛ Ζακύνθου να δημιουργήσει στάσεις στην παραλιακή κι αφετηρία στη Στήλη των Πεσόντων.

Αυτή η “νέα υπηρεσία” του ΚΤΕΛ, που ξεκίνησε την Παρασκευή 22/5/15 - χωρίς νόμιμη αδειοδότηση από το ΥΕΝ, χωρίς έγκριση δρομολογίων από την ΠΙΝ, αλλά ούτε κάποια σχετική συγκοινωνιακή μελέτη- παρουσιάστηκε υποκριτικά ως κοινωνική και με δήθεν στόχο να εξυπηρετήσει τους επιβάτες και μάλιστα θυμήθηκε επιτέλους και τους επιβάτες με κινητικές δυσκολίες!!.., στην πραγματικότητα αφορούσε τη μεταφορά των τουριστών από τις παραλίες του νησιού  στην πλατεία της Στήλης των Πεσόντων, δημιουργώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση και παρολίγον αναγκάζοντάς μας να “κατεβάσουμε ρολλά”..

Με αίτημα την ισονομία και ισοπολιτεία, την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των γειτονιών του νησιού, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την τήρηση της νομιμότητας για όλους τους επιχειρηματίες γίναμε δεκτοί από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Νιοτόπουλο, όπου σε κλίμα συναίνεσης συζητήθηκε το εν λόγω πρόβλημα, αλλά και το ζήτημα της συγκοινωνιακής δικτύωσης του νησιού και η ισόρροπη ανάπτυξη της Ζακύνθου γενικά. Δεδομένου πως οι μαζικές μετακινήσεις είναι υπηρεσία κοινής ωφέλειας, συμφωνήθηκε πως είναι αναγκαιότητα να οργανωθεί συγκοινωνιακά το νησί, με στόχο την αποσυμφόρηση και την ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων και γειτονιών της πόλης και όλου του νησιού, με αληθινή πρόνοια για τις ευπαθείς ομάδες των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, παράλληλα δε και των τουριστών κατά τη θερινή περίοδο.

Κατόπιν ακολούθησε επίσκεψη και συνεργασία με τον Προέδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσίπηρα, που μας δέχτηκε, ενημερώθηκε σχετικά με τα αιτήματά μας και δήλωσε τη βούλησή του να συνδράμει προς την κατεύθυνση των προσπαθείων μας .

Αισιοδοξούμε και προσδοκούμε στη συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια για το κοινό καλό και προκειμένου να γίνει ένας συνολικός ορθολογικός συγκοινωνιακός σχεδιασμός και δικτύωση του τόπου μας.

Προσδοκούμε δημοκρατική λήψη των αποφάσεων, με ενημέρωση και διαβούλευση των αρχών με τους θεσμικούς φορείς και τους δημότες.

Ζητάμε στο ΚΤΕΛ:

  • Να ανταποκριθεί στην κοινωνική υπηρεσία που έχει αναλάβει και να υπολογίσει -όπως οφείλει- τις συγκοινωνιακές ανάγκες των ζακυνθινών, καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.
  • Να παραμείνει η αφετηρία του, στο Σταθμό των λεωφορείων, στον περιφερειακό , χωρίς να προκαλεί επιβάρυνση στην πόλη.
  • Να παράσχει την οφειλόμενη αστική συγκοινωνία που έχει δεσμευτεί με minibus, σ' όλο το μήκος και πλάτος της πόλης
  • Να δώσει στους ζακυνθινούς συγκοινωνία με το Νοσοκομείο, το ΤΕΙ, το σχολείο της Παναγούλας, τις Εργατικές Κατοικίες, τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τις πολλές ασύνδετες περιοχές του νησιού.
  • Να εξυπηρετήσει με τον απαιτούμενο σεβασμό τον ευπαθή πληθυσμό, ηλικιωμένους, μητέρες και άτομα με ειδικές ανάγκες, ώστε να κυκλοφορούν ελεύθερα κι αξιοπρεπώς, όπως επιβάλλει ο πολιτισμός κι η ανθρωπιά.
  • Να επιλέγει δρομολόγια δημοκρατικά, με σχεδιασμό και με συνεργασία με τους φορείς, τους ενδιαφερόμενους και τους κατοίκους, ώστε να εξυπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες του νησιού.
  • Να συμμετέχει δημιουργικά στη διαβούλευση που θα γίνει για τη συγκοινωνιακή οργάνωση του νησιού.  
  • Ζητάμε το ΚΤΕΛ να επιτελέσει επιτέλους τον κοινωνικό του προορίσμο και να εξυπηρετήσει όλους τους δημότες και όλες τις συγκοινωνιακές ανάγκες του νησιού και τις πόλης σε όλες τις γειτονιές της -κι όχι μόνο την παραλιακή και το αστικό κέντρο- γιατί..
                                                            πόλη είναι και η ιστορική Παλιά Αγορά

