Διακήρυξη Υγειονομικών Κατά της Υποχρεωτικότητας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Είμαστε οι υγειονομικοί κατά της υποχρεωτικότητας. Ένα Δίκτυο αποτελούμενο από όλες τις ειδικότητες επαγγελματιών υγείας, με εξειδίκευση και εμπειρία, που υπηρετούμε και εκφράζουμε το δημόσιο συμφέρον. 

Σε καθεστώς παρατεταμένης δυστοπίας, έναρξη της οποίας υπήρξαν τα μνημόνια και κατάληξη της η διαχείριση της πανδημίας Covid-19, αποδώσαμε στο μέγιστο δυνατό με ασφάλεια, μέτρα ατομικής προστασίας(Μ.Α.Π) και μ΄ ευθύνη συμβάλαμε καθοριστικά στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

Παρά ταύτα, χαρακτηριστήκαμε από την Πολιτεία εν δυνάμει μολυσματικοί και επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.

Με κυρίαρχο τον κατασκευασμένο φόβο, εργαλείο την παρατεταμένη τρομοκράτηση των πολιτών μέσω των ΜΜΕ καταστρατηγήθηκαν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες όλων μας.

Αποκλεισμένοι από τα κυρίαρχα ΜΜΕ, οι επιστημονικές μας τοποθετήσεις δεν γίνονται γνωστές, στερώντας από τους πολίτες, πολύπλευρη, αντικειμενική και τεκμηριωμένη ενημέρωση, γεγονός που επηρεάζει στη σύμπλευση με την επίσημη κυβερνητική ενημέρωση και πολιτική, αφού δεν υπάρχει αντίλογος.

Με την εφαρμογή ενός νόμου αντισυνταγματικού τεθήκαμε σε αναστολή των εργασιακών μας καθηκόντων με στέρηση μισθού.

Αποτέλεσμα της αναστολής χιλιάδων υγειονομικών στη χώρα - στο ήδη αποδυναμωμένο Ε.Σ.Υ- δημιουργήθηκαν κενά τα οποία κλήθηκε να αναπληρώσει ο ιδιωτικός τομέας. Δρομολογήθηκε έτσι η σταδιακή ιδιωτικοποίηση της υγείας και διάλυση του Ε.Σ.Υ.

Εμείς οι Υγειονομικοί κατά της υποχρεωτικότητας δηλώνουμε:

ΟΧΙ
  • Στο δογματισμό, εκφοβισμό και εξαναγκασμό σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη.
  • Στο διχασμό των επαγγελματιών υγείας και της κοινωνίας.
  • Στη διάλυση του Ε.Σ.Υ.
ΝΑΙ
  • Στην ελευθερία της επιλογής και την αυτοδιάθεση.
  • Στην εργασία και στην αξιοπρέπεια.
  • Στη δημόσια υγεία.
Καλούμε όλους τους πολίτες να συσπειρωθούν μαζί μας στον αγώνα και στις μαζικές ειρηνικές δράσεις.

Σε έναν αγώνα με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης με τεκμηριωμένες θέσεις πάνω σε επιστημονικά δεδομένα και στόχο
την κατάργηση του νόμου 4820/2021 με επιστροφή στην κανονικότητα και στις θέσεις μας άνευ όρων για το κοινωνικό συμφέρον.


Δίκτυο Υγειονομικών 27 Νοσοκομείων/Δομών Υγείας Αττικής και ΕΚΑΒ