Κτηματολόγιο: Στο Κτηματολογικό Γραφείο Δωδεκανήσου η Κάλυμνος -Καταργείται το Υποθηκοφυλακείο

Την κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου Καλύμνου ανακοίνωσε το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Σύμφωνα με το Κτηματολόγιο, με τις διατάξεις του νόμου 4512/2018 (Α΄5) και την υπ’ αρ.173/6/17.02.2022 απόφαση του ΔΣ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β΄ 1015), καταργείται το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Καλύμνου (ημερομηνία κατάργησης: 08.03.2022) και συστήνεται το Υποκατάστημα Καλύμνου με έδρα την Κάλυμνο, στο  Κτηματολογικό Γραφείο Δωδεκανήσου (ημερομηνία έναρξη λειτουργίας: 09.03.2022, ημέρα Τετάρτη).