Τέλος τα «μονά – ζυγά» στο μικρό δακτύλιο για το 2012 - 2013 στην Αθήνα

Τελευταία ημέρα της εφαρμογής του μέτρου της εκ περιτροπής κυκλοφορίας των οχημάτων (μονά-ζυγά) στο μικρό δακτύλιο για την περίοδο 2012-2013 είναι η σημερινή, όπως ανακοινώθηκε από την Τροχαία.

Κατά συνέπεια όλα τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μέχρι 2,2 τόνους μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας μέχρι την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, που θα ρυθμίζει τα περιοριστικά μέτρα για την περίοδο 2013-2014.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14/06/2013 - 23:54