Ψηφιακή κάρτα εργασίας / Σε εφαρμογή από 1η Ιουλίου σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ - Τι αλλάζει

Σε εφαρμογή με μεγάλη καθυστέρηση τίθεται η σύνδεση και η ψηφιακή ενημέρωση για τις ώρες εργασίας των εργαζομένων στο ΕΡΓΑΝΗ II

Από τα σούπερ μάρκετ και τις τράπεζες ξεκινά να εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου η ψηφιακή κάρτα εργασία για την καταγραφή του χρόνου εργασίας των εργαζομένων και την ενημέρωση του νέου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ II. Πρόκειται για την εφαρμογή του νόμου 4808/2021 που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2021 και υλοποιείται με καθυστέρηση ενός χρόνου και μερικός αφού εφαρμόζεται μόνο σε Τράπεζες και σούπερ μάρκετ.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας και η σύνδεση απευθείας με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ είχε προαναγγελθεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο υλοποιείται με χαρακτηριστικά καθυστέρηση από τη ΝΔ, και μάλιστα πιλοτικά. Έτσι θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου μόνο σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 εργαζόμενους, αρχικά όπως ισχυρίζεται.

Η υλοποίηση της κάρτας γίνεται με σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,  και θα αφορά πληροφορίες που θα στέλνονται στο ΕΡΓΑΝΗ όπως για το ωράριο εργασίας, τις υπερωρίες, την υπερεργασία, τις βάρδιες, τα διαλείμματα, τα ρεπό και τις άδειες. Οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες τόσο σε εργαζόμενους, εργοδότες αλλά και σε  ελεγκτικές Αρχές.

Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας γίνεται σε δύο στάδια: Απογραφή εργαζομένων / Προγραμματισμός εργασίας – Καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας.

Η απογραφή των εργαζομένων που απαιτείται σε τράπεζες και σούπερ – μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζόμενους, θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 30 Ιουνίου για να ξεκινήσει η εφαρμογή της στις 1 Ιουλίου. Σύμφωνα με το υπουργείο για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις προβλέπεται απογραφή από 1.10.2022 έως και 30.11.2022.

Τι αλλάζει

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι για το πέρασμα από το ΕΡΓΑΝΗ στο ΕΡΓΑΝΗ II για την ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας ορίζονται από την Υπουργική Απόφαση και προβλέπονται συγκεκριμένα:

  1. Ο προγραμματισμός της εργασίας και οι πληροφορίες για τις πραγματικές ώρες έναρξης – λήξης της εργασίας θα εισάγονται ψηφιακά πλέον στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ II. Με το ισχύον καθεστώς του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ο προγραμματισμός εργασίας υποβάλλεται σε αδόμητο κείμενο με επισυναπτόμενα αρχεία.
  2. Όλες οι πληροφορίες για τον προγραμματισμό καθώς και τα δεδομένα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας για τον πραγματικό χρόνο εργασίας θα είναι διαθέσιμα στους εργαζόμενους μέσω της εφαρμογής myErgani mobile app, καθώς και μέσα από το myErgani web portal (https://myErgani.gov.gr) και σε μορφή ημερολογίου. Σήμερα είναι διαθέσιμες εκ των υστέρων μόνο οι δηλώσεις του εργοδότη.
  3. Για πρώτη φορά θα καταγράφονται όλοι οι τύποι άδειας, καθώς και οι ωροάδειες. Σήμερα υποβάλλεται ετησίως απολογιστική δήλωση μόνο για την κανονική άδεια.
  4. Και φυσικά με την Ψηφιακή Κάρτα θα καταγράφεται για πρώτη φορά ο πραγματικός χρόνος εργασίας. Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να δηλώνουν την προσέλευση και αποχώρηση τους από την εργασία και μέσω app εφαρμογής σκανάροντας την Κάρτα Εργασίας τους που θα απεικονίζεται στο κινητό τηλέφωνο σε μορφή QR code (όπως ακριβώς γινόταν με τα πιστοποιητικά εμβολιασμού), και η πληροφορία θα διαβιβάζεται αυτόματα στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ II.

Σύμφωνα με το υπουργείο εισάγονται δύο νέες δικλείδες ασφαλείας για να κατοχυρώνεται το ωράριο και οι αμοιβές των εργαζομένων:

  1. Η έναρξη της εργασίας θα γνωστοποιείται αυτόματα στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ II. Το ίδιο και η λήξη.
  2. Ο ελεγκτής θα γνωρίζει πριν επισκεφθεί έναν χώρο εργασίας ποιοι εργαζόμενοι πρέπει να βρίσκονται εκεί.

Ο έλεγχος γίνεται αυτόματος και αντικειμενικός και αποτρέπονται φαινόμενα υποδηλωμένης - αδήλωτης εργασίας και απλήρωτων υπερωριών. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εργοδότης ζητά από τον εργαζόμενο να μην «χτυπήσει» την κάρτα κατά την προσέλευση, η να δηλώσει αποχώρηση αλλά να παραμείνει στη δουλειά, θα εντοπίζονται πολύ πιο εύκολα από τον έλεγχο του υποβαθμισμένου ΣΕΠΕ.