ΟΙ ...ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ...

ΟΙ ...ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ...

ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΥ VIDEO