ΚΕΔ: ΟΧΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΤ Δεν επιστρέφονται επιδόματα ανεργίας και χρήματα για παράλληλη απασχόληση

Ολόκληρη η ανακοίνωση από την Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων:

ΟΧΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΤ

Δεν επιστρέφονται επιδόματα ανεργίας

και χρήματα για παράλληλη απασχόλησηΔεν συμψηφίζονται και δεν οφείλουν να γυρίσουν πίσω λεφτά οι συνάδελφοι της ΕΡT , τα οποία αφορούν:


-επιδόματα ανεργίας

-έσοδα από παράλληλη απασχόληση ( μισθωτή εργασία, αυτοαπασχόληση, παροχή υπηρεσιών).

Ήδη όπως αποδέχεται και η ΕΡΤ , μετά την πρόσφατη παρέμβαση του προεδρείου της ΕΣΗΕΑ, με την αίτηση που υποβάλουν οι συνάδελφοι, για συμψηφισμό στο πλαίσιο της ΚΥΑ, δεν μπορούν να περιλάβουν και ανέκκλητη δήλωση παραίτησης από τα δικαιώματα τους , όταν, μεταξύ άλλων, δεν γνωρίζουν:

-τι ακριβώς τους οφείλει η ΕΡΤ.

-με ποιο μισθό υπολογίσθηκε η αποζημίωση τους στις 11-6-2013 και αν έχουν συνυπολογιστεί τα πρόσθετα (πχ του πρώτου εξαμήνου κλπ).

Πρέπει να αποσαφηνιστεί όμως, ότι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Πιο συγκεκριμένα:

Με την υπ’ αριθμ. 920 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1387/24.4.2017) καλούνται οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, να κάνουν αίτηση για συμψηφισμό των «αποδοχών υπερημερίας» που θα ελάμβαναν από την μέρα του Μαύρου (δηλ. από την 11.6.2013) έως την επαναλειτουργία της ΕΡΤ με το ν. 4324/2015, που δημοσιεύτηκε στις 29.4.2015 .
Η ΕΡΤ έκλεισε με το Μαύρο, οι απολύσεις αποδεικνύονται παράνομες και ως εργοδότης οφείλει. Οι εργαζόμενοι απολύθηκαν και έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν τους μισθούς της περιόδου της διετίας.

Στην περίπτωση αυτή όμως και ο εργοδότης μπορεί να συμψηφίσει από το μισθό καθετί που ο εργαζόμενος ωφελήθηκε, μέχρι την αναβίωση της ΕΡΤ, από τη ματαίωση της εργασίας του ή από την παροχή της αλλού. Δηλαδή ο εργοδότης μπορεί έτσι ν’ αφαιρέσει την ωφέλεια, που απεκόμισε ο εργαζόμενος από την χρησιμοποίηση του χρόνου του, που έμεινε ελεύθερος λόγω της υπερημερίας του εργοδότη.

Όμως, όπως έχει παγίως νομολογηθεί :

1.-δεν αφαιρείται η ωφέλεια ( εισόδημα) που είχε κάποιος από εργασία ή απασχόληση πριν κλείσει η ΕΡΤ και συνεχίσθηκε μέχρι την επαναλειτουργία της.

Δηλαδή δεν αφαιρείται από τους μισθούς υπερημερίας, το χρηματικό ποσό που έλαβε ο εργαζόμενος από την παράλληλη απασχόληση του ( μισθωτή εργασία, αυτοαπασχόληση, παροχή υπηρεσιών) η οποία:

-είτε υπήρχε πριν το κλείσιμο της ΕΡΤ, και ο εργαζόμενος είχε άδεια παράλληλης απασχόλησης ( απόφαση Αρείου Πάγου 282/2009)

-είτε την είχε αποδεχθεί σιωπηρά η ΕΡΤ.

-είτε προέκυψε απασχόληση η οποία θα μπορούσε να υπάρχει εκτός του συνήθους χρόνου απασχόλησης στην ΕΡΤ, η οποία έκλεισεκαι ξανάνοιξε.

2.- Έχει κριθεί επίσης από τα δικαστήρια, ότι ο υπερήμερος εργοδότης δεν μπορεί να αφαιρέσει από τους μισθούς υπερημερίας, τους οποίους οφείλει, το επίδομα ανεργίας που έχουν εισπράξει οι εργαζόμενοι,. ( 1385/2013 ΕΦ ΑΘ ( Δ/ΝΗ 2013/1394, ΕφΑΘ 274/1998 ΔΕΝ 1999. 548, ΕΑ 414/1970 ΔΕΝ 27,91, ΕΑ 1440/1987 ΕλΔ 29,530, ΕΦ Πατρ 331/1988 ΕΕΔ 47,700).

Αυτό ακριβώς ισχύει τώρα και με την ΕΡΤ.

Με λίγα λόγια δεν είναι νόμιμος για αυτά, ο συμψηφισμός στον οποίο θέλουν να υποχρεώσουν τους συναδέλφους.
14/05/2017
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14/06/2013 - 23:54