Σε ερώτηση 43 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ διαπιστώνουμε σοβαρές ανακρίβειες και ελλιπή πληροφόρηση!

Σε ερώτηση 43 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ διαπιστώνουμε σοβαρές ανακρίβειες και ελλιπή πληροφόρηση!

Συγκεκριμένα:

α) Αντί για οχήματα των 1650 κ.ε. όσον αφορά αυτά που απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας (για ΑμεΑ) η ερώτηση αναφέρεται εσφαλμένα σε οχήματα των 1600 κ.ε.


β) Η ερώτηση αναφέρει το εξής: «Από τον Αύγουστο του 2021 έχει αποσταλεί στις ΔΟΥ εντολή να ελέγξουν όλα τα αναπηρικά αυτοκίνητα και να βεβαιώσουν αναδρομικά τέλη και πρόστιμα σε όσα ανήκουν σε άτομα με κινητική αναπηρία κάτω του 80%, εφόσον αυτά είναι πάνω από 1600 κυβικά».

Εμείς όμως δεν καταφέραμε να βρούμε αυτή την εντολή ανάμεσα στις εγκυκλίους ΑΑΔΕ του περασμένου Αυγούστου ενώ η ερώτηση των Βουλευτών θα έπρεπε σαφώς να την αναφέρει. Προκύπτει λοιπόν η εξής εύλογη απορία; Ποια εντολή είναι αυτή; Υπάρχει σίγουρα;


γ) Το ΚΕΠΑ δεν δύναται να μειώσει το ποσοστό αναπηρίας κατά αναδρομικό τρόπο έτσι ώστε μετά η ΑΑΔΕ να αναζητάει αναδρομικά να της καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας παλαιότερων ετών.


δ) Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης των 43 Βουλευτών δεν ευσταθεί νομικά καθώς οι απαλλαγές για τα άτομα με κινητική αναπηρία έχουν θεσπιστεί από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 490/1976 και του άρθρου 16 του Ν. 1798/88, στις οποίες οι Βουλευτές δεν κάνουν καμία αναφορά ενώ θα έπρεπε να γνωρίζουν οι Βουλευτές ότι οι υπουργικές αποφάσεις δεν δύνανται να αλλάζουν τους νόμους καθώς είναι πιο χαμηλά στην ιεραρχία των κανόνων δικαίου. Επίσης, θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι η ΚΥΑ, αριθμ. Δ18Α 5038263/23.10.2013, που επικαλούνται, έχει καταργηθεί από τις 4.11.2021, από την Α.1235/2021, που είναι αυτή που τώρα ισχύει.


Το ερώτημα που δεν ευσταθεί νομικά είναι το εξής: «Προτίθενται να εντάξουν τα άτομα με 67% κινητική αναπηρία στην ατέλεια τελών κυκλοφορίας για τα αναπηρικά αυτοκίνητα παλαιοτέρων ετών, που ήδη κατέχουν και τα οποία είναι άνω των 1600 κυβικών, τροποποιώντας αντίστοιχα την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ18Α503826 3 (ΦΕΚ 2710/Τ. ’Β 24.10.2013), η οποία αδίκως εξαιρεί την κινητική αναπηρία κάτω του 80% από την εν λόγω παροχή;»

Υ.Γ. Η εν λογω ΚΥΑ, αριθμ. Δ18Α 5038263/23.10.2013, που επικαλούνται οι Βουλευτές, δεν "αδικεί" ούτε "εξαιρεί", όπως λένε, κάποια αναπηρία αφού ορίζει τη διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας. Με απλά λόγια: ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ!
 

https://drive.google.com/file/d/1ygvLkCkzCzfCPkiOdaDqQ0OvedzuH3lr/view?usp=sharing

 

Με εκτίμηση,


Ανδρέας Μπαρδάκης

Ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας "Συνήγορος των ΑμεΑ"