Πρόστιμα σε εταιρείες σίτισης μεταναστών επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμα 304.000 ευρώ στις εταιρείες κέτερινγκ ΠΟΤ & ΠΑΝ, ΤΖΑΝΕΤΟΣ, ΣΑΛΑΣ, και ΠΛΕΙΑΔΕΣ, οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες σίτισης σε δομές φιλοξενίας προσφύγων. Οι εταιρείες παραδέχθηκαν τη συμμετοχή τους σε «οριζόντια καρτελική σύμπραξη».

  • Αναλυτικά η σημερινή ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφέρει τα εξής:

Η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) με την υπ’ αριθ. 767/2022 ομόφωνη απόφασή της, κατά την απλοποιημένη διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών του άρθρου 25α του ν. 3959/2011 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 720/2020 απόφασή της, αποδέχθηκε τις σχετικές προτάσεις Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλαν οι εταιρείες (α) «ΠΟΤ ΚΑΙ ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» (εφεξής ΠΟΤ & ΠΑΝ), (β) «ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής ΤΖΑΝΕΤΟΣ), (γ) «SALAS INTER. GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής ΣΑΛΑΣ) και (δ) «Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – Π. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ – ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – CATERING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (εφεξής ΠΛΕΙΑΔΕΣ).

Η Απόφαση εκδόθηκε κατά την ως άνω απλοποιημένη διαδικασία, κατόπιν σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους των εταιρειών για την υπαγωγή τους στη διαδικασία και συνακόλουθης οριστικής δήλωσης περί αποδοχής της παράβασης που διαπιστώθηκε.

  •