Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ασθενών Κόβιντ: Να παραταθεί το πιστοποιητικό ανοσίας στους 12 μήνες

Επιστολή προς τον υπουργό Υγείας, Αθανάσιο Πλεύρη, απέστειλε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ασθενών Κόβιντ (ΕΔΑΚ), όπου προτείνει την άμεση επέκταση της διάρκειας ισχύος του πιστοποιητικού ανοσίας των νοσησάντων από τους 6 στους 12 μήνες, με ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ζητήματος με σκοπό την περαιτέρω επέκταση της διάρκειας ισχύος, ανάλογα με τα επιπλέον επιστημονικά δεδομένα που θα προκύψουν.

Αναλυτικά η επιστολή:

ΠΡΟΣ:

Υπουργό Υγείας κ.Πλεύρη Αθανάσιο

Κοιν.:

 • ΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας
 • ΖΑΟΥΤΗ ΘΕΟΚΛΗ Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΔΥ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΟΔΥ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Ως Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ασθενών Κόβιντ (ΕΔΑΚ - hUp://www.edak.ngo), επιθυμούμε να θίξουμε ένα τεράστιο θέμα που αφορά τα άτομα που έχουν νοσήσει ή νοσούν με Covid-19 και άπτεται των δικαιωμάτων, αλλά και της υγείας μας.

Η πλειοψηφία των ανθρώπων που νόσησαν ήδη -συχνά βαριά- καλούνται να προχωρήσουν σε εμβολιασμό, με την υποχρεωτικότητα (άμεση και έμμεση) που χαρακτηρίζει το μέτρο, μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη νόσηση.

Δημοσιευμένες μελέτες στην επιστημονική βιβλιογραφία πιστοποιούν τη φθίνουσα πορεία της εμβολιαστικής ανοσίας μετά το πέρας των 6 μηνών1,2,3,4,5. Παρ' όλα αυτά, εμβολιασμένοι συνάνθρωποί μας δύνανται να κυκλοφορούν ελεύθερα ακόμη και εάν έχει περάσει το όριο αυτό, ακόμα και αν έχουν χαμηλούς τίτλους αντισωμάτων. Από την άλλη πλευρά, οι νοσήσαντες διαθέτουν υψηλούς τίτλους αντισωμάτων που συχνά συνοδεύονται από ισχυρή κυτταρική ανοσία. Όμως, μετά το πέρας των 6 μηνών, είναι αναγκασμένοι να υποβληθούν σε υποχρεωτικό εμβολιασμό, παρά την αναγνωρισμένη υπεροχή της φυσικής έναντι της τεχνητής-εμβολιαστικής ανοσίας6.

Πλήθος μελετών υποστηρίζουν τη δυναμική ανοσιακή μνήμη μετά από λοίμωξη από COVID-19 και μετά το πέρας των 6 μηνών, όριο το οποίο εμποδίζει τη συμμετοχή πολλών σε κάθε διαδικασία και αναγκαία κοινωνική δραστηριότητα, χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση7,8,9,20,11,12,13.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, έχουμε την αίσθηση ότι η άρση του άδικου αυτού μέτρου, που εκθέτει τους νοσήσαντες σε δυνητική υπερδιέγερση του ήδη ευαίσθητου ανοσιακού συστήματός τους, δημιουργεί μεγάλη κοινωνική αδικία και ταυτόχρονα δεν συμβάλλει στην ατομική προστασία ή στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Με γνώμονα τα επιστημονικά δεδομένα και την κοινωνική δικαιοσύνη, το ΕΔΑΚ προτείνει την άμεση επέκταση της διάρκειας ισχύος του πιστοποιητικού ανοσίας των νοσησάντων από τους 6 στους 12 μήνες, με ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ζητήματος με σκοπό την περαιτέρω επέκταση της διάρκειας ισχύος, ανάλογα με τα επιπλέον επιστημονικά δεδομένα που θα προκύψουν.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η υιοθέτηση της προτάσεώς μας όπως αναφέρεται παραπάνω, θα προσφέρει ανακούφιση σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, θα βοηθήσει στη δημιουργία συλλογικής ανοσίας και κυρίως θα βοηθήσει την πολιτεία με την επανένταξη ανεμβολίαστων, πλην νοσησάντων πολιτών (υγειονομικών, εκπαιδευτικών κ.λπ.), στις εργασίες τους, ενόψει επικειμένου, νέου επιδημικού κύματος.