                                                                                                            κι όχι μόνον...»!


Καθαρισμός της υποβαθμισμένης περιοχής των Καμινίων στις παρυφές της πόλης της Ζακύνθου μετά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων!

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου, Παύλος Κολοκοτσάς, με ανακοίνωσή του, ενημερώνει πως μέσα στην επόμενη εβδομάδα τα συνεργεία καθαρισμού του Δήμου θα πάνε στην περιοχή των Καμινίων. 

Ειδικότερα τονίζει ότι: «Γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και όντως η εικόνα που επικρατεί εκεί δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Δυστυχώς, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Αναφέρω χαρακτηριστικά πως στο Τμήμα Πρασίνου του Δήμου υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο μόλις εργάτες, όταν στο παρελθόν είχαμε δεκαπέντε. 

Περιμέναμε ότι μέσω ΑΣΕΠ θα είχαμε την έγκριση πεντάμηνων συμβάσεων. Δυστυχώς η πολιτεία καθυστερεί αυτή τη διαδικασία, με αποτέλεσμα τα χέρια μας στο συγκεκριμένο θέμα να είναι δεμένα.

Επισημαίνω ότι από το 2000 όλοι σχεδίαζαν την ανάπλαση των Καμινίων. Η καθαριότητα της περιοχής είναι άμεση προτεραιότητα για εμάς. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε μια δύσκολη κατάσταση, που αφορά τη χρόνια εγκατάλειψη της πόλης. 

Βάζουμε προτεραιότητες και μέσα στις δυνατότητές μας θα παρέμβουμε στα Καμίνια, στις Εργατικές Κατοικίες και στο Κρυονέρι. 

Πιστεύουμε ότι όπως αγαπάτε εσείς την πόλη μας και τα περίχωρά της, έτσι την αγαπάμε και εμείς. Όμως, όλοι ζούμε τη χειρότερη περίοδο στην οποία βρέθηκε η χώρα μας και η Ζάκυνθος. Δίνουμε μάχη με τα καθημερινά προβλήματα και ζητάμε τη συμπαράσταση και την κατανόηση όλων σε αυτόν τον αγώνα.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ για τη "Γκιόστρα" Ζακύνθου 2015:


Παρασκευή 29 Μαΐου
Δημαρχείο Ζακύνθου
Ώρα 20:00 – Έπαρση σημαιών των συμμετεχόντων χωρών
Στήλη Πεσόντων
Ώρα 20:30 – Προκήρυξη Γκιόστρας 2015
Παρουσίαση και επιδείξεις αντιπροσωπειών, επτανησιακοί χοροί από τις ομάδες που συμμετέχουν.


Σάββατο 30 Μαΐου  
Πνευματικό Κέντρο
Ώρα 11:00 – Επίσημη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζακυνθίων για την υποδοχή των αντιπροσωπειών που συμμετέχουν στην Γκιόστρα Ζακύνθου 2015, από Ιταλία, Σαν Μαρίνο, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κύθηρα, Λευκάδα.
Τραγούδι από το «Φιόρο του Λεβάντε».
Πλάτωμα Αγίων Σαράντα – Αλεξάνδρου Ρώμα – Ελευθερίου Βενιζέλου – Στήλη Πεσόντων
Ώρα 19:30
 – Παρέλαση των ομάδων της Παιδικής Γκιόστρας
Ώρα 20:15 – Διεξαγωγή της Παιδικής Γκιόστρας
Ακολουθούν δρώμενα από Σαν Μαρίνο και τα Επτάνησα.


