Ψήφισμα Συμπαράστασης Στον Αγώνα Των Καλλιτεχνών - ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΔΟΤΩΝ