ΕΟΠΥΥ: Για πρώτη φορά εκτός ΔΣ τα άτομα με αναπηρία - Πώς η απόφαση παραβιάζει τους διεθνείς κανόνες

Δομικές αλλαγές που θίγουν τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας, προωθήθηκαν προεκλογικά και με νέο νόμο, μέσω του οποίου για πρώτη φορά εξαιρούνται από τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου (ΔΣ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΠΥΥτα άτομα με αναπηρία.

Όπως αναφέρει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) «το αναπηρικό κίνημα δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια και δεν θα αφήσει να λαμβάνονται αποφάσεις για τα άτομα με αναπηρία δίχως τα άτομα με αναπηρία».

Παράλληλα, καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απόφαση του υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρη, να αφήσει εκτός σύνθεσης του νέου ΔΣ του ΕΟΠΠΥ τα άτομα με αναπηρία, μετά τη δημοσίευση του νόμου 4931/2022 (ΦΕΚ 94Α 2022).

«Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ολοκλήρωσε με το νέο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ την αποσύνδεσή του από τους κοινωνικούς φορείς. Πρόκειται για μια απαράδεκτη, έως και αντιδημοκρατική αλλαγή στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΣΑμεΑ.

Ποιους εκπροσωπεί η Συνομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρία

Η Συνομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρία είναι τριτοβάθμια οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, με μέλη της περισσότερες από 600 οργανώσεις πρώτου και δευτέρου βαθμού σε όλη την ελληνική επικράτεια, η οποία μετέχει με αιρετό εκπρόσωπό της στα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων δημόσιων οργανισμών, όπως ο e-ΕΦΚΑ, ο ΟΠΕΚΑ κ.ά.

Επίσης, έχει συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων κοινωνικών εταίρων στα ΔΣ και εξυπηρετεί βασικές αρχές της δημοκρατικής λειτουργίας φορέων του κράτους, όπως ο κοινωνικός διάλογος, η κοινωνική λογοδοσία και η διαφάνεια της λειτουργίας των φορέων αυτών.

Ζητούν παρέμβαση πρωθυπουργού και κομμάτων

Μετά την εξαίρεσή της από το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, η ΕΣΑμεΑ καλεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους αρχηγούς των κομμάτων, να πάρουν θέση, καθώς οι αποφάσεις αυτές, όπως υπογραμμίζουν, «θυμίζουν εποχές που τα άτομα με αναπηρία δεν είχαν λόγο στη ζωή τους».

«Η ΕΣΑμεΑ εργάστηκε σκληρά από την ίδρυση του Οργανισμού και μέχρι αυτή τη στιγμή, με τους εκπροσώπους της στο διοικητικό συμβούλιο και με την πληθώρα των παρεμβάσεών της για το φάρμακο, για τη νοσηλεία, για τις θεραπείες, για την αιμοκάθαρση, για την ιατρο-φαρμακευτική φροντίδα και κάλυψη, για την προστασία των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις», τονίζουν.

Πώς παραβιάζονται οι εθνικοί και διεθνείς κανόνες

Η συγκεκριμένη σύνθεση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με την ΕΣΑμεΑ, είναι απαράδεκτη καθώς παραβιάζει βασικούς κανόνες των Ηνωμένων Εθνών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΣΑμεΑ παραβιάζονται:

  • η παρ. 3 του άρθρου 4 «Γενικές υποχρεώσεις» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, την οποία η χώρα μας κύρωσε με τον ν.4074/2012. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι «κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους»
  • Επίσης, η παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4488/2017, στην οποία αναφέρεται ότι «κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ».

Τέλος, τα μέλη της ΕΣΑμεΑ υποστηρίζουν ότι η μη συμμετοχή τους στο ΔΣ του ΕΟΠΠΥ, έρχεται σε πλήρη αντίθεση και με τις τελικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στην έκθεσή της για την εφαρμογή της σύμβασης από την Ελλάδα, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στις 29 Οκτωβρίου 2019, όπου η επιτροπή, σε ότι αφορά τον τομέα της Υγείας, συστήνει στη χώρα μας «να παρακολουθεί αποτελεσματικά την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών υγείας από παρόχους υπηρεσιών υγείας στα άτομα με αναπηρία ότι γίνεται σε ίση βάση με τους άλλους».