Κυριακή 31 Μαΐου
Πλάτωμα Αγίων Σαράντα
Ώρα 19:00 – Μεγάλη παρέλαση Γκιόστρας Ζακύνθου 2015
Πλάτωμα Αγίων Σαράντα – Αλεξάνδρου Ρώμα – Ελευθερίου Βενιζέλου – Στήλη Πεσόντων
Ώρα 20:00 – Διεξαγωγή του αγωνίσματος της Γκιόστρας.


Η Ιστορία της "Γκιόστρας" Ζακύνθου
Η Γκιόστρα της Ζακύνθουείχε δύο μορφές αγωνίσματος. Η πρώτη ήταν αυτή του δαχτυλιδιού. Σ” αυτήν ο αγωνιζόμενος ιππότης θα έπρεπε να αποσπάσει μικρό κρίκο, ο οποίος ήταν κρεμασμένος από μια ξύλινη κατασκευή. Η δεύτερη ήταν η Γκιόστρα του Mascaron Moro. Σ” αυτήν ο ιππότης είχε σκοπό να κόψει με τη λόγχη του φτερό, το οποίο βρισκόταν τοποθετημένο στο κεφάλι ενός ανθρώπινου ομοιώματος, μελαψού χρώματος (για το λόγο αυτό λεγόταν και Γκιόστρα του Σαρακηνού).  Ακολουθούσε μεγάλο, συχνά πολυήμερο γλέντι, στο σπίτι του νικητή και το όνομά του γραφόταν σε ειδικό, τιμητικό βιβλίο.


Στην Γκιόστρα λάβαιναν μέρος ευγενείς μόνο, που το όνομα της οικογένειάς τους ήταν καταχωρημένο στη Χρυσόβιβλο των Ευγενών (Libro d” Oro). Την παρακολουθούσε, όμως, πλήθος κόσμου. Χαρακτηριστικά διασώζεται από τους διάφορους ιστορικούς ότι για να την δουν κατέβαιναν στην πόλη ακόμα και οι κάτοικοι των πιο απομακρυσμένων χωριών. Έτσι η εκδήλωση αποκτούσε και λαϊκό χαρακτήρα. Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα, που η Γκιόστρα από νωρίς πέρασε στο λόγιο και το λαϊκό θέατρο του νησιού (Ερωτόκριτος, Ευγένα), καθώς και στην λογοτεχνία του (Διον. Ρώμας, Ανδρ. Αβούρης).


Είναι άγνωστο το πότε ακριβώς ξεκίνησε. Πιστεύεται, όμως, πως είναι μια πανάρχαια συνήθεια.

Επίσημα την πρωτοσυναντάμε το 1656, όταν στις 29 Ιανουαρίου αυτής της χρονιάς, διερχόμενος από το νησί ο Γενικός Προβλεπτής την Ιόνιων Νησιών (Capitan General) Λάζαρος Μοτσενίγος επικύρωσε την από 20 Απριλίου 1651 διάταξη του Γενικού Προβλεπτή (Provvediore Generale) Ιωάννου Αντωνίου Ζένζια, σύμφωνα με την οποία η Κοινότητα θα έπρεπε να λαμβάνει για τους αγώνες τριάντα δύο ρεάλια από το δημόσιο ταμείο, τα οποία θα διέθετα για τα έπαθλα των νικητών.

Η πληροφορία αυτή, η οποία δημοσιεύεται από τον χαλκέντερο ιστορικό Σπ. Δε Βιάζη, μας κάνει να πιστέψουμε πως η Γκιόστρα ήταν πολλή παλιότερη, πως ήταν ιδιαίτερα αγαπητή από τον ζακυνθινό λαό και για τον λόγο αυτό από την χρονιά εκείνη αποκτά και επίσημο (κρατικό) χαρακτήρα. Χαρακτηριστικό είναι πως με αυτήν ασχολήθηκαν και όλοι οι άλλοι ιστορικοί του νησιού, αλλά και οι περισσότεροι από τους ξένους περιηγητές, που μας παραδίδουν πως αυτή ήταν το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς για τον τόπο.


