Πρόστιμα - Εμβολιασμός / Σημεία και τέρατα διαπίστωσε ο Συνήγορος του Πολίτη

Επί δικαίων και αδίκων έπεφταν «βροχή» τα πρόστιμα - Άρχισε η διαγραφή και η επιστροφή των χρημάτων σε πολίτες

Αδικαιολόγητη επιβολή προστίμων για τον μη εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού, σε πλείστες περιπτώσεις διαπίστωσε ο Συνήγορος του Πολίτη που έγινε αποδέκτης μεγάλου αριθμού αναφορών πολιτών. 

Η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με την επιβολή προστίμου προβλεπόταν από σχετικό νόμο με την τελική προθεσμία πραγματοποίησης της πρώτης ή της μοναδικής δόσης του εμβολίου να έχει προσδιοριστεί η 16η  Ιανουαρίου 2022.

Η Αρχή ερεύνησε τις καταγγελίες και εντόπισε ότι επιβλήθηκαν αδικαιολόγητα πρόστιμα για μη εμβολιασμό σε επτά κατηγορίες υπόχρεων και συγκεκριμένα:

-Σε κατοίκους Ελλάδας, οι οποίοι λόγω προσωρινής διαμονής τους εκτός της χώρας  πραγματοποίησαν εμπρόθεσμα τα εμβόλια στο εξωτερικό, τα δήλωσαν ωστόσο αργότερα,  κατά την επιστροφή τους, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία μέσω ΚΕΠ.

-Σε πολίτες που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση για κατ’ οίκον εμβολιασμό και αυτός πραγματοποιήθηκε μετά την προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία της 16ης Ιανουαρίου 2022, χωρίς οι ίδιοι να φέρουν ευθύνη για την καθυστέρηση.

-Σε πολίτες που είχαν υποβάλει αιτήσεις εξαίρεσης από την υποχρέωση εμβολιασμού στις  αρμόδιες Τριμελείς Υγειονομικές Επιτροπές και οι αποφάσεις που τους χορηγούσαν την απαλλαγή εκδόθηκαν μετά τις 16.01.2022.

-Σε πολίτες που είχαν εμπρόθεσμα προγραμματίσει το ραντεβού τους για την α΄ δόση του εμβολίου, ωστόσο την πραγματοποίησαν τελικά εκπρόθεσμα, καθώς τους υποδείχτηκε από το εμβολιαστικό κέντρο να προβούν προηγουμένως σε περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.

-Σε πολίτες που ενώ πραγματοποίησαν την α΄ δόση εντός της προθεσμίας, δεν κατόρθωσαν να τηρήσουν τον προβλεπόμενο εμβολιαστικό κύκλο για σοβαρούς αποδεδειγμένους επιγενόμενους ιατρικούς λόγους.

-Σε πολίτες που είχαν νοσήσει και τους επιβλήθηκε πρόστιμο ενόσω ακόμα εξακολουθούσαν να ισχύουν τα πιστοποιητικά νόσησης. 

-Σε πολίτες που δεν πραγματοποίησαν το εμβόλιο για άλλους σοβαρούς αποδεδειγμένους λόγους και όχι επειδή δεν επιθυμούσαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του νόμου.

Όπως αναφέρει ο Συνήγορος του Πολίτη, ενημερώθηκε ότι ξεκίνησε η διαγραφή των προστίμων που εσφαλμένα επιβλήθηκαν ή η επιστροφή των χρημάτων σε πολίτες που είχαν προσφύγει στην Αρχή. Η πλειοψηφία των διαγραφών επί του παρόντος αφορά τους εμβολιασμένους εξωτερικού, τους κατόχους απαλλακτικών αποφάσεων υγειονομικών  επιτροπών και όσους είχαν υποβάλει αίτηση για κατ’ οίκον εμβολιασμό.