Ρήτρα αναπροσαρμογής / Δικαστήριο απαγορεύει προσωρινά τη διακοπή ρεύματος

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών εξέδωσε προσωρινή απαγόρευση διακοπής ρεύματος υπό τον όρο ότι θα καταβάλλονται κανονικά οι υπόλοιπες χρεώσεις

Προσωρινή διαταγή απαγόρευσης διακοπής της ηλεκτροδότησης σε σπίτι όπου διαμένουν ευάλωτα άτομα, εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών, αναφορικά με σχετική αίτηση για μη καταβολή της ρήτρας αναπροσαρμογής στον λογαριασμό ρεύματος.

Σύμφωνα με το thebest.gr οι αιτήσεις ήταν κατά της ΔΕΗ και ενός ακόμα παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος.

 

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών αποφάσισε την απαγόρευση διακοπής της ηλεκτροδότησης σε βάρος των παραπάνω, υπό τον όρο, θα καταβάλλονται κανονικά οι υπόλοιπες χρεώσεις του λογαριασμού ρεύματος.

Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι οι εν λόγω αποφάσεις είναι προσωρινές, καθώς εκκρεμεί η σχετική απόφαση της τακτικής δικαιοσύνης.

Ο δικηγόρος Βασίλης Μάρκου δήλωσε ότι «σήμερα το πρωί, 13/05/2022 στην Πάτρα, συζητήθηκαν δύο ξεχωριστές αιτήσεις εντολέων μου, κατά δύο παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος. Αίτημα είχαν την χορήγηση προσωρινής διαταγής περί μη διακοπής του ρεύματος για όσο διάστημα δεν αποπληρώνουν την ρήτρα αναπροσαρμογής. Οι εντολείς μου εμπίπτουν στην κατηγορία των ευάλωτων ομάδων καταναλωτών και η συνέχιση της ηλεκτροδότησης των κατοικιών τους είναι ζωτικής σημασίας για τους ίδιους».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών, λειτουργώντας ως ύστατο καταφύγιο αποφάσισε την αποχή των εταιριών από κάθε ενέργεια διακοπής της ηλεκτροδότησης σε βάρος των εντολέων μου, υπό τον όρο, ότι οι εντολείς μου θα καταβάλλουν τις λοιπές χρεώσεις των τρεχόντων και μελλόντων λογαριασμών, πλην των ποσών που αντιστοιχούν στην ρήτρα αναπροσαρμογής. Οι αποφάσεις αυτές είναι προσωρινές, ενώ εκκρεμεί η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων. Μέχρι τότε οι εντολείς μου προστατεύονται όσο δεν πληρώνουν την ρήτρα. Η νομιμότητα της ρήτρας αναπροσαρμογής μένει να κριθεί από την τακτική δικαιοσύνη και την προσφυγή των πολιτών σε αυτήν».