Οι ιππικοί αγώνες της Γκιόστρας στην αρχή γίνονταν στην θέση Αρίγκος της Μπόχαλης, δίπλα στην πρώτη πόλη, η οποία ήταν χτισμένη, για λόγους ασφάλειας, μέσα στο Κάστρο. Αργότερα, όταν η πρωτεύουσα του νησιού κατέβηκε στον Αιγιαλό, ακολούθησαν και αυτοί την πορεία της και διεξάγονταν στην κεντρική οδό της Πλατείας Ρούγας (σήμερα Αλεξάνδρου Ρώμα) και μεταξύ των εκκλησιών της Ανάληψης και της Ευαγγελίστριας. Ημέρα διεξαγωγής τους ήταν η Πέμπτη της Τυροφάγου.

Η Γκιόστρα είχε, τέλος, και κοινωνικό χαρακτήρα. Την ημέρα της τέλεσής της αφαιρούνταν από τα παράθυρα οι τζελουτζίες, τα κάγκελα, δηλαδή, που κρατούσαν φυλακισμένες τις γυναίκες στα σπίτια τους. Με τον τρόπο αυτό αρχίζει η ισότητα των δύο φύλων και η γυναίκα ξεκινά να παίρνει μέρος στα κοινά.

Τα τελευταία χρόνια η Γκιόστρα της Ζακύνθου αναβιώνει από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Giostra di Zante», η οποία έχει έδρα στο νησί και σκοπό της την ουσιαστική επαναφορά του δρώμενου στο Ζακυνθινό Καρναβάλι, καθώς και την επιστημονική έρευνα της ιστορίας του και της εξέλιξής του. Για τον σκοπό αυτό, κάθε χρόνο, εκτός από την διεξαγωγή του αγωνίσματος, εκδίδει και ειδικό φυλλάδιο, με κείμενα – ανακοινώσεις πνευματικών ανθρώπων της Επτανήσου και όχι μόνο, φωτίζοντας, έτσι, σημαντικές πτυχές της αξιοπρόσεχτης αυτής έκφρασης της αποκριάτικης διασκέδασης του τόπου.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς (Τυρινής). Ξεκινά με παρέλαση, η οποία αρχίζει από το ιστορικό Πλάτωμα του Αγίου Παύλου και, αφού διασχίσει το κέντρο της πόλης, καταλήγει στην κεντρική πλατεία Διονυσίου Σολωμού, όπου διεξάγεται το αγώνισμα.

Στην πομπή συμμετέχουν εκατοντάδες φίλοι του Σωματείου, αλλά και άλλοι ζακυνθινοί ή επισκέπτες του νησιού μας, ντυμένοι με χαρακτηριστικές στολές εποχής, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί με μεράκι και ύστερα από ιστορική έρευνα, βασισμένη σε κείμενα ερευνητών, πορτραίτα οικογενειών και κυρίως στους πίνακες των μεγάλων Ζακυνθινών ζωγράφων, που απεικονίζουν λιτανείες της εποχής της Βενετικής περιόδου.

Στην πομπή υπάρχουν και όλες οι χαρακτηριστικές σκηνές της τζαντιώτικης ιστορίας. Προηγούνται οι παντιέρες (σημαίες), τα καπίτουλα (λάβαρα) και έπονται η λεντίκα (μεταφερόμενο από ανθρώπους φορείο), η ουρανία (βελούδινο πανί, στηριζόμενο σε κοντάρια, για την μεταφορά επισήμων προσώπων), οι άμαξες, τα μουσικά σχήματα και πολλά άλλα. Σ” αυτήν συμμετέχουν και όλοι οι πρωταγωνιστές της Γκιόστρας: ο κήρυκας, η κυρία προστάτης, οι γραμματείς, οι κριτές, ο Maestro di Campo (ελλανοδίκης), οι δεσποσύνες, που για χάρη τους θα διεξαχθεί η αναμέτρηση, ο Προβλεπτής Θαλάσσης, ο Πρεβεδούρος (βενετσιάνος διοικητής) κ. ά.  Πρωταγωνιστές στην πομπή είναι οι ιππότες, έφιπποι πάντοτε και συνοδευόμενοι από φίλους και γνωστούς, αλλά και τους ιπποκόμους τους, οι οποίοι κρατούν περήφανα τα οικόσημά τους.

