Η Ελλάδα παίρνει κάτω από τη βάση στην ανακύκλωση πλαστικών

Ποσότητα 34,4 κιλών απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών παρήγαγε κάθε άτομο που ζει στην ΕΕ, το 2019, και από αυτά, μόλις τα 14,1 κιλά ανακυκλώθηκαν, δηλαδή μόλις το 40,9%.

Τη δεκαετία μεταξύ 2009 και 2019, ο όγκος των απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών που παρήχθησαν ανά κάτοικο αυξήθηκε κατά 24% (+6,7 κιλά). Ο όγκος ανακύκλωσης των απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών αυξήθηκε κατακόρυφα την ίδια περίοδο, κατά 50% (+4,7 κιλά). Παρά τη βελτίωση αυτή, η ποσότητα πλαστικών συσκευασιών που δεν ανακυκλώθηκε αυξήθηκε κατά 2,0 κιλά ανά κάτοικο από το 2009, λόγω της μεγαλύτερης αύξησης στην απόλυτη τιμή των απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών που παράγονται.

Πόσα ανακυκλώσαμε

Το 2019, εκτιμάται ότι το 41% των απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών ανακυκλώθηκε στην ΕΕ.

Σε καλύτερη θέση όσον αφορά το ποσοστό ανακύκλωσης βρέθηκαν εννέα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία ανακύκλωσαν περισσότερα από τα μισά από τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών που παρήχθησαν: Λιθουανία (70%), Τσεχία (61%), Βουλγαρία (59%, στοιχεία 2018), Ολλανδία (57%), Σουηδία και Σλοβακία (και οι δύο 53% ), Ισπανία (52%), Κύπρος (51%) και Σλοβενία (50%).

Αντίθετα, λιγότερο από το ένα τρίτο των απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών ανακυκλώθηκε στη Μάλτα (11%, στοιχεία 2018), στη Γαλλία (27%), στην Ιρλανδία (28%), στην Αυστρία (31%), στην Πολωνία (32%) και στην Ουγγαρία ( 33%).

Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο του 41% και στην 16η θέση της κατάταξης ανακυκλώνοντας περίπου 37% των πλαστικών συσκευασιών.

Πηγή: ΟΤ.gr