Κωνσταντίνος Κουσκούκης ΝΑ ΕΠΑ-ΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Κωνσταντίνος Κουσκούκης

Καθηγητής Δερματολογίας – Νομικός – Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής - Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας

 

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (Camping ) - Glamping

Οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (Camping) είναι κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, υπαίθρια, με ή χωρίς οικίσκους, στα οποία παρέχεται η δυνατότητα διαμονής, εστίασης και αναψυχής τουριστών που διαθέτουν ή όχι ίδια κατασκηνωτικά και μεταφορικά μέσα, όπως συρόμενα ή αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα τροχόσπιτα, σκηνές, τροχοσκηνές ή σκηνές επί της οροφής οχημάτων, τουριστικά λεωφορεία διαμορφωμένα με κοιτώνες (Hotel Bus) και τουριστικά λεωφορεία με συρόμενα οχήματα διαμορφωμένα με κοιτώνες (Rotel Hotel).

Τα Camping είναι υπαίθρια ξενοδοχειακά καταλύματα, τα οποία χαρακτηρίζονται από: 1) τα υπαίθρια ξενοδοχειακά καταλύματα εκτός από τουριστικά, τα οποία αδειοδοτούνται και περιβαλλοντικά, χαρακτηρίζονται ως οικολογικές επενδύσεις, 2) τα γήπεδα με ενδιαφέρον από άποψη φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, με επαρκή δασοκάλυψη ή δενδροφυτοκοινωνία που συνιστούν ρυθμιστικά εργαλεία πρόληψης και προστασίας από κινδύνους που ενέχει η παροχή διαμονής στην ύπαιθρο (κατολισθήσεις, πλημμύρες, έντονα καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιές) και 3) τις γενικές υποχρεωτικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που σε συνδυασμό με την καταλληλότητα γηπέδου και τις υποδομές διασφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και άνετης διαμονής στην ύπαιθρο.

Στα Camping, οι θέσεις των σκηνών, των συρόμενων και των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων οριοθετούνται, ενώ τα συρόμενα και αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, τα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα τροχόσπιτα, όπως και λοιπές νέες μορφές κατασκηνωτικών μέσων διέπονται από τα εγκεκριμένα ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα. Υπαίθρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Outdoor Accommodation) περιλαμβάνουν παγκοσμίως τα : Camping, Camping grounds, Camping sites, Camping and Caravanning sites, Holiday and Caravan parks, Camping villages και Camping resorts.Τα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα τροχόσπιτα είναι τα μεταφερόμενα τροχόσπιτα αναψυχής που προορίζονται για εποχική ή πρόσκαιρη διαμονή και τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις κατασκευής και χρήσης των οχημάτων που δύνανται να κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο, αλλά διαθέτουν τις τεχνικές δυνατότητες να μετακινούνται

όπως τροχούς και πέδιλα στάθμευσης ή είναι τοποθετημένα σε πλαίσιο με τροχούς. Δεν επιτρέπεται επίσης η κατασκευή άρρηκτα συνδεδεμένης με το έδαφος κλίμακας ή βεράντας ενώ η σύνδεση με την παροχή νερού και την αποχέτευση δεν πρέπει να είναι άρρηκτη.

Με τον όρο (Glamping) νοείται η εμπειρία πολυτελούς διαμονής στη φύση, σε τουριστικά καταλύματα στην ύπαιθρο που ανεγείρονται σε εκτός σχεδίου περιοχές και περιλαμβάνουν διαφοροποιημένους τύπους διαμονής σε δομές ήπια εναρμονισμένες στο φυσικό περιβάλλον, συνδυάζοντας υψηλή αισθητική και παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών.

Τα Glamping θεσμικά ορίζονται ως « a form of camping involving accommodation and facilities more luxurious than those associated with traditional camping » και εντάσσονται στο πλαίσιο εμπλουτισμού και εξέλιξης των μορφών διαμονής των υπαίθριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, συνιστούν δε την νεότερη τάση της αγοράς καθόσο εστιάζουν σε αναβαθμισμένες και ποιοτικές υπηρεσίες και δεν εξαντλούνται με την απλή τοποθέτηση κατασκηνωτικών μέσων ή ημιμόνιμων δομών σε υπαίθριους χώρους. Για να είναι τα Glamping ασφαλή, βιώσιμα, εξαγώγιμα και ανταγωνιστικά πρέπει να μην διαφοροποιούνται και να αποτυπώνουν τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές είτε λειτουργώντας αυτοτελώς είτε σε συνδυασμό, όπως: 1) να έχουν πολυτελή υπαίθρια διαμονή σε άρτια και ποιοτικά εξοπλισμένα διαφόρων τύπων και μεγεθών κατασκηνωτικά μέσα, όπως σκηνές, τροχοσκηνές ή ημιμόνιμες δομές που συναρμολογούνται και αποσυναρμολογούνται ή μεταφέρονται, δηλαδή καλύβες, πασαλοκαλύβες, γιούρτες (yurts), θολοτές δομές (domes), 2) να λειτουργούν αυτοτελώς ή σε διακριτό χώρο ενιαίου γηπέδου οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης με ή χωρίς οικισμούς (Camping) ή σε συνδυασμό με ξενοδοχεία 4* και 5* αστέρων, 3) να ανεγείρονται σύμφωνα με υποχρεωτικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα ποιοτικά κριτήρια του Glamping και 4) να δημιουργούνται κτιριακές εγκαταστάσεις μόνιμης η ημιμόνιμης κατασκευής ή άλλου εγκεκριμένου συστήματος προκατασκευής, άρτιας εμφάνισης και αισθητικής, εναρμονισμένες με το φυσικό περιβάλλον και τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής.

Επιτακτική είναι η ανάγκη στην δίνη της σημερινής πανδημίας και της συνεπαγόμενης μείωσης της τουριστικής αγοράς να επαναπροσδιορίσουμε την τουριστική μας πολιτική με την διαφοροποίησή μας από τον μαζικό τουρισμό προς τον ποιοτικό, βιώσιμο και αειφόρο τουρισμό, σεβόμενοι μάλιστα τη διεθνή τάση των τουριστών να αναζητούν περισσότερη επαφή με την ύπαιθρο και τη φύση και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις αναβάθμισης των Camping ως μια καταξιωμένη διαχρονικά διεθνώς αυτόνομη τουριστική δραστηριότητα αλλά και των Glamping ως μια περαιτέρω μορφή αναβαθμισμένου τουριστικού προϊόντος.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14/06/2013 - 23:54