Πυροσβέστες: Επίδομα μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες

Αφού τον περασμένο χειμώνα η κυβέρνηση αντιμετώπισε με ΜΑΤ, αύρες και χημικά τους πυροσβέστες, ήρθε εν μέσω αντιπυρικής περιόδου να θεσπίσει σειρά παροχών για να αμβλύνει τις εντυπώσεις.

Μέσω διάταξης που κατατέθηκε στη Βουλή θεσπίζει μηνιαίο επίδομα κινδύνου ύψους 141,92 ευρώ στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό που υπηρετεί στις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων αλλά και τη δυνατότητα στους πυροσβέστες να κάνουν επ’ αμοιβή υπερωρίες στις περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.

Οι πυροσβέστες που εκτελούν περιπολίες ή υπηρετούν σε πεζοπόρα τμήματα θα μπορούν, αν το θέλουν, σε περιπτώσεις που η κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υψηλή (επίπεδο 3), πολύ υψηλή (κατηγορία 4) ή συναγερμού (κατηγορία 5) να κάνουν υπερωρίες έως τέσσερα 8ωρα με αποζημίωση 20%. Η αποζημίωση ύψους 20% ορίζεται στο ύψος που προβλέπεται για την εργασία πέραν του πενθημέρου. Οι πυροσβέστες που το επιθυμούν μπορούν να κάνουν 12 επιπλέον οκτάωρα καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Η ετήσια δαπάνη για την υπερωριακή απασχόληση εκτιμάται σε 3.500.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 39 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος ορίζει ότι «το πυροσβεστικό προσωπικό γενικών καθηκόντων που εκτελεί περιπολίες ή υπηρετεί σε πεζοπόρα τμήματα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου δύναται, για την κάλυψη των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών δασοπυρόσβεσης και εφόσον η κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς ορίζεται ως υψηλή (3), πολύ υψηλή (4) ή κατάσταση συναγερμού (5) στα γεωγραφικά όρια της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης όπου ανήκει, να διατίθεται για εκτέλεση πρόσθετης υπηρεσίας, εφόσον το επιθυμεί, κατόπιν έγκρισης του οικείου διοικητή, μέχρι τέσσερα οκτάωρα τον μήνα, πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας, με την καταβολή αποζημίωσης. Η εν λόγω αποζημίωση ορίζεται στο ύψος που προβλέπεται για την πέραν του πενθημέρου εργασία του προσωπικού αυτού, προσαυξημένη 20% και χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, το ως άνω προσωπικό δύναται να εκτελεί έως δώδεκα επιπλέον οκτάωρα καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου».

Παράλληλα, δίνεται άμεσα μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης εργασίας ύψους 141,92 ευρώστα στελέχη των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων, ενώ άλλη διάταξη ορίζει ότι συγγενείς πολιτών που μετείχαν οικειοθελώς σε επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών και έχασαν τη ζωή τους, μπορούν να προσληφθούν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ως πολιτικό προσωπικό.