Στην πλατεία Σολωμού γίνεται το αγώνισμα της Γκιόστρας. Προηγείται η εγγραφή των ιπποτών και η ανακοίνωση της συμμετοχής τους στο πλήθος, από τον κήρυκα. Ακολουθεί η εκλογή της εκλεχτής τους, όπου για χάρη της θα αγωνιστούν, η ανάρτηση των οικοσήμων τους και η ορκωμοσία τους, για την τήρηση όλων των ιππικών κανονισμών.
Στην συνέχεια, μετά την κήρυξη του Πρεβεδούρου, διεξάγεται το αγώνισμα. Οι έφιπποι αγωνιστές προσπαθούν να πάρουν τον κρίκο και να τον επιδείξουν στην επιτροπή των κριτών. Το πλήθος συμμετέχει και στοιχηματίζει. Επευφημεί τους ανδρείους και αποδοκιμάζει τις αποτυχίες.


Τέλος ο νικητής παίρνει το έπαθλο και φεύγει έφιππος, έχοντας πισωκάπουλα στο άλογό του την κοπέλα που για χάρη της πήρε μέρος στην Γκιόστρα.
Ακολουθεί ο νικητήριος χορός και οι γιορτές της νίκης.

Στην Γκιόστρα της Ζακύνθου, η οποία έχει διεθνή χαρακτήρα, λαμβάνουν μέρος και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες ή διεξάγουν και αυτές παρόμοια αγωνίσματα ή αναβιώνουν άλλα μεσαιωνικά δρώμενα. Μέχρι τώρα συμμετέχουν η Ιταλία, με τους χαρακτηριστικούς σημαιοφόρους της και τις φαντασμαγορικές επιδείξεις τους και η Σλοβακία, με τους περίφημους Γερακάρηδες και της επιδείξεις με τις φωτιές τους. Το Σωματείο έχει έρθει σε επαφή και με όλες τις χώρες και πόλεις της Ευρώπης, στις οποίες πραγματοποιούνται Γκιόστρες και σκοπό του έχει την μελλοντική συνεργασία τους, επιδιώκοντας η Γκιόστρα της Ζακύνθου να πάρει πανευρωπαϊκό χαρακτήρα.

Ήδη η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Giostra di Zante» έχει εκπροσωπήσει δύο φορές την Ελλάδα στην ιταλική πόλη Sulmona, όπου διεξάγεται κάθε καλοκαίρι η Ευρωπαϊκή Γκιόστρα, κερδίζοντας και τις δύο φορές την τρίτη θέση. Με την πόλη αυτή έχει αναπτύξει ιδιαίτερος δεσμούς και έχουν αρχίσει οι ενέργειες για την αδελφοποίηση των δύο δήμων.

Η Γκιόστρα της Ζακύνθου είναι μια άλλη πρόταση για το ζακυνθινό καρναβάλι, βασισμένη στην ιστορία και την ιδιοσυγκρασία του νησιού και στηριγμένη στην έρευνα των σημαντικότερων ερευνητών του. Πρέπει ν” αγκαλιαστεί απ” όλους τους φορείς και τα σωματεία του τόπου. Είναι, επίσης, υπόθεση όλων των Ζακυνθινών, είτε κατοικούν στο νησί, είτε όχι.  Η συμμετοχή τους είναι απαραίτητη.

Έχει προοπτικές και εξέλιξη. Μπορεί και πάλι, όπως παλιά, ν” αποτελέσει το μεγαλύτερο γεγονός της χειμωνιάτικης περιόδου της Ζακύνθου. Κι όλα αυτά γιατί είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας, που δεν μπορεί εύκολα να σβήσει.Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 26/05/2015 - 15:18