Το νερό δεν είναι εμπόρευμα

Tο νερό είναι δημόσιο αγαθό και όχι εμπόρευμα, αναφέρει σε ψήφισμά του το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ, που ασχολήθηκε με το θέμα σε πρόσφατη συνεδρίασή του. 
Ειδικότερα στο ψήφισμα που εκδόθηκε αναφέρονται τα εξής: 
«Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ρόδου αποφάσισε την υποστήριξη της «Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών» με θέμα: «Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, όχι εμπόρευμα!». 
Οι “Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών” είναι νέος πανευρωπαϊκός θεσμός που έχει ως στόχο την άμεση συλλογική συμβολή των ευρωπαίων πολιτών στο νομοθετικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβλέπει την συγκέντρωση ηλεκτρονικών υπογραφών για κάθε «πρωτοβουλία» η οποία και υλοποιείται με νομοθετικές ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφόσον συγκεντρωθεί το ελάχιστο πλήθος υπογραφών που προβλέπεται, 1.000.000 υπογραφές από 7 τουλάχιστον χώρες. 
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία με θέμα: “Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, όχι εμπόρευμα!” θεσπίζει το ανθρώπινο δικαίωμα πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ και προωθεί την παροχή ύδρευσης και αποχέτευσης ως απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών για όλους. 
Θα υποχρεώνει τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών να εξασφαλίζουν και να παρέχουν σε όλους τους πολίτες τους πρόσβαση σε επαρκή ποσότητα καθαρού πόσιμου νερού και σε δίκτυο αποχέτευσης.
Η υδροδότηση και η διαχείριση των υδάτινων πόρων θα αψηφούν τους «κανόνες της ελεύθερης αγοράς» και θα απαγορεύεται η απελευθέρωση της αγοράς των υπηρεσιών ύδρευσης προκειμένου να έχουν όλοι οι πολίτες πρόσβαση σε ύδρευση και αποχέτευση. 
Στην παρούσα συγκυρία τόσο στην χώρα μας, όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει δραστική μείωση στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών, δημιουργώντας στρατιές ανέργων που δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους για να συντηρηθούν, πόσω μάλλον να καταβάλλουν υψηλό τίμημα για την χρήση του νερού. 
Καθίσταται λοιπόν επιτακτική ανάγκη η εκμετάλλευση και διάθεση των υδάτινων πόρων να γίνεται με δημόσιο έλεγχο και σχεδιασμό σε κάθε κράτος, με βασικό κριτήριο ότι το νερό είναι αγαθό απαραίτητο για την επιβίωση των πολιτών και όχι καταναλωτικό αγαθό που διέπεται από τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. 
Υπάρχουν παραδείγματα παραχώρησης μονοπωλιακών τομέων όπως η ύδρευση, η αποχέτευση και η ηλεκτροδότηση στην ιδιωτική πρωτοβουλία, χωρίς κρατικό σχεδιασμό και έλεγχο που έχουν δώσει αρνητικά αποτελέσματα για τις κοινωνίες των πολιτών ακόμα και σε αναπτυγμένες χώρες (ΗΠΑ – Ευρώπη), όπως υπερβολικές τιμές χρέωσης της υποδομής και της κατανάλωσης, χαμηλότερης ποιότητας αγαθά, απουσία εφεδρείας και αμφίβολη ευστάθεια λειτουργίας των δικτύων υποδομής.
Συμπληρωματικά επισημαίνουμε ότι θεσμός της «Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών» ενθαρρύνει την ενεργοποίηση των ευρωπαίων πολιτών, την άμεση συμμετοχή στους θεσμούς, την αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών για αξιοπρεπή επιβίωση, την ορθολογική και ισόρροπη ανάπτυξη και προάγει την Ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Καλούμε τους εργαζόμενους της Επιχείρησης και κάθε συνειδητοποιημένο πολίτη του νησιού μας να συμμετάσχει ενεργά σ’ αυτήν την πρωτοβουλία.
 
Για συμμετοχή στην πρωτοβουλία μπορείτε να συμπληρώσετε έντυπο στην έδρα της ΔΕΥΑ Ρόδου στο 2ο χλμ της Εθνικής Ρόδου-Λίνδου ή ηλεκτρονικά: 
α) για ενημέρωση: 
β) για συμμετοχή α» 
Με την ίδια απόφαση το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ αποφάσισε τη δημοσίευση του ψηφίσματος στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο.
 
Για την εκτέλεση
της απόφασης 
Ο Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑΡ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΝΙΚ. ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ 
Διπλ/χος Μηχ/λόγος 
Μηχανικός».
 
Πηγή: εφημερίδα Ροδιακή
 
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14/06/2013 - 23:54