Ελλείψεις φαρμάκων: Νέα λίστα του ΕΟΦ με 135 σκευάσματα

Ο ΕΟΦ έδωσε στη δημοσιότητα νέο κατάλογο με τα φάρμακα τα οποία παραμένουν σε έλλειψη, για διάφορους λόγους, όπως η αυξημένη ζήτηση, τα προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία ή η καθυστέρηση στην παράδοση. Πιο σπάνιος λόγος είναι το ποιοτικό πρόβλημα, ενώ αρκετά είναι τα φάρμακα η κυκλοφορία των οποίων έχει διακοπεί.

Συγκεκριμένα, ο κατάλογος περιέχει 70 φάρμακα διαφόρων παθήσεων που διακινούνται από τα φαρμακεία, 12 νοσοκομειακά, 6 εμβόλια και 47 τα οποία αναζητούνται μέσω ΙΦΕΤ.

Υπενθυμίζεται ότι για τα φάρμακα που βρίσκονται σε έλλειψη, απαγορεύονται οι παράλληλες εξαγωγές. Επίσης, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Η σχετική εγκύκλιος ορίζει, για λόγους προάσπισης και διαφύλαξης της δημόσιας υγείας:

«Η διάθεση από τα φαρμακεία των φαρμακευτικών προϊόντων που συμπεριλαμβάνονται στην εκάστοτε ισχύουσα λίστα φαρμάκων του ΕΟΦ περί απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης, επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά έχουν συνταγογραφηθεί ηλεκτρονικά». Η χειρόγραφη συνταγογράφηση για τα συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα θα επιτρέπεται μόνο στις εξής περιπτώσεις:

Α) Ασφαλισμένων φορέων που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Β) Πολιτών (τουριστών) από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και Ευρωπαίων πολιτών που δεν κατέχουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας)

Γ) Μεταναστών, που για διάφορους λόγους δεν έχουν αποκτήσει ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση, η χειρόγραφη συνταγή για τις παραπάνω περιπτώσεις, θα καταχωρείται στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από το φαρμακείο στο οποίο εκτελείται, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΗΔΙΚΑ και θα πληροί τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των σκευασμάτων που συμπεριλαμβάνονται στην εκάστοτε ισχύουσα λίστα φαρμάκων του ΕΟΦ περί απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης.

Η λίστα του ΕΟΦ με τις ελλείψεις φαρμάκων τον Φεβρουάριο 2023