2020: ΟΧΙ ΕΥΧΕΣ = ΠΡΑΞΕΙΣ

2020: Ας ποντάρουμε στο Μηδέν
Η νέα χρονιά έρχεται και ο καθένας προσδοκά να αποτελέσει τουλάχιστον μια καλύτερη χρονιά από τις προηγούμενες. Ξέρουμε ότι στο ζήτημα που μας ενδιαφέρει οι ευχές δεν αρκούν. Χρειάζονται πράξεις. Καλά σχεδιασμένες και ιεραρχημένες.

Η παγκόσμια κοινότητα έχει αντιληφθεί οδυνηρά την ανάγκη υιοθέτησης μιας ριζοσπαστικής πολιτικής που θα εξαλείψει τις τροχαίες συγκρούσεις και τα θύματα τους.

Στις 19 & 20 Φεβρουαρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί στη Στοκχόλμη της Σουηδίας η 3η Παγκόσμια Διυπουργική Συνάντηση για την Οδική Ασφάλεια. Ελπίζουμε η πολιτική της φιλοξενούσας χώρας για την Οδική Ασφάλεια, που είναι γνωστή σαν Όραμα Μηδέν να αποτελέσει οδηγό και για άλλες χώρες ώστε αυτές οι πρωτοβουλίες να έχουν και πρακτικά αποτελέσματα.

Στη χώρα, δυστυχώς, παρά τον τρομακτικά μεγάλο αριθμό τροχαίων συγκρούσεων επί δεκαετίες με αντίστοιχα υψηλό αριθμό θυμάτων οι προβληματισμοί και οι πολιτικές (αν υπάρχουν πράγματι τέτοιες) για την οδική ασφάλεια απέχουν πάρα πολύ απ αυτούς που εφάρμοσαν οι χώρες που κατόρθωσαν να περιορίσουν δραστικά τα τροχαία.

Ο SOS Τροχαία Εγκλήματα θα δώσει όλες του τις δυνάμεις, ώστετη νέα χρονιά το Όραμα Μηδέν να γίνει μια πρόταση που θα υιοθετήσουν και θα διεκδικήσουν οι κοινωνικοί φορείς, μια πρόταση που θα αναγκαστούν να υιοθετήσουν οι κυβερνήσεις.


 
www.soste.gr
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14/06/2013 - 23:54