Από τις 10 Μαΐου αιτήσεις εγγραφής στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς Θεσσαλονίκης

Από τις 10 έως τις 31Μαΐου θα δέχονται οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του δήμου Θεσσαλονίκης αιτήσεις εγγραφής για τη νέα σχολική περίοδο 2018-2019.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του δήμου Θεσσαλονίκης θα δέχονται και προνήπια. Επομένως θα φιλοξενήσουν παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως και 4,5 ετών (παιδιά που γεννήθηκαν από 01/ 01/ 2014 έως και 28/ 02/ 2018).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

Α. Έντυπα της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών:

-Αίτηση εισαγωγής συμπληρωμένη από τους γονείς του παιδιού.

-Ατομική κάρτα υγείας του παιδιού συμπληρωμένη από παιδίατρο, συνοδευόμενη από φωτοτυπία εμβολίων.

-Υπεύθυνη δήλωση των γονέων περί αποδοχής του Κανονισμού Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού και περί καταβολής των τροφείων .

-Υπεύθυνη δήλωση των γονέων στην περίπτωση μη κατάθεσης της φορολογικής δήλωσης έτους 2017.

-Δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα.

Β. Άλλα δικαιολογητικά:

-Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας (2018) ή υποβληθείσα φορολογική δήλωση (Ε1 -2018) που αφορά εισοδήματα του 2017.

-Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

-Βεβαίωση εργασίας γονέων ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό εργασίας ή ανεργίας.

-Λογαριασμός ΔΕΚΟ η οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει την κατοικία στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
ΑΠΕ