«Όλοι μετράμε» στην φετινή Απογραφή αλλά καμία ερώτηση για την Αναπηρία στα ερωτηματολόγια της ΕΛΣΤΑΤ!

«Όλοι μετράμε», είναι το σύνθημα της φετινής απογραφής, ωστόσο τα ερωτηματολόγια της ΕΛΣΤΑΤ δεν περιλαμβάνουν ερωτήσεις για ζητήματα σχετικά με την Αναπηρία, με ακόμη μία σπουδαία ευκαιρία για λήψη πρωτοβουλιών υπέρ των συνανθρώπων μας με αναπηρίες, να χάνεται.
 
Τους λόγους για τους οποίους η ΕΛ.ΣΤΑΤ δεν περιλαμβάνει κατά την Απογραφή του 2021 ο,τιδήποτε σε σχέση με την Αναπηρία -παρόλο που το 2019 είχε συσταθεί Ομάδα Έργου ώστε να συγκεντρωθούν στατιστικά δεδομένα και να μπορέσει επιτέλους η Πολιτεία να προχωρήσει στις απαραίτητες παρεμβάσεις- ζητά να μάθει με επιστολή του στον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χριστόφορος Βερναρδάκης.
 
 
Σύμφωνα με την επιστολή προς τον κ. Θανόπουλο Αθανάσιο:
 
«Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 68 του ν.4488/2017, υποχρέωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και των υπηρεσιών και φορέων που περιλαμβάνονται στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα είναι να αναπτύσσουν, να παράγουν και να διαδίδουν σύμφωνα με τις αρχές του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και την κείμενη νομοθεσία επίσημες στατιστικές σχετικά με τα ΑμεΑ, καθώς και με τα εμπόδια που αυτά αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους.
 
Η ΕΛ.ΣΤΑΤ στις 18 Μαρτίου 2019 με την με αριθμό πρωτοκόλλου 3014/Α1-2097 απόφασή της συγκρότησε Ομάδα Εργου για συνεργασία επί θεμάτων που αφορούν τις στατιστικές στον τομέα της υγείας. Στόχος ήταν να καταλήξει σε σχετικό ερωτηματολόγιο, όπως και έγινε, και να διενεργήσει μια προκαταρκτική έρευνα το Φθινόπωρο του 2019, προετοιμαζόμενη για την Απογραφή του 2021.
 
Γνωρίζετε βεβαίως ότι η σχετική εργασία ήταν (και είναι) άκρως σημαντική, ώστε η χώρα να αποκτήσει για πρώτη φορά επίσημα στατιστικά δεδομένα για την Αναπηρία και να μπορέσει έτσι η Πολιτεία να τα αξιοποιήσει προκειμένου να σχεδιάσει παρεμβάσεις συμμόρφωσης με την Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.
 
  
Τούτων δοθέντων, θα επιθυμούσα να μας πληροφορήσετε για τους λόγους που η ΕΛ.ΣΤΑΤ δεν περιλαμβάνει κατά την Απογραφή του 2021 ο,τιδήποτε σε σχέση με την Αναπηρία, τι εν τέλει συνέβη με το ερωτηματολόγιο του 2019 και τη σχετική έρευνα για την οποία συστήθηκε η Ομάδα Έργου».