φωτο από γλέντι Καθαροδευτέρας στο ΚΑΠΑΨ

Υπόμνημα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Αμπελοκήπων

Με υπόμνημα για την παραχώρηση αίθουσας στο πάρκο ΚΑΠΑΨ επανέρχεται ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Αμπελοκήπων:

Προς: κ. Τεντόμα, Πρόεδρο ΟΠΑΝΔΑ

Κοιν.: κ. Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων

            κ. Ηλιοπούλου, Αντιδήμαρχο

            κ. Χαλκιαδάκη, Αντιπρόεδρο ΟΠΑΝΔΑ

            Μέλη Δ.Σ. ΟΠΑΝΔΑ

Θέμα:   Να παραχωρηθεί κατά χρήση η μικρή υπόγεια αίθουσα των 25μ2 του πάρκου ΚΑΠΑΨ (Τριφυλλίας και Λάμψα), για γραφείο του Συλλόγου μας.

Εκφράζουμε πρώτα απ΄ όλα την ικανοποίησή μας για την έγκριση εκ μέρους σας των μηνιαίων προγραμμάτων των πλούσιων εκδηλώσεων που υλοποιεί ο σύλλογός μας, αξιοποιώντας τη μεγάλη αίθουσα του υπογείου προς όφελος φυσικά όλων των κατοίκων.

Υλοποιώντας έτσι την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Συνεδρίαση 26η πράξη 1785/18-12-2014) «Κτίριο Ζ – Υπόγειο του πάρκου ΚΑΠΑΨ: Χρήση μέσω του ΟΠΑΝΔΑ για πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις κατά προτεραιότητα πολιτιστικών συλλόγων της γειτονιάς».

Σας μεταφέρουμε παράλληλα την έντονη, ομόφωνη ανησυχία και διαμαρτυρία της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας στις 15 Μαρτίου 2015, επειδή δεν έχει ικανοποιηθεί ακόμη το αίτημά μας (που είναι και αίτημα όλων των φορέων και των κατοίκων της περιοχής μας) Να παραχωρηθεί κατά χρήση για γραφείο του συλλόγου η μικρή αίθουσα (25μ2) του υπογείου, σύμφωνα και με την πρόταση του Δήμου Αθηναίων (Τεχνικό Δελτίο της ένταξης του έργου «Ανακαίνισης των αιθουσών» στο ΕΣΠΑ), που ρητά αναγράφεται ως χρήση και «γραφείο τοπικού Συλλόγου».