Έναρξη Έργου «Στέγη & Εργασία» του Προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη

Συνεργασία του Δήμου Περάματος με την Οργάνωση Γιατροί του Κόσμου με στόχο τη στήριξη δράσεων στέγασης και εργασίας προς οικογένειες του Περάματος


Η Ελληνική Αντιπροσωπεία του μη κερδοσκοπικού σωματείου Γιατροί του Κόσμου σε συνεργασία με το Δήμο Περάματος προχωρούν άμεσα στην υλοποίηση του έργου «Στέγη και Εργασία» στο πλαίσιο του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη του Υπουργείου Εργασίας.

Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη αστέγων και απειλουμένων από έλλειψη στέγης που διαβιούν σε ακατάλληλες συνθήκες και υπό καθεστώς φτώχειας στο Δήμο Περάματος. Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους του Υπουργείου Εργασίας με ενδιάμεσο φορέα υλοποίησης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Το έργο «Στέγη & Εργασία» θα υλοποιηθεί από το Δήμο Περάματος και του Γιατρούς του Κόσμου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος («ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ», βάση της με Αρ. Πρωτ.: Δ28/οικ. 31354/2352, από 15/09/2014 Πρόσκλησης Δικαιούχων στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει, με ΑΔΑ: 6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ.)

Οι βασικές ενέργειες περιλαμβάνουν:
Κάλυψη ενοικίου 9 οικογενειών για διάστημα 12 μηνών.
Κάλυψη δαπανών επισκευής υφιστάμενης κατοικίας για 6 κατοικίες.
Κάλυψη δαπανών οικοσκευής και βασικών αναγκών για 5 οικογένειες.
Κάλυψη δαπανών σίτισης για 8 οικογένειες για 12 μήνες.
Κάλυψη βασικού μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 3 άτομα κάτω των 25 ετών για 12 μήνες.
Κάλυψη βασικού μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 5 άτομα άνω των 25 ετών για 12 μήνες.
Δημιουργία κοινωνικής επιχείρησης με συμμετοχή δυνητικά ωφελουμένων του έργου.
Δημιουργία ιστοτόπου προβολής του έργου – ενημέρωση τοπικών επιχειρηματιών και δυνητικά ωφελουμένων.

Τέλος προβλέπεται η δημιουργία διαδικτυακού ιστότοπου προκειμένου να υπάρξει χώρος για διαβούλευση σχετικά με την ανάδειξη των καλών πρακτικών που θα προκύψουν από την υλοποίηση του προγράμματος καθώς και για την άμεση ενημέρωση των ωφελουμένων για τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα.

Η ανάληψη του εν λόγω προγράμματος πιστοποιεί για μία ακόμη φορά την άριστη και αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα στο Δήμο Περάματος και την οργάνωση Γιατροί του Κόσμου, οι οποίοι έχουν μακροχρόνια παρουσία στο Δήμο Περάματος μέσα από δράσεις ιατρικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας ευπαθών ομάδων. Τονίζεται, ότι το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί την πρώτη επίσημη σύμπραξη του Δήμου Περάματος με τους Γιατρούς του Κόσμου, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών που λαμβάνει ο Δήμος για συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με υγιείς και έντονα δραστηριοποιούμενες οργανώσεις'.