ΕΠΑΛ: Βιβλίο συνέδεε ομοφυλοφιλία και μετανάστευση με σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Σκοταδιστικές εποχές μύριζε σχολικό βιβλίο που συνέδεε την ομοφυλοφιλία και τη μετανάστευση με τη συχνότητα των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Η υπόθεση έγινε γνωστή έπειτα από προσφυγή μαθητή ΕΠΑΛ στον Συνήγορο του Πολίτη.

Όπως ανέφερε ο μαθητής στο βιβλίο διδασκαλίας του μαθήματος ειδικότητας «Υγιεινή-Μικροβιολογία» της Γ’ Λυκείου υπήρχαν διατυπώσεις που συνέδεαν τη μετάδοση σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων με τη «διάδοση της ομοφυλοφιλίας», καθώς και με τον τουρισμό, την αστυφιλία και τη μετανάστευση.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των ειδικών αρμοδιοτήτων του για την προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων του παιδιού απευθύνθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προτείνοντας συστηματικό έλεγχο των εγχειριδίων των σχολικών μαθημάτων, προκειμένου να αφαιρεθούν διατυπώσεις που επιτρέπουν παρερμηνείες και αρνητικούς χαρακτηρισμούς συνδεόμενους με τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Έπειτα από την σχετική παρέμβαση το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημέρωσε ότι, στη νεότερη έκδοση του εν λόγω σχολικού βιβλίου, το οποίο διανέμεται στους μαθητές κατά το σχολικό έτους 2022 – 2023, οι παραπάνω διατυπώσεις έχουν αφαιρεθεί.

Ακολουθεί ολόκληρη η παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

«Σπουδαστής ΕΠΑΛ προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη επειδή στο βιβλίο διδασκαλίας του μαθήματος ειδικότητας «Υγιεινή-Μικροβιολογία» της Γ’ Λυκείου υπήρχαν διατυπώσεις που συνέδεαν τη μετάδοση σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων με τη «διάδοση της ομοφυλοφιλίας», καθώς και με τον τουρισμό, την αστυφιλία και τη μετανάστευση.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των ειδικών αρμοδιοτήτων του για τηνπροάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων του παιδιού (Ν. 3094/2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και ως φορέας παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης (Ν. 4443/2016), απευθύνθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προτείνοντας συστηματικό έλεγχο των εγχειριδίων των σχολικών μαθημάτων, προκειμένου να αφαιρεθούν διατυπώσεις που επιτρέπουν παρερμηνείες και αρνητικούς χαρακτηρισμούς συνδεόμενους με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, ο οποίος σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται σεβαστός, ως αυτοτελώς προστατευόμενο στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου. Πρότεινε επίσης να αφαιρεθούν διατυπώσεις οι οποίες μπορεί να οδηγούν σε στιγματισμό ή και στοχοποίηση εις βάρος ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής γνωμοδότησε σε συμφωνία με τις παραπάνω προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημέρωσε ότι, στη νεότερη έκδοση του εν λόγω σχολικού βιβλίου, το οποίο διανέμεται στους μαθητές κατά το σχολικό έτους 2022 – 2023, οι παραπάνω διατυπώσεις έχουν αφαιρεθεί».