Μετά τιμής,

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Παναγιώτης Φίλος

Βιβλιογραφία

 1. hUps://www.science.org/content/ar}cle/grim-warning-israel-vaccina}on-blunts-does- not-defeat-delta
 2. Vaccine effecYveness data on a cohort of persons vaccinated by 31-Jan-2021 with two doses. Presented at Israel Ministry of Health COVID-19 Vaccines Campaign EffecYveness Commivee MeeYng on 20-Jul-2021 hUps://www.gov.il/BlobFolder/ reports/vaccine-efficacy-safety-follow-up-commiUee/he/files_publica}ons_corona_two- dose-vaccina}on-data.pdf  (2021), Accessed 1st Aug 2021 ΣτΣΠροστασία από μόλυνση για την COVID-19 39%, ενώ σε άτομα που είχαν εμβολιαστεί 6 μήνες πριν μόλις 16%.
 3. Pfizer and BioNTech provide update on booster program in light of the delta-variant New York and Mainz, Germany. “As seen in real world data released from the Israel Ministry of Health, vaccine efficacy in prevenLng both infecLon and symptomaLc disease has declined six months post-vaccinaLon, although efficacy in prevenLng serious illnesses r emains high”. h U ps : / / c d n . p fizer. c o m / p fizerc o m / 2 0 2 1 0 7 / Delta_Variant_Study_Press_Statement_Final_7.8.21.pdf
 4. EffecYveness of mRNA BNT162b2 COVID-19 vaccine up to 6 months in a large integrated health system in the USA: a retrospecYve cohort study Sara Y Tartof, Jeff M Slezak, Heidi Fischer, Vennis Hong, et al. The Lancet, Vol. 398, Issue 10309, 2021, Pages 1407-1416, hUps://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02183-8.
 5. Pouwels, K. B. et al. Impact of Delta on viral burden and vaccine effecYveness against new SARS-CoV-2 infecYons in the UK Preprint at Univ. Oxford hUps://www.ndm.ox.ac.uk/files/coronavirus/covid-19-infec}on-survey/ finalfinalcombinedve20210816.pdf (2021).
 6. Nguyen Van Vinh Chau, Nghiem My Ngoc, Lam Anh Nguyet, Vo Minh Quang, Nguyen Thi Han Ny, Dao Bach Khoa, et al. An observaYonal study of breakthrough SARS-CoV-2 Delta variant infecYons among vaccinated healthcare workers in Vietnam. EClinicalMedicine by the Lancet. (2021). DOI: hUps://doi.org/10.1016/ j.eclinm.2021.101143
 7. Laith J. Abu-Raddad, Hiam Chemaitelly, Peter Coyle, Joel A. Malek, Ayeda A. Ahmed, Yasmin A. Mohamoud, et al. SARS-CoV-2 anYbody-posiYvity protects against reinfecYon for at least seven months with 95% efficacy. EClinicalMedicine by the Lancet. (2021). DOI: hUps://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.100861
 8. Turner, J.S., Kim, W., Kalaidina, E. et al. SARS-CoV-2 infecYon induces long-lived bone marrow plasma cells in humans. Nature 595, 421–425 (2021). hUps://doi.org/10.1038/ s41586-021-03647-4
 9. Mrunal Sakharkar,C. GarreU Rappazzo,Wendy F. Wieland-Alter,Ching-Lin Hsieh,Daniel Wrapp,Emma S. Esterman,Chengzi I. Kaku,Anna Z. Wec,James C. Geoghegan,Jason S. McLellan,Ruth I. Connor,Peter F. Wright,Laura M. Walker, Prolonged evoluYon of the human B cell response to SARS-CoV-2 infecYon, Science Immunology, 6, 56, (2021). DOI: 10.1126/science.abf4063
 1. Dan JM, Mateus J, Kato Y, Has}e KM, Yu ED, Fali} CE, Grifoni A, Ramirez SI, Haupt S, Frazier A, Nakao C, Rayaprolu V, Rawlings SA, Peters B, Krammer F, Simon V, Saphire EO, Smith DM, Weiskopf D, SeUe A, CroUy S. Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months aàer infecYon. Science. 2021 Feb 5;371(6529):eabf4063. doi: 10.1126/science.abf4063. Epub 2021 Jan 6. PMID: 33408181; PMCID: PMC7919858. hUps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33408181/
 2. hUps://www.news-medical.net/news/20210627/Swedish-study-reveals-how-long-                                               immunity-lasts-a¡er-mild-COVID.aspx                                                                                                                                                                
 1. Jennifer M. Dan, Jose Mateus, Yu Kato, Kathryn M. Has}e,et al. Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for greater than six months aàer infecYon bioRxiv, page426– 431 (2021) hUps://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.15.383323v1
 2. Zijun Wang, Frauke Muecksch, Michel C. Nussenzweig. Naturally enhanced neutralizing breadth against SARS-CoV-2 one year aàer infecYon Nature 595, pages 426–431 (2021) hUs:/www.nature.com/ar}cles/s41586-021-03696-9