ΕΛΣΤΑΤ: νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι πέρυσι η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,2%

Τελικά το 2016 είχαμε ύφεση. Την μείωση του ΑΕΠ κατά 0,2% για το 2016 καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ έπειτα από τη δεύτερη εκτίμηση των στοιχείων.

Σε ύφεση 0,2% η ελληνική οικονομία και το 2016, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για στασιμότητα (0%). Για το 2015, η αναθεώρηση είναι οριακή, στο -0,3% από -0,2% ενώ τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ανάπτυξη 0,7% το 2014 αντί προηγούμενης εκτίμησης για 0,3%.

Τα στοιχεία ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ Αθ. Θανόπουλος, αποδίδοντας την αναθεώρηση κυρίως σε νεότερα δεδομένα για χαμηλότερη ιδιωτική κατανάλωση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι συνισταμένες προσέγγισης του ΑΕΠ με βάση την παραγωγή καθώς φαίνεται ότι το μοναδικό στοιχείο που κινήθηκε ανοδικά το 2016 ήταν οι φόροι επί των προϊόντων. Ειδικότερα, τα στοιχεία δείχνουν μείωση της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών από τα 279,3 δισ. ευρώ σε 272,8 δισ. ευρώ ανάμεσα στο 2015 και το 2016. Στο ίδιο διάστημα η ενδιάμεση ανάλωση από τα 123,6 δισ. ευρώ υποχωρεί σε 120,9 δισ. ευρώ. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία από τα 155,7 δισ. ευρώ σε 151,8 δισ. ευρώ, οι επιδοτήσεις επί των προϊόντων από 1,6 δισ. ευρώ κινούνται οριακά ανοδικά σε 1,7 δισ. αλλά οι φόροι επί των προϊόντων εκτοξεύονται από τα 22,2 δισ. ευρώ σε 24,1 δισ. ευρώ. 

Η αναθεώρηση των στοιχείων των Ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών οφείλεται στην αξιοποίηση νέων και ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων από διάφορες πηγές, όπως:

- Αποτελέσματα των ερευνών διάρθρωσης των επιχειρήσεων για το έτος 2014,

- Εκτιμήσεις για την τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) για τα έτη 2014-2015 και ενσωμάτωση νέων εκτιμήσεων για το έτος 2016,

- Στοιχεία ισοζυγίου πληρωμών και στοιχεία εξωτερικού εμπορίου για τα έτη 2014-2016,

- Στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης για τα έτη 2014-2016,

- Στοιχεία για τα Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα που Εξυπηρετούν Νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) για τα έτη 2014-2016,

- Στοιχεία απασχόλησης για τα έτη 2014-2016,

- Βραχυχρόνιοι δείκτες 2014-2016.

Ειδικότερα για το έτος 2016, η αναθεώρηση οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) έτους 2016. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του έτους 2016 σε όρους όγκου παρουσίασε μείωση κατά 0,2% σε σχέση με το 2015, έναντι μεταβολής 0,0% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2017.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη του έτους 2016 σε όρους όγκου παρουσίασε μείωση κατά 0,3% σε σχέση με το έτος 2015, έναντι αύξησης 0,6% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2017.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2016 σε όρους όγκου παρουσίασαν αύξηση κατά 0,3% σε σχέση με το έτος 2015, έναντι μείωσης 0,4% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2017.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών έτους του 2016 σε όρους όγκου παρουσίασαν μείωση κατά 1,8% σε σχέση με το έτος 2015, έναντι μείωσης 2,0% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2017.

Τα στοιχεία σε τρέχουσες τιμές

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του έτους 2016 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασε μείωση κατά 1,2% σε σχέση με το 2015, έναντι αύξησης 0,1% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2017.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη του έτους 2016 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασε μείωση κατά 1,2% σε σχέση με το έτος 2015, έναντι αύξησης 0,3% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2017.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2016 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασαν μείωση κατά 2,7% σε σχέση με το έτος 2015, έναντι μείωσης 2,9% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2017.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών έτους του 2016 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασαν μείωση κατά 5,1% σε σχέση με το έτος 2015, έναντι μείωσης 5,4% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2017.
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14/06/2013 - 23:54