ΠΟΕ - ΟΤΑ: Αναστολή της αποχής των ανταποκριτών του Ο.Γ.Α. έως και τις 31 Αυγούστου

Σε αναμονή της υλοποίησης δεσμεύσεων η ΠΟΕ - ΟΤΑ για τις οποίες μας ενημερώνει:

"Την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014, πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του Διοικητή του Ο.Γ.Α. κ. Ξενοφώντα Βεργίνη συνάντηση με την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Στην συνάντηση που έγινε ενόψει της κινητοποίησης για αποχή των Ανταποκριτών του Ο.Γ.Α. από τα καθήκοντα τους λόγω της περικοπής πρόσθετων αμοιβών, αλλά και λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην καταβολή των τακτικών ανά δίμηνο αποζημιώσεων , ο Διοικητής του Ο.Γ.Α. εκ νέου δεσμεύτηκε:

1.Εφεξής η καταβολή της πάγιας αποζημίωσης θα γίνεται εμπρόθεσμα και χωρίς καθυστερήσεις.

2.Το ποσό της πρόσθετης αμοιβής που δεν έχει καταβληθεί στους Ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. επαναπροωθείται με τα επιχειρήματα του Οργανισμού στην αρμόδια Επίτροπο, αναγνωρίζοντας την νομιμότητα της δαπάνης και με την δέσμευση πως το ποσό θα καταβληθεί το συντομότερο δυνατόν.

Ο Διοικητής του Ο.Γ.Α. επίσης, στο πλαίσιο του προγραμματισμού του Οργανισμού για εκσυγχρονισμό και αναμόρφωση του τρόπου εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του, πρότεινε τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αποτελούμενη από εκπρόσωπο του Ο.Γ.Α., της Κ.Ε.Δ.Ε. και της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α προκειμένου να εκφραστούν όλες οι θέσεις και οι προτάσεις. Αίτημα που έγινε αποδεκτό.

Η Εκτελεστική επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις του Διοικητή του Ο.Γ.Α. κ. Ξενοφώντα Βεργίνη και με ευαισθησία στους χιλιάδες ασφαλισμένους του Οργανισμού, αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή της αποχής των ανταποκριτών του Ο.Γ.Α. έως και τις 31 Αυγούστου 2014, αναμένοντας την άμεση υλοποίηση των δεσμεύσεων που δόθηκαν".

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14/06/2013 - 23:54