Πολιτική Εκδήλωση της ΟΚΔΕ. Τετάρτη 3 Απρίλη, 18:30 Πολυτεχνείο – Γκίνη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Τετάρτη 3 Απρίλη, 18:30 Πολυτεχνείο – Γκίνη

www.okde.gr