Εγκρίθηκε το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους Πυροσβέστες

Μετά από συνεχή έτη διεκδίκησης για αναγνώριση της εργασίας του Πυροσβέστη ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής, οι εξελίξεις φαίνονται ευοίωνες.

Πριν λίγες ημέρες η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών (Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π) πραγματοποι΄ησε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη, στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκαν τα προβλήματα του συγκεκριμένου κλάδου των πυροσβεστών, όπως η αναγκαιότητα άμεσης ένταξής του στους δικαιούχους του επιδόματος βαρέων και ανθυγιεινών. 

Στο πλαίσιο αυτής, ο Υπουργός τους ενημέρωσε ότι ο συγκεκριμένος κλάδος των πυροσβεστών απέσπασε από τις υψηλότερες βαθμολογίες επικινδυνότητας στο πλαίσιο της σχετικής αξιολόγησης και εντάχθηκε στην 1η σχετική κατηγορία επικινδυνότητας στην πρόταση της σχετικής Επιτροπής. 

Το γεγονός αυτό προβλέπει ότι ο κλάδος των Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών μπορεί πλέον να ενταχθεί στους δικαιούχους του σχετικού επιδόματος. 

Η αναμόρφωση του πλαισίου χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας αποτελεί μέτρο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και στο πλαίσιο αυτό συστάθηκε διυπουργική επιτροπή με στόχο την αναμόρφωση του σχετικού καθεστώτος. 

Η σχετική Κ.Υ.Α αναμένεται να εκδοθεί τις αμέσως προσεχείς ημέρες, οπότε και θα συμπεριλάβει και τον κλάδο των